Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Dielňa D Rozvrh
  Jazyková učebňa JU1 Rozvrh
  Jazyková učebňa malá JU2 Rozvrh
  Štadión Š Rozvrh
  Telocvičňa malá T2 Rozvrh
  Telocvičňa na Dekrétke T3 Rozvrh
  Telocvičňa veľká T Rozvrh
  Učebňa fyziky UF Rozvrh
  Učebňa geografie UG Rozvrh
  Učebňa hodiny šťastia Rozvrh
  Učebňa hudobnej výchovy UH Rozvrh
  Učebňa chémie UCH Rozvrh
  Učebňa I.A U1A Rozvrh
  Učebňa I.B U1B Rozvrh
  Učebňa I.C U1C Rozvrh
  Učebňa II.A U2A Rozvrh
  Učebňa II.B U2B Rozvrh
  Učebňa II.C U2C Rozvrh
  Učebňa III.A U3A Rozvrh
  Učebňa III.B U3B Rozvrh
  Učebňa III.C U3C Rozvrh
  Učebňa informatiky1 UI1 Rozvrh
  Učebňa informatiky2 UI2 Rozvrh
  Učebňa informatiky3 UI3 Rozvrh
  Učebňa IV.A U4A Rozvrh
  Učebňa IV.B U4B Rozvrh
  Učebňa IV.C U4C Rozvrh
  Učebňa IX.A U9A Rozvrh
  Učebňa kontinuálneho vzdelávania UK Rozvrh
  Učebňa V.B U5B Rozvrh
  Učebňa V.M U5M Rozvrh
  Učebňa VI.A U6A Rozvrh
  Učebňa VI.M U6M Rozvrh
  Učebňa VI.Š U6Š Rozvrh
  Učebňa VII.A U7A Rozvrh
  Učebňa VII.Š U7Š Rozvrh
  Učebňa VIII.B U8B Rozvrh
  Učebňa VIII.M U8M Rozvrh
  Učebňa výtvarnej výchovy UV Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria