Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavel Anderle
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kamenská
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Fungáčová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radana Tuhárska
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Svetlana Tokárová, PhD.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Černoková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Hašková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislav Polomský
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Karáseková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Brnová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mészárosová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Balázsová
V.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Portelekyová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eliška Slížová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Pentka
VI.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Aneta Matúšková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Danková
VI.Š Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Jóža
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lenhartová
VII.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Malčeková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kozová
VII.Š Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Zenková, PhD.
VIII.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kovácsová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Rajnáková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Zbojová
Triedny učiteľ Mgr. Danka Trnková
IX.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Stieranková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nora Benediktyová
IX.Š Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Vavríková

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria