Školský parlament

Aktivity školského parlamentu

Riaditeľka školy a Školský parlament pri ZŠ M. R. Štefánika

vyhlasujú v rámci projektu „Šťastná škola“

fotografickú súťaž

Dobré skutky podporujúce šťastie

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sa môžu zapojiť triedy, ktoré vyhotovia aspoň 1 koláž fotografií dobrých skutkov, ktoré vykonali žiaci danej triedy.
 • Do zoznamu dobrých skutkov môžete nahliadnuť na stránke školy https://zsstefanikalc.edupage.org/ v časti Šťastná škola.
 • Súťaž trvá do 15. januára 20189.
 • Koláž fotografií dobrých skutkov s popisom treba poslať na adresu: skolskyparlament.zsstefanikalc@gmail.com

Hodnotíme:

 • Počet dobrých skutkov
 • Efektivitu dobrého skutku
 • Obsahovú stránku popisu

Udelíme:

 • Titul „Najlepší skutok“
 • Cenu školského parlamentu
 • Cenu riaditeľky školy
 • Cenu verejnosti prostredníctvom hlasovania na FB stránky školy.

Zoznam dobrých skutkov

Nechaj pozitívne odkazy na viacerých miestach v meste.

Pozbieraj smeti v triede.

Umy niekomu auto.

Zasaď kvietok.

Svoje staré nepotrebné hračky daruj deťom, ktoré sú v núdzi.

Pomôž v útulku pre psov.

Zavolaj svojich starých rodičov a spýtaj sa ich ako sa majú.

Navštív starého človeka.

Zaspievaj deťom v škôlke.

 Pomáhaj doma pri pečení.

 Poupratuj svoju izbu.

 Pošli pozdrav pre známych, ktorí sú ďaleko od teba.

 Postráž niekomu domáceho miláčika, kým nie sú doma.

 Daj cukrík šoférovi autobusu.

 Nechaj niekomu čokoládu vo vrecku.

 Pochváľ svojho obľúbeného učiteľa.

 Daj peniaze pouličným muzikantom.

 Prestri stôl pri večeri.

 Dones svojej mame kvietok.

 Daj kupón vďaky v obchode predavačke, kde nakupuješ každý deň.

 Porozprávaj sa s niekým v škole koho nepoznáš.

 Daruj deťom svoju starú knihu v detskej ambulancii.

 V obchode pri pokladni pusti staršieho človeka pred seba.

 Daj rožok alebo niečo na jedenie bezdomovcovi.

 Podeľ sa s olovrantom.

 Napíš básničku pre niekoho z rodiny.

 Nauč niekomu niečo nové.

 Pochváľ dnes niekoho, že dobre vyzerá.

 Priprav dnes ty večeru namiesto tvojej mamy.

 Daruj kupón vďaky pani upratovačke, za jej prácu u vás v triede.

Veľa šťastia a tešíme sa na Vaše dobré skutky!


HALLOWEENSKE VYUČKO

Aj v tomto školskom roku pred jesennými prázdninami školský parlament pripravil pre svojich žiakov halloweenske vyučko, čiže netradičné vyučovanie v maskách. Žiaci počas celého dňa súťažili o najoriginálnejšiu masku a triedy o najkreatívnejšie vyzdobenú triedu. Porota veru mala z čoho vvyberať.

Výsledky hlasovania členov školského parlamentu:

Najoriginálnejšie masky:

I.stupeň
1. Čierny klaun IV.C
2. Čierna Karkulka IV.B
3. Mŕtva nevesta III.A

II.stupeň
1.Vrahyňa V.B
2. Spálená VIII.A
3. Rana na tvári VIII.M

Najkreatívnejšie vyzdobené triedy:

I.stupeň
II.C; IV.A

II.stupeň
VI.M; VII.Š
Výhercom gratulujeme!

Ing. A. Setničková

     

     


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria