• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

     • NAŠA ŠKOLIČKA

        • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

                • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                  • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                    • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                      • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                       • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                        • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                         • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                          • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                           • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                            • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                             • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                              • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                               • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                                • VČELIA ŠKOLA

                                 • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                  • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                   • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                    • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                     • KAMARÁTSTVA, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

                                      • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                       • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                        • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                         • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                          • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                           • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                            • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                             • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                              • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                               • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                    • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                     • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                      • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                       • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                         • Partneri

                                                                          • PODPORA ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

                                                                          • Vážení rodičia žiakov so ŠVVP, 
                                                                           touto cestou by som Vám chcela ponúknuť špeciálno pedagogickú pomoc a podporu v tejto pre nás všetkých nezvyčajnej dobe. Ak sa rozhodnete využiť ju, neváhajte kontaktovať ma kedykoľvek mejlom, prípadne po dohode môžem s Vašim dieťatkom pracovať online prostredníctvom MS Teams.  
                                                                           Teším sa na spoluprácu, 
                                                                            
                                                                           Mgr. Zuzana Petrášová
                                                                           školský špeciálny pedagóg
                                                                           petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

                                                                            

                                                                          • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

                                                                          • Vážení rodičia, milí žiaci,

                                                                           aj sociálny pedagóg Vám ponúka pomoc a podporu v riešení výchovných problémov, vzťahových otázok či prevencie!

                                                                           Neváhajte nás kontaktovať!

                                                                           Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg, zakovicova@zsstefanikalc.sk

                                                                           Relaxačné_aktivity.pdf

                                                                          • ČINNOSŤ PORADENSKÝCH ZARIADENÍ

                                                                          • V prípade potreby na konzultáciu, pomoc, krízovú intervenciu poskytujú odborní zamestnanci svoje telefónne čísla.

                                                                           CPPPaP Lučenec.pdf

                                                                          • INTERNETOVÁ PORADŇA PRE MLADÝCH

                                                                          • NON STOP KRÍZOVÁ LINKA POMOCI 0800 500 333

                                                                           Chatová a e-mailová poradňa: https://ipcko.sk/

                                                                          • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI APRÍL 2021

                                                                          • Hodnotíme výchovno - vyučovacie výsledky za III. štvrťrok

                                                                           Hodnotiaca pedagogická rada: 20.4.2021

                                                                           Zber papiera: 19. - 23.4.2021

                                                                           Online rodičovské stretnutia: 26.4. - 30.4.2021

                                                                           Obvodné kolá: Pytagoriád, Čo vieš o hviezdach?

                                                                           Krajské kolá: Geografická olympiáda, Chemická olympiáda

                                                                           Celoslovenské kolá: IQ olympiáda, Matematický klokan

                                                                           Zapojíme sa do aktivít:  Vesmír očami detí, Kraslice z Políchna, Poznávame nárečia našich predkov, Najkrajší list

                                                                           Spoluorganizujeme a zapojíme sa do aktivít pri príležitosti Dňa Štefánika

                                                                           Realizujeme: zápis do 1. ročníka, preventívne aktivity

                                                                           Odosielame prihlášky na stredné školy

                                                                           Dodržiavame usmernenia ÚVZ a MŠVVaŠ SR

                                                                           Zdroj: lucenec.sk

                                                                           Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

                                                                          • ÚRADNÉ HODINY

                                                                          • Úradné hodiny od 8.2.-12.2.2021: PONDELOK - PIATOK 7.00 - 14.30, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);

                                                                           Výdajná školská jedáleň - PONDELOK - ŠTVRTOK 7.00 - 14.00, PIATOK 7.00 - 13.00 hod., vedúca výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

                                                                           Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

                                                                           Riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

                                                                          • NAŠA ŠKOLIČKA

                                                                         • Fotogaléria

                                                                           zatiaľ žiadne údaje
                                                                         • Kontakty

                                                                          • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                          • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                          • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • 35991593
                                                                          • 2021507455
                                                                          • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                          • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                         • Prihlásenie