Včela medonosná a jej ohrozenie

Žiaci IV.B triedy sa zapojili do projektu VEOLIA "Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožíva", v ktorom svoje aktivity zameriavajú na Včelu medonosnú a ohrozenie tohto druhu. Jednotlivým aktivitám sa venujú už od októbra 2015 a v rámci jednej aktivity vytvorili dvojstranné puzzle. Na jednej strane žiak Adam Cifra stvárnil včelu a jej detailný obraz a druhú stranu, ktorá je venovaná ohrozeniu včiel pesticídmi a rôznym vplyvom nielen človeka stvárnila Nicolette Danielle Malčeková. Potom žiaci rozstrihali obrázky podľa veľkostí kociek, na ktoré jednotlivé časti ponaliepali tak, aby každý štvorec zapadol do seba, čo v konečnom dôsledku vytvorí mozaiku celého obrázku.

Žiaci sa snažili a aktivita bola veľmi zaujímavá. Vzhľadom na náročnosť projektu si práca na ňom vyžaduje spoluprácu s odborníkmi, prácu s literatúrou a internetom, ako aj praktické zručnosti realizované v rámci jednotlivých aktivít. Na základe realizovaných aktivít bude v závere vypracovaný veľký plagát s problematikou včiel a ohrozeniu ich druhu.

PaedDr. Svetlana Gabľasová PhD.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria