• Klub športovej gymnastiky Detva

    ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

    GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

    Prečo gymnastika?

    Gymnastika je základom každého športu. V rannom školskom veku je cieľom zisťovať a rozvíjať u detí predispozície pre rôzne športové odvetvia.

    Gymnastika napomáha k správnemu držaniu tela, rozvíja ohybnosť, dynamiku, zručnosť a koordináciu pohybu u detí.

    Radosť z pohybu.

    Gymnastika pre deti do 10 rokov

    Info: www.zsstefanikalc.edupage.orgFacebook: Kšg Detva Športová Gymnastika

    https://www.youtube.com/watch?v=Xl67KsKexn0


    PREZENTÁCIA KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA

     

     


    INŠPIRATÍVNY PRÍBEH SPOLUPRÁCE 🤸‍♀️🤸

    Klub športovej gymnastiky Detva a ZŠ Trojka v Detve - výborný klub, spolupráca so školou, skvelé trénerky a reprezentantky SR v gymnastike.

    ZŠ M.R.Štefánika Lučenec otvára tréningy gymnastiky s renomovanými trénerkami - Katarína Krekáňová a Zuzana Ostrihoňová!

    Pozývame rodičov a deti, 24.1.2023 o 16.00 hod. do telocvične školy na prezentáciu klubu a od 7.2.2023 byť súčasťou tréningov!

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie