Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2023043 Oprava prepadnutej kanalizácie 3 666,60 s DPH 8542b/2023 21.09.2023 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 20230051 200 ks zápisník 890,40 s DPH 21.09.2023 Oto Daniš- Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 232326 Motýlia záhrada - Motýlia farma 30cm 45,80 s DPH 21.09.2023 Grapa Media s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra EP2300941 Informatika s Emilom 3+4 Software 162,00 s DPH 12922 21.09.2023 Indícia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 2023041 Úprava bezbariérových vstupov a WC pre imobilných 442,46 s DPH 21.09.2023 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 2023042 Výroba a dodanie skríň 1 850,40 s DPH 854a/2023 21.09.2023 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 23250567 Všeobecný materiál 90,37 s DPH 21.09.2023 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra INT2306106 Matematika 4 - geometria, pracovný zošit 1,2 - 63ks 346,50 s DPH DOT00309 18.09.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 2231122243 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 37,80 s DPH VP/10/00313/001 18.09.2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 351664028 Detské hry 122,09 s DPH 1600762 18.09.2023 Internet-Handel s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra FV29/2023290220 Všeobecný materiál 149,45 s DPH 18.09.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 2023/0463 Účasť na seminároch a workshopoch 75,00 s DPH 18.09.2023 INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE a TERAPIE VZŤAHOVEJ VÄZBY ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra ZAL12023074 Poplatok za účasť na Jesennej škole - 2ks 78,00 s DPH 18.09.2023 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 1966865691 Matematika 4 - geometria, pracovný zošit 1,2 - 3ks 19,14 s DPH 196686569 18.09.2023 Martinus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra PV02309060 Predfaktúra - Flashdisk 32gb - 29ks 137,54 s DPH 18.09.2023 PENTA SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 131/2023 Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2023 - 11.9.2023 - 14.9.2023 3 460,48 s DPH 1 14.09.2023 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra 130/2023 Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2023 - 5.9.2023 - 8.9.2023 3 575,80 s DPH 1 08.09.2023 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.09.2023
Faktúra INT2305901 Geografia v súvislostiach učebnica - 73 ks 846,80 s DPH 07.09.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ M.R.Štefánika 22.09.2023
Faktúra 0232116 Stuhy, medaile, samolepky 258,00 s DPH 07.09.2023 VIVA TRADE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 22.09.2023
Faktúra 23250534 Všeobecný materiál 211,16 s DPH 07.09.2023 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 22.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4861