• Organizačné informácie

    • Letná školička bola jednoducho fantastická!

     Vďaka

     našim žiakom, ktorí boli jej súčasťou!

     našim pedagógom:

     Veronika Majkútová, Mgr. Denisa Šumecová, Monika Krnáčová, Veronika Zaťková, Bernadeta Doróková, Mgr. Erika Vavríková, Mgr. Andrea Lenhartová, Bc. Martina Hrončeková, Stanislava Kováčiková, Mgr. Radana Tuhárska, Mgr. Silvia Brnová, Mgr. Zuzana Fungáčová, Mgr. Michal Jóža, pani vychovávateľky Jana Luptáková, Zdenka Kruteková, Lenka Rusnáková, Zdena Vojdulová Dis, Viera Bačová, Bc. Michaela Bozsóová, Bc. Ildikó Chamulová

     našim partnerom:

     OZ Šachisti Lučenec: Zuzana Gondášová, Mgr. Silvia Hroncová, Mgr. Alena Lászlóová, Mgr. Gustav László, Patrícia Gondášová

     p. Mács

     Pekáreň Hriňová

     Ing. Peter Káčerík

     p. Dana Sokoltová

     Marcel Majkút, Marek Majkút

     p. Jozef Hronček

     p. Minever Hajrula a Moja srdcovka Lučenec

     Novohradská knižnica Lučenec

     ĎAKUJEME!

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie