• Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

    Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

    2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

    Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

    Ďalej sme mohli zakúpiť učebné pomôcky, ktoré skvalitnili výchovno-vyučovací proces ako taký.

    Aj v nasledujúcom období by sme radi investovali do skvalitňovania psychohygienických podmienok tried – vnútorné žalúzie v triedach na I. stupni z dôvodu vysokých teplôt v jarných a letných mesiacoch. Radi by sme investovali aj do údržby ihrísk či do nových inovatívnych učebných pomôcok.

    Plánov máme strašne veľa!

    Buďte tými, ktorí malým gestom dokážu obrovsky pomôcť! Za podporu ĎAKUJEME!

    OZ Školák Lučenec a Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

    potvrdenie 2%.pdf

    vyhlasenie 2%.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie