Projekt žiakov postupuje do celoslovenského kola

IV.B sa zapojila do projektu Biodiverzita okolo nás - Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije, ktorý realizovala spoločnosť Veolia.V regionálnom kole, ktoré sa konalo 11. apríla 2016 v Žiari nad Hronom, obsadili 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola v Poprade. Odborná porota vyberala spomedzi 29 prác detí zo žiarskych, lučeneckých a breznianskych základných škôl 4 postupujúce. Každá práca sa hodnotila v 3 oblastiach: ilustračná časť, textová časť a pochopenie témy z hľadiska ochrany životného prostredia. Štvrtákom blahoželáme!

www.veoliaenergia.sk/biodiverzita-okolo-nas-20152016

PaedDr. Martina Pataiová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria