Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika
  Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Pasovanie prváčikov

Sobota 17. 2. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 1199749

Čo nás čaká v mesiaci február 2018?

9.2 Karneval v ŠKD

12.-16.2 - LVVK 4. ročník

19.-25.2 Jarné prázdniny

26.2.-2.3 - LVVK 7. ročník

Domáce kolo: Matematická olympiáda 6.-9. ročník

Školské kolo: Chemická olympiáda, Fyzikálna olympiáda

Obvodné kolá: Geografická olympiáda, Biologická olympiáda, Dejepisná olympiáda, volejbal žiaci, volejbal žiačky, florbal žiaci, florbal žiačky

Krajské kolá: Olympiáda v nemeckm jazyku, Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v slovenskom jazyku, Olympiáda v ruskom jazyku, hádzaná žiaci

Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, Lidice - téma Voda, Kľúč od zlatého mesta

Literárne súťaže: Poetický Púchov, Svätoplukovo kráľovstvo

Riaditeľská previerka žiakov 9. ročníka z čitateľskej gramotnosti

Zasadnutie školského parlamentu

Aktivity výchovnej poradkyne pre žiakov 9. ročníka: DOD na SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec, prezentácia Pink Harmony Zvolen, DOD Obchodná akadémia Lučenec

Preventívne aktivity: Týždeň priateľstva, Deň bezpečného internetu, cyklus prednášok Dospievam pre žiakov 3., 6. a 7. ročníka, beseda pre žiakov 9. ročníka s Kpt. Ing. Petrom Káčeríkom

Medzitriedny turnaj vo vybíjanej žiakov I.stupňa

Program Šťastná škola

Projekt IT akadémia

Projekt Zelená škola

Projekt Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločného úspechu

Spolupracujeme s materskými školami - realizujeme korčuliarske výcviky

Zdroj: lucenec.sk

http://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150249

Aktualizácia stránky 17.2.2018


Ďakujeme, že ste našou súčasťou!

 • Príďte podporiť našich najmenších! V nedeľu 18.2.2018 prebieha na Zimnom štadióne v Lučenci turnaj O pohár ZŠ M. R. Štefánika!

  V zápasoch sa predstavia aj naši žiaci Barcaj Pravko I.C, Malatinec Erik II.B, Juraštík Lukáš I.A, Vrábeľ Marko II.B, Plauchová Nikol II.B, Bizík Lukáš I.A, Gurín Daniel I.C, Laššáková Sára II.A, Barcajová Natálka I.C ako aj 5-ročný Vratko Barcaj. Skvelá partia drobcov!

 • Jarné prázdniny sú od 19.2.- 23.2.2018. Nástup do školy po prázdninách je 26.2.2018 (pondelok)!

  Žiaci si domov berú prezúvky, úbory, uteráky.

 • Komplexnú starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, nevyhnutnú intervenciu v žiackych kolektívoch či poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov, pedagógov i rodičov poskytujú odborní zamestnanci školy:

  PhDr. Želmíra Čepková - školská špeciálna pedagogička

  Mgr. Mariana Krupová - školská psychologička

  Mgr. Monika Zakovičová - sociálna pedagogička

 • Dňa 15.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Zo školského kola na celoslovenské kolo postupuje žiačka VI.M triedy Nina Anderlová, ktorá bola úspešnou riešiteľkou tejto náročnej súťaže. Cieľom súťaže je preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov.

  Mgr. Mária Kovácsová

 • 9. februára 2018 sme medzi nami privítali psychologičku CPPPaP, Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v Lučenci Mgr. Michaelu Zubčekovú Tatárovú PhD., aby nám priblížila problematiku aspergerovho syndrómu u žiakov, ich vnímanie, potreby, a aby nám odporučila postupy pre prácu s týmito deťmi, ktoré sú súčasťou kolektívov základných škôl. Ďakujeme M. Zubčekovej Tatárovej za podnetné predpoludnie s vychovávateľkami ŠKD a inkluzívnym tímom a tešíme sa na ďalšie podobné semináre.

 • Vážení rodičia, priatelia školy!

  Obraciame sa na Vás s prosbou venovať škole 2% zaplatenej dane z príjmov pre našu základnú školu. Finančné prostriedky plánujeme využiť na skvalitnenie materiálno – technických podmienok školy, a to zlepšovanie vybavenosti odborných učební.

  Obchodné meno: Občianske združenie Školák Lučenec

  Sídlo: Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 50041894

  Je potrebné vyplniť obidve tlačivá v súbore: tlačivo 2%.pdf

 • V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie – Lyžiarsky a snowboardingový výcvik žiakov ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v dňoch 26.2.-2.3.2018

  Miesto konania lyžiarskeho výcviku: Hotel Hydro Krpáčovo – Nízke Tatry, Krpáčovo 62, 976 89 Dolná Lehota

  Webová stránka: http://www.hotelhydro.sk/

  Finančné zabezpečenie pobytu: § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov príspevok na žiaka vo výške 150€ (cena zahrňuje ubytovanie, plná penzia, skipasy, náklady na dopravu), žiak si so sebou berie iba vreckové

 • V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie – Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v dňoch 12.-16. 2.2018

  1. Miesto konania lyžiarskeho výcviku: Skicentrum Kokava- Línia

  2. Finančné zabezpečenie pobytu: 20 € skipas

  Poplatok za autobusovú dopravu uhrádza OZ Školák Lučenec

  3. Výstroj potrebná (povolená) k absolvovaniu lyžiarskeho výcviku:

 • Dňa 7.2.2018 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV. Našich najmenších prijali do školských radov naši najstarší deviataci. Najmladší sa stali ochrancami morskej korytnačky, koníka a hviezdice. Naplnili plnú truhlicu perlami, čím splnili podmienku prijatia za žiaka školy. Spoločným „sľubujeme“ zložili prvácky sľub a prijali Prvácke desatoro. V ňom, napríklad sľúbili, že sa budú pravidelne pripravovať do školy, nosiť pomôcky na vyučovanie, zdraviť všetkých starších... Na záver sa nám triedy predstavili básničkami a piesňou a všetkých nás neskutočne potešili!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika
  Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria