• Udialo sa v ŠKD

    • ZBER GAŠTANOV

     Milí priatelia!

     Školský klub detí vyhlasuje zber gaštanov! Gaštany prinášajte pred garáž a množstvo nahláste príslušnému vychovávateľovi ŠKD.

     Ďakujeme, že pomáhate!


     ODŠTARTOVALI SME AKTÍVNE STREDY V ŠKD

     Projekt Aktívna streda v ŠKD sme odštartovali 6.10.2021 s deťmi I. a II. oddelenia na Zimnom štadióne v Lučenci. Detičky si mali možnosť vyskúšať korčuľovanie na ľadovej ploche za pomoci skúsených trénerov, ktorí im skvalitňovali program zaujímavými aktivitami. Hoci deti s počiatku mali strach a cítili neistotu, pobyt na ľade sa im veľmi zapáčil a bolo to pre nich príjemne strávené popoludnie s novými zážitkami a skúsenosťami.

     Nicole Gramanich Štromajerová, vychovávateľka ŠKD


     PARK OČAMI DETÍ

     Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sme sa zapojili do projektu  „Náučný chodník v mestskom parku". Naša škola sa v rámci ŠKD odprezentovala veľmi peknými prácami na tému „Park očami detí". Najkrajších osem prác (bolo ich veľmi ťažko vybrať, nakoľko sme boli limitovaní počtom) sme odoslali na Mestský úrad v Lučenci.

     Zaslali sme práce žiakov: Oliver Gavalec I.A, Lenka Drugdová I.A, Sofia Oravcová I.B, Lukáš Kelement I.C, Matej Péli II.B, Leonard Vogel IV.B, Ema Bíroová IV.B, Emma Hrončeková IV.B, Kiara Marko IV.B a Laura Ternóczka IV.B. Víťazné práce žiakov lučeneckých škôl si budete môcť pozrieť v bludisku, ktoré sa nachádza v Mestskom parku.

     Ďakujeme deťom za ich za ich skvelé nápady, fantáziu a kreativitu.

     Zdenka Kruteková

          
     TELEFÓNNE ČÍSLA VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD

     Vážení rodičia,

     od 11.10.2021 používame nové telefónne čísla do jednotlivých oddelení v ŠKD.

     Na tieto telefónne čísla, prosím, volajte, keď prídete vyzdvihnúť  deti zo školského klubu (aj do konečnej družiny).

     I.oddelenie – I.A+II.B – vychovávateľka A. Bokorová – tel.číslo : 0903 583 503

     II.oddelenie – I.B+II.B – vychovávateľka N. G. Štromajerová – tel. číslo : 0903 583753

     III.oddelenie – I.C+II.B – vychovávateľka Z. Kruteková – tel. č. :0903 585 269

     IV.oddelenie – II.A+III.A – vychovávateľka I. Chamulová – tel. č. : 0903 585 211

     V.oddelenie – III.B+III.A -  vychovávateľka L. Rusnáková – tel. č. : 0903 588 614

     VI.oddelenie – III.C+5.roč. – vychovávateľka J. Luptáková – tel. č. : 0903 597 508

     VII.oddelenie – IV.A+IV.B – vychovávateľka Z. Péliová – tel. č. : 0903 586 580

     VIII.oddelenie – IV.C.+IV.B – vychovávateľ M. Bunganič – tel. č. : 0903 583 506


     AKTÍVNE STREDY V ŠKD

     Školský klub detí podporuje zdravý životný štýl a aktívne rozvíja telesnú zdatnosť detí.

     Od 6. 10. 2021 realizujeme projekt Aktívna streda v ŠKD v rámci rekreačného odpoludnia v piatich okruhoch:

     Korčuľovanie – rekreačné korčuľovanie, základy korčuľovania pre nekorčuliarov

     Netradičné športy – štafetové, súťaživé hry

     Loptové hry – základy práce s loptou, hry s loptou

     Tanec – cvičenie s hudbou, tanec moderný, ľudový

     Relaxačné cvičenie – joga, pilates, dychové cvičenia

     Aktivity v jednotlivých okruhoch začínajú o 13,30 hod. v priestoroch základnej školy a na Zimnom štadióne v Lučenci.

     Tešíme sa na zábavné popoludnia s deťmi!

     Tím vychovávateľov ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie