• ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

     • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

      • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

       • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

        • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

         • VČELIA ŠKOLA

           • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

            • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

              • Podpora inovácií, vedy a techniky

               • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                 • Za všetkým hľadaj skvelých žiakov a ich pedagógov

                   • ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S OBCAMI, INŠTITÚCIAMI MIESTNEHO I CELOSLOVENSKÉHO CHARAKTERU

                    • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                         • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                          • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                           • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                            • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                             • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                              • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                               • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                                 • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                  • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                   • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                    • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                     • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                      • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                       • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                                          • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                           • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                             • EXPERT GENIALITY SHOW

                                              Aj v tomo školskom roku sa na našej škole uskutoční súťaž pod názvom Expert geniality show. Je to celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

                                              Súťaž sa uskutoční 28.11.2019.

                                              Ak si piatak alebo šiestak, tvoje témy sú:

                                             • V 2. ODDELENÍ SA NENUDÍME

                                              V našom 2. oddelení sa nenudíme. Pani vychovávateľka Michaela Bozsóová má pre nás stále pripravené nejaké aktivity: športové, vychádzkové, zbieranie gaštanov, vyrábanie rôznych výrobkov, rozhovory na rôzne témy.

                                              Počas uplynulých dní sme si spoločne s 1.oddelením pozreli zaujímavé video o ovečkách zo série ovce.sk, ktoré nás naučili o nástrahách mobilov a internetu. Pozreli sme si tiež aj video o ľudskom tele a naučili sme sa, čo nám hrozí, keď si nedávame pozor na svoju hygienu. Vyrobili sme si aj pohľadnice pre starých rodičov, urobili výstavku prác v triede i pred triedou. Každý pondelok si kreslíme víkendových smajlíkov.

                                             • CHCEM ÍSŤ DO DUÁLU, AKO NA TO?

                                              Duálne vzdelávanie ponúka deviatakom možnosť študovať, praxovať aj zarábať už počas štúdia na stredných školách.

                                              V pondelok deviatakom o duálnom vzdelávaní prišiel porozprávať pán magister Malík. Žiakom vysvetlil celý postup zapojenia sa do duálneho vzdelávania. Prvým krokom by mala byť návšteva stránky www.potrebyovp.sk s ponukou učebných miest. Nasleduje výber zamestnávateľa a jeho kontaktovanie, výberový proces u zamestnávateľa a podanie prihlášky na strednú školu, ktorá so zamestnávateľom spolupracuje. Po úspešne absolvovaných prijímacích skúškach už prvák môže začať zarábať počas výkonu praxe. Študenti si dokážu privyrobiť od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. Mnohí zamestnávatelia preplácajú cestovné, stravné ale aj časť nákladov na ubytovanie študenta. Výmenné pobyty, stáže či súťaže sú tiež bežnou súčasťou duálneho vzdelávania.

                                             • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

                                              Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, odovzdal poslanie: "Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov."

                                              Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista,ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

                                             • ĎALŠIA SKVELÁ TURISTIKA

                                              Ďalšia skvelá turistika s členmi Turistického krúžku, ale aj s ich súrodencami, rodičmi, starými rodičmi a prišli nás pozrieť aj naši bývalí členovia, dnes už gymnazisti. Na Šomoške sme prežili krásny deň, opiekli sme si špekačky, zahrali sa, dokonca sme si mohli vypočuť zaujímavé informácie o Cerovej vrchovine od pani riaditeľky správy chránenej krajinnej oblasti, Ing. Evy Belanovej.

                                             • NOVOHRADSKÉ HRY V ATLETIKE

                                              Dňa 1.10.2019 sme sa zúčastnili Novohradských hier v atletike. Žiaci dosiahli nasledovné výsledky.

                                              Individuálne úspechy:

                                              Dibalová Mariana IX.A - 3. miesto v behu na 60m

                                              Moravčíková Radoslava VII.A - 3. miesto v behu na 800m

                                              Botoš Mikuláš IX.B - 2. miesto v behu na 60m

                                              Henrich Šulek IX.B - 3. miesto v behu na 300m

                                             • LEO BODOR - VÍŤAZ OBVODNÉHO KOLA V ŠACHU

                                              7.10.2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo v šachu žiakov a žiačok ZŠ. Šachu na našej škole venujeme pozornosť už niekoľko rokov a preto sa nesmierne tešíme, že aj v tomto školskom roku máme množstvo žiakov, ktorí navštevujú Šachový krúžok. Tešíme sa aj tomu, že medzi členmi krúžku sú aj prváci a druháci.

                                             • ŠKOLSKÉ KOLO TIMRAVINEJ STUDNIČKY

                                              8.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v pôvodnej slovenskej próze Timravina studnička. Vzhľadom na vysoký počet recitátorov bola tento školský rok silná konkurencia a porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z najlepších.

                                              I. kategória (2.-4. ročník):

                                              1.miesto: Adrián Polorecký III.A

                                             • REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA PO DRUHOM TÝŽDNI JEJ REALIZÁCIE

                                              V druhom týždni realizácie rekonštrukcie vykurovania sa realizovali najnáročnejšie procesy a to napájanie rozvodov z už rekonštruovanej kotolne v hlavnej budove do priestorov jedálne, telocvične, kabinetu telesnej výchovy, šatní, školskej dielne. Namontované boli ďalšie radiátory. Následne sa bude realizovať napájanie rozvodov na chodbe hlavnej budovy a v priestoroch zborovne druhého stupňa.

                                             • PREZENTÁCIA SÚKROMNEJ SOŠ OCHRANY OSôB A MAJETKU NA NAŠEJ ŠKOLE

                                              Každoročne stojí pred žiakmi 9. ročníka náročná úloha – vybrať si správne smerovanie pre svoje ďalšie štúdium a rozhodnúť sa pre tú správnu strednú školu. Na lepšie zorientovanie v systéme stredných škôl im pomáhajú aj prezentácie odborov jednotlivých stredných škôl. Tentokrát na našu školu zavítali študenti až z Bratislavy, aby predstavili Súkromnú SOŠ ochrany osôb a majetku. V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) sa študenti pripravujú pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia, ZVJS a pod.). Študenti porozprávali našim žiakom o spôsobe výučby a prezentáciu obohatili aj praktickým ukážkami sebaobrany.

                                             • STRETNUTIE S MIROSLAVOM ŠATANOM

                                              9.10.2019 sme mali tú česť stretnúť sa s p. Miroslavom Šatanom, prezidentom SZĽH. M. Šatan navštívil HC Lučenec v rámci svojho výjazdového stretnutia, aby sa oboznámil s víziami a fungovaním klubu, vypočul si názory a návrhy predstaviteľov klubu.

                                              Keďže ako škola zastrešujeme hokejovú mládež, na rokovaní sa zúčastnila aj Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, ktorá sa dotazovala ohľadom možností vzdelávania pedagógov v oblasti korčuliarskych výcvikov, výchovných programov pre žiakov, účasti známych hokejistov v regióne medzi mládežou, podpore korčuliarskych výcvikov, spolupráci ako takej.

                                             • SPOLOČNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA OCENILA NAŠU ŠKOLU

                                              4. 10. 2019 som sa zúčastnila Valného zhromaždenia Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch. Stretnutie s priateľmi zo Spoločnosti M. R. Štefánika prinieslo ocenenie predovšetkým pre ZŠ M. R. Štefanika v Lučenci, ktorá od roku 2008 nesie čestný názov po tejto významnej osobnosti, a ktorá svojimi podujatiami sprostredkováva odkaz Štefánika predovšetkým mladej generácii.

                                          • Partneri

                                          • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI OKTÓBER 2019?

                                           1./3.10. Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

                                           1.-7.10. Zber papiera

                                           2.10. Exkurzia Bradlo Košariská Sereď

                                           5.10. Timravin chodníček

                                           5.-6.10. Be the BEST Minicup - hokejovo - futbalový turnaj

                                           7.10. Prezentácia robotika

                                           15.10. Fotenie jednotlivcov

                                           17.10 Fotenie jednotlivcov

                                           25.10. Scénické čítanie s Eliškou Sadílekovou

                                           28.10. Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

                                           Domáce kolá: Matematická olympiáda Z5/Z9,

                                           Školské kolá: Technická olympiáda, Timravina studnička, Olympiáda zo SJL

                                           Obvodné kolá: Novohradské hry, Novohradská liga, cezpoľný beh, šach, Timravina studnička, vybíjaná,

                                           Prihlasujeme sa: do testovania KOMPARO, na korešpondenčné semináre MATIK, MALYNÁR

                                           Zapojíme sa do výtvarných súťaží: Ochranárik očami detí, Lučenec a basketbal, Petrohrad očami detí, Vedomostné omaľovánky a do aktivity Záložka do knihy spája slovenské školy

                                           Realizujeme: Týždeň zdravej výživy, kariérové poradenstvo, krúžkovú činnosť

                                           Pripravujeme sa na Testovanie 5 - 2019

                                           Navštívime: výstavu Terakotova armáda

                                           30.10.-3.11.2019 JESENNÉ PRÁZDNINY, vyučovanie začína 4.11.2019

                                           • Nedeľa20. 10. 2019
                                          • TVORIVÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ


                                          • Fotogaléria

                                           • Cezpoľný beh
                                           • Novohradské hry v atletike
                                           • Stretnutie s M. Šatanom
                                           • Ocenenie Spoločnosti M. R. Štefánika
                                           • Terakotová armáda
                                           • OBK šach
                                           • Prezentácia robotika
                                           • Exkurzia Bradlo - Košariská - Sereď
                                           • Jeseň plná literárnych aktivít
                                          • Kontakty

                                           • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                           • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                           • 35991593
                                           • 2021507455
                                           • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                           • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                           • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                           • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                          • Prihlásenie