Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Slávnostná akadémiaSlávnostná akadémia

Streda 12. 12. 2018

Čo nás čaká v mesiaci december 2018?

5.12 Beseda s rehoľnými sestričkami

6.12 Mikuláš na škole

6.12 Mikulášsky šachový turnaj

7.-8.12 Noc čítania Biblie

10.12 Divadelné predstavenie Anna Franková vo Zvolene

10.-14.12 Zbierka pre útulok

17.12 Dentálna hygiena pre žiakov 2. ročníka

21.12 Európsky deň rodičov a školy

Domáce kolá súťaží: Matematická olympiáda 5/9

Školské kolá: Pytagoriáda 3, 4, 5, 6, 7. ročník, Dejepisná olympiáda, Geografická olympiáda

Obvodné kolá: plávanie, florbal žiakov

Krajské kolá: streľba zo vzduchovej zbrane

Celoslovenské kolá: Horákova Štiavnica

Realizujeme projekty: Šťastná škola, Zelená škola

Z ďalších aktivít: rozhlasové relácie, tvorivé dielne v NOS v Lučenci, vianočná výzdoba

Zdroj: lucenec.sk

http://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150249

Aktualizácia stránky 11.12.2018


ŽIACI ŽIAKOM

Milí žiaci,

určite ste si všimli naše KNIHOBÚDKY v Hlavnej budove a na prízemí v Pavilóne A. Budeme radi, ak ich začnete aktívne využívať. Pozrite si, aké knihy sa v nich nachádzajú. Ak vás niektorá zaujme, kľudne si ju požičajte a voľných chvíľach prečítajte. Ak máte doma knihy, ktoré už nepoužívate, vložte ich do KNIHOBÚDKY, možno niekoho potešíte.

Oslavujte s nami krásnych 90 rokov!

 • Do výtvarnej súťaže Tatranskej galérie Poprad zaslala pani učiteľka V. Danková výtvarné práce žiakov M. Šarkana V.M, C. Hricovej V.M, F. Golského VI.M, V. Petrincovej V.M a S. Vinczeovej V.M. Sme radi, že porotu zaujala práca S. Vinczeovej, ktorá v súťaži získala čestné uznanie. Blahoželáme!

 • A máme tu opäť ADVENT! Čo to vlastne je? Prečo si ho „musíme“ stále „opakovať“ každý rok, niekedy znejú otázky žiakov. Sú úprimné a plné očakávania.

  Každý rok si pripomíname najkrajšie sviatky roka. Či mladí, či starí, či detí, či dospelí.

  ADVENT – adventus – príchod - Boh prichádza na zem v ľudskej podobe, dáva sa nám poznať. Advent nám pripomína očakávaný príchod Ježiša Krista predpovedaný starozákonnými prorokmi. V Adventnom čase sa pripravujeme na Vianoce, počas ktorých oslavujeme a pripomíname si Ježišovo narodenie. O tom sú Vianoce! Pripravujeme cestu v našich srdciach Božiemu Synovi, aby mohol prísť k nám, aby v nás prebýval. Boh si vybral jednoduché nazaretské dievča Pannu Máriu (uchránenú od dedičného hriechu) za Matku svojho Syna, Ježiša Krista.

 • Riaditeľka školy a Školský parlament pri ZŠ M. R. Štefánika

  vyhlasujú v rámci projektu „Šťastná škola“

  fotografickú súťaž

  DOBRÉ SKUTKY PODPORUJÚCE ŠŤASTIE

  Podmienky súťaže:

  Do súťaže sa môžu zapojiť triedy, ktoré vyhotovia aspoň 1 koláž fotografií dobrých skutkov, ktoré vykonali žiaci danej triedy.

  Do zoznamu dobrých skutkov môžete nahliadnuť na stránke školy https://zsstefanikalc.edupage.org/ v časti Šťastná škola.

  Súťaž trvá do 15. januára 2019.

  Koláž fotografií dobrých skutkov s popisom treba poslať na adresu: skolskyparlament.zsstefanikalc@gmail.com

 • Milí priatelia, podporte našich priateľov zo Včelieho kRaja v hlasovaní o možnosť získať grant na skvelý projekt Hravec lesný!

  Hlasujte na stránke

  https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/?fbclid=IwAR3DLmjjsWh1lqH31XWqI5149bDd7HZfrQCVaHKQ5yjgMRyUluVhISBV7co

  ĎAKUJEME!

 • Dňa 30.11.2018 sa žiaci VIII.M a IX.M triedy Patrícia Gondášová, Eva Hricová, Miroslav Števák a Lukáš Adam zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže LOMIHLAV v Košiciach. LOMIHLAV je matematická súťaž organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM pod záštitou európskeho projektu IT Akadémia. Je to súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje približne 200 žiakov zo základných škôl pre nadané deti, zo škôl zameraných na matematiku a z osemročných gymnázií z celého Slovenska. Náš tím sa umiestnil na perfektnom 6. mieste z 50 tímov. Touto cestou im chcem ešte raz zablahoželať a poďakovať sa za ich ochotu, vytrvalosť a skvelú spoluprácu. Sú to úžasní žiaci.

 • Mesiac november sa niesol aktivitou Moje telo - moja duša. Úlohou tejto aktivity bolo naučiť deti relaxovať. Deti sú po celom dni veľmi vyčerpané a táto aktivita deťom pomohla trošku sa odreagovať a zrelaxovať sa. Relaxácia bola ešte obohatená o príbehy na pokračovanie a relaxačnú hudbu.

  Lenka Rusnáková

 • 20. a 22. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Tento školský rok sa školského kola zúčastnilo viac žiakov ako minulý školský rok. V kategórii 1A (5. 6. a 7. ročník) sa zúčastnilo 10 žiakov našej školy a v kategórii 1B (8. a 9. ročník) sa zúčastnilo 13 žiakov, ktorí si zmerali vedomosti a jazykové znalosti z nemeckého jazyka. Musíme obzvlášť pochváliť žiakov 7. ročníkov a žiačku z V.M Cornéliu Hricovú, že našli odvahu a popasovali sa s náročnými úlohami.

  Umiestnenie v kategórii 1A:

 • V dňoch 12. - 16.11.2018 prebehlo celoštátne kolo súťaže iBobor.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Celoštátneho kola sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl.

  V kategórii Drobci súťažilo 13 629 súťažiacich.
  Plný počet bodov dosiahlo 91, úspešných riešiteľov je 1 768 (13,0%).

  V kategórii Bobríci súťažilo 18 460 súťažiacich.
  Plný počet bodov dosiahli 543, úspešných riešiteľov je 6 683 (36,2%).

 • Dňa 30.11.v piatok prijal pozvanie riaditeĺ Pápežskych misijných diel na Slovensku PhD. Ivan Kňaze z Bratislavy a zavítal na našu školu.

  Žiakom 7. a 8. ročníka navštevujúcim NBK priblížil činnosť PMD vo svete. V besede sa konkrétne venoval problematike ľuďom žijúcim v Afrike-Etiopii, priblížil samotnú činnosť svetových misií a ich pomoc, ktorú poskytuje aj Slovensko.

  Evanjeliove Ježišove posolstvo - choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium, je aktuálne aj pre nás.

  "Niektorí si myslia, že to, čo robíme pre deti a ako pomáhame chudobným a umierajúcim od hladu, je len kvapkou na horúcom kameni. Keby však tejto kvapky nebolo, chýbala by v oceáne tej obrovskej biedy. Keď však každý prispeje svojou kvapkou, môže byt bieda na našej zemi odstránená. " citát Matky Terezy

 • 29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády. V kategórii A nás reprezentovali Henrich Šulek VIII.B a Pavol Baran VIII.M, ktorí sa umiestnili na 4. mieste. V kategórii B súťažil Sebastián Vlkolenský zo VII.M, ktorý obsadil 7. miesto. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a za prípravu a podporu svojich žiakov pánovi učiteľovi M. Jóžovi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria