• Udialo sa v ŠKD

    • Aktívne stredy v ŠKD

     Súčasťou školského klubu sú aktívne stredy. Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít. Ako je korčuľovanie, loptové hry, netradičné hry, tancovanie, cvičenie na hudbu a turistické vychádzky po okolí mesta Lučenec. Pre dnešné deti je veľmi dôležité, aby aj po vyučovaní načerpali pozitívne skúsenosti, poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

     Bc. Martina Gurajová, vychovávateľka ŠKD

      


     JESENNÉ DEKORÁCIE ŠKD

     Vo štvrtok 20.10. naše 2. a 4. oddelenie navštívili spolu s ich pani vychovávateľkami Zdenkou Krutekovou a Alexandrou Bokorovou Mestský úrad v Lučenci, kde si pozreli zaujímavé jesenné výtvory z rôznych škôl. Medzi nimi samozrejme nechýbali dekorácie ani z nášho ŠKD.

     Alexandra Bokorová

        


     ZLATÁ RYBKA

     Dňa 19.10. sme sa v rámci ŠKD zúčastnili divadelného predstavenia - Zlatá rybka, ktoré prinieslo so sebou veľa zábavných chvíľ. Predstavenie bolo pre deti nielen komické, ale zároveň aj poučné. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a ďakujeme!

     Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová


     PRVÝ CYKLOVÝLET VII. ODDELENIA

     Prvý cyklovýlet VII. oddelenia ŠKD: Lučenec - Halič - Stará Halič - Tomašovce - Vidiná - Lučenec - 25 km sa vydaril na jednotku a dúfam, že k spokojnosti všetkých zučasnených deti aj rodičov. Ďakujem kolegyni Bc. M. Gurajovej a rodičom za aktívnu pomoc hlavne pri jazde na bicykloch mimo cyklotrás.

     Bc. František Gondáš

      

        


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie