• Organizačné informácie

    • Turnusy 10.-14.8. a 17.-21.8.2020

     Aktivity, ktoré sa budú realizovať v priestoroch školy, pre ne platí časový harmonogram 8.00 - 14.30 s možnosťou obedovania v školskej jedálni. V tomto prípade nahlasuje rodič vedúcemu aktivity záujem o stravu.

     Aktivity, ktoré sa realizujú mimo školy (napr. výlety) závisia od organizácie toho - ktorého hromadného podujatia. Je potrebné komunikovať s vedúcimi danej aktivity ohľadom organizácie dňa ako aj ohľadom otázok stravovania žiakov.

     Informácie ohľadom rozpočtu plánovanej aktivity - prosíme kontaktovať zodpovednú osobu za danú aktivitu. Budeme sa uchádzať aj o príspevok na letnú školu.

     Vedúci aktivít pripravujú informované súhlasy so všetkými informáciami a požiadavkami na rodičov.

     Informácie priebežne aktualizujeme!

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie