• Decembrovou témou včelárskeho krúžku bol vosk. Včelárikovia točili, lepili, roztápali, farbili, zdobili každú hodinu, no fotografie prinášame až teraz. Prečo? Lebo ink by sme prezradili vianočné darčeky. 
   
   
   
  10.01.2019 19:20 | viac »
 • Malí včelári hľadali odpoveď na to, aký by mal byť dobrý včelár. A čo je ešte dôležitejšie, hľadali odpoveď aj na to, ako byť dobrými včelármi a čo nám k tomu chýba. 
   
  10.01.2019 19:15 | viac »
 • Počas jesene boli naši včelári často v teréne v mestskom parku, kde sa nachádza včelnica. O parazitoch a škodcoch včiel sa učili aj nad otvoreným úľom, no niekedy si treba dať aj prestávku. Napríklad na hru včely proti osám. 
   
  10.01.2019 19:14 | viac »
 • Na prvom stretnutí Včelárskeho krúžku sa žiaci s Davidom Turčánim boli pozrieť na včielky vo včelnici v mestskom parku a trošku ich zakŕmiť. Žiaci sa prešli aj náučným chodníkom a zastavili sa na stanovišti venovanom včielkam. Nechýbala ani verná kamarátka Bajka.
  14.10.2018 09:46 | viac »
 • Výroba rámikov
  Mladí včelári dnes pripravovali nové rámiky pre naše včely v mestskom parku. Zvládli to na jednotku a vďaka dodržiavaniu BOZP, ostali všetky prsty celé. 
  09.03.2018 17:05 | viac »
 • A že chlapci nevedia piecť!
  A že chlapci nevedia piecť! Takéto muffiny si napiekli naši malí včelári úplne sami. A aby im vytrávilo, zahrali sme si rolovú hru na úlohy vo funkcie včiel v úli. Len teraz nevieme, či na fotke sú trúdy, klieštiky, alebo včely napadnuté klieštikom? :)
   
   
   
  20.02.2018 17:28 | viac »
 • Zimná kontrola
  Zimná kontrola na včelnici v našom mestskom parku. Asi najkrajšie miesto pre naše včely. 
  20.02.2018 17:20 | viac »
 • V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci
  V rámci zimných kontrol sme boli pozrieť aj náš druhý úľ, umiestnený v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Stihli sme si pozrieť aj výstavu o našom regióne. 
  20.02.2018 17:19 | viac »
 • Degustátori medov
  S našim krúžkom sme sa zahrali na hodnotiteľov medov. Hodnotili sme farbu, štruktúru, chuť a vôňu 10 medov, nielen zo Slovenska, ale aj z iných častí Európy, Afriky a a Severnej Ameriky.
  17.02.2018 12:48 | viac »
 • Anatómia včely
  Témou ďalšej hodiny bola anatómia včely. Zároveň sme sa cez pohybovú hru naučili, ako prebieha život vo vnútri úľa počas sezóny a počas zimy.
  18.11.2017 10:29 | viac »
 • David Turčáni na besede
  Počas Týždňa zdravej výživy nás navštívil David Turčáni a hovoril o význame včielok a včelích produktoch pre našej zdravie. Ďakujeme!
  31.10.2017 17:36 | viac »
 • Babie leto malým včelárom praje
  Babie leto mladým včelárom praje. Aj dnes sme mohli ísť skontrolovať naše včely cez jesenný mestký park. Následne sme si získané vedomosti zapísali do včelárskych zápisníkov a vďaka krásnemu počasiu stále vonka. 
  21.10.2017 10:48 | viac »
 • Zimné mlsanie
  Naposledy sme skontrolovali, ako včielky uložili pripravený sirup do plástov na "zimné mlsanie". Pozreli sme sa aj ako úspešne sme zbavili včiel pred zimou klieštika včelieho. Naša školská včelnica je nachystaná na zimu. 
  21.10.2017 10:45 | viac »
 • Začíname školský rok 2017/2018
  V rámci krúžku sme sa zoznámili a išli na školskú včelnicu do mestského parku. Hovorili sme si o bezpečnosti pri práce so včelami a potom sme išli včeli preliečiť proti klieštikovi včeliemu a zakŕmili sme spoločne včely. 
  15.10.2017 09:20 | viac »
 • Domček pre včielky samotárky
  Naši včelári vyrábali pre domčeky pre včielky samotárky.
   
  08.04.2017 08:55 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku bol súčasťou Týždňa zdravej výživy aj Včelí kRaj. David Turčáni hovoril so žiakmi o význame včiel a včelých produktov!
      
  22.10.2016 09:33 | viac »
 • Včelárska družina
  Včelársky krúžok odštartoval v školskom roku 2016/2017 svoju činnosť s novými i staronovými členmi!
  22.10.2016 09:25 | viac »
 • Medobranie 2016

  Žiaci zo Včelárskeho krúžku si po celoročnej aktivite a starostlivosti o včielky odniesli svoj prvý med! Za spoluprácu počas celého školského roka ďakujeme Davidovi Turčánimu a Soni Keresteszovej z Včelieho kRaja.

  http://lcinfo.sk/12309-2/

  http://nasnovohrad.sme.sk/c/20186630/mali-vcelari-z-lucenca-maju-za-sebou-prve-medobranie.html

  Foto: Včelí kRaj

  02.07.2016 11:05 | viac »
 • Projekt Včely pre remeslá a krajinu
  Cieľom projektu Včely pre remeslá a krajinu je v spolupráci so základnou školou M. R. Štefánika v Lučenci rozšíriť program vzdelávacej včelnice Včelí kRaj v Liešnici, Kokave and Rimavicou o hospodárske zvieratá ako ovce, sliepky a indické bežce, ktoré vplývajú na ekologickú údržbu krajiny aj zachovanie tradičných remesiel. Formou pravidelných stretnutí so žiakmi v priestoroch vzdelávacej včelnice sa žiaci na praktických úlohách naučia o dôležitých väzbách v krajine ako aj jej údržbe.
  02.06.2016 17:19 | viac »
 • Zapojením do súťaže Biodiverzita okolo nás sme podporili v žiakoch rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu. V celoslovenskom kole sme sa síce neumiestnili, ale sme hrdí na prácu žiakov IV.B a podporu ich pani učiteliek, pani učiteľky Gabľasovej a Pataiovej.

  http://www.veoliaenergia.sk/sk/biodiverzita-okolo-nas-20152016
   
  02.06.2016 17:15 | viac »
 • Projekt žiakov postupuje do celoslovenského kola

  IV.B sa zapojila do projektu Biodiverzita okolo nás - Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije, ktorý realizovala spoločnosť Veolia.V regionálnom kole, ktoré sa konalo 11. apríla 2016 v Žiari nad Hronom, obsadili 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola v Poprade. Odborná porota vyberala spomedzi 29 prác detí zo žiarskych, lučeneckých a breznianskych základných škôl 4 postupujúce. Každá práca sa hodnotila v 3 oblastiach: ilustračná časť, textová časť a pochopenie témy z hľadiska ochrany životného prostredia. Štvrtákom blahoželáme!

  www.veoliaenergia.sk/biodiverzita-okolo-nas-20152016

  PaedDr. Martina Pataiová

  30.04.2016 17:27 | viac »
 • Pripravujeme vizuál úľa
  Na Včelárskom krúžku si malí včelári pripravujú vlastný návrh úľa. A nielen to! Spoločne vyrábali propolis!
  06.02.2016 16:12 | viac »
 • Včela medonosná a jej ohrozenie

  Žiaci IV.B triedy sa zapojili do projektu VEOLIA "Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožíva", v ktorom svoje aktivity zameriavajú na Včelu medonosnú a ohrozenie tohto druhu. Jednotlivým aktivitám sa venujú už od októbra 2015 a v rámci jednej aktivity vytvorili dvojstranné puzzle. Na jednej strane žiak Adam Cifra stvárnil včelu a jej detailný obraz a druhú stranu, ktorá je venovaná ohrozeniu včiel pesticídmi a rôznym vplyvom nielen človeka stvárnila Nicolette Danielle Malčeková. Potom žiaci rozstrihali obrázky podľa veľkostí kociek, na ktoré jednotlivé časti ponaliepali tak, aby každý štvorec zapadol do seba, čo v konečnom dôsledku vytvorí mozaiku celého obrázku.

  Žiaci sa snažili a aktivita bola veľmi zaujímavá. Vzhľadom na náročnosť projektu si práca na ňom vyžaduje spoluprácu s odborníkmi, prácu s literatúrou a internetom, ako aj praktické zručnosti realizované v rámci jednotlivých aktivít. Na základe realizovaných aktivít bude v závere vypracovaný veľký plagát s problematikou včiel a ohrozeniu ich druhu.

  PaedDr. Svetlana Gabľasová PhD.

  23.01.2016 09:36 | viac »
 • Na Včelárskom krúžku

  Na Včelárskom krúžku sa dejú veci! Malí včelári sa učia o včelárskom náradí, ktoré budú používať najčastejšie pri starostlivosti o včielky. Priamo na včele sa učia žiaci anatómiu jej tela. Pritom im pomáhajú školské mikroskopy a lupy. Všetko si zaznamenávajú do včelárskeho denníka!

  Sem - tam sa na činnosť krúžku prídu pozrieť aj reportéri z novín a televízie, ktorí pripravia zaujímavé reportáže a napíšu články o aktivitách.

  K práci včelárov patrí aj kontrola včelstiev v zimnom období vo včelnici v parku, ku ktorej patrí kontrola úľovej podložky a počúvanie zimného chumáča.

  06.02.2016 16:05 | viac »
 • Hovorme o jedle
  "Čajová lyžička medu je celoživotným produktom 12-tich včiel." Aj túto informáciu sa mohli žiaci dozvedieť od Davida a Soni zo Včelieho kRaja, ktorých sme si pozvali na besedy do V.B a VII.A v rámci Týždňa zdravej výživy pod názvom Hovorme o jedle.
  17.10.2015 09:44 | viac »
 • Začali sme druhý rok Včelárskeho krúžku
  13. a 14. októbra 2015 sme zahájili 2. ročník Včelárskeho krúžku. Noví i tí "skalní" včelári sa stretli na svojej prvej hodine. So včielkami sa už zoznámili aj prakticky. S Davidom a Soničkou sa ich vybrali prikrmovať do včelnice v Mestskom parku v Lučenci.       

  19.10.2015 19:09 | viac »
 • Boli sme pri otváraní včelnice v Mestskom parku v Lučenci
  V školskom roku 2014/15 sme v spolupráci s Davidom Turčánim a Soničkou Keresteszovou zo Včelieho kRaja (http://www.vcelikraj.sk) spojili sily a otvorili Včelársky krúžok. Pravidelne sme navštevovali so žiakmi včelnicu na Liešnici či už v rámci školských výletov, denného letného tábora, v rámci Dní dobrovoľníctva a zároveň David a Soňa prišli medzi nás na tvorivé dielne, besedy na hodinách zdravého životného štýlu, biológie a prírodovedy
  26.09.2015 15:46 | viac »
 • O spolupráci školy a Včelieho kRaja aj v Našich novinkách
  Krásny článok o vzájomnej spolupráci Včelieho kRaja a našej školy si môžete prečítať v aktuálnych Našich novinkách číslo 18/2015.
  http://nasenovinky.sk/article/50103/deti-sa-ucia-vcelarit
  28.09.2015 16:25 | viac »
 • Napísali o nás v Dobrej škole
  Včelí kRaj informoval v septembrovom čísle časopisu Dobrá škola o svojej činnosti, plánoch a aktivitách a samozrejme nezabudol spomenúť aj nás ako školu, s ktorou úzko spolupracuje. Ďakujeme!

  http://www.dobraskola.com/

   
  26.09.2015 08:53 | viac »
 • Dni včelárstva pre pedagógov
  Dňa 16. 9. 2015 prebehol v priestoroch elokovaného pracoviska Deň včelárstva pre pedagógov. Zúčastnili sa ho nielen pedagógovia základných škôl, ale aj žiaci našej školy.  V tento deň mohli učitelia zážitkovou formou dostať vzácne informácie a prakticky sa aj zúčastniť environmentálnych aktivít priamo vo včelnici v Mestskom parku v Lučenci.
  26.09.2015 15:45 | viac »
 • Príďte medzi nás!
  Aj v tomto školskom roku otvárame v spolupráci so združením Včelí kRaj Včelársky krúžok. Spoznajte život včielok nielen teoreticky, ale aj prakticky v mestskej včelnici a vo včelnici na Liešnici. Čakajú na Vás tvorivé a zaujímavé aktivity! David a Soňa sa už na Vás tešia a my ako Včelia škola tiež! Prihláste sa u svojich triednych učiteľov!

  www.kraj.sk

   
  26.09.2015 09:27 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria