• Krúžková činnosť v školskom roku 2019/2020

    • Zaujímavé pokusy z chémie pre žiakov 2.stupňa, Mgr. Dominika Tutková, štvrtok 13.15-15.45

     Hravá matematika pre žiakov 5. a 6. ročníka, Mgr. Renáta Vreteničková,  piatok 12.35-13.20

     Včelársky krúžok, Mgr. David Turčáni PhD., štvrtky 13.50 – 15.20

     Práca s drevom, Mgr. Michal Jóža, utorok 13.45 – 14.30

     Zdravotnícky krúžok pre žiakov 2. stupňa, Mgr. Andrea Lenhartová, pondelok 13.40 – 15.10

     Malí záchranári – zdravotnícky krúžok pre žiakov 1.stupňa, PhDr. Želmíra Čepková, štvrtok 13.30 – 15.30

     Florbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa, Ing. Róbert Imrovič, pondelok 15.00 – 16.15

     Basketbalový krúžok pre žiakov 2.stupňa, Mgr. Michal Jóža, streda 15.30 – 17.00

     Športovo – tenisový  krúžok pre žiakov 1.stupňa, Veronika Hrdličková, streda 17.15 – 18.15 

     Korčuľko pre žiakov 1.stupňa, Mgr. Zuzana Fungáčová, pondelok 13.30-16.30

     Šachový krúžok, Mgr. Gustav László, utorok 13.45 - 15.15

     Detský gitarový orchester, Mgr. Peter Kleja, štvrtok 13.30 -15.30

     Hravá angličtina pre žiakov 2. ročníka, Mgr. Zuzana Kamenská, pondelok 13.30-15.30

     Nemčina hrou pre žiakov 4. – 9. ročníka, PhDr. Anita Slancová, utorky 13.20-15.20

     Tvorím, tvoríš, tvoríme, Mgr. Erika Vavríková, utorok 13.50 - 15.20

     Výtvarný krúžok, Mgr. Veronika Horváthová, pondelok 14.00 – 15.30

     Krúžok spoločenských tancov pre žiakov 4.-8.ročníka, Mgr. Veronika Horváthová piatok 14.00 – 15.30

     Turistický krúžok, Mgr. Radana Tuhárska, soboty podľa plánu

     Ďalšie možnosti:

     Hádzaná, Mgr. Zuzana Mészárosová – pondelok 14.00 -15.00, štvrtok 15.00 - 16.00

     Športová akadémia Mateja Tótha, Mgr. Zuzana Fungáčová, utorok 13.30 -14.30, 16.00 -17.00

                                                                  Mgr. Zuzana Mészárosová, utorok 14.00 – 15.00, štvrtok 15.00 – 16.00

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie