• Šírenie odkazu Štefánika

    • ÚCTYHODNÉ PRIPOMENUTIE SI OSOBNOSTI ŠTEFÁNIKA PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA JEHO ÚMRTIA

     Každoročne je začiatkom mája ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci súčasťou spomienkových osláv pri príležitosti úmrtia M. R. Štefánika. Počas Dní Štefánika 2.  a 3. mája 2019 sme si aj v Lučenci pripomenuli 100. výročie jeho tragickej smrti.

     2. mája 2019 sme pod vedením Jarmily Móricovej, kolegyni na dôchodku a predsedníčky Spolku Živena pripravili slávnostnú akadémiu v priestoroch DK B. S. Timravy v Lučenci za prítomnosti primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a viceprimátora mesta Lučenec Mgr. Pavla Baculíka, predstaviteľov MO Matice slovenskej, Spolku Živena, Spolku M. R. Štefánika Lučenec  a sme veľmi radi, že opäť nás poctila svojou návštevou aj Mgr. Mária Gallová zo Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorá sa prítomným v sále aj prihovorila.

     Súčasťou programu venovaného osobnosti Štefánika boli úryvky a scény z jeho života dotvorené hudobným vystúpení v podaní žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a ZUŠ Lučenec.

     Každoročne organizuje ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci aj výtvarnú súťaž Memoriál M. R. Štefánika. V školskom roku 2018/2019, je to už 7. ročník, sme si zvolili tému Štefánik na poštovej známke.

     Do súťaže sa zapojilo 13 základných a 5 základných umeleckých škôl z celého Slovenska, ktoré nám zaslali 130 výtvarných prác. Výtvarné práce k nám dorazili z Bratislavy, Žiliny, Dudiniec, Žiaru nad Hronom, Piešťan, Fiľakova, z Haliče, Jesenského ako aj množstvo prác z Lučenca.

     Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v tomto ročníku spojiť mnohé školy, ktoré nesú čestný názov Štefánika alebo sídlia na Ul. M. R. Štefánika.

     Ďakujeme všetkým zapojeným, žiakom, rodičom, pedagógom. Porota v zložení Mgr. Veronika Danková zo ZŠ MRŠ a Mgr. Jela Hojtelová zo Súkromnej ZUŠ na Gemerskej ceste v Lučenci vybrali ocenených a my im k oceneniu blahoželáme.

     I.kategória

     1.miesto – Petra Olšiaková – ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

     2.miesto – Bibiana Bargárová – ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grosslingova 48, Bratislava

     3. miesto – Andrej Bystriansky – ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec

     II.kategória

     1.miesto – Petra Spodniaková – ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec

     2.miesto – Bianka Kalnická – ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

     3.miesto – Soňa Pupavová – ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec

     3.miesto – Dominika Hroncová – ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II/3079, Lučenec  

     III.kategória

     1.miesto – Terézia Bieliková – ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val 12 Žilina

     2.miesto – Kristián Štiak – ZUŠ L. Árvaya, elokované pracovisko, Gaštanová 56 a, Žilina

     3. miesto – Sebastián Buček – ZUŠ L. Árvaya, elokované pracovisko, Gaštanová 56 Žilina

     IV.kategória

     1.miesto – Anastasiia Voitiuk  - Spojená škola Dudince – ZUŠ Ľ. Štúra 155, Dudince

     2.miesto – Lívia Drusková, ZUŠ L. Árvaya, elokované pracovisko, Gaštanová 56a,

     3.miesto – Dominika Burisová – SZUŠ Gemerská cesta č.1, Lučenec

     Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika získala Radka Olšiaková zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Cenu primátorky mesta Lučenec Lucia Kisantalová zo ZŠ Jesenské, Cenu Spolku M. R. Štefánika Lučenec Sabína Gallová zo ZŠ Brezová Piešťany, Cenu MO Matice slovenskej Kristína Belková zo ZŠ s MŠ Halič, Cenu Spolku Živena Alexandra Balážová zo ZŠ Ul. Vajanského Lučenec, Cenu riaditeľky školy Andrea Urbanová zo ZŠ M. R. Štefánika Lučenec a Cenu poroty žiačky IV.C triedy za sériu známok o M. R. Štefánikovi zo ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34 Levice.

     3. mája 2019 sme si spoločne s predstaviteľmi mesta a iných organizácii, žiakmi škôl a verejnosťou pripomenuli osobnosť Štefánika kladením kvetov pri Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci a pri buste Štefánika na OÚ v Lučenci. Dôležitou súčasťou je aj športové podujatie Beh O pohár Domu Matice slovenskej. V programe vystúpil aj náš spevácky zbor SPOLU-HLÁSKY pod vedením Mgr. Elišky Slížovej a Mgr. Veroniky Dankovej.

     Lučenec pokračoval v spomienke na Štefánika aj ďalšími podujatiami, ktorých súčasťou bola aj ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Spolok M. R. Štefánika v Lučenci a MO Matice slovenskej v Lučenci pripravili pre žiakov prednášku s PhDr. Pavlom Mičianikom PhD. spojenú s filmovým predstavením a NOS v Lučenci podujatie Veriť – milovať – pracovať.

     Gabriela Aláčová


     MEMORIÁL M. R. ŠTEFÁNIKA 2018

     3. mája 2018 si žiaci a pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pripomenuli 99. výročie úmrtia osobnosti M. R. Štefánika jednak ako škola nesúca meno Štefánika vo svojom čestnom názve ale aj ako jeden zo spoluorganizátorov Dňa Štefánika v Lučenci. Aj v mene našej školy sme položili venček pri Pamätníku M. R. Štefánika a uctili si jeho pamiatku aj pri buste M. R. Štefánika na ObÚ v Lučenci. Žiaci lučeneckých škôl sa už tradične zapojili do 24. ročníka športovej súťaže Beh o Pohár Domu Matice slovenskej.

     Pre ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci bola vrcholným podujatím vernisáž výtvarnej súťaže Štefánikove cesty za poznaním s tohtoročnou témou „Vava´u“.

     Prítomným sa na vernisáži prihovorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová ako aj hostia podujatia Mgr. Marika Gallová zo Spoločnosti M. R. Štefánika, PhDr. Pavol Urbančok, predseda Spolku M. R. Štefánika a PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec. V pestrom programe vystúpili žiaci školy pod vedením Mgr. Elišky Slížovej. Dievčatá zo speváckeho zboru Spolu-hlásky vystúpili aj v programe kladenia kvetov pri Pamätníku M. R. Štefánika.

     V tomto ročníku sme obdržali 99 výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl. Súťaž podporili základné školy z Lučenca: ZŠ Ul. Vajanského, Gymnázium B. S. Timravy, Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca a ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, základné školy z okolia Lučenca: z Lovinobane a Dolnej Strehovej, ako aj ZŠ s MŠ Likavka. Spomedzi ZUŠ ďakujeme za zapojenie sa Súkromnej ZUŠ Lučenec, Cirkevnej ZUŠ Lučenec a ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystice. Z Českej republiky nám poslali práce zo ZŠ Štefánikova Pardubice.

     Poďakovanie patrí pani našej porote Jele Hojtelovej zo Súkromnej ZUŠ Lučenec a našej kolegyni Anete Matúškovej a Veronike Dankovej, ktorá organizačne túto súťaže zastrešuje.

     Porota udelila niekoľko individuálnych ocenení spoluorganizátorov výtvarnej súťaže. Cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej získala žiačka ZŠ M. R. Štefánika Lučenec Michaela Križanová za prácu s názvom „Exotické vtáky“. Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika udelila porota žiačke Sofii Osackej ZŠ s MŠ z Dolnej Strehovej za výtvarnú prácu „Džungľa“.  Cena Spolku M. R. Štefánika patrí Juliane Pšenovej zo ZŠ s MŠ Likavka, ktorá bola ocenená za výtvarnú prácu „Štefánikove cesty“. Cenu riaditeľky školy získala najmladšia účastníčka Elizabeth Čanecká zo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice za výtvarnú prácu „Mapa ostrovov“.

     I.kategória do 13 r :

     1.miesto – Dominika Burisová, ZŠ M. R. Štefánika – „Pieseň veľryby“

     2. miesto – Marie Šimková, ZŠ Štefánikova, Pardubice – „Pláž“

     3. miesto – Vanesa Botová – ZŠ Lovinobaňa

     Čestné uznania

     Ema Čumpelíková – ZŠ Ul. Vajanského  – „Tongo“

     Tamara Fohlová – ZŠ M. R. Štefánika – „Rituál“

     Christofer Moravčík – Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca Lučenec – Štefánikova cesta – plavba Tichomorím

      

     II.kategória do 15.r :

     1.miesto – Petra Spodniaková, ZŠ M. R. Štefánika – „Tajomstvo žien z Vavau“

     2.miesto – Ema Šoltésová, ZŠ Ul. Vajanského – „Domorodec ostrova Tongo“

     3. miesto – Marco Matúška, ZŠ M. R. Štefánika – „Totem“

     Čestné uznania:

     Iva Říhová – ZŠ Štefánikova, Pardubice

      

     III.kategória ZUŠ do 13.r:

     1.miesto – Tamara Ľalíková, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pohľad na pláž“

     2.miesto – Zuzana Fulajtárová, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Veľryba“

     3.miesto – Nina Kanabová, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Tancujúca Tahiťanka“

     Čestné uznania:

     Peter Koreň, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Tajomstvo ostrova“

     Radka Olšiaková, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Ostrovný život a jeho krása“

      

     IV.kategória ZUŠ do 15 r.:

     1.miesto – Stanislava Urbanová, Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pri svite mesiaca“

     2.miesto – Lenka Šoteková, Súkromná ZUŠ Lučenec – „Čaro pláže na ostrove Vavau“

     3.miesto – Patrícia Fridrichová – Cirkevná ZUŠ Lučenec – „Pri západe slnka“

     Čestné uznanie

     Petra Spodniaková, Súkromná ZUŠ  Lučenec – „Ostrovná zátoka Vavau“

     Ema Fungáčová – Súkromná ZUŠ Lučenec – „Veľryba a loď“ /nepríde, dnes reprezentuje školu na inej súťaži/

      

     Témou „Vava´u“ sme si pripomenuli jedno z období, kedy Štefánik v roku 1911 pozoroval zatmenie Slnka. Ako sa tvorivo pohrali s témou naši súťažiaci? Pestro, tradične i netradične, prepracovane, často do najmenších detailov zobrazili samotného Štefánika, prírodu, techniku, prostredie a jeho energiu, obyvateľov, snažili sa zachytiť genius locci miesta v jeho rôznorodosti a symboloch

     ZŠ M. R. Štefánika si pripomína osobnosť Štefánika aj ďalšími sprievodnými aktivitami. Realizujeme turnaj vo vybíjanej pre žiakov I. stupňa a turnaj v malom futbale.

     Kto iný, ak nie škola, je tou, ktorá má tiež mladým pripomínať nadčasovosť hodnôt v každodennom vyučovacom procese, zapájaním sa do podujatí, súťaží, projektov, organizovaním besied, diskusií, účasťou na spoločenských aktivitách, stretnutím s osobnosťami, ktoré nás môžu inšpirovať. Rozvíjať kritické myslenie a svetonázor mladých, aj to je našou úlohou.

     Lučenec žije Štefánikom a sme na to v našom meste hrdí! Ďakujeme žiakom, pedagógom, školám, spoluorganizátorom podujatia za spoluprácu, víťazom blahoželáme a tešíme sa na 7. ročník výtvarnej súťaže, ktorým si pripomenieme 100 rokov od tragického úmrtia M. R. Štefánika.

     Mgr. Gabriel Aláčová

     PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAZE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM - VAVA´U

     6. ročník Memoriálu M.R.Štefánika_Vava´u.pdf


     PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAZE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM - FRANCÚZSKO

     Propozície výtvarnej súťaže 2017 Francúzsko.pdf


     METODICKÝ DEŇ PIEŠŤANY - KOŠARISKÁ - BRADLO

     V termíne 13. -14.  mája 2016 sa zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci zúčastnili metodického dňa zameraného na odborný rast, poznávanie miest spojených so Štefánikom, cestovanie i oddych. Vybrali sme sa na miesta, ktoré často poznáme len z fotografií, kníh či televízie.

     13. máj 2016 bol venovaný mestu Piešťany. Mgr. Jana Masaryková, členka Spoločnosti M. R. Štefánika,  nás zaviedla do Domu J. Kraska, priblížila nám čaro kúpeľného ostrovu, zastavili sme sa pri Pamätníku M. R. Štefánika a prezreli sme si  zaujímavú expozíciu Balneologického múza, ktorej súčasťou je aj Pamätná izba M. R. Štefánika. Príjemný deň obohatilo nielen stretnutie s pani Masarykovou, ktorá bola našou milou sprievodkyňou ale aj stretnutie našich zamestnancov s 1. podpredsedom Spoločnosti M. R. Štefánika pánom Ing. Jánom Tatarom. Potešili sme sa úprimnému prijatiu i darčekom, ktoré sme dostali. 14. máj bol určený prehliadke Rodného domu Štefánika v Košariskách, Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a výstupu na Bradlo, kde sme v mene školy položili aj venček.  

     Sme vďační Spoločnosti M. R. Štefánika za možnosť rozvíjať vzájomnú spoluprácu s našou školou. Nám ako zamestnancom školy sa podarilo skĺbiť poznanie s oddychom, odniesť si množstvo dojmov zo zažitého a stráviť chvíle s priateľmi školy.


         MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 2015/2016

     Propozície výtvarnej súťaže Štefánikove cesty za poznaním 2015/16.pdf

     Memoriál M.R.Štefánika 2015/2016 propozície malý futbal.doc

     Memoriál M.R.Štefánika 2015/2016 propozicie turnaj vo vybíjanej.doc

      


         MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 2014/2015

     Memoriál M. R. Štefánika 2014/2015.pdf

     Mgr. Jana Masaryková Spoločnosť M. R. Štefánika Slavnostný príhovor.pdf

     Memoriál M. R. Štefánika 2013/2014.pdf

     Memoriál M. R. Štefánika 2012/2013.pdf


     KLADENIE KVETOV PRI PAMäTNÍKU M. R. ŠTEFÁNIKA V LUČENCI

     EXKURZIA NA BRADLO A DO KOŠARÍSK

     TRADÍCIA ASTRONÓMIE

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie