• Predseda rady školy:

    Mgr. Slavka Adamove, zástupca nepedagogických zamestnancov, slavkaadamove@gmail.com

    Podpredseda rady školy:

    JUDr. Jozef Oravec, zástupca rodičov, judr.oravec@gmail.com 

    Členovia rady školy:

    Ing. Katarína Matejková, zástupca zriaďovateľa

    Mgr. Andrea Moravčíková, poslankyňa MsZ

    MUDr. Juraj Pelč, poslanec MsZ

    Mgr. Branislav Hrdlička, poslanec MsZ

    Jana Ľuptáková, zástupca pedagogických zamestnancov

    Mgr. Marek Pentka, zástupca pedagogických zamestnancov

    Ing. Ladislav Huňavý, zástupca rodičov

    Ing. Stanislav Vojtek, zástupca rodičov

    Tomáš Jánošík, BSc, MSc, zástupca rodičov


    ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY

    Zápisnica z rady školy_24.9.2020.pdf

    Zápisnica z rady školy 26.6.2020.pdf

    Zápisnica z rady školy 19.2.2020.pdf

    Zápisnica z rady školy 26.9.2019.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie