• MODERNEJŠIA ŠKOLA

   • CENTRÁLNA ODDYCHOVÁ ZÓNA

    Prízemie pavilónu A je miestom, kde sa denne stretávajú žiaci I. a II. stupňa. V rámci projektu Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme zmodernizovali tento priestor, a to podľa návrhov samotných žiakov a pedagógov a následnej vizualizácie.
     
    Centrálnu oddychovú zónu tvorí tribúna, na ktorej žiaci môžu sedieť, ležať, čítať si. Je vhodná na vyučovacie hodiny, besedy, činnosť školského klubu detí. Nad tribúnou sú malé vitríny, ktoré sa budú plniť trofejami našich žiakov z rôznych, napr. športových, súťaží.
     
    Súčasťou centrálnej oddychovej zóny je malé pódium, ktoré bude tvoriť dôležitú súčasť vystúpení ale aj prezentácií žiakov, či oddych pri čakaní na vyučovanie, čítaní alebo relaxácií. Uvedenú časť dotvára veľký baner s kozmonautom, je to digitálna víťazná práca našej žiačky Ľubky Dováľovej VIII.M z výtvarnej medzinárodnej súťaže Človek vo vesmíre, ktorú organizovalo mesto Lučenec pri príležitosti 60. výročia letu človeka do vesmíru v roku 2021, čím sme využili opäť kreativitu a iniciatívu našich žiakov. Motív je moderný a poskytuje priestoru živý prvok. Baner je vymeniteľný a čaká na výtvarné práce našich žiakov.
     
    Súčasťou sú aj sedacie vaky, taburetky, stolný futbal a multifunkčná stolná hra s rôznymi druhmi hier (futbal, hokej, gulečník, stolný tenis...). Poďakovanie za darovanie stolného futbalu škole patrí pani Žigovej (I.B/VI.C).
     
    Veríme, že sme žiakom pripravili multifunkčný priestor, ktorý si užijú, ktorý im spríjemní chvíle v škole ale zároveň si ho budú svojou prácou ďalej tvoriť, a aj chrániť.
     

     


    EDUKAČNÉ POLEPY

    Počas letnej prevádzky v roku 2021 sme v pavilóne A vymenili po obidvoch stranách schodišťa dlažbu za novú a protišmykovú. Bol to náš dlhodobý cieľ.

    Ďalším krokom, ktorý sme v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách na schody v hlavnej budove a v pavilóne A nalepili edukačné polepy s rôznorodými témami zo všetkých vzdelávacích oblastí.

    Pedagógovia I. stupňa vytvorili vlastné návrhy a pedagógovia II. stupňa taktiež navrhli dôležité témy z jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré by žiaci mali vedieť. Obsiahli sme predmety matematika (násobilka), slovenský jazyk (vybrané slová), chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký  a ruský jazyk ale aj geografiu, dejepis či poskytovanie prvej pomoci.

       

     


    CHODBOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA

    V rámci projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme revitalizovali aj 1. poschodie pavilónu A.

    Je nádherným živým priestorom na 1. poschodí pavilónu A, v ktorom sú sústredení žiaci 3. a 4. ročníka. V tejto časti pracujú so žiakmi asistentky učiteľa, realizujú sa rôzne aktivity v rámci ŠKD a počas prestávok deti využívajú na aktívny oddych.

    Priestor, ktorý sme dotvorili, tvorí novovytvorené akvárium. Veľké ďakujeme patrí pánovi Mihálikovi, ktorý nám pomohol so spustením akvária. Už teraz pripravujú deti zo 7. a 8. oddelenia s pánom vychovávateľom M. Bunganičom a pani vychovávateľkou Z. Péliovou informačné postery venované akvaristike.

    Súčasťou aktívneho priestoru je okrem stolnotenisových stolov aj multifunkčná stolná hra.

     

     

      

     


    MODERNEJŠIA ŠKOLA
     
    Počas letných prázdnin sa púšťame do realizácie projektu Modernejšia škola. Boli sme úspešní v procese podávania projektov v rámci výzvy MŠVVaŠ SR a veľmi sa tešíme, že budeme môcť inovovať a skvalitňovať podmienky v našej školičke. Celková výška nákladov je v sume 21.525,-€
     
    Podávaniu projektu predchádzali rozhovory triednych učiteľov so žiakmi na triednických hodinách o tom, ako by si žiaci predstavovali svoju školu a čo by v nej navrhovali zmeniť, aby sa cítili lepšie a následne sme návrhy žiakov i pedagógov spoločne prediskutovali na stretnutí s pedagógmi.
     
    Zameriame sa na modernizáciu priestoru na prízemí pavilónu A s centrálnou oddychovou zónou, ktorá by mala byť multifunkčným priestorom na oddych, akadémie či výstavy a to v skvelom spojení so školskou knižnicou!
     
    Ďalej budeme tvoriť oddychové kúty v triedach na I. stupni. Dobudujeme oddychovú zónu s akváriom na I. poschodí pavilónu A. Pre žiakov zakúpime aj šachovnice či stolný futbal. Schodištia v hlavnej budove a v pavilóne A spestria aj edukačné polepy.
     
    Čaká nás množstvo práce, ale výsledok bude stáť za to!
    Za vizualizáciu priestoru ďakujeme Denise Mrvovej a Ivanovi Siláčimu!
     
     
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie