Školský klub detí

ZBER GAŠTANOV

Aj v tomto školskom roku sme v ŠKD zbierali gaštany. Vyzbierali sme spolu 945,8 kg. Najviac gaštanov vyzbierali:
1.miesto: Simonka Fridrichová, IV.C-180 kg
2.miesto: Ľuboško Krnáč, II.C-105 kg
3.miesto: Nelka Lőkeová, III.C-60 kg
Ďakujeme všetkým deťom za zapojenie sa do zberu!


Z ČINNOSTI 8. ODDELENIA

V 8. oddelení ŠKD sa deti s pani vychovávateľkou Z. Péliovou venovali ochrane životného prostredia ako aj dopravnej výchove.

   

    


ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY V 3. ODDELENÍ

V pracovno - technickej oblasti výchovy odtláčali deti listy na výkres. A nielen to! Spoločne si upiekli nepepečenú tortu - jablkovú s piškótami. Na druhý deň si na nej dobre pochutnali. Vo vzdelávacej oblasti výchovy si deti zasúťažili. Pracovali v skupinách a hľadali typické znaky jesene. V prírodovedno - enviromentalnej oblasti výchovy sa zahrali eko - hru a riešili eko - test. Naučili sa správne triediť odpad a zároveň chrániť prírodu.

Adriana Dankóová

       

       


UČÍME SA ÚCTE K STARŠÍM

Október je mesiacom k úcty k starším. Deti z II. oddelenia si uctili svojich starých rodičov. Celý týždeň sme sa venovali tejto téme. Pre starých rodičov sme vyrobili odkazníčky vďaky a darčeky. Dúfam, že sme našich starých rodičov potešili.

Lenka Rusnáková

   

     


TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Týždeň zdravej výživy prebiehal aj v našom ŠKD. V ŠKD sme usporiadali Súťaž o najkrajšie jabĺčko. V priebehu týždňa od 15. - 19. 10. 2018 sme si v jednotlivých oddeleniach ŠKD urobili triedne kolo o najkrajšie jablko. Úlohou detí bolo priniesť čo najkrajšie, najoriginálnejšie jablko a spomedzi nich vybrať jedno jediné NAJ. 22.10.2018 sa na chodbe pavilónu ,,A" uskutočnila veľká hlasovacia akcia. V hre bolo 8 jabĺčok. Každé dieťa si vybralo jabĺčko, na papierik napísalo číslo a vhodilo do pripravenej hlasovacej škatuľky.

Sčítanie hlasov prinieslo nasledovné výsledky:
1.oddelenie: 19 hlasov
2.oddelenie: 7 hlasov
3.oddelenie: 32 hlasov
4.oddelenie: 10 hlasov
5.oddelenie: 20 hlasov
6.oddelenie: 7 hlasov
7.oddelenie: 9 hlasov
8.oddelenie: 65 hlasov

Z týchto čísel je nám jasné, že výhercom o najkrajšie jabĺčko sa stáva 8. oddelenie p. vych. Zuzky Péliovej. Jabĺčko do súťaže priniesla Viki Vargová zo IV.A. Všetkým zapojeným ďakujeme, víťazke gratulujeme a tešíme sa na budúce kolo našej súťaže.

Nezabúdajte na zdravé stravovanie a fakt, že každé jedno jabĺčko predĺži váš život až o 12 minút. Nezabudnite si ho pred každým jedením umyť !

Michaela Bozsóová

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria