• Udialo sa v ŠKD

    • DIVOTVORNÝ HRNČEK

     29.3.2023 sme si v ŠKD pripomenuli ,"Marec mesiac knihy". Popoludnie sa nieslo v znamení poézie a prózy. Za spolupráci všetkých pani vychovávateliek a pánov vychovávateľov sme si spoločne pripravili rozprávkové popoludnie, počas ktorého si každé oddelenie ŠKD pripravilo program pre svojich spolužiakov a aj napriek veľkej tréme, zvládli svoje vystúpenie všetci účinkujúci na jednotku.

     Ďakujeme!

     Bc. Ildikó Chamulová

       

      

     TRETIACI NA BESEDE O KYBERŠIKANOVANÍ

     Dňa 14.3.2023 sa žiaci 7. oddelenia zúčastnili besedy o kyberšikane . Žiakov téma veľmi zaujala a deti sa aktívne zapájali do diskusie. Tretiaci vedeli veľmi veľa informácii  o danej téme vzhľadom na svoj vek. Napriek tomu, že deti internet až tak často nepoužívajú, majú dobre základy vo vzťahu k bezpečnému správania sa na internete.

     Bc. František Gondáš


     VYRÁBALI SME VEĽKONOČNÉ OZDOBY

      

     Aj tento rok sa naši žiaci v ŠKD zapojili do veľkonočnej výzdoby mesta Lučenec. Do veľkonočnej výzdoby sa zapojili všetky oddelenia ŠKD. Našu výzdobu si môžte pozrieť v uliciach mesta Lučenec počas sviatkov Veľkej noci.

     Maroš Bunganič


     OLY VOLÁ ŠKOLY

     V duchu hesla “OLY VOLÁ ŠKOLY”, ktorým Slovenské olympijské a športové múzeum oslovuje mladú generáciu vytvoriť podobu maskota múzea prostredníctvom výtvarnej súťaže. Naše deti z ŠKD sa s chuťou a odhodlaním pustili do práce. Využili svoju fantáziu, kreativitu a za pomoci rôznych techník vytvorili veľmi pekné diela. Veríme, že sa naše návrhy budú porote páčiť.

     Zdenka Kruteková

            

            


     MILIÓN NOŽIČIEK

     Dňa 23.2.2023 sa 4. a 7. oddelenie ŠKD zúčastnilo výstavy Milión nožičiek v budove Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Deti sa na výstave dozvedeli veľa zaujímavých informácii o vystavovaných živočíchoch. Po výstave sa v ŠKD rozprúdila zaujímavá debata o tom, čo sa deti dozvedeli a videli a mnoho detí tiež zatúžili mať doma zaujímavého živočícha.

     Bc. František Gondáš


     KARNEVAL NA JEDNOTKU

     Dnešnú popoludňajšiu stredu sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili na karnevale. Môžeme povedať, že deti boli veľmi kreatívne, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť naozaj rôznorodé kostýmy a masky. Detičky čakali súťaže a samozrejme nemohla chýbať diskotéka. Veríme, že si toto popoludnie naplno užili a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.

     Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

        

        


     Kŕmenie vtáčikov v zime

     Každoročne počas zimy deti v školskom klube prikrmujú vtáčikov. Kŕmidlá máme umiestnené v areáli našej školy. Najčastejšie vidíme pri kŕmidle vrabce, sýkorky, drozdy a stehlíky. Vtáčiky sú mimoriadne učenlivé a radi sa vracajú na miesto, kde majú dostatok potravy. Ich návštevy potom neprestávajú ani s príchodom  jari a leta, kedy nás odmenia štebotavou prítomnosťou. Deti z 2. a 10. oddelenie ŠKD.

     Martina Gurajová  a Zdenka Kruteková


     KORČUĽKO

     V rámci aktívnej stredy v ŠKD majú všetky oddelenia možnosť zúčastňovať sa záujmovej činnosti pod názvom Korčuľko, ktorá je realizovaná v zimných mesiacoch na mestskom zimnom štadióne v Lučenci. Deti majú možnosť pod vedením dvoch skúsených profesionálnych trénerov urobiť svoje prvé korčuliarske kroky alebo tí skúsenejší zdokonaliť svoje nadobudnuté zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Veľké množstvo deti vníma veľmi pozitívne mať možnosť celý zimný štadión aj s trénerom len pre seba a do sýtosti si zakorčuľovať.

     František Gondáš

      


     Aktívne stredy v ŠKD

     Súčasťou školského klubu sú aktívne stredy. Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít. Ako je korčuľovanie, loptové hry, netradičné hry, tancovanie, cvičenie na hudbu a turistické vychádzky po okolí mesta Lučenec. Pre dnešné deti je veľmi dôležité, aby aj po vyučovaní načerpali pozitívne skúsenosti, poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

     Bc. Martina Gurajová, vychovávateľka ŠKD

      


     JESENNÉ DEKORÁCIE ŠKD

     Vo štvrtok 20.10. naše 2. a 4. oddelenie navštívili spolu s ich pani vychovávateľkami Zdenkou Krutekovou a Alexandrou Bokorovou Mestský úrad v Lučenci, kde si pozreli zaujímavé jesenné výtvory z rôznych škôl. Medzi nimi samozrejme nechýbali dekorácie ani z nášho ŠKD.

     Alexandra Bokorová

        


     ZLATÁ RYBKA

     Dňa 19.10. sme sa v rámci ŠKD zúčastnili divadelného predstavenia - Zlatá rybka, ktoré prinieslo so sebou veľa zábavných chvíľ. Predstavenie bolo pre deti nielen komické, ale zároveň aj poučné. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a ďakujeme!

     Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová


     PRVÝ CYKLOVÝLET VII. ODDELENIA

     Prvý cyklovýlet VII. oddelenia ŠKD: Lučenec - Halič - Stará Halič - Tomašovce - Vidiná - Lučenec - 25 km sa vydaril na jednotku a dúfam, že k spokojnosti všetkých zučasnených deti aj rodičov. Ďakujem kolegyni Bc. M. Gurajovej a rodičom za aktívnu pomoc hlavne pri jazde na bicykloch mimo cyklotrás.

     Bc. František Gondáš

      

        


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie