Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Včera a dnes!Včera a dnes!

Sobota 22. 9. 2018

Náš videoklip o škole!

Náš videoklip ku Dňu Zeme

ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI SEPTEMBER?

3.9 Slávnostné otvorenie školského roka

7.9 Vydanie vzdelávacích poukazov

12.9 Vlak literatúry

13.9 Ochrana života a zdravia - teoretická časť

14.9 Ochrana života a zdravia - praktická časť

17.9 15.00 Zasadnutie OZ Školák Lučenec

17.9 16.00 Rodičovské združenie

21.9 Európsky týždeň mobility a športu

Do 24.9 Odovzdať vzdelávacie poukazy vedúcim krúžkovej činnosti

24.-28.9 Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka

24.-28.9 Zber papiera

Priebežne zbierame aj gaštany

Zasadnutie školského parlamentu

Zdroj: bielapastelka.sk

Zdroj: lucenec.sk

http://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150249

Aktualizácia stránky 18.9.2018


Predstavujeme BOX CLUB LUČENEC

MALÍ ŠARKANI

Sú deti od 7 do 12 rokov, ktorých neodradí výraz „box“ a skúsia si to v športovom klube BOX CLUB LUČENEC.

S ponukou o spoluprácu nás oslovil pán Štefan Bohinský, ktorý ponúka skvelú partiu trénerov v kvalitných priestoroch! 

Box je univerzálnym pomerne jednoduchým športom, ktorý sa vyznačuje najmä dobrou fyzickou kondíciou. Boxerské tréningy zahŕňajú okrem posilňovacích cvikov veľa gymnastických prvkov a rôznych techník, ktoré napomáhajú najmä na zdokonalenie rovnováhy. Navyše pomáha skvelo po psychickej stránke. Základom tréningov boxu je rozvoj pohybových zručností, gymnastika, akrobatické cviky (premety, či kotúle a pod), čo zaisťuje spevnenie tela, posilnenie a zlepšenie hybnosti kĺbov a svalov. Súčasťou je aj atletický tréning, ktorý zahŕňa beh, skoky cez švihadlo a iné, čím zlepšuje celkovú fyzickú zdatnosť. Box slúži ako nástroj pre získanie techniky sebaobrany či väčšieho sebavedomia.

Klub ponúka deťom v prvom rade komplexnú pohybovú prípravu, ktorá zahŕňa uvedené cviky.

Tréningy Malých šarkanov vedie trénerka Veronika Šándorová utorky a štvrtky od 16.00 hod.

BOX CLUB LUČENEC spolupracuje aj so Športovým gymnáziom v Banskej Bystrici a v spolupráci s banskobystrickým Dracula Gymom pripravujú kadetov na profesionálny život športovca.

Medzi boxerské osobnosti klubu patrí Robert Rácz, niekoľkonásobný majster Slvoenska a Česka v amatérskom boxe/kick boxe a držiteľ titulov v profesionálnej boxerskej scéne alebo Zsolt Osaďan, niekoľkonásobný majster Slovenska.

BOX CLUB LUČENEC nájdete na Ul. Maxima Gorkého 1 v Lučenci.

Mesačné členské pre deti do 12 rokov je 15€.

Kontakty: Štefan Bohinský, s.bohinsky@gmail.com, 0911363454

Facebook: Box Club

 

Foto: so súhlasom Box Club Lučenec

Oslavujte s nami krásnych 90 rokov!

 • Aj naša škola podporí myšlienku využívania altermatívneho dopravného prostriedku ako automobilu!

  Skúsme to pešo, na bicykli, kolobežke! MHD je v Lučenci od 16.-22.9.2018 v tomto týždni zadarmo!

  V piatok 21.9.2018 sa zapojíme do aktivít na Námestí republiky - deti prvého stupňa budú vytvárať basketbalovú pyramídu a žiaci druhého stupňa búdú súčasťou cyklistického pelotónu so štartom o 11.00 hod., ktorý povedie pán Peter Káčer.

  Prezentovať sa bude aj Športová akadémia M. Tótha a HC Lučenec.

  https://www.youtube.com/watch?v=YLe81FSVON4

 • Dátum: 24.- 28.9.2018

  Miesto konania zdokonaľovacieho plaveckého výcviku: Plaváreň Veľký Krtíš

  Finančné zabezpečenie pobytu: poplatok uhradený zákonným zástupcom

  Vstup 0,69/1hodinu – spolu na 5 dní 10,35 €

  Autobus – časť nákladov prepláca OZ Školák Lučenec, zvyšnú časť uhrádzajú zákonní zástupcovia

  SPOLU na ŽIAKA: 15€

  Potrebná výbava k absolvovaniu zdokonaľovacieho plaveckého výcviku:

  Plavky, šlapky (prezúvky), sprchový gél, župan (alebo 2 veľké osušky), plavecké okuliare, , krém na tvár, hrebeň, plavecká čiapka, preukaz poistenca

 • Informujeme všetkých záujemcov o Šachový krúžok, že sa bude realizovať utorky 14.00-15.30 hod. v VIII.A triede so začiatkom 2.10.2018.

 • Vážení rodičia!

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno dňa 12. 10. 2018 (piatok) z organizačných dôvodov – Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy.

  Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školský klub detí. Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  Vyučovanie pokračuje 15.10.2018 (pondelok).

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

 • Zber papiera sa uskutoční 24.-28.9.2018. Papier je potrebné priniesť pred garáž a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi. Ďakujeme!

 • Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na celoškolské a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 17.9.2018 (pondelok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach! Tešíme sa na Vás!

 • Vážení rodičia detí a žiakov materských a základných škôl!

  Staňte sa súčasťou Športovej akadémie M. Tótha! Vaši tréneri Mgr. Zuzana Fungáčová (deti materských škôl), Mgr. Zuzana Mészárosová a Mgr. Marek Pentka (žiaci základných škôl) sa už na Vás tešia!

  https://www.akademiamatejatotha.sk/

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Z dôvodu výkopových prác na Haličskej ceste /v časti pri škole/ Vás prosíme o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie značenia tak pri presune autom ako aj pešo.

  Práce mali byť ukončené k 31.8.2018, ale momentálne ešte nie chodník priechodný a chodci majú prechádzať na druhú stranu. Mnohí toto upozornenie nerešpektujú, preto vyzývame žiakov, aby sa správali zodpovedne, neriskovali, mysleli na svoju bezpečnosť, nevstupovali na vozovku, ale prešli na druhú stranu cesty.

 • Milí rodičia!

  Obraciame sa na Vás s prosbou pomôcť zabezpečiť ubytovanie zahraničným žiakom, ktorí nás navštívia 15.10.-18.10.2018 v rámci medzinárodného projektu VISEGRAD.

  Uvítame všetky možnosti!

  Najideálnejšie by bolo ubytovať po dve deti do rodín. (to zahŕňa: 3x nocľah, 3x večera, 3x raňajky) Obedy a celodenný program je zabezpečený.

  Jedná sa o deti 8.-9.ročníka z Bieloruska, Českej republiky a Poľska.

  Záujem je potrebné nahlasovať pani učiteľke Mgr. Miriam Portelekyovej!

  AJ VAŠE DIEŤA MÔŽE BYŤ SÚČASŤOU MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU!

 • Vážení rodičia!

  Informujeme Vás, že v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho ŠKD povinný v súvislosti so započítavaní dieťaťa do zberu údajov vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednom ŠKD na príslušnej ZŠ.

  Toto čestné prehlásenie je súčasťou dokumentácie dieťaťa v ŠKD a je uložené na riaditeľstve školy a kedykoľvek pre potreby kontroly k dispozícii.

  Čestné prehlásenie budú vypĺňať zákonní zástupcovia pri vypĺňaní zápisných lístkov do ŠKD.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria