• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
           • 1. 3. 2023
           • Milí predškoláci, vážení rodičia!

            Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky - ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

            Zápis sa uskutoční 3.-4.4.2023 v čase od 13.00-18.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

            Príďte medzi nás na Deň otvorených dverí 1.4.2023 (sobota) od 8.00-12.00 hod.

            Tešíme sa na Vás!

           • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: Čítať viac
           • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV
           • 21. 3. 2023
           • Milí žiaci, vážení rodičia!

            Ponúkame Vám hodiny klavíra s pedagogičkou a klaviristkou Svetlanou Grachevou priamo u nás v škole v učebni hudobnej výchovy v popoludňajších hodinách. V prípade záujmu kontaktujte priamo Svetlanu Grachevu na telefónnom čísle 0940734403. Začíname od 27.3.2023!

           • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV: Čítať viac
           • COVID19 - INFORMÁCIE
           • 16. 3. 2023
           • Vážení rodičia!

            V súvislosti so zrušením vyhlášky od 20.3.2023, ktorou sa určila povinná 5-dňová izolácia osôb s Covidom19 a v súvislosti s tým, že sa Covid19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, Vás žiadame: v prípade zistenia, že Vaše dieťa má Covid19, kontaktujte detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečte domácu liečbu dieťaťa – neposielajte choré dieťa do kolektívu.

           • COVID19 - INFORMÁCIE: Čítať viac
           • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV
           • 8. 3. 2023
           • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

           • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV: Čítať viac
           • JARNÝ ZBER PAPIERA
           • 14. 3. 2023
           • Jarný zber papiera sa uskutoční od 20.3. - 31.3.2023. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

            Ďakujeme!

           • JARNÝ ZBER PAPIERA: Čítať viac
           • DARUJTE ŠKOLE 2%
           • 8. 2. 2023
           • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

            Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

            2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

            Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

           • DARUJTE ŠKOLE 2%: Čítať viac
           • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ
           • 23. 3. 2023
           • Dňa 20. 3. 2023 sa uskutočnilo Okresné pred kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ (skupina B), ktorého sa zúčastnila aj naša škola. V skupine sa stretlo 5 základných škôl.

            Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 10 žiačok: Sofia Kráľová VII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Paulína Moravčíková VII.B, Sára Lašáková VII.B, Saskia Orlaiová VI.A, Nina Jamnická V.A, Sophia Szmudová V.B, Ema Hrdličková V.B, Ema Gaberová V.B, Ema Kapišovská V.C.

           • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ : Čítať viac
           • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE
           • 18. 3. 2023
           • Byť triednou učiteľkou v matematickej triede je úplne niečo iné, ako byť ňou v bežnej triede. Žiaci v týchto triedach sú všeobecne výkonnostne vysoko nastavení, v práci sú súťaživí, nadmieru motivovaní a zvyknutí dostať za každú cenu zo seba maximum. Neradi zažívajú neúspech, považujú ho za vlastné zlyhanie.

           • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE: Čítať viac
           • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA
           • 18. 3. 2023
           • Tému inklúzie poňali žiaci IV.C triedy ako farebnú pestrosť možností rozvíjania každého žiaka, či je to šikovný športovec, výborný matematikár, recitátor, spevák, alebo žiak, ktorý pracuje s asistentkou a potrebuje pri učení jej pomoc. Naša škola je tu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, zabávať, športovať, učiť sa, stretávať zaujímavých ľudí a besedovať s nimi, zúčastňovať sa rôznych školských aktivít – proste pre tých, ktorí sa chcú tešiť z nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

           • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA: Čítať viac
           • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
           • 18. 3. 2023
           • Pred štyrmi rokmi som v rámci inklúzie začala pracovať so žiakom s telesným postihnutím. Jedná sa o diagnózu spastická kvadruplegická DMO. Žiak bol začlenený do triedy formou individuálnej integrácie s intaktnými žiakmi.

            V prvej triede nemal osvojené návyky správneho úchopu ceruzky, lateralita bola u neho nevyhranená. Obidve ruky má spastické, pridružený je aj tremor. Nohy má tiež spastické. Základnou úlohou pre mňa ako asistenta bolo zistiť, ktorá ruka bude vhodná na písanie. Po dlhšom čase som zistila, že bude písať pravou rukou. Ďalšou, veľmi dôležitou fázou bolo naučiť žiaka písať a kresliť s ľahkosťou – podľa jeho fyzických možností – netlačiť na podložku a predchádzať bolesti ruky.

           • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM: Čítať viac
           • COSMOS DISCOVERY
           • 22. 3. 2023
           • Pretože sa neustále snažíme u žiakov našej školy podporovať vzťah k vede a technike, zorganizovali sme dňa 17.3.2023 exkurziu na výstavu Cosmos Discovery v Bratislave.
            Výstava previedla žiakov históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA a múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere. Žiaci mohli obdivovať stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Veríme, že sa im výstava páčila a že získali nejakú predstavu o tom, čo všetko let do vesmíru obnáša.

           • COSMOS DISCOVERY: Čítať viac
           • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C
           • 18. 3. 2023
           • Práca s nadanými žiakmi je pre učiteľa veľkou motivačnou výzvou, ale zároveň je náročná, tak po časovej, ako aj organizačnej stránke. Každý žiak v triede je pre mňa ako triednu učiteľku individuálna osobnosť a neexistuje jednoznačná šablóna na prácu s nimi. Niektorých žiakov charakterizuje veľmi dobrá pamäť, vysoká intelektuálna zvedavosť, široká slovná zásoba a dobrá argumentácia. Tieto typy žiakov sa snažia organizovať svoje okolie – spolužiakov, chcú si presadzovať svoje pravidlá v triednom kolektíve. ň

           • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C: Čítať viac
           • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI
           • 14. 3. 2023
           • Aktivita: Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou (mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie)

            Dňa 21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila školská a rovesnícka mediácia pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej. Išlo o 4. stretnutie rovesníckych mediátorov realizované formou „Projektového vyučovania„. Aktivity boli zamerané na tímové riešenia konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítať pokyny s porozumením, pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä pracovať v zmiešaných skupinách.

           • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI: Čítať viac
           • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU
           • 11. 3. 2023
           • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

            Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

           • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie