• LETO V ŠKD

    • Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

     organizuje

     DENNÝ LETNÝ TÁBOR ŠKD 2021 - NAPLNENÁ KAPACITA - ďalší záujemcovia budú evidovaní ako náhradníci

     Letný tábor sa uskutoční v termíne od 6.7.-9.7.2021

     Program:

     Utorok: Mojín - sokoliarstvo

     Streda: Kupko Strehová

     Štvrtok: Divín - hrad a múzeum

     Piatok: Kupko Strehová

     Cena letného tábora: 100€

     Úhrada do 30.5.2021 na číslo účtu: SK 1152000000000014231213 alebo v hotovosti na sekretariáte školy.

     Zodpovedná: Jana Luptáková

     Záujem o účasť v letnom tábore nahlásiť na e-mail: Luptakova@zsstefanikalc.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie