• NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA

     • Veľmi si vážime, že 3.6.2021 navštívi našu školu minister školstva Branislav Gröhling!

      Tešíme sa na prezentáciu kvalít našej školičky a možnosť diskutovať o dôležitých otázkach!

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 31.5. - 4.6.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpeční chodu školy.  V uvedenom týždni je okres Lučenec v žltej farbe, tj v 1. stupni ostražitosti.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      Prebieha vyučovací proces podľa platného rozvrhu hodín. Súčasťou rozvrhu hodín sú aj triednické hodiny. Žiakov je možné hodnotiť a overovať vedomosti.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      - návštevy vypĺňajú pri vstupe vyhlásenie o bezinfekčnosti

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Následne doručuje potvrdenie o chorobe.

      V prípade, ak žiak je označený ako "úzky kontakt" RÚVZ alebo lekárom alebo v prípade ochorenia na COVID 19, pri návrate žiaka do školy predloží "potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD je od 6.30, popoludňajšia činnosť do 17.00, 8 oddelení ŠKD

      6. Opatrenia:

      a. rúška

      - žiak nosí rúško v interiéri o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - zamestnanci nosia rúško v interiéri

      - rúška v exteriéri - I. stupeň ostražitosti: prekrytie horných dýchacích ciest iba pri hromadných akciách: (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach (aktuálne platná vyhláška)

      b. Hygiena

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      c. prezúvanie

      - žiaci I.stupňa sa prezúvajú už v šatni, žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      d. telesná výchova v interiéri - riadi sa covid semaforom pre telocvične  - v I. stupni ostražitosti bez obmedzenia

      V Lučenci, 29.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR ŠKD - NAPLNENÁ KAPACITA

     • Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

      organizuje

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR ŠKD 2021

      NAPLNENÁ KAPACITA - ďalší záujemcovia budú evidovaní ako náhradníci

      Letný tábor sa uskutoční v termíne od 6.7.-9.7.2021

      Program: Utorok: Mojín - sokoliarstvo, streda: Kupko Strehová, štvrtok: Divín - hrad a múzeum, piatok: Kupko Strehová

      Cena letného tábora: 100€

      Úhrada do 30.5.2021 na číslo účtu: SK 1152000000000014231213 alebo v hotovosti na sekretariáte školy.

      Zodpovedná: Jana Luptáková

      Záujem o účasť v letnom tábore nahlásiť na e-mail: Luptakova@zsstefanikalc.sk

     • LETO 2021

     • Vážení rodičia!

      Naša škola plánuje organizovať letné aktivity pre žiakov!

      Od 6.7.-9.7.2021 organizujeme Letný prázdninový tábor ŠKD.

      Budeme pripravovať aj  LETNÚ ŠKOLU v týždni 9.-13.8. a 16.-20.8. Ponuku zverejníme v júni.

      Taktiež budeme zverejňovať aj ponuku rôznych táborov, podujatí či už v Lučenci alebo v jeho okolí.

     • ŽIJEME HOKEJOM, FANDÍME HOKEJU!

     • Plánované tréningy v kategóriách si tréneri zjednotili a tí, ktorí v danom čase mali možnosť, prišli povzbudiť Slovákov v zápase s Ruskom za ďalším víťazstvom do telocvične základnej školy. Dovolíme si povedať, že konečne sme zažili pravú hokejovú atmosféru, ba dokonca v podobe víťazstva.

      Decká a tréneri si zápas užili a už teraz plánujeme ďalšie podobné ,,teambuildingy" .

      V zápase so Švajčiarskom to síce nevyšlo, ale nevadí, chlapci ideme ďalej, fandíme ďalej!

      SME HRDÍ, KEĎ SA VYHRÁVA, VERNÍ, KEĎ SA PREHRÁVA!

      za HC Lučenec Stanislav Vojtek, Lukáš Plešavský

     • MARKO VARGA – MEDZI NAJLEPŠÍMI HRÁČMI ĽADOVÉHO HOKEJA

     • Sme veľmi hrdí, že aj naši žiaci a reprezentanti klubu HC LUČENEC sú úspešní a vedia ukázať svoje  športové kvality!

      Výcvikový tábor reprezentácie U16 stred a východ v Námestove v ľadovom hokeji sa uskutočnil od 13. – 16. mája 2021 a medzi najlepšími bol aj náš žiak VIII.Š Marko Varga!

      „O svojom výbere medzi najlepších z kategórie U16 som sa dozvedel z mailu manažéra reprezentácie U16 pána Uličného. Na zraz v Námestove som sa tešil!

      Pred každým tréningom sme mali 30 minútovú rozcvičku a po zápase 30 minútový strečing, spolu 6 ľadových tréningov, z toho boli 3 zápasy proti výberu najlepších U16 z východu. Na tréningoch sme mali rôzne cvičenia pre obrancov a aj útočníkov. Na zraze sme strávili 4 dni a tréneri si všímali úplne všetko od hokejových návykov až po stravovanie.

      Na zraze som mal veľa kamarátov aj zo stredu aj z východu. Dúfam že som spravil na trénera Jerguša Baču dobrý dojem a chcel by som aj naďalej byť súčasťou reprezentácie U16. Budem na tom tvrdo pracovať a trénovať!“

      Blahoželáme, Marko!

     • PREDLOHA VAN GOGH

     • Naši žiaci dostali na hodine výtvarnej výchovy zadanie napodobniť známy autopotrét od Vincenta van Gogha. Napodobniť ho mali v krátkom čase (cca 5 min.) pomocou inštalovania rôznych predmetov, ktoré mali na sebe, pri sebe, so sebou v taške alebo našli v triede. Zhodnoťte sami, ako im to šlo.

      Mgr. Veronika Horváthová

     • ŠKOLSKÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY

     • 14.5.2021 sa uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády. Logická olympiáda je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Naši žiaci súťažili v 2 kategóriách. V kategórii 1.-4. ročník si riešenie logických úloh vyskúšali T. Matisko II.C, L. Ladošová II.C, T. Jánošík II.B a A. Lásková III.B. V kategórii 5.-9. ročník svoje schopnosti testovali A. Ličková V.C, V. Poprocký VIII.M a N. L. Anderlová IX.M. Do celoslovenského finále postúpili A. Lásková a N. L. Anderlová.

     • ZÁSIELKA PLNÁ KNÍH

     • Konečne sme sa dočkali. Andrej Petráš z III.C sa v I. polroku sa zapojil do súťaže Nakresli a vyhraj. Vyhral pre svoju triedu knihy v hodnote 300 eur od vydavateľstva IKAR. Tento týždeň zásielka prišla a obohatila našu triednu knižnicu o 26 knižných titulov. V zbierke kníh je zastúpený dobrodružný aj náučný žáner. Žiaci si píšu poradovník na výpožičku vybranej knihy. V treťom ročníku žiakov vyslovene podmanila čitateľská vášeň. Pravidelne na hodinách čítania čítame dobrodružné príbehy na pokračovanie. V našej triede platí legendárny výrok: „Jeden za všetkých, všetci za jedného“. Jeden  vybojoval pre všetkých a my všetci podporujeme jedného.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie