Regionálna výchova

Aktivity

SADÍME MY MÁJE, ČO NÁM DAJÚ ZA NE...

Už niekoľko rokov v našej škole dodržiavame dávnu tradíciu stavania mája. Nebolo tomu inak ani tento školský rok, keď za sprievodu spevu a tanca sme si vyzdobili máj, symbol lásky a obnovujúcej sa prírody. Aj týmto spôsobom žiakov vedieme k poznaniu a upevňovaniu vzťahu k našim ľudovým zvykom a tradíciám.

Ďakujeme pánovi Baranovi, že nám aj v tomto školskom roku prispel na podujatie krásnou brezou!

Mgr. Adela Gerátová

   

       


SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - KRASLICE Z POLICHNA

Dňa 6. apríla 2018 v našej škole prebehlo slávnostné vyhodnotenie súťaže Kraslice z Polichna. Túto súťaž zorganizovala naša škola spolu so starostom obce Polichno, pánom Pavlom Kyseľom.

Veľkonočná kraslica bola kedysi osobným darčekom dievčiny mládencovi. A práve z obce Polichno sa podarilo zozbierať niekoľko vzorov, ktorými sa tieto kraslice zdobili, a ktoré pochádzajú až zo 17. storočia. Detailné dodržanie pôvodného vzoru bolo jedným z kritérií súťaže, ďalším bolo dodržanie technologického postupu pri farbení vyfúknutého vajíčka v cibuľových šupkách.

Porota, ktorú tvorili pani Emília Mázorová – etnologička Novohradského múzea a galérie, pani Eleonóra Cibuľová, ktorá sa zaoberá výrobou týchto kraslíc a Radana Tuhárska – koordinátor Regionálnej výchovy v našej škole, po vzájomnej diskusii vybrala tie najkrajšie kraslice.

Hlavnú cenu – finančný dar v hodnote 100€ na nákup pomôcok pre školu získala ZŠ Školská 1, Fiľakovo. Na 1. mieste sa umiestnila kraslica, ktorú vyrobili žiaci zo ZŠ Školská 1, Fiľakovo, na 2. mieste sa umiestnil Jozef Žigo zo ZŠ Halič a tiež kraslica od žiakov zo ZŠ Školská 1, Fiľakovo. Na 3. mieste sa umiestnila Nela Petrincová zo ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec a kraslica zo ZŠ Školská 1, Fiľakovo.

Vybrať tie najkrajšie kraslice nebolo vôbec ľahké, pretože do súťaže bolo doručených 76 kraslíc. Starosta obce Polichno, pán Kyseľ, preto ešte odkúpil za symbolické 1€ za kus každú kraslicu, ktorá spĺňala aspoň minimálne estetické predpoklady. Takto získal na propagáciu obce 25 kraslíc.

Sme veľmi radi, že sme mohli takýmto spôsobom prispieť k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a čo je hlavné, ďalej ho šíriť v povedomí ľudí. Preto by som chcela poďakovať ľuďom, ktorí veľkou mierou prispeli k zorganizovaniu súťaže – pánovi starostovi obce Polichno, Pavlovi Kyseľovi, ktorý prišiel s myšlienkou zorganizovať túto súťaž, pani riaditeľke našej školy, Mgr. Gabriele Aláčovej, ktorá súťaž značne podporila, pani Emílii Mázorovej, etnologičke z Novohradského múzea a galérie, bez ktorej by vzory kraslíc zostali zabudnuté a pani Eleonóre Cibuľovej, ktorá kraslice priviedla k životu.

Budem len dúfať, že sme sa takto spolu nestretli naposledy, a že bude zorganizovaný aj druhý ročník súťaže Kraslice z Polichna, či už v spolupráci s našou školou, alebo so školou, ktorá prevezme štafetu a ponúkne pomocnú ruku. Veď by bolo hriechom nešíriť ďalej posolstvo našich predkov, nezachovať to krásne, čo pred mnohými rokmi vytvorili a čo formuje našu nefalšovanú národnú hrdosť.

Mgr. Radana Tuhárska, koordinátor Regionálnej výchovy

   

   


    KRASLICE Z POLICHNA - WORKSHOP

Dňa 13. marca 2018 sa v našej škole, vrámci vyhlásenia súťaže Kraslice z Polichna, konala tvorivá dielňa pre pedagógov, na ktorej sa dozvedeli viac o metóde farbenia vajíčok v cibuľovej šupke a následnom leptaní vzorov pomocou octu. Tvorivou dielňou pedagógov sprevádzala pani Eleonóra Cibulová z Polichna, ktorá sa zdobeniu kraslíc pôvodnou technikou venuje už veľa rokov. Po ofarbení vajíčok sa snažili pani učiteľky vyleptať do škrupiniek vzory podľa vzorkovníka, ktorý obsahuje až 35 vzorov, pričom niektoré z nich siahajú až do 17. storočia. Sme veľmi radi, že sme mohli v našej učebni Regionálnej výchovy privítať pani učiteľky zo základných škôl z Haliče, Lovinobane a Kalinova. Dúfame, že do súťaže prihlásia veľa krásnych kraslíc, veď aj takýmto spôsobom prispievame k rozvoju regionálnej hrdosti u našich žiakov.

Mgr. Radana Tuhárska, koordinátor regionálnej výchovy

   

  


PRVÁČIKOVIA VYSTÚPILI NA VEĽKONOČNÝCH TRHOCH

22. 3. 2018 vystúpili naši prváčikovia z I.A triedy na veľkonočnom jarmoku pod vedením pani učiteľky Radany Tuhárskej. Prváci boli skvelí a vystúpenie dopadlo na jednotku.


O ZLATÚ GUĽôČKU

Dňa 22. 3. 2018 sa v CVČ v Lučenci uskutočnilo obvodné kolo speváckej súťaže Zlatá Guľôčka. Je to súťaž zameraná na spev ľudovej piesne z oblasti Novohradského regiónu. Našu školu reprezentovali štyri žiačky, ktoré si svojím speváckym prejavom vybojovali popredné umiestnenia.
Vyhodnotenie je nasledovné:

Zlaté pásmo s postupom na regionálnu súťaž: Natália Kamenská III.A, Miljana Palatick, á V. MEva Hricová VII. M

Strieborné pásmo: Ľubica Dováľová IV. B

Dievčatám gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 12. 4. 2018. Touto cestou sa chceme poďakovať Martinovi Hámorovi a Petrovi Mužíkovi za vynikajúci hudobný doprovod našich žiakov.

Mgr. Adela Gerátová

    


VYNÁŠANIE MORENY

Naši predkovia odpradávna verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktoré majú na svedomí aj striedanie ročných období. Preto, ak chceli, aby prišla jar, museli „zabiť“ predstaviteľku zimy, Morenu. Ľudia si túto slovanskú bohyňu zosobnili ako slamenú figurínu oblečenú do ženských šiat. Dievčatá ju za spevu piesní vyniesli z dediny k potoku, rituálne ju zapálili a hodili do vody. Verili, že spolu s ňou odíde z ich života všetko zlé - zima, nedostatok, smrť.

Aj my si každoročne pripomíname tento krásny zvyk siahajúci až do pohanských čias. Vrámci regionálnej výchovy sme pripravili Morenu a za spevu piesní vyniesli k potoku. Tam ju páni učitelia zapálili a hodili do vody. A teraz už len budeme čakať, či toto naše „čarovanie“ zabralo a konečne príde vytúžená jar.

Mgr. Radana Tuhárska

   


CD PIESNE Z NOVOHRADU AJ SO SPEVOM ADRIANA RENDEKA A MIKEHO HRICA

V decembri 2017 vyšlo CD Piesne z Novohradu, ktoré naspievali sestry Sihelské a ich hostia. Medzi nich patrili aj naši žiaci Mike Hric (7. M) a Adrian Rendek (7. M), ako aj naša bývalá žiačka Laura Rendeková. Krst nového CD bude 2. februára 2018 o 18. 00 hod. v kine Apollo, kde si budeme môcť piesne vypočuť naživo.
Týmto sa chceme poďakovať žiakom, Danke Sihelskej a folklórnemu súboru SĽUK za vynikajúcu spoluprácu a veríme, že si ľudové piesne nájdu svojich poslucháčov a že sa CD stane vhodnou pomôckou pre vyučujúcich, ktorí pripravujú žiakov na rôzne hudobné súťaže zamerané na spev ľudovej piesne, kde je potrebné sa prezentovať piesňou zo svojho regiónu.

Mgr. Adela Gerátová


GLAZOVANIE HLINENÝCH PREDMETOV

Dňa 13. 12. 2017 sme boli opäť na tvorivých dielňach v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, kde sme si za pomoci Mgr. art Evky Srníkovej vyskúšali glazovanie hlinených predmetov, na ktorých sme pracovali na predošlom stretnutí. Každý si naniesol glazúru podľa vlastného vkusu a fantázie. Hotové vypálené predmety chceme podarovať blízkym ako vianočný darček a veríme, že pre obdarovaných budú mať osobitú hodnotu, pretože ide o originálne, vlastnoručne vyrobené dielko.

Mgr. Adela Gerátová

   


MOKRÉ PLSTENIE

V súčasnosti sa stále viac vraciame k tradičným technikám, objavujeme zabudnuté remeslá. Plstenie je jednou z tých techník, ktorú naši predkovia používali v každodennom živote pri výrobe odevných doplnkov a súčastí odevu. Dnes sa k nej opäť vraciame v novej podobe, s vlnou rôznej kvality a hrúbky, s novou farebnosťou i postupmi.

S technikou mokrého plstenia sa dnes oboznámili aj naši žiaci v tvorivej dielni v NOS Lučenec, kde mali možnosť naučiť sa postup plstenia vlny a vyrobiť si vlastnú brošňu alebo ľubovolný šperk. Celý postup nám podrobne vysvetlila pani lektorka Miroslava Cabanová, za pomoci ktorej sme si všetci odnášali originálne brošne. Aj napriek náročnosti tejto techniky sa práca deťom páčila a získané zručnosti budú môcť uplatniť pri výrobe darčekov pre najbližších.

Mgr. Adela Gerátová


PRACOVNÉ STRETNUTIE PEDAGÓGOV ZO ŠKôL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

Dňa 20.10.2017 sa v našej škole konalo pracovné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V elokovanom pracovisku na Ulici Dekréta Matejovie, kde sa sústreďuje vyučovanie regionálnej výchovy na našej škole, sa zišli učitelia a riaditelia škôl z celého stredného Slovenska.

Začiatok stretnutia bol venovaný stratégii vyučovania regionálnej výchovy na našej škole, žiaci sa prezentovali spevom, tancom, ale aj ukážkami svojich prác. Predstavenie haličskej keramiky, ale aj praktickú ukážku točenia na hrnčiarskom kruhu, si pripravila Mgr. art. Eva Srníková z Novohradského osvetového strediska. Zúčastneným sa krátko prihovoril pán Pavol Urbančok, člen Matice slovenskej a predseda Spolku M. R. Štefánika v Lučenci, ktorý svoj príspevok zameral na prebiehajúci Rok Timravy vrámci 150-teho výročia narodenia tejto novohradskej spisovateľky a venoval všetkým členom Združenia milé spomienkové predmety vytvorené na počesť spomínaného výročia.

Po samotnom pracovnom stretnutí sa účastníci presunuli do Synagógy, kde si vypočuli odborný výklad venovaný nielen samotnej stavbe, ale aj histórii židovstva v Lučenci. Nasledovala návšteva obce Polichno, kde nás privítal pán starosta Pavel Kyseľ a previedol nás po pamiatkovej zóne obce. Táto prehliadka všetkých pedagógov veľmi zaujala, keďže väčšina z nich navštívila náš kraj po prvý raz, a vidieť rodný dom B. S. Timravy, či kostol, kde bola krstená, alebo ľudovú školu, ktorú navštevoval Juraj Čečetka, priekopník slovenskej pedagogiky, spisovateľ a synovec B. S. Timravy, bolo pre každého zážitkom.

Záver stretnutia patril starostom obcí združených v mikroregióne Novohradské podzámčie, ktorí predstavili región Novohrad, svoje obce a zároveň odprezentovali možnosti turizmu v našom kraji. Stretnutia sa zúčastnila pani starostka obce Mašková Ing. Bronislava Brablecová, pán starosta obce Ľuboreč Mgr. Marcel Šupica, pán starosta obce Vidiná Ing. Ján Šupica a pán starosta obce Polichno Pavel Kyseľ. Práve starostom obcí z Novohradského podzámčia patrí poďakovanie za pripravené občerstvenie, ale aj rôzne spomienkové predmety a informačné letáky týkajúce sa novohradských obcí.

Som veľmi rada, že sa nám toto stretnutie podarilo, s veľkou podporou pani riaditeľky Mgr. Gabriely Aláčovej, zorganizovať a predstaviť pedagógom z druhých škôl našu koncepciu vyučovania regionálnej výchovy, či región Novohrad, ktorý patrí k tým menej navštevovaným na Slovensku. Budeme určite veľmi radi, ak sa niektorí pedagógovia do nášho regiónu vrátia – či už na súkromnú návštevu, alebo zorganizujú školský výlet či exkurziu, veď náš kraj toho ponúka tak veľa.

Mgr. Radana Tuhárska, koordinátor regionálnej výchovy, ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Partneri pracovného stretnutia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou:
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
RUBÍN – Ondrej Malček, s. r. o.
Spolok M. R. Štefánika, Lučenec
Novohradské osvetové stredisko, Lučenec
Obec Polichno
Mikroregión Novohradské podzámčie

     

       


Z TUHÁRA NA DIVÍNSKY HRAD

Dňa 14.10.2017 sa členovia Turistického krúžku zúčastnili jesenného prechodu z obce Tuhár cez sedlo Žiar do obce Divín. Aj keď sme sa stretli skoro ráno, neboli sme z toho nešťastní, pretože sa na nás hneď z rána usmievalo slniečko. Hory okolo Tuhára boli ešte zahalené v jemnom opare a my sme už kráčali po turistickom chodníčku, kde nás občas prekvapilo blato, ale nám to nevadilo, veď príroda okolo nás žiarila všetkými farbami jesene. Cez Divínsku kalváriu sme sa dostali na zrúcaniny hradu. Pokochali sme sa výhľadmi na obec a pomaly sme sa presunuli okolo vodnej nádrže Ružiná do Lovinobane k vlakovej zastávke. Deň sa nám vydaril, babie leto je naozaj nádherné – pavučinky sa nám zapletali do vlasov, všade boli lienky a hríbiky.

Mgr. Radana Tuhárska

       


PRACUJEME S HLINOU

Keramika patrí medzi remeslá s dlhou tradíciou a množstvom výrazových možností. Na hodinách techniky sa naši žiaci môžu oboznámiť s týmto remeslom prostredníctvom tvorivej práce na svojich vlastných výrobkoch. Práca s hlinou je veľmi všestranná a jej možnosti sa objavia vo výraze hotového diela. Žiaci si pri modelovaní rozvíjajú jemnú motoriku, estetické cítenie, tvorivosť a priestorovú predstavivosť. Učia sa rôzne postupy a techniky práce s hlinou. Deti vnímajú takéto hodiny ako netradičné a veľmi zaujímavé a zo svojich hotových prác majú veľkú radosť.

Mgr. Adela Gerátová


MÁJOVÝ POCHOD VĎAKY

Májový pochod vďaky. Tradičná každoročná turistika šikovných vytrvalcov z krúžku S batohom cez hory. Tentokrát sme prešli 17 km na trase Píla - Budinské lazy - Budiná - Divín. Pri pamatníku padlých v 2. svetovej vojne nad obcou Budiná sme položili venček a uctili sme si ich pamiatku.

Mgr. Martina Rajnáková

   


NETRADIČNÁ TRIEDNICKÁ HODINA V VIII.Š

TRADÍCIE NAŠICH STARÝCH MÁM - ďalšou netradičnou triednickou hodinou v VIII.Š bola výroba bylinných octov a olejov. Aj táto aktivita vychádza z programu EKO triedy. Veru,išlo nám to od ruky a nehanbili by sa za nás ani najväčší výrobcovia. Tímová práca žiakov bola úžasná!

Mgr. Eliška Slížová


MORENA, MORENA, ZA KOHO´S UMRELA?

Dňa 31.3.2017 si žiaci z prvého stupňa pripomenuli starodávny slovanský zvyk – vynášanie Moreny. Morena – slamená figurína odetá do ženských šiat, bola oddávna symbolom zimy a smrti. Ľudia verili, že sa jej upálením a následným hodením do vody, zbavia všetkých chorôb a iných neduhov, možno sa dokonca ochránia pred smrťou. A tak sme, sprevádzaní piesňami, aj my zapálili Morenu, a dúfame, že sa zima, ktorú symbolizovala, do nášho mesta už tak skoro nevráti.

Mgr. Radana Tuhárska

 


BATIKOVANIE KRASLÍC

Dňa 20. 3. 2017 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili tvorivej dielne v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Oboznámili sme sa s technikou batikovania kraslíc, ktorú nám podrobne vysvetlila pani Tunde Benko. Žiaci sa tejto tvorivej činnosti zhostili veľmi dobre a každý si odnášal niekoľko originálnych, vlastnoručne vyzdobených kraslíc. Poďakovanie patrí aj Mgr. art Evke Srníkovej za spoluprácu a aktívnu pomoc pri jednotlivých činnostiach.

Mgr. Adela Gerátová


OBRAZY ZEMOU MAĽOVANÉ

Ešte pred Vianocami žiaci IV.A triedy navštívili výstavu so zaujímavým názvom, ktorú zorganizovala Matica slovenská – Obrazy zemou maľované. Túto neobvyklú výtvarnú techniku používa maliar, Lučenčan, Gabriel Kurák. Témou jeho obrazov sú ľudové motívy, príroda, ľudia a kroje a rázovité prostredie dediny. Výstava sa nám veľmi páčila, a bola pre nás o to zaujímavejšou, že obrazy namaľoval otecko našej spolužiačky.

Mgr. Radana Tuhárska

   


MALIAR LUČENCA

Dňa 29. novembra 2016 sa žiaci IV.A triedy zúčastnili výstavy obrazov Františka Gyurkovitsa. Tento významný maliar, ktorý sa narodil v roku 1876 v Budapešti, sa do nášho mesta sa presťahoval po štúdiách v Budapešti, Paríži a Mníchove, v roku 1913. Lučenčania ho poznali ako srdečného, dobromyseľného človeka, nazývali ho „Gyurkó báči“. Umrel v roku 1968, pochovaný je na cintoríne v Lučenci.


V Novohradskej galérii nás privítala pani Mázorová, ktorá nás sprevádzala celou výstavou a porozprávala nám veľa zaujímavostí zo života tohto maliara, vysvetlila, ako vnímať jeho diela. Z jeho obrazov na nás prehovorila história nášho mesta, staré, zabudnuté uličky, obyvatelia mesta, ktorí tu žili pred mnohými rokmi. Výstavu spestrovali rodinné fotografie a osobné predmety „maliara Lučenca“. Na záver našej návštevy sme pani Mázorovej odovzdali naše maliarske pokusy – ako si deti zapamätali vzhľad party z Veľkého Lomu, ktorú sme mohli vidieť na prezentácii krojov pri našej predchádzajúcej návšteve.

Mgr. Radana Tuhárska

   


ZÁLOŽKY ZO ŠÚPOLIA

Dňa 28. 11. 2016 sme sa zúčastnili tvorivej dielne v Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec, kde sme mali možnosť naučiť sa vyrábať záložky zo šúpolia. Celý postup nám vysvetlila a predviedla pani Anna Rechtoríková z Poltára, ktorá sa tejto činnosti venuje už 15 rokov. Poďakovanie patrí aj Mgr. art. Evke Srníkovej za ochotu a pomoc pri výrobe záložiek. Práca bola pre žiakov veľmi zaujímavá a podnetná a získané zručnosti budeme ďalej zdokonaľovať na vyučovacích hodinách.

Mgr. Adela Gerátová

   


KONFERENCIA ZDRUŽENIA PEDAGÓGOV ZO ŠKôL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

Dňa 21. 10. 2016 sa zúčastnili koordinátorky regionálnej výchovy, Mgr. Radana Tuhárska a Mgr. Adela Gerátová, celoslovenskej konferencie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v Heľpe. Oficiálnu časť otvorila riaditeľka ZŠ Heľpa Mgr. Alena Milanová, program pokračoval odbornými príspevkami pozvaných hostí. Milým obohatením bola neplánovaná návšteva predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. , ktorý prisľúbil pomoc pri organizácii ďalších aktivít združenia. Program pokračoval v budove starej fary, kde nám žiaci základnej školy, ale aj obyvatelia obce predstavili program „Od Lucii do Viliji“. Účastníci konferencie si mohli ešte pozrieť kostol Nanebovzatia Panny Márie v Heľpe, ako aj základnú školu, kde mohli načerpať mnoho zaujímavých nápadov.

Mgr. Radana Tuhárska

   

     


ZATKANÉ - PROJEKT NOS LUČENEC

Naše stretnutie s tradičnou ľudovou kultúrou začalo 20. septembra 2016, kedy si žiaci IV.C vyskúšali paličkovanie čipiek, o deň neskôr si žiaci IV.A sa popasovali s tkaním na ráme, 22. septembra 2016 si žiaci III.B vyskúšali maľbu na sklo a posledné stretnutie detí z III.C s tradičnými technikami tkania bolo 30. septembra. S pani lektorkou tkali na doštičke. Všetky svoje dielka si deti vzali na pamiatku.

Za možnosť rozvíjania praktických zručností žiakov a spoznávanie ľudových tradícií ďakujeme Evke Srníkovej z NOS Lučenec.


KROJE Z VEĽKÉHO LOMU

Dňa 29.9.2016 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili Prezentácie krojov z obce Veľký Lom, ktorú zorganizovalo Novohradské múzeum a galéria. Veľkým lákadlom bola hlavne parta z tejto maličkej novohradskej obce, ktorá je jedinečnou ukážkou ľudového umenia. Podujatie zorganizovala pani Mázorová, etnologička Novohradského múzea, ktorej sa podarilo komplexne zobraziť folklór obce – od krojov, cez piesne, paličkované čipky, nárečie, zvyky až po tradičnú kuchyňu.

Deti mohli vidieť jednotlivé časti kroja, ktoré na seba postupne modelka obliekala, čepčenie, ale aj milé vystúpenie ľudových rozprávačov, či pochutiť si na tradičných jedlách, ktoré pripravili obyvateľky obce . Kráľovnú podujatia – svadobnú partu predstavili dvaja mladí ľudia, ktorí svoj život oddali folklóru – pani Sandra Poláková, ktorá sa venuje výrobe súčastí ľudového odevu, a pán Patrik Držanov, ktorý je zberateľom krojov a etnografom. Na záver obec Veľký Lom darovala Novohradskému múzeu štyri ženské kroje – svadobný, sviatočný, dievocký a smútočný. Ešte raz by som chcela poďakovať Novohradskému múzeu a hlavne pani Mázorovej za vydarené podujatie plné nádherných zážitkov.

Mgr. Radana Tuhárska


NÁVŠTEVA DIVÍNSKEHO KAŠTIEĽA A HRADU

Dňa 23. septembra 2016 sa členovia Turistického krúžku na I. stupni vydali na svoju prvú tohtoročnú turistiku – návštevu Divínskeho kaštieľa a hradu. Skvelé počasie a dobrá nálada nás sprevádzali celý deň, a k nim sa ešte pridali milé pani sprievodkyne v zrekonštruovanom Divínskom kaštieli a na hrade, ktoré nám porozprávali veľmi veľa zaujímavého. Deti sa dosýtosti vybláznili, vybehali na čerstvom vzduchu a takíto vytešení sme sa mohli vydať na spiatočnú cestu domov. Chcela by som poďakovať rodine Heckelovej, ktorá pre deti pripravila chutné pohostenie a aj panej z Vinárne pod hradom, ktorá všetky deti pozvala „na kofolku“.

Mgr. Radana Tuhárska


PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠKôL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

Dňa 22. septembra 2016 sa konalo v obci Dlhé Pole pri Žiline pracovné stretnutie Združenia škôl s regionálnou výchovou, ktorého sa zúčastnili koordinátorky regionálnej výchovy na I. a II. stupni Mgr. Radana Tuhárska a Mgr. Adela Gerátová.

Členovia združenia prerokovali organizačné záležitosti, dohodli sa na ďalších aktivitách združenia a boli oboznámení so žiadosťami o vstup nových základných škôl. Na našej škole podporujeme rozvoj regionálnej výchovy a toto stretnutie bolo pre nás určite prínosom, keďže sme mohli vidieť, akou formou sa vyučuje regionálna výchova na konkrétnej škole. Dlhé Pole je obec s bohatou drotárskou tradíciou, a preto je drotárstvo hlavnou témou pri vyučovaní regionálnej výchovy. V obci je zriadené aj malé múzeum drotárstva, ktoré každoročne navštívi mnoho turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Mgr. Radana Tuhárska

     


DETSKÁ SVADBA Z KOVAČICE

Srbsko, Kovačica – miesto tak veľmi vzdialené, a predsa blízke vďaka Slovákom, ktorí tam žijú. Ich predkovia sa tam presídlili koncom 18. storočia práve z novohradských obcí, a dnešní slovenskí obyvatelia tohto mestečka udržiavajú reč svojich predkov a sú na svoj pôvod patrične hrdí. Dokázali nám to deti zo slovenskej školy v Kovačici, ktoré prišli do Lučenca s nádherným programom Detská svadba, v ktorom predstavili pozývanie na svadbu, vinše starejšieho, oddávača, svadobné vinše, tanec s mladuchou, káčerov tanec, tanec s metlou, svadobné piesne a mnohé iné u nás dávno zabudnuté folklórne prvky, ktoré boli kedysi súčasťou bežného života.

Je nám cťou, že sme mohli odovzdať zástupcom slovenskej základnej školy v Kovačici malý darček, ako spomienku na naše mesto, a tiež malé pamiatky pre vystupujúce deti, ktoré vyrobili žiaci našej školy. Tešíme sa, že sme boli súčasťou tohto krásneho podujatia!

Mgr. Radana Tuhárska


VYPAĽOVALI SME

    


FURMANSKO - REMESELNÝ DEŇ

Dňa 30.4.2016 sa žiaci z Turistického krúžku na I. stupni zúčastnili skvelej akcie – Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý zorganizovala SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci spolu s Asociáciou furmanov Slovenska v areáli Školského hospodárstva Lučenec – Ľadovo.

Hneď pri príchode nás privítal pán Martin Majer, ktorý nám vysvetlil, aké atrakcie a súťaže nás čakajú, a tiež nám „požičal“ žiačku SOŠ Dominiku, ktorá nám pomohla zorientovať sa v areáli. Po daždivých dňoch sme sa všetci tešili zo slniečka, a tak sme mohli obdivovať krásne koníky – moderátorom bol Jožo Pročko, vystúpenie ľudového súboru, či ukážky práce so psami. Akciu sprevádzali stánky, kde remeselníci ponúkali svoje výrobky, a neodmysliteľné atrakcie pre deti – skákací hrad, šmýkačka, lodičky. Žiaci SOŠ hotelových služieb a dopravy mali pre deti pripravené rôzne stanovištia, kde mohli hádzať na cieľ, zahrať si florbal, hádzať si loptičku, či nechať si namaľovať na tvár pekný obrázok. Deň sa určite vydaril, pričom musím pochváliť organizátorov za skvelo odvedenú prácu.

Mgr. Radana Tuhárska


VÝROBA POLICHNIANSKYCH KRASLÍC

Dňa 31. marca sme mali na našej škole vzácnu návštevu. Keďže sme sa zapojili do projektu obnovy polichňanských kraslíc, naše pozvanie prijali pani Mázorová z Novohradského múzea a pani Cibuľová z Polichna, vďaka ktorej môžeme po mnohých rokoch obdivovať zabudnutú krásu týchto kraslíc.

Zišli sme sa v našej učebni Regionálnej výchovy na elokovanom pracovisku na ulici Dekréta Matejovie, kde sme mali možnosť spoznať celý postup tvorby kraslíc – od farbenia v cibuľových šupkách až po finálne spracovanie, kde sme pracovali podľa vzorkovníka 35 používaných vzorov. Deti boli touto tvorivou dielňou nadšené, bolo ťažké vybrať pár z každej triedy, taký bol o túto aktivitu záujem, a tak sme napokon triedu zaplnili do posledného miestečka. O tom, že motivácia bola veľká, svedčia aj skvelé práce všetkých detí, čo ocenili aj pani Mázorová s pani Cibuľovou, ktoré veľmi chválili usilovnosť detí a hlavne ich krásne umelecké diela.

Dúfam, že sa nám podarí zapojiť sa aj do súťaže, ktorú vyhlásila obec Polichno v spolupráci s Novohradským múzeom, a vytvoríme spoločne celý vzorkovník – všetkých 35 vzorov – polichňanských kraslíc.

Mgr. Radana Tuhárska


VEĽKONOČNÉ TRHY

18. marca 2016 sa aj my stali malou súčasťou veľkonočných trhov a zapojili sa do tradičného podujatia nášho mesta. Pani učiteľky A. Matúšková, E. Slížová a V. Danková, R. Tuhárska pripravili so svojimi žiakmi množstvo veľkonočných výrobkov a vymenili vianočný stánok za veľkonočný! Pani učiteľka I. Balázsová nacvičila so svojimi úžasnými prváčikmi ľudové piesne a pani učiteľka A. Gerátová ľudový tanec, ktoré žiaci predviedli na pódiu na Námestí republiky v Lučenci.


POLICHNIANSKE KRASLICE

Dňa 11. marca 2016 sme sa zúčastnili tvorivej dielne, ktorú organizovala obec Polichno a bola venovaná tematike kraslíc. Pretože sa na našej škole aktívne venujeme regionálnej výchove bolo toto pozvanie pre nás veľmi zaujímavé. Akcia sa konala v príjemných priestoroch Krčmy u Ťapákov v Polichne, kde nás privítal starosta obce pán Kyseľ, a následne sa slova ujala pani Emília Mázorová, etnologička z Novohradského múzea. Predstavila nám históriu kraslíc, objasnila, aká technika bola používaná pri ich tvorbe.

Zaujímavosťou je, že tieto kraslice patria k najvzácnejším, pretože technika leptania octom alebo kapustovou šťavou na vajíčka ofarbené v cibuľových šupách patrí k najstarším. Polichnianske vzory sú raritou. Žiadna iná dedina Lučeneckého okresu nemá z obdobia 17. storočia zachovanú ornamentiku. Po úvodnom slove sme sa pustili do farbenia a leptania kraslíc, pri ktorom nám pomáhala pani Cibuľová, ktorá sa začala tejto technike aktívne venovať, a spolu s inými ženami sa snaží o zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.

http://videoarchiv.markiza.sk/…/tele…/43670_televizne-noviny 

Mgr. Radana Tuhárska

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria