• 1.miesto E. Fungáčovej na OBK v streľbe

  21. 11. 2018 sa vo Fiľakove uskutočnili Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky, kde nás fantasticky reprezentovala žiačka VIII.M triedy Ema Fungáčová. Jej strelecké kvality potvrdilo aj 1. miesto, ktoré vybojovala. Medzi jej skvelé úspechy patrí aj 2. miesto v streľbe z guľovej zbrane v rámci Memoriálu S. Toporku 2018. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • Popoludnie s poéziou

  8. 11. 2018 sme si užili jedno z netradičných tvorivých dielní rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť a vytvárali bližší pozitívny vzťah k poézii s názvom Tvorím, tvoríš, tvoríme.

  Začali sme slovnými hračkami, hľadaním slovných a vetných rýmov a slovným futbalom. Deti sypali slová ako zo zázračného vreca! Po takejto rozcvičke našich predstáv a obrazotvornosti sme pristúpili k hlavnej úlohe stretnutia - TVORIŤ. Pripravili sme schému Haiku. Je to trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá má korene v Japonsku a v tradičnej podobe sa používala na vyjadrenie pozorovania a pocitov o prírode a ročných obdobiach.(1.verš – 5 slabík, 2.verš – 7 slabík, 3.verš - 5 slabík). Spoločne sme vymysleli prvú báseň a ďalej nebolo čo riešiť... Pršteky rátali počet slabík a hlávky chŕlili nápady do krásnych veršíkov. Posúďťe sami...

  Stretnutie malo veľký úspech. Stretli sme sa v zastúpení V.A a V.M triedy. Žiaci boli kreatívni a spontánni. Všetci sme sa tešili, ako nám to perfektne išlo a veru, nenecháme to len na jednom popoludní.

  Mgr. Miriam Portelekyová

 • Bavme deti športom

  15. 11. 2018 sme sa zúčastnili atletickej súťaže "Bavme deti športom" v Banskej Bystrici. Naše šikovné detičky získali na krajskej súťaži krásne 3. miesto. Na súťaži bojovalo 21 škôl. Blahoželáme zúčastneným žiakom: Dominika Chudá, Nela Gerátová, Max Malatinec (III.B), Samir Faizi (IV.A), Katarína Kaššaiová (IV.B), Tomáš Dzuroška (IV.C).

  Mgr. Z. Mészárosová

 • Poďakovanie

  Ďakujeme žiakom a rodičom za zapojenie sa do zberu papiera a gaštanov!

 • Tvorivé dielne s Evkou Srníkovou

  V októbri žiakov štvrtých ročníkov veľmi potešila návšteva pracovníčky Novohradského osvetového strediska Evky Srníkovej, ktorá ich oboznámila s novou technikou práce s hlinou – sgrafito, čo je vyrývanie vzorov do hlinenej podložky - srdiečok.

  Chceli by sme sa poďakovať Evke za milý prístup, trpezlivosť a pútavý výklad, ktorý pozitívne pôsobil nielen na deti, ale aj na nás, pedagógov. Keďže Evka srdiečka aj vypálila v peci, žiaci mali radosť nielen z tvorivej činnosti, ale aj z hotových  výrobkov.

  PaedDr. Ildikó Balázsová

 • Testovanie 5 - 2018

  Vážení rodičia!

  21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra TESTOVANIE 5 - 2018.

  Pokyny k testovaniu sú zverejnené na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Základné informácie si môžete prečítať aj v priloženom súbore: Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

  Organizačné zabezpečenie: žiaci I. stupňa sa učia podľa rozvrhu, v činnosti je ŠKD a aj stravovanie, žiaci 6.-9.ročníka majú v tento deň riaditeľské voľno, sú odhlásení zo stravovania, strava pre žiakov 5. ročníka je zabezpečená.

  Žiakom 5. ročníka držíme palce!

 • V planetáriu bolo super!

  Dňa 26.10.2018 sa žiaci 4.B a 4.C triedy zúčastnili exkurzie v planetáriu v Žiari nad Hronom, aby si upevnili a doplnili svoje vedomosti z prírodovedy z tematického celku VESMÍR.

  Planetárium je využívané nielen ako zážitková forma popularizácie astronómie, ale aj ako edukatívny nástroj pri výuke žiakov a študentov prenikajúcich do tajov orientácie na oblohe, zákonitostí priebehu zmien dňa a noci, či špecifikách pohybov  vesmírnych telies. Program, ktorého sa štvrtáci zúčastnili, bol zameraný hlavne na rozšírenie poznatkov z astronómie a vychádzal z preberaného učiva. Žiakom sa veľmi páčil videofilm Slnečná sústava, ktorý si v kinosále mohli pozrieť z pohodlných kresiel, ako aj UFO sála, v ktorej sa cítili ako na palube mimozemského vesmírneho plavidla. Zaujali ich tu glóbusy, mapy, modely a ďalšie názorné pomôcky, ktoré slúžia najmä pri demonštrácii nebeskej mechaniky a opise nebeských telies.

  Na zvedavé otázky detí odpovedal odborný zamestnanec planetária, ktorý svoj výklad doprevádzal názornými ukážkami na jednotlivých modeloch a v závere svojej prednášky pochválil štvrtákov za aktivitu a preukázané vedomosti. Žiaci mohli vidieť v ďalšej sále niekoľko modelov ďalekohľadov, žiaľ pre nepriaznivé počasie nemali možnosť priameho pozorovania Slnka. Táto exkurzia splnila svoj účel a deti mali okrem upevnenia svojich vedomostí o vesmíre aj nevšedný zážitok.

  PaedDr. Ildikó Balázsová

 • Oznam - riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľské voľno dňa 21. 11. 2018 (streda) z organizačných dôvodov – realizácia celoslovenského testovania piatakov TESTOVANIE 5 – 2018.

  Žiaci 6.-9. ročníka budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  Vyučovanie pokračuje 22. 11. 2018.

 • Pečenie nepečenej torty v 3. oddelení

  Deti z 3. oddelenia ŠKD si spolu s pani vychovávateľkou A. Dankóovou v rámci pracovno - technickej oblasti spoločne pripravili nepečenú jablkovú tortu!

 • Na besede s B. Jobusom

  Novohradská knižnica v Lučenci zorganizovala 8. novembra 2018 besedu so spisovateľom a hudobníkom v jednom, Braňom Jobusom, a my, so VII. M a IV.C sme boli medzi tými, ktorí sa jej zúčastnili. Bol to jedinečný zážitok. Predstavil nám svoju tvorbu, nielen knihy, ale i piesne, ktoré si napísal aj zhudobnil sám. Mohli sme si vypočuť niektoré z nich a bolo to nezabudnuteľné. Od nás jedno veľké ĎAKUJEME.

  Mgr. Veronika Danková

 • Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku ČSR

  V mesiaci október 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky.

  Naši deviataci sa o tomto významnom výročí učia na hodinách dejepisu a pripomenuli sme si ho aj na občianskej náuke. Sto rokov v našich novodobých dejinách svojsky premietli do plagátov. Zamerali sa na osobnosti a udalosti, ktoré sa im zdali zaujímavé a dôležité. Vybrali si ich po porade s pani učiteľkou Stierankovou. Väčšina z nich si už našla miesto na chodbe našej školy. Plagátom dominuje časová os, na ktorej sú zakreslené najznámejšie dátumy Československých dejín. Postery s časovou osou dostane od náš ZŠ M. R. Štefánika v Pardubiciach, ktorá robí podobný projekt. Naši žiaci si budú zase môcť pozrieť a porovnať svoju tvorbu s prácami českých školákov.

  29. 10. 2018 sme s naším detským speváckym zborom Spolu - Hlásky reprezentovali našu školu na Slávnostnej akadémii k 100. výročiu vzniku ČSR v Dome kultúry B. S. Timravy na dopoludňajších vystúpeniach. Ďakujeme našim šikovným spevákom za bezchybnú interpretáciu piesní Kopala studienku, Pieseň o vlasti a Hoj, vlasť moja.

  Mgr. Danka Trnková a Mgr. Veronika Danková

 • Záložky do kníh od ZŠ Gbeľany

  Naša škola sa zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa tento rok zapojilo 1096 škôl a žiakov potešila aj téma - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. V každom ročníku žiaci do svojich záložiek vložili kus srdca, preto vznikli originálne záložky na ktorých sú zvieratká z rozprávok, rozprávkové postavičky, citáty o knihách a časti jednotlivých rozprávok. Mnohí žiaci využili svoju fantáziu, kreativitu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh.

  Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Gbeľany s ktorou sme si vymenili 100 kusov záložiek. Posledný týždeň sme boli zvedaví, aké záložky pre nás chystajú naši kamaráti. Boli sme veľmi prekvapení, akí sú zruční a plní fantázie. Záložky sme rozdelili medzi žiakov, ktorí sa do projektu zapojili. D

  úfame, že im budú pripomínať ich kamarátov vždy, keď otvoria knihu.Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových kontaktov, podporila záujem o čítanie a prispela aj k zvýšeniu návštevnosti školskej knižnice.

  Mgr. Jana Kozová

 • Halloweenske vyučko

  Aj v tomto školskom roku pred jesennými prázdninami školský parlament pripravil pre svojich žiakov halloweenske vyučko, čiže netradičné vyučovanie v maskách. 👻👻👻 Žiaci počas celého dňa súťažili o najoriginálnejšiu masku a triedy o najkreatívnejšie vyzdobenú triedu. Porota veru mala z čoho vvyberať. 🦇🦇🦇🕷️🕷️🕷️🕸️🕸️🕸️Výsledky hlasovania členov školského parlamentu:

  Najoriginálnejšie masky:

  I.stupeň

  1. Čierny klaun IV.C, 2. Čierna Karkulka IV.B, 3. Mŕtva nevesta III.A

  II.stupeň

  1. Vrahyňa V.B, 2. Spálená VIII.A, 3. Rana na tvári VIII.M

  Najkreatívnejšie vyzdobené triedy:

  I.stupeň: II.C; IV.A

  II.stupeň: VI.M;VII.Š

  Výhercom gratulujeme!

  Ing. Agnesa Setničková

 • Akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy

 • Krásne poďakovanie našej škole

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základníá organizácia Lučenec ocenila svojich partnerov na benefičnom koncerte 26.10.2018 v Lučeneckej synagóge. Medzi laureátmi bola aj naša škola. Ocenenie prevzala riaditeľka školy Mgr. Gabriel Aláčová.

  O našej spolupráci odzneli tieto krásne slová: "S uvedenou školou základná organizácia ÚNSS Lučenec spolupracuje už niekoľko rokov a to najmä v rámci besied pre žiakov a pri projektoch, ktoré sa uskutočnili pod hlavičkou Základnej organizácie ÚNSS. Jedným z nich bol aj tohtoročný projekt „Chceme byť spolu“, v rámci ktorého bola jednou z aktivít aj beseda pre žiakov školy a zároveň pod vedením členky Základnej organizácie ÚNSS Lučenec, Kataríny Čabanovej a ďalších aktívnych členov, vyrobili žiaci pre každého z ocenených PL husľový kľúč z pedigu. Ústretovosť vedenia školy sa za roky spolupráce nezmenila, preto poďakovanie patrí predchádzajúcemu aj súčasnému vedeniu školy."

  Ďakujeme!

 • 30.10.2018 - JEDNORÁZOVÝ ŠTÁTNY SVIATOK A JESENNÉ PRÁZDNINY

  Informujeme Vás, že 30.10.2018 schválila NR SR jednorázový štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. V tento deň nebude prebiehať vyučovanie.

  Jesenné prázdniny sú v termíne od 31.10.- 4.11.2018.

  Vyučovanie začína 5.11.2018 (pondelok).

 • Učíme sa úcte k starším

  Október je mesiacom k úcty k starším. Deti z II. oddelenia si uctili svojich starých rodičov. Celý týždeň sme sa venovali tejto téme. Pre starých rodičov sme vyrobili odkazníčky vďaky a darčeky. Dúfam, že sme našich starých rodičov potešili.

  Lenka Rusnáková

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  V dňoch 24.-26.10.2018 sme realizovali Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Vyškolenými pedagógmi na našej škole sú Mgr. Zuzana Mészárosová a Mgr. Zuzana Fungáčová.

  Každé dieťa získa certifikát s výsledkami, ktoré dosiahlo a odporučením minimálne piatich športov, na ktoré má dieťa predpoklady. Zároveň bude certifikát obsahovať zoznam športových kluboch v regióne. Testovanie legislatívne upravuje zákon o športe.

 • Obvodné kolo Timravina studnička

  „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ (André Maurois)

  Timravina studnička je súťaž v umeleckom prednese prózy. Okresné kolo súťaže bolo prehliadkou tých najzaujímavejších textov a ich interpretácií žiakmi základných škôl z Lučenca a okolia. Konkurencia bola obrovská, recitátori šikovní, ale porota mohla vybrať len troch najlepších z troch kategórií.

  Naše žiačky súťažili vo všetkých kategóriách. V 1. kategórii nás reprezentovala Ella Baková IV.C, v 2. kategórii Tamara Kruteková VI.M. V 3. kategórii Lucia Drugdová VIII.M nielen reprezentovala, ale vyhrala aj veľmi pekné 2. miesto. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok, reprezentáciu našej školy a Lucke Drugdovej blahoželáme k umiestneniu.

 • DETI NA HOKEJ - 31.10.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria