• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

      • NAŠA ŠKOLIČKA

         • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                • SME JEDEN TÍM

                 • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                   • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                    • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                     • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                      • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                       • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                        • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                         • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                          • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                           • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                            • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                             • VČELIA ŠKOLA

                              • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                               • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                 • KAMARÁTSTVA, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

                                  • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                   • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                    • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                     • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                      • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                       • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                        • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                         • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                          • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                           • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                 • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                  • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                   • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                    • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                      • INFORMÁCIA K POPLATKOM DO ŠKD

                                                                       Vážení rodičia!

                                                                       V súvislosti so zefektívňovaním našej práce a odbremeňovaním rodičov od administratívnej záťaže sme pristúpili k nasledovným opatreniam v súvislosti s poplatkami do ŠKD. Rodičia od 1.1.2022 neoznamujú a nedokladujú úhradu poplatku do ŠKD vychovávateľkám ŠKD. Táto úloha rodičom celkom odpadá. Celá agenda kontroly úhrady je v kompetencii ekonómky školy prostredníctvom výpisov. Vychovávateľky ŠKD odovzdávajú rodičom iba šeky.

                                                                      • AG SAMOTESTY

                                                                       Vážení rodičia,

                                                                       od 7.1.2022 si denne od 6.30 do 15.00 hod. môžete prísť prevziať AG - samotesty na sekretariáte školy.

                                                                       Rodičom zabezpečujeme vydávanie samotestov nasledovne: 1. dodávka 10 ks, 2. dodávka 7 ks a 3. dodávka 5 ks.

                                                                       Informujeme Vás, že si od 12.1.2022 môžete preberať ďalších 5 ks samotestov v rámci 4. distribúcie samotestov.

                                                                      • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA BOHATŠIA O 200 KNÍH

                                                                       Knižničný fond sme v závere minulého roka obohatili o 200 krásnych a podnetných kníh pre malých a veľkých čitateľov. Čítanie kníh patrí ku kultúre človeka. V našej škole podporujeme rozvoj čítania, čitateľskej gramotnosti, práce s informácie, podporujeme rozvíjanie celoživotného návyku návštevy knižníc a čítania vo voľnom čase! Kolektívy tried a jednotlivcov lákajú príbehy od D. Dušeka, B. Jobusa, M. Hlušíkovej, J. K. Rowlingovej, R. Brata, R. Dahla a iných autorov.

                                                                      • INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV OD 10.1.2022

                                                                       Vážení rodičia! Milí žiaci!

                                                                       Informujeme Vás, že od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa! Výchovno - vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci nosia rúška a prezúvajú sa.

                                                                       Škola postupuje podľa Školského semaforu.

                                                                       Vážení rodičia,

                                                                       prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom nahlasovali pozitivitu dieťaťa, resp. karanténu dieťaťa. Je dôležité, aby triedny učiteľ mal informácie o výnimke z karantény, ktorá sa týka dieťaťa (zaočkovanie, prekonanie ochorenia, uplynutie lehoty do 180 dní).

                                                                      • POĎAKOVANIE ZA HLASOVANIE

                                                                       Milí priatelia!

                                                                       Chceli by sme sa Vám poďakovať za podporu v hlasovaní v súťaží Gesto pre mesto za náš projekt Jedlá záhradka. Naša snaha bola veľká, často hlasovali celé rodiny, priatelia našich priateľov, počet hlasov nestačil a teda 2000€ sa nám nepodarilo získať. Nevadí, ideme ďalej a hľadáme ďalšie zdroje s cieľom zlepšovať materiálno - technické podmienky školy!

                                                                      • KAŽDÝ DEŇ BUDÚ VRAJ VIANOCE...

                                                                       Milí žiaci, zamestnanci školy, rodičia, starí rodičia!

                                                                       Milí naši priatelia!

                                                                       Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných ako aj školských i pracovných úspechov!

                                                                       Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň, podporu, spoluprácu a tešíme sa na nové výzvy, ktoré nám prinesie nový rok! Nech je rok 2022 oveľa lepší pre všetkých! Zaslúžene...

                                                                      • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

                                                                       Vianočné prázdniny sú od 20.12.2021 a trvajú do 9.1.2022. Nástup na vyučovanie je 10.1.2022.

                                                                       Riaditeľstvo školy bude informovať o organizácii výchovno - vyučovacieho procesu od 10.1.2022.

                                                                       Veríme, že všetci žiaci nastúpia prezenčne. V prípade, ak by žiaci II. stupňa pokračovali v dištančnom vzdelávaní, dôjde k úprave rozsahu rozvrhu hodín. O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme včas informovať!

                                                                      • VIANOČNÁ ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK

                                                                       Dlhoročnou tradíciou na našej škole je dobrovoľná zbierka pre psí útulok v Lučenci.

                                                                       V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 6. do 10. 12.2021. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky, kefy... Do tejto zbierky sa zapojili žiaci I. a II. stupňa i zamestnanci školy, s veľkým nadšením a odhodlaním pomôcť bezbranným zvieratkám. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku. Spolu sme prispeli sumou 47€, ktorú sme použili na nákup krmiva pre zvieratká.

                                                                      • VIANOČNÁ BURZA

                                                                       Všetko to začalo, keď naša spolužiačka Anička Lásková prišla s nápadom na vianočnú burzu. Nápad sa nám páčil a začali sme na ňom pracovať. Vyrábali sme rôzne drobnosti. Pomocou našej pani učiteľky sme oslovili aj všetkých spolužiakov z prvého stupňa, ktorí nám ochotne pomohli. Získali sme veľa zaujímavých výrobkov, ktoré sa počas vianočnej burzy všetky predali. Vďaka výrobkom sa nám podarilo vyzbierať 210 eur a 50 centov. Túto sumu sme venovali OZ Za dôstojný život pre ľudí bez domova.

                                                                      • PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

                                                                       Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít bolo opäť zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

                                                                       V týždni od 20.11. do 24.11.2021 sme na našej škole tejto problematike venovali zvýšenú pozornosť. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali hlavne pri ich medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a knihách. V súčasnosti sú drogy realitou – treba sa naučiť s nimi, ale hlavne proti nim žiť. Mnohé typy drogových látok naberajú medzi mladými veľkú popularitu. Slovensko sa postupne stáva významným tranzitným bodom na trasách, po ktorých sa ilegálne transportujú omamné a psychotropné látky. Konzumný život dnešnej spoločnosti bohužiaľ ponúka široké spektrum drog – marihuana, pervitín, heroín, kokaín, hašiš. Táto problematika d

                                                                      • ATTOMAT 9

                                                                       Už druhýkrát v tomto školskom roku sa žiaci našich matematických tried popasovali s náročnými matematickými úlohami, ktoré pre nich pripravili nadšenci pracujúci pre organizáciu P-MAT. Tento deň sa síce uskutočnili naraz až dve matematické súťaže, a to školské kolo Pytagoriády doobeda a ATTOMAT 9 podvečer, ale naši mladí matematici sa nenechali ani tentokrát zahanbiť a zúčastnili sa v hojnom počte oboch súťaží. Práve naši nováčikovia, piataci, sa zúčastnili súťaží v najväčšom počte a taktiež dosiahli najlepšie umiestnenia.

                                                                      • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

                                                                       Milí rodičia!

                                                                       Dovoľujem si Vás informovať o niektorých materiálno – technických otázkach chodu školy.

                                                                       V mesiaci október 2021 sme zrevitalizovali prízemie pavilónu A na modernú oddychovú zónu a to v rámci projektu Modernejšia škola. Okrem toho sme v rámci tohto projektu oživili chodbu pavilónu A vybudovaním akvária, zakúpením hier, nového moderného nábytku. Vo všetkých triedach I. stupňa boli vytvorené oddychové kúty. Tým sme prispeli k zlepšovaniu psychohygieny našich žiakov počas prestávok alebo v rámci činnosti ŠKD.

                                                                   • Partneri

                                                                    • KTO HĽADÁ POMOC, NÁJDE JU

                                                                    • ODBORNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

                                                                     Mgr. Monika Zakovičová - sociálny pedagóg, zakovicova@zsstefanikalc.sk

                                                                     Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg, petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

                                                                     LINKY POMOCI A PODPORY

                                                                     iPCKO

                                                                     O duševnom zdraví je potrebné hovoriť. Chceme dať žiakom pomocnú ruku, keď POMOC POTREBUJÚ, pretože POMOC EXISTUJE. https://ipcko.sk/

                                                                     PLAMIENOK

                                                                     Strata blízkej osoby - konzultácia so psychológom

                                                                     LINKA PRE ĽUDÍ S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY

                                                                     https://chutzit.sk/

                                                                    • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI JANUÁR 2022

                                                                    • 25.1. Klasifikačná rada

                                                                     31.1. Odovzdávanie výpisov vysvedčení

                                                                     31.1. Pasovanie prváčikov

                                                                     Obvodné kolá: Olympiáda z ANJ

                                                                     Zapojíme sa do súťaží: Dúha, Zelený svet, Môj život v EÚ

                                                                    • VIANOČNÁ NÁLADIČKA

                                                                   • Kontakty

                                                                    • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                    • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                    • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • 35991593
                                                                    • 2021507455
                                                                    • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                    • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                   • Prihlásenie