• "Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!" M. R. Štefánik

     • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

        • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

         • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

          • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

           • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

            • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

             • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

               • ĎAKUJEME RODIČOM ZA ICH PODPORU A SPOLUPRÁCU!

                • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                 • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                  • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                   • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                    • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                     • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                      • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                       • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                        • ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S OBCAMI, INŠTITÚCIAMI MIESTNEHO I CELOSLOVENSKÉHO CHARAKTERU

                         • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                          • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                           • VČELIA ŠKOLA

                            • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                             • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                  • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                    • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                     • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                      • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                       • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                        • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                         • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                          • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                           • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                             • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                                             • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                              • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                                                   • KRÁSNE LETO

                                                                    ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci praje žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy krásne leto!

                                                                    Ďakujeme za úspešný školský rok 2019/2020 a tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku.

                                                                   • HVIEZDIČKY SA ROZLÚČILI S PANI UČITEĽKOU I. HAŠKOVOU

                                                                    Jedna etapa končí, druhá začína. Je to prirodzený kolobeh, ktorý patrí k životu. Aj naši štvrtáci zo IV.A prešli od maličkého prváčika až po veľkého štvrtáka ruka v ruke s ich pani učiteľkou Ingrid Haškovou. Rozlúčkové stretnutia triedy, pani učiteľky a rodičov je vždy dojímavé a také bolo aj stretnutie IV.A. Nič viac pedagóg nepotrebuje, len cítiť podporu a odovzdá srdce svojim žiakom. Tak ako pani učiteľka Hašková svojim hviezdičkám. Ďakujeme jej, ale aj rodičom za spoluprácu! Našim hviezdičkám držíme palce na druhom stupni. Nech sú úspešní a s radosťou chodia do našej školičky.

                                                                   • CHVÁLILI SME A OCEŇOVALI NAŠICH ŽIAKOV

                                                                    So záverom školského roka pravidelne chválime a oceňujeme našich žiakov. V II. polroku 2019/2020 sme udelili 231 pochvál triednym učiteľom, 172 pochvál riaditeľkou školy a ocenili sme vecným darom a diplomom 126 žiakov I. a II. stupňa. Blahoželáme našim žiakom! Za podporu oceňovania ďakujeme OZ Školák Lučenec.

                                                                   • SME TU PRE VÁS!

                                                                    Zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci ďakujú za spoluprácu v školskom roku 2019/2020 a tešíme sa spoluprácu v novom školskom roku!

                                                                   • DAMIEN, ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ MATEMATICKEJ SÚŤAŽE MAKS

                                                                    Damien Chovanec, žiak V.C triedy, bol jedným z úspešných riešiteľov korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS. Bola to obrovská príležitosť naučiť sa niečo nové zaujímavou formou či overiť si získané vedomosti. Riešil logické úlohy, ktoré sú prepojené so životom, tvorivé, aktuálne, moderné, pritom zaujímavé. Damien bol za riešenie náročných úloh ocenený diplomom i vecnou cenou. Radi by sme sa Damienovi poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                   • ROZLÚČKA SO ŽIAKMI 9. ROČNÍKA

                                                                    Každoročne patrí predposledný deň školského roka na našej škole rozlúčke žiakov deviateho ročníka so svojou školou. Tak bolo aj v tomto roku. V pondelok, 29. júna 2020 pozvali deviataci svojich pedagógov, ktorí ich sprevádzali od 1. ročníka na dôstojnú rozlúčku. V príhovoroch zazneli slová vďaky skvelým učiteľom, s podporou ktorých deviataci získavali úspechy vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. Rozlúčiť sa prišli aj rodičia, ktorí poďakovali i vedeniu školy, za podporu učiteľov, dodávajúc im energiu, vďaka ktorej naberajú silu znovu a znovu otvárať srdcia a rozdávať z nich po kúsku svojim žiakom.

                                                                   • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

                                                                    Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020.

                                                                    Program:

                                                                    8.00 – 8.45 – triednická hodina

                                                                    8.15 príhovor riaditeľky školy prostredníctvom školského rozhlasu (z hľadiska opatrení sa aktuálne nemôžu organizovať hromadné akcie s účastníkmi nad 500 osôb)

                                                                    8.55 – 9.45 triednické hodiny odovzdávanie vysvedčení, pochvál, ocenení, rozlúčenie sa;

                                                                   • V.B NA BOWLINGU

                                                                    Myslím si, že každý školský rok má svoje špecifiká, ale na tento rok 2020 asi ťažko zabudneme. Posledné dni pred letnými prázdninami väčšinou boli naplnené výletmi, exkurziami, ale tento rok aj to sa zmenilo. My sme chceli tiež za náš školský rok dať ako takú bodku a preto, sme sa rozhodli, že si tieto dni spestríme spoločným bowlingom. Dňa 25. 6. 2020 sa žiaci 5. B triedy zúčastnili spoločného stretnutia, kde sme mali veľmi príjemnú atmosféru a podľa mňa aj fotky hovoria za všetko J Žiaci spolu s pani učiteľkou sa už teraz tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

                                                                   • MATEMATIKA NÁS BAVÍ

                                                                    Riešenie geometrických úloh z matematiky si žiaci 6.B a 7.M spestrili tvorivými projektami. V obidvoch triedach sme počas zatvorenia školy preberali tematické celky z geometrie. Najprv sa žiaci zoznámili s výpočtami obsahov a objemov na spoločných stretnutiach na online hodinách. Vyriešili množstvo sprvu jednoduchých úloh z výpočtovej geometrie a neskôr svoje vedomosti zúročili pri výpočtoch úloh z praxe. Spojili sme školu s praxou - šiestaci RENOVOVALI BYT. Počítali nielen množstvo potrebného materiálu, ale na internete vyhľadávali potrebné údaje o cenách podlahových krytín, farby, maliarov. Siedmaci stavali DETSKÉ PIESKOVISKÁ. Informácie o cene piesku, dovoze získané z internetových stránok spracovali do svojich krásnych projektov.

                                                                   • E-TESTOVANIE - SME HRDÍ NA VÝSLEDKY NAŠICH ŽIAKOV

                                                                    Žiaci našej školy využili predĺženie e-testovania JAR 2020 organizované NÚCEM-om. V júni v systéme z ponúkaných nových súboroch riešili testy z rôznych tém:

                                                                    1. z matematickej gramotnosti – žiaci 5. ročníka
                                                                    2. zo slovenského jazyka a literatúry - žiaci 5. ročníka
                                                                    3. z čitateľskej gramotnosti - žiaci 8.M
                                                                   • PROJEKT PRE PIATAKOV: ZISTENIE POČTU NÁHODNÝCH UDALOSTÍ A ZAZNAMENANIE DO STĹPCOVÉHO DIAGRAMU

                                                                    Tentoraz bolo úlohou žiakov V.C triedy vymyslieť ľubovoľnú náhodnú udalosť, potom ju samozrejme uskutočniť a zaznamenať si jej výsledky do tabuľky. Následne mali žiaci spracovať túto tabuľku do stĺpcového diagramu. Kreativita našich žiakov dostala zelenú a všetci sa snažili vymysleli niečo, čo sme tu ešte nemali. Zároveň si museli dať pozor, aby nevymysleli takú náhodnú udalosť, ktorej výsledky by sa príliš ťažko spracúvali. S touto náročnou úlohou sa popasovali naozaj statočne a vyšli z tohto boja ako víťazi. Ich nápady bolo naozaj originálne a dobre spracovateľné, tabuľky a stĺpcové diagramy vzorne spracované. Už teraz sa naši mladí matematici tešia na ďalšiu výzvu!

                                                                   • POĎAKOVANIE ZA ZBER PAPIERA

                                                                    Vážení rodičia, milí žiaci!

                                                                    Vyjadrujeme veľké poďakovanie za Vašu iniciatívu v zbere papiera. Spolu sme vyzbierali 4270 kg papiera! Ďakujeme, že pomáhate škole a životnému prostrediu!

                                                                   • PRIANIE - VRECE PLNÉ POHĽADNÍC

                                                                    Žiaci III.B triedy dnes opäť ukázali krásu svojich srdiečok. Po ponožkovej výzve pre Soničku Sekerešovú sa dnes opäť zapojili do povzbudenia a podpory láskavým slovom a srdečným prianím pre Beátku Pollákovú, ktorej prianím je dostať na svoje 50. narodeniny vrece plné pohľadníc. Preto sme dnes poslali tejto HRDINKE naše priania a obálku plnú krásnych a úprimných želaní. Všetko najlepšie Beátka a nech máte stále taký nádherný úsmev na tvári.

                                                                • Partneri

                                                                 • LETNÁ ŠKOLIČKA OTVÁRA BRÁNY

                                                                 • ÚRADNÉ HODINY

                                                                 • Úradné hodiny od 1.7. -14.8.2020

                                                                  Utorok, streda, štvrtok 7.30 - 13.00, pri vstupe do hlavnej budovy prosíme zvoniť

                                                                  Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

                                                                  Riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

                                                                 • JEDNA VEĽKÁ RODINA

                                                                 • Pondelok13. 7. 2020
                                                                • Fotogaléria

                                                                 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka
                                                                 • Matematika nás baví
                                                                 • V.B na bowlingu
                                                                 • Nádielka diplomov
                                                                 • Naše rozvrhy - úlohy na kombinatoriku
                                                                 • Naši ocenení - Štefánikova výzva
                                                                 • Projekt z MAT - Búdka pre sýkorku
                                                                 • Štefánikova výzva - športová
                                                                 • Štefánikova výzva - umelecká
                                                                • Kontakty

                                                                 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                 • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                 • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                 • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                 • 35991593
                                                                 • 2021507455
                                                                 • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                 • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                 • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                 • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                • Prihlásenie