• "Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!" M. R. Štefánik

     • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

         • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

           • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

              • ĎAKUJEME RODIČOM ZA ICH PODPORU A SPOLUPRÁCU!

               • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

                • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

                 • VČELIA ŠKOLA

                    • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

                     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                      • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                       • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

                        • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                         • ZA VŠETKÝM HĽADAJ SKVELÝCH ĽUDÍ

                           • ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S OBCAMI, INŠTITÚCIAMI MIESTNEHO I CELOSLOVENSKÉHO CHARAKTERU

                            • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                             • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                              • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                               • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                                • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                                 • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                                  • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                   • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                    • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                     • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                      • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                       • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                                        • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                         • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                                          • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                           • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                            • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                             • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                              • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                                          • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                           • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                                                • POĎAKOVANIE ZA BEZPROBLÉMOVÝ ŠTART ŠKOLY

                                                                 Chceme sa veľmi pekne poďakovať našim zamestnancom, deťom a ich rodičom, že sme zvládli štart školy od 1.6.2020!

                                                                 Spolu nastúpilo 253 žiakov 1.-5. ročníka a veľmi sme si to dnes spoločne užili! Ďakujeme, kolegovia, za Vaše nasadenie!

                                                                 Vyjadrujeme uznanie našim rodičom, že zvládli byť okrem rodičov aj učiteľmi! Vieme, že si to vyžadovalo mnoho úsilia, ale zvládli ste to fantasticky!

                                                                • OTVORENIE ŠKOLY OD 1.6.2020

                                                                 Vážení rodičia!

                                                                 Informujeme Vás, že všetky potrebné informácie k prezenčnému vyučovaciemu procesu pre žiakov 1.-5.ročníka a ďalšie dôležité informácie zverejňujeme v menu v časti ŠKOLA OD 1.6.2020.

                                                                 Dnes sme sa stretli s pedagógmi, celý týždeň sme denne pripravovali podmienky pre spustenie školy od 1.6.2020. Ďakujeme našim zamestnancom!

                                                                • INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ

                                                                 Vážení rodičia!

                                                                 Zverejňujeme rozhodnutie ministra školstva k realizácii prijímacieho konania. Súčasťou je aj potvrdenie o nastúpení a nenastúpení žiaka na školu, ktorú doručuje zákonný zástupca strednej škole. V prípade, ak bude stredná škola požadovať klasický zápisný lístok, tento môže vyzdvihnúť na sekreteriáte školy zákonný zástupca denne v čase od 7.00 - 15.00 hod.

                                                                • ZÁVäZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA SŠ/ZÁPISNÝ LÍSTOK

                                                                 Vážení rodičia 9. ročníka!

                                                                 V súvislosti so zapísaním sa žiaka na strednú školu požadujú stredné školy doručenie tlačiva "Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium". Vyplnenie a doručenie tlačiva je v kompetencii zákonného zástupcu. Doručiť môže zákonný zástupca tlačivo mailom naskenovaným tlačivom, poštou do 4. júna 2020

                                                                • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY

                                                                 Interný výber do matematickej triedy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 15.6.2020 o 8.30 na 1. poschodí pavilónu A. Výsledky interného výberu budú zverejnené 15.6.2020 do 16.00 hod.

                                                                 Žiaci, ktorí budú písať test z matematiky, budú mať pridelený kód, pod ktorým budú aj vo výsledkovej listine figurovať.

                                                                • ZBER PAPIERA

                                                                 Vážení rodičia!

                                                                 Ďakujeme Vám, že nám pomáhate aj v zbere papiera! Papier môžete prinášať aj od 1. - 5.6.2020.

                                                                 V prípade potreby volajte 0911650190, bránu otvoríme.

                                                                • NAŠE ROZVRHY - ÚLOHY ZAMERANÉ NA KOMBINATORIKU

                                                                 Naši mladí matematici, žiaci V.C triedy, sa v priebehu posledných dvoch týždňov popasovali s úlohou vypracovať svoj vlastný rozvrh na celý vyučovací týždeň. Samozrejme, niektorí boli aj veľmi kreatívni a pridali do rozvrhov predmety, ktoré sa neučia a možno nás chceli týmto motivovať k nejakým zmenám. Veľmi nás potešili tým, že väčšinou hodina matematiky bola v ich rozvrhoch každý deň a u niektorých dokonca aj viackrát ako raz každý deň. Aj takýmto spôsobom sa dajú rozvíjať kombinatorické schopností u žiakov a taktiež úprava a spracovanie údajov a textu.

                                                                • ŠTEFÁNIKOVA VÝZVA - NAŠI OCENENÍ

                                                                 Pri príležitosti 101. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika mesto Lučenec a Dom Matice slovenskej Lučenec zorganizovali Štefánikovu výzvu v umeleckej aj športovej oblasti. Kvôli opatreniam súvisiacim s koronavírusom bol tento ročník trochu iný. V Štefánikovej bežeckej výzve súťažiaci absolvovali virtuálne preteky , ktoré fyzicky zabehli v Mestskom parku v Lučenci a v Štefánikovej umeleckej výzve súťažiaci ukázali svojimi kresbami, recitáciou a spevom, že napriek ťažkej situácii vedia voľný čas tráviť aktívne a nie sú im ľahostajné udalosti spojené s históriou nášho národa .

                                                                • KOMBINATORICKÉ HRY

                                                                 Na našej škole, v triedach V.C a VI.M, prebehla v dňoch 19.5.-22.5. zaujímavá matematická aktivita s názvom „Kombinatorické hry.“ Keďže sa naši mladí matematici už dva mesiace učia dištančnou formou a určite sú už z toho veľmi unavení, vymyslela som túto aktivitu, aby si trochu oddýchli, precvičili si svoje IT schopnosti, ktoré sa im teraz neskutočne zídu, a zároveň sa niečo naučili a zabavili sa.

                                                                • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE MATEMATIKY

                                                                 Počas prerušeného vyučovanie sme nezaháľali a využili sme rôzne formy vzdelávania.

                                                                 Najprv sme riešili úlohy z pracovných listov, ktoré boli šité na mieru. Výklad učiva musel obsahovať komentáre, aby všetci rozumeli novým pojmom, vzorcom a postupom. Najťažšie to mali žiaci 6.B triedy, ktorí zápasili s náročným tematickým celkom“ konštrukcie trojuholníkov“. Mnohým pomáhali rodičia, ktorým veľmi pekne ďakujem.

                                                                • KRÚŽOK ROBOTIKA

                                                                 Krúžok robotiky sme na našej škole opäť začali po troch rokoch s cieľom opäť naštartovať túto „tradíciu“ a zároveň priviesť žiakov k niečomu zaujímavému a rozvinúť ich tvorivosť, kritické myslenie, plánovanie a dotiahnutie úloh do konca. Podobné komplexné aktivity si vyžadujú komplexné napredovanie žiakov a preto som sa ja osobne, ako vedúci krúžku, v malej miere snažil zlepšovať pozornosť a sústredenosť žiakov pomocou rôznych cvičení, ako napríklad meditácia.

                                                                • ATTOMAT 2

                                                                 Dňa 21.5. sa naši mladí matematici, žiaci V.C a VI.M, zúčastnili veľmi zaujímavej a podnetnej matematickej súťaže s názvom „ATTOMAT 2“ organizovanej neziskovou organizáciou P-MAT so sídlom v Bratislave. Táto organizácia poskytuje vzdelávanie na celom území SR.

                                                                 Žiaci mali za úlohu vyriešiť 20 netradičných matematických úloh, ktoré im dali poriadne zabrať. Zadania úloh boli veľmi podnetné, bolo potrebné sa poriadne zamyslieť, ako danú úlohu vyriešiť. Zároveň boli aj zábavné, čiže ich riešenie udržalo našich mladých matematikov v tvorivej nálade až do konca.

                                                                • E-TEST - ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA

                                                                 Organizátor súťaže NÚCEM pripravil pre žiakov testy z rôznych vzdelávacích oblastí. Aj naša škola prijala výzvu a žiakom sme ponúkané testy sprístupnili. Testovanie prebiehalo v dvoch kolách, do ktorého sa zapojilo spolu 6 tried.

                                                                 V prvom kole - 26. – 30. 4.2020 si žiaci overovali svoje vedomosti z matematickej a prírodovednej gramotnosti a slovenského jazyka a literatúry. Najstarší žiaci – 9.M sa zapojili aj do druhého kola – 11. – 22.5. 2020, v ktorom riešili úlohy z anglického jazyka. Siedmaci si vyskúšali okrem slovenského jazyka aj riešenie úloh z matematiky, v ktorých dosahovali veľmi pekné úspechy. Zahanbiť sa nedali ani ôsmaci, pasovali sa s úlohami z čitateľskej a matematickej gramotnosti. Do druhého kola sme zapojili aj našich piatakov. Tí riešili testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematickej gramotnosti.

                                                                • ONLINE VYUČOVANIE – POCHVALA PEDAGÓGOM A KVALITATÍVNY POSUN

                                                                 Dištančné vzdelávanie predstavuje aj pre našu školu výzvu, ako čo najlepšie zvládnuť celú organizáciu chodu školy vrátane výchovno – vyučovacieho procesu.

                                                                 Dištančné vzdelávanie prinieslo pre nás výzvu aj v oblasti zabezpečovania vyučovacieho procesu. Počas celej doby prebiehajú interné usmernenia, reflektovanie spätnej väzby zo strany pedagógov, žiakov ako aj rodičov. Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu a snahu zvládať túto situáciu čo najlepšie.

                                                                • SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA

                                                                 4. mája si rôznymi spomienkovými aktivitami každoročne pripomíname tragické úmrtie M. R. Štefánika. Obdobie prerušeného vyučovania nám zmenilo plány a krásne podujatie Deň Štefánika sme nemohli podľa našich predstáv realizovať. Situácii sme sa prispôsobili. Naďalej je vyhlásená výtvarná súťaž Memoriál M. R. Štefánika s témou Myjavské kopanice.

                                                                • ŠTEFÁNIKOVA ŠPORTOVÁ VÝZVA

                                                                 V rámci spomienkových aktivít pri príležitosti tragického úmrtia M. R. Štefánika sme sa zapojili do Štefánikovej športovej výzvy organizovanej mestom Lučenec.

                                                                 Ďakujeme všetkým našim žiakom, pani učiteľke Tuhárskej, pánom učiteľom Marekovi Pentkovi, Lukášovi Plešavskému a HC Lučenec, rodičom, ktorí túto športovú výzvu podporili.

                                                                • ŠTEFÁNIKOVA UMELECKÁ VÝZVA

                                                                 Čo poviete, milí priatelia, ako sa popasovali s umeleckou výzvou naši žiaci?

                                                                 Zapojili sme sa do podujatia Mesta Lučenec pri príležitosti Dňa Štefánika 4.5.2020 a zaslali sme práce našich žiakov.

                                                                 Ďakujeme N. Pápaiová I.A, P. Kurák I.A, T. Tóthová I.A, D. Žigo I.A, J. Čuvaj II.A, A. Marák II.B, L. Ternóczka II.B, E. Hrončeková II.B, L. Vógel II.B, M. Tóthová II.B, M. Filo II.B, S. Szmudová II.B, A. Miklóš II.B, A. Drugdová II.B, E. Bíroová II. B, R. Sojková II.B, S. Kurčík V.A, T. Kruteková VII.M, L. Tóthová VIII.A, T. Imreová VIII.Š.

                                                                • POĎAKOVANIE!

                                                                 Milé mamky, maminy, staré mamky, babky, posielame Vám aj my srdečný pozdrav ku Dňu matiek!

                                                                 Ďakujeme, že Vás máme!

                                                                • PRERUŠENIE ČINNOSTI ŠKD

                                                                 Vážení rodičia!

                                                                 Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 28.4.2020 Vás informujeme, že do dištančného vzdelávania sa nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečované školskými klubmi detí. To znamená, že v činnosti nie je ŠKD a od 1. 5. 2020 nebudú zasielané úlohy ŠKD.

                                                                 V prípade otázok sú Vám pani vychovávateľky ŠKD k dispozícii utorky.

                                                                 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

                                                             • Partneri

                                                              • ÚRADNÉ HODINY

                                                              • Úradné hodiny od 1.6.-30.6.2020

                                                               Denne od 7.00 - 15.00 hod., pri vstupe je potrebné zvoniť

                                                               Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190

                                                               Riaditeľka školy: 0911650189

                                                              • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                                                              • AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku a náš AMAVET KLUB - KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                                                               sa zapája do súťaže

                                                               ČO DOBRÉ NÁM PRINIESLA KRÍZA

                                                               AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov.

                                                               Touto súťažou chcú motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle.

                                                               Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom

                                                               Zodpovedná: Mgr. Dominika Tutková, tutkova@zsstefanikalc.sk

                                                               Foto a video zasielajte na e-mail Mgr. Tutkovej do 29.6.2020

                                                               štatút súťaže_2020.pdf

                                                              • Sobota6. 6. 2020
                                                             • ŠKOLA DOMA - ĎAKUJEME!

                                                             • Fotogaléria

                                                              • Naše rozvrhy - úlohy na kombinatoriku
                                                              • Naši ocenení - Štefánikova výzva
                                                              • Projekt z MAT - Búdka pre sýkorku
                                                              • Štefánikova výzva - športová
                                                              • Štefánikova výzva - umelecká
                                                              • Tvorivé diela našich žiakov
                                                              • Škola doma II.B
                                                              • Škola doma I.C
                                                              • Skola doma IV.C
                                                             • Kontakty

                                                              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                              • zsstefanikalc@gmail.com
                                                              • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                              • zsstefanikalc@gmail.com
                                                              • 35991593
                                                              • 2021507455
                                                              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                              • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                              • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                             • Prihlásenie