ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Základné informácie

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Vás informuje, že v týchto dňoch sa ešte v súčinnosti s poradenskými zariadeniami realizujú vyšetrenia niektorých detí, ktoré sa zúčastnili zápisu. Z tohto dôvodu nemáme ešte uzavretý zoznam prijatých žiakov do I. ročníka.

Zákonná lehota zaslania rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka je 15.6. Akonáhle budeme mať konečný stav detí, budeme zasielať rozhodnutia o prijatí, vrátane pozvánky na rodičovské združenie, resp. rozhodnutia o neprijatí.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


Milí predškoláci, vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka!

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy 1. ročníka a všetci ste na našej škole vítaní!

TEŠÍME SA NA VÁS!


Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2018 (pondelok/utorok) v čase od 13.00 - 17.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

Zápis trvá do 30. 4. 2018 v prípade, ak sa zákonní zástupcovia nemôžu dostaviť na zápis 9. a 10. apríla.

Deň otvorených dverí sa uskutoční:

5. apríla 2018 (štvrtok) v čase od 9.00-12.00 hod.

7. apríla 2018 (sobota) v čase od 9.00 - 12.00 hod.

V dňoch od 12. - 19. 3. 2018 sa zástupcovia škôl, vrátane triednych učiteľov budúcich prvákov, zúčastnia rodičovských združení v materských školách.


Triednymi učiteľmi 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 budú:

1.A Mgr. Pavel Anderle

1.B Mgr. Zuzana Kamenská

1.C Mgr. Zuzana Fungáčová


Dôležité informácie:

Rodičia budúcich prvákov, ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku  v zahraničí, sú povinní tiež zapísať dieťa. V tejto záležitosti prosíme kontaktovať riaditeľku školy Mgr. Gabrielu Aláčovú na e-maily alacova@zsstefanikalc.sk alebo na telefónnom čísle 047/4333648.

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

- rodný list dieťaťa

- občiansky preukaz zákonného zástupcu

- Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča - v prípade, ak sa zápisu nevedia zúčastniť obidvaja zákonní zástupcovia Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča.docx

- zákonní zástupcovia z mimo školského obvodu školy prinesú vyplnenú alebo vyplnia na mieste Žiadosť o prijatie dieťaťa mimo školský obvod Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka mimo školský obvod.docx

Školský obvod ZŠ M. R. Štefánika Lučenec: Školský obvod č.3.pdf

- inú potrebnú dokumentáciu, napr. výsledky vyšetrení dieťaťa v CPPPaP, správy detského psychiatra a pod. na zhodnotenie školskej pripravenosti a prípadné odporučenie pre odklad povinnej školskej dochádzky, prípravný ročník, nultý ročník


Počas zápisu:

- dieťa pracuje individuálne s pedagógom, ktorý zisťuje jeho pripravenosť

- zákonní zástupcovia vypisujú potrebnú dokumentáciu: protokol k zápisu

- zápisu do 1. ročníka sa zúčastňujú aj odborní zamestnanci školy a poradenských zariadení


V prípade záujmu o informácie alebo osobné stretnutie sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle 047/4333648

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy alacova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


Buďte našou súčasťou!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria