• Škola priateľská k deťom 2022/2023

    • V školskom roku 2022/2023 sme sa opäť usilovali o získanie titulu Škola priateľská k deťom pod záštitou UNICEF. Pre získanie titulu bolo potrebné splniť 3 kritériá: realizovať vzdelávacie aktivity, zapojenie sa dobrovoľnej zbierky Modrý gombík a vyplniť evaulačný formulár. Aktivity Školy priateľskej k deťom umožňujú rozvíjať dobrovoľníctvo žiakov i zamestnancov školy, realizovať podnetné aktivity pre žiakov zamerané na duševné zdravie, ekológiu, internetovú prevenciu či pomoc ako dôležité preventívne aktivity a hodnoty aktívnej a rešpektujúcej spoločnosti.

     Ďakujeme triednym učiteľom za zapojenie sa do aktivít, dobrovoľníkom z radov žiakov i zamestnancom, všetkým, ktorí podporili zbierku Modrý gombík a za celú organizáciu nášho úsilia pani zástupkyni Ing. A. Setničkovej!

     https://www.unicef.sk/

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie