• POĎAKOVANIE ZA LETNÝ ŠACHOVÝ TÁBOR

     • Máme za sebou prvú letnú aktivitu - šachový tábor. Bol to zmysluplný a aktívny týždeň, počas ktorého sme nielen získavali šachové zručnosti ale aj budovali šachovú komunitu, zažili kopec radosti, spoznali nových ľudí, či postretávali spolužiakov.

      Ďakujeme OZ Šachisti Lučenec, tešíme sa už teraz na ďalšie spoločné aktivity!

      Šachový tábor samozrejme podporila aj naša škola, ďalej p. Mács, Pekáreň Hriňová, TSV papier. Ďakujeme!

     • LETNÁ ŠKOLA OTVORILA SVOJE BRÁNY - ZAČÍNAME ŠACHOVÝM TÁBOROM

     • Dnešným dňom sme odštartovali skvelé aktivity Letnej školy 2020.

      Vďaka výbornému programu OZ Šachisti Lučenec: Gustav László, Alena Lászlóová, Zuzana Gondášová, Silvia Hroncová a aj vďaka našej žiačky Patrície Gondášovej sme pre žiakov pripravili nielen šachové aktivity počas celého týždňa!

     • PRIPOMENULI SME SI - 140. VÝROČIE NARODENIA M. R. ŠTEFÁNIKA

     • 26. júla 2020 sme si aj my pripomenuli 140. výročie narodenia M. R. Štefánika v rámci spomienkových osláv, ktoré zorganizovali Mesto Lučenec, Matica slovenská a Spolok M. R. Štefánika v Lučenci.

      Ani naša základná škola nechýba na týchto podujatiach, veď je nám cťou niesť čestný názov po tejto osobnosti slovenskej histórie. Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová, položila spolu s predstaviteľmi Mesta Lučenec, poslancami mestského zastupiteľstva, zástupcami Matice slovenskej a Spolku M.R. Štefánika venček za mladú generáciu.

      Súčasťou spomienkových osláv bol aj prelet lietadiel s bannerom označujúcim meno Štefánika a krst publikácie z pera Jozefa Drenka Dr. Milan Rastislav Štefánik a Lučenec, ktorý spoluzostavili PhDr. Janka Beráneková, Mgr. Ľudmila Lacová a PhDr. Pavol Urbančok, priatelia našej školy, s ktorými radi spolupracujeme na rôznych projektoch. Publikáciu, do ktorej sme prispeli aj my fotografiami a textom, odporúčame aj našej mladej generácii a nielen Lučenčanom, aby poznali nielen historický odkaz Štefánika ale aj to, ako bol Štefánik prepojený s Lučencom.

      Opäť to bolo príjemné stretnutie pri Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci. Som hrdá, že Lučenec si ctí a pripomína Štefánika, dokáže precítiť jeho odkaz vždy nanovo a intenzívne a zasadiť ho do reality dneška.

      Krásne to vystihla vo svojom príhovore primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková: „Jeho  inšpirácie dnes Slovensko naliehavo potrebuje. Nehľadať dokonalosť, ktorá neexistuje, ale hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami. Pretože mnohé z nich, ktoré neraz kvôli krátkodobým sporom nevidíme, začínajú byť mimoriadne naliehavé. Potrebujeme Štefánikove odhodlanie pracovať pre Slovensko aj napriek tomu, že nás možno osud zavial na úplne iné cesty. Nech  sa  naša  krajina  rozvíja a buduje v mieri  pre  blaho  náš  všetkých.“

      Chceme sa poďakovať našim žiakom, členom folklórneho súboru Jánošík,  M. Palatickej, D. Andilovej a P. Andilovi, ktorí boli súčasťou programu a tiež žiakom a rodičom, ktorí si prišli zašportovať v rámci Ipeľského behu, ktorí bol spojený so spomienkovými slávnosťami!

      Text: Mgr. Gabriela Aláčová

      Fotografie: so súhlasom F.Mózer pre stránku na FB Mesto Lučenec

     • KRÁSNE LETO

     • ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci praje žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy krásne leto!

      Ďakujeme za úspešný školský rok 2019/2020 a tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku.

     • HVIEZDIČKY SA ROZLÚČILI S PANI UČITEĽKOU I. HAŠKOVOU

     • Jedna etapa končí, druhá začína. Je to prirodzený kolobeh, ktorý patrí k životu. Aj naši štvrtáci zo IV.A prešli od maličkého prváčika až po veľkého štvrtáka ruka v ruke s ich pani učiteľkou Ingrid Haškovou. Rozlúčkové stretnutia triedy, pani učiteľky a rodičov je vždy dojímavé a také bolo aj stretnutie IV.A. Nič viac pedagóg nepotrebuje, len cítiť podporu a odovzdá srdce svojim žiakom. Tak ako pani učiteľka Hašková svojim hviezdičkám. Ďakujeme jej, ale aj rodičom za spoluprácu! Našim hviezdičkám držíme palce na druhom stupni. Nech sú úspešní a s radosťou chodia do našej školičky.

     • ČO NEDOKÁŽEŠ SÁM, DOKÁŽEME SPOLU - POĎAKOVANIE ZA ZVLÁDNUTÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Ako keby to bolo pred pár dňami. Stáli sme na školskom dvore a ja som si obzerala prichádzajúcich žiakov, s očakávaním, že asi ktorí budú moji. A zrazu som mala okolo seba 26 usmievajúcich tvárí. Tak isto ako oni chceli spoznať mňa aj ja som chcela zistiť, čo najviac o nich: čo ich baví, čo robia vo voľnom čase, aké majú obľubené predmety, obľúbených športovcov a pod. Veľa vecí sme spoločne zažili, máme veľa spomienok a koniec koncom si myslím, že aj obdobie koronavírusu nás viacej dalo dokopy. Myslím si, že súhlasíme s textom pesničky, presvedčili sme sa o tom, že čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu.

      Chcela by som sa poďakovať za spoločne zvládnutý piaty ročník. Ďakujem aj rodičom za ich spoluprácu a ochotu. Prajem krásne leto!

      Mgr. Erika Vavríková

     • SPOLOČNÉ CHVÍLE V.C

     • V priebehu posledných júnových dní tohto náročného školského roku sme zažili množstvo naozaj príjemných chvíľ. Či už v triede pri učení a vypracovávaní úloh, na školskom dvore alebo aj mimo areálu školy. Spravili sme si výlet na zmrzlinu, kde nám robili spoločnost aj rodičia či súrodenci, boli sme na pizzu a tiež sme si užili popoludnie pri hraní bowlingu. Spoločne strávené chvíle sme si po dlhom odlúčení naozaj užili, tešili sme sa z návratu do “normálneho” života, z návratu do kolektívu a tiež sme sa utvrdili v tom, že tvoríme naozaj skvelý kolektív.

      Mgr. Veronika Borošová

     • CHVÁLILI SME A OCEŇOVALI NAŠICH ŽIAKOV

     • So záverom školského roka pravidelne chválime a oceňujeme našich žiakov. V II. polroku 2019/2020 sme udelili 231 pochvál triednym učiteľom, 172 pochvál riaditeľkou školy a ocenili sme vecným darom a diplomom 126  žiakov I. a II. stupňa. Blahoželáme našim žiakom! Za podporu oceňovania ďakujeme OZ Školák Lučenec.

     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020.

      Program:

      8.00 – 8.45 – triednická hodina

      8.15 príhovor riaditeľky školy prostredníctvom školského rozhlasu (z hľadiska opatrení sa aktuálne nemôžu organizovať hromadné akcie s účastníkmi nad 500 osôb)

      8.55 – 9.45 triednické hodiny odovzdávanie vysvedčení, pochvál, ocenení, rozlúčenie sa;

      Žiaci vstupujú do areálu školy z Ul. Szabóa, odchádzajú do svojich tried, rodičia čakajú pred bránou školy, nevstupujú do areálu školy;

      Po triednických hodinách odchádzajú žiaci na obed (suchý balíček) a domov.

      Žiadame rodičov žiakov, aby si prevzali deti z ŠKD do 10.00 hodiny.

      Neprevzaté vysvedčenia, pochvaly, ceny je možné prevziať na sekretariáte školy počas letných prázdnin v čase úradných hodín.

      Úradné hodiny júl – 17.8.2020 utorky – štvrtky v čase od 7.00 – 13.00 hod., 17.8.2020 – 31.8.2020 7.00 – 14.00 hod., prípadne je potrebné volať na 047/4333648, 0911650190 sekretariát školy

      Činnosť školskej jedálne začína od 10.8.2020.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie