Výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny

Mgr. Martina Rajnáková

výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny: pondelok 8:00 hod.  –  9:30 hod. (1. – 2. vyučovacia hodina)

Informácie pre žiakov: Nástenka výchovného poradcu

Dôležité webové stránky: www.svsbb.sk, www.povolania.sk, www.istp.sk, www.komposyt.sk,

                   www.profsme.sk,www.cvtisr.sk, www.potrebyovp.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria