• Predseda rady školy:

    JUDr. Jozef Oravec, zástupca rodičov, 0907838545, judr.oravec@gmail.com

    Podpredseda rady školy:

    JUDr. Martin Ľupták PhD., zástupca rodičov

    Členovia rady školy:

    Ing. Katarína Matejková, zástupca zriaďovateľa

    Mgr. Andrea Moravčíková, poslankyňa MsZ

    MUDr. Juraj Pelč, poslanec MsZ

    Mgr. Branislav Hrdlička, poslanec MsZ

    Ing. Monika Belková, zástupkyňa rodičov

    Mgr. Slavka Balkovská, zástupkyňa rodičov

    Mgr. Slavka Adamove, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov

    Mgr. Martina Rajnáková, zástupkyňa pedagogických zamestnancov

    Mgr. Marek Pentka, zástupca pedagogických zamestnancov


    ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY

    Zápisnica z rady školy 26.9.2019.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie