• Vážení rodičia!

     V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami ako aj v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami obmedzujeme a upravujeme vstup rodičov a cudzích osôb do areálu školy a to nasledovne:

     VSTUP DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     Zákaz vstupu do školskej jedálne rodičom a cudzím osobám v čase výdaja stravy. Rodičia čakajú žiakov pred bránou školy.  Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť otázky týkajúce sa stravy, vstupujú do výdajnej školskej jedálne v čase   od 7.00 – 11.30 hod. Telefonický kontakt na vedúcu výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, e-mail: kassova@zsstefanikalc.sk

     VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY

     Zákaz vstupu do areálu školy rodičom 2.-9. ročníka a cudzím osobám. Rodičia žiakov I. ročníka môžu do pavilónu A vstupovať na nevyhnutný čas (odprevadiť a vyzdvihnúť dieťa). Rodičia žiakov I. ročníka nečakajú na lavičkách pred pavilónom A.

     V prípade, ak si rodičia potrebujú vybaviť potvrdenia alebo prinesú dieťaťu napr. pomôcky a pod.  vstupujú do budovy školy cez hlavný vchod, zapíšu sa do knihy návštev pri informátorovi školy, ktorý ich ďalej nasameruje na sekretariát školy. Cez hlavný vchod vstupujú aj žiaci, ktorí do školy prichádzajú po 8.00 hodine.  

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie