• Kontakty

      • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
      • +421 47 4333648
      • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
      • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
      • 35991593
      • 2021507455
      • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
      • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
      • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
      • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
      • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
    • Prihlásenie