• V ČASE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA SA ŽIACI MAJÚ NA KOHO OBRÁTIŤ, AK POTREBUJÚ POMOC, RADU, PODPORU

     • Uvedomujeme si, že dištančné vzdelávanie prináša so sebou odlúčenie žiakov od rovesníkov ako aj od pedagógov. Jedná sa o inú formu vzdelávania, ktorá so sebou prináša svoje pozitíva ale negatíva. Žiaci trávia veľkú časť za počítačom a na internete, omnoho častejšie na sociálnych sieťach a žijú v rôznych rodinných podmienkach.

      Vnímame aj možné emocionálne ťažkosti žiakov ako odlúčenie, frustrácia, samota, nervozita či iné stresové faktory.

      Spolu s odbornými zamestnancami sa tejto téme venujeme a žiakov II. stupňa sme informovali aj o tom, že ak potrebujú pomoc, radu alebo len rozhovor, majú okrem rodičov a rodinných príslušníkov aj iné možnosti, s kým sa porozprávať a komu sa zdôveriť:

      - triedni učitelia a učitelia, ku ktorým majú žiaci dôveru

      - sociálna pedagogička Mgr. M. Zakovičová zakovicova@zsstefanikalc.sk, ktorá sa venuje oblasti prevencie, otázkam ako rovesnícke vzťahy, šikanovanie, kyberšikanovanie a pod.

      - ponúkame žiakom aj anonymný portál https://ipcko.sk/

      - k dispozícii som žiakom aj ja ako riaditeľka školy na edupagi, mailovo. Rozhodla som sa tak preto, aby mali pocit, že sú intenzívne vnímaní aj mnou, čokoľvek robia, a že som tu pre nich!

      Vážení rodičia, sme tu pre Vás, ak by ste taktiež potrebovali radu, pomoc.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠK PYTAGÓRIÁDY - ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

     • Milí žiaci!

      V dňoch 9.12. - 10.12.2020 prebieha školské kolo Pytagoriády.

      3. a 4. ročník píšu 9.12.2020 prezenčne, organizačne zabezpečuje Mgr. I. Hašková

      5. - 9. ročník: všetci žiaci budú písať Pytagoriádu online na webe www.olympiadyonline.sk

      piataci dňa 9.12., v stredu, v čase 10:00-11:00

      šiestaci dňa 10.12., vo štvrtok, v čase 10:00-11:00,

      siedmaci dňa 10.12., vo štvrtok, v čase 9:00-10:00,

      ôsmaci dňa 10.12., vo štvrtok, v čase 10:45-11:45

      organizačné zabezpečenie Mgr. R. Vreteničková, žiaci boli informovaní a bol im zaslaný súťažný kód.

      Veľa úspechov!

     • IV.B OCENENÁ V SÚŤAŽI VODA PRE ŽIVOT - ŽIVOT PRE VODU

     • Sme veľmi radi, ak aktivita našich žiakov a ich pedagógov je ocenená. ŽIaci IV.B pod vedením pani učiteľky Svetlany Tokárovej sa zapojili do celoslovenskej súťaže pod záštitou MŠVVaŠ SR a Mesta Trstená. V jej literárnej časti naši štvrtáci získali Cenu poroty za kolektívnu prácu.

      Žiakom IV.B a pani učiteľke Tokárovej blahoželáme!

     • 2.MIESTO NA OBVODNOM KOLE V OLYMPIÁDE ZO SJL

     • 27.11.2020 sa konalo obvodné kolo Olympiády zo SJL, na ktorom sme nemohli chýbať ani my. Veľmi sa tešíme, že Nina Lea Anderlová z IX.M triede bola jednou z dvoch úspešných riešiteliek online súťaže a obsadila vynikajúce 2. miesto. Nine blahoželáme a za podporu žiačky ďakujeme pani učiteľke Mgr. M. Tkáčovej!

     • MIKULÁŠSKY POZDRAV NAŠIM ŽIAKOM

     • Po roku prišiel medzi nás Mikuláš! Iskričky v očiach pri pohľade na balíček a báseň, tanec či pieseň ako poďakovanie našich najmenších patrili k atmosfére dneška! Mikuláš nezabudol ani na našich druhostupniarov, pozdravuje ich a tiež im u nás odložil sladký balíček!

     • MIKULÁŠ V LESE

     • V piatok 4.12.2020 žiaci z III.C triedy pripravili Mikuláša pre lesnú zver. Napriek nepriazni počasia sa vybrali do lučenskej hory prikŕmiť zvieratá. Mladí ochrancovia prírody priniesli seno, žalude, orechy, jablká, mrkvu, semená, loj, kamennú soľ... Cestou pozorovali okolie, sezónne premeny, spoznávali stopy a hlavne počúvali hlasy prírody. V blízkom revíre zažili neobyčajné chvíle.       

                                                                                                                        Mgr. Zuzana Fungáčová, triedna učiteľka

     • MIKULÁŠKY POZDRAV PRE PREDŠKOLÁKOV

     • Kolektív ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pripravil pre budúcich prvákov Mikulášsky pozdrav vo forme poštovej zásielky. Nakoľko pandemická situácia nedovoľuje návštevu predškolákov v škole, rozhodli sme sa osloviť malých školákov netradičnou obálkou. Pozdrav obsahoval báseň a omaľovánku. Úlohou je vyfarbiť obrázok a doručiť nám ho. Ich snaha bude odmenená malou pozornosťou.                                                 

      Do tejto spolupráce sa zapojilo šesť predškolských zariadení (MŠ Partizánska, MŠ Štefánika, MŠ Herza, MŠ Rúbanisko I, MŠ Rúbanisko II a MŠ Štvorlístok) so 198 predškolákmi.                                                               

                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Fungáčová

     • MAJSTROVSTVÁ KRAJA V ŠACHU

     • Naša škola M. R. Štefánika sa zúčastnila na Majstrovstvách Banskobystrického kraja v šachu žiakov. V kategórií žiakov bolo 29 účastníkov, turnaj sa hral online. Naši žiaci z VIII. M triedy dosiahli krásne výsledky, a to menovite Nikolas Tatalák získal 9. miesto, Leo Bodor získal 12. miesto a Alex Jozefík získal 16. miesto. Chceli by sme sa poďakovať žiakom za reprezentáciu školy v tomto náročnom období, tak isto aj ich rodičom. Poďakovanie patrí trénerovi Mgr. Gustovi Lászlóvi ktorý vedie šachoví krúžok na našej škole.

      Mgr. M. Pentka

     • POĎAKOVANIE ZA ZAPOJENIE SA DO ZBIERKY KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

     • 4.12.2020 sme doručili množstvo krabičiek na Červený kríž v Lučenci, ktorý ich bude distribuovať do domovov sociálnych služieb. Ďakujeme žiakom I. a II. stupňa, ich rodičom ale aj zamestnancom školy, že sme sa vedeli podeliť a spoločne urobili dobrý skutok. Krásne gesto, priatelia!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie