• SPOLU-HLÁSKY

    • Mládež spieva 2016

     6. mája 2016 sa žiačky speváckeho zboru SPOLU-HLASKY pod vedením Mgr. E. Slížovej a Mgr. V. Dankovej zúčastnili prehliadky speváckych zborov pod názvom Mládež spieva 2016. Po roku príprav, účasti na workshopoch a niekoľkých vystúpení sa spevácky zbor smel prezentovať v súťažnej prehliadke pred odbornou porotou a počuť a vidieť spevácke zbory z Poltára a Brezničky. Žiačky ako aj pani učiteľky zbierajú potrebné skúsenosti a my im ďakujeme za reprezentáciu školy!

      


     Od marca 2015 funguje na našej škole spevácky zbor pod názvom SPOLU–HLÁSKY, ktorý vedú Mgr. Veronika Danková a Mgr. Eliška Slížová.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie