• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

     • NAŠA ŠKOLIČKA

        • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

                • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                 • SME JEDEN TÍM

                   • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                     • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                      • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                       • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                         • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                          • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                           • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                            • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                             • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                              • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                               • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                                • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                                 • VČELIA ŠKOLA

                                  • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                   • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                    • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                     • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                      • KAMARÁTSTVA, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

                                       • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                        • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                         • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                          • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                           • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                            • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                             • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                              • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                               • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                                • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                     • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                      • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                       • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                        • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                         • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                             • AKTUÁLNE KARANTÉNNE NARIADENIA

                                                                              Aktuálne máme v nariadenej karanténe:

                                                                              - II.A trieda - pozitívny pedagogický zamestnanec, VII.B trieda - dvaja pozitívni žiaci, časť žiakov IV.A a III.C

                                                                              Nariadená karanténa trvá pre triedy II.A a VII.B od 15.10.2021 (posledný kontakt s pozitívnou), na 5. deň potrebné absolvovať pcr test a po negatívnom výsledku nastupuje žiak przenčne do školy a to na 8. deň, čo v tomto prípade je piatok 22.10.2021.

                                                                             • MODERNEJŠIA ŠKOLA - EDUKAČNÉ POLEPY

                                                                              Počas letnej prevádzky v roku 2021 sme v pavilóne A vymenili po obidvoch stranách schodišťa dlažbu za novú a protišmykovú. Bol to náš dlhodobý cieľ.

                                                                              Ďalším krokom, ktorý sme v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách na schody v hlavnej budove a v pavilóne A nalepili edukačné polepy s rôznorodými témami zo všetkých vzdelávacích oblastí.

                                                                             • ZBER GAŠTANOV

                                                                              Milí priatelia!

                                                                              Školský klub detí vyhlasuje zber gaštanov! Gaštany prinášajte pred garáž a množstvo nahláste príslušnému vychovávateľovi ŠKD. Ďakujeme, že pomáhate!

                                                                             • TELEFÓNNE ČÍSLA VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD

                                                                              Vážení rodičia,

                                                                              od 11.10.2021 budeme používať nové telefónne čísla do jednotlivých oddelení v ŠKD.

                                                                              Na tieto telefónne čísla, prosím, volajte, keď prídete vyzdvihnúť deti zo školského klubu (aj do konečnej družiny).

                                                                              I.oddelenie – I.A+II.B – vychovávateľka A. Bokorová – tel.číslo : 0903 583 503

                                                                              II.oddelenie – I.B+II.B – vychovávateľka N. G. Štromajerová – tel. číslo : 0903 583753

                                                                             • ŠKOLSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

                                                                              Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo technickej olympiády. Žiaci si otestovali svoje zručnosti v praktickej činnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a za úlohu mali žiaci zhotoviť drevený výrobok podľa zadania. Čas na zhotovenie mali 90 minút.

                                                                              V kategórií A súťažili štyri dvojice Marek Nagy a Jakub Faizi IX.M, Dávid Kovács a Juraj Mareček IX.M, Jakub Molnár a Michal Očenáš VIII.M, Filip Budáč a Samuel Mahút VIII.B

                                                                             • PREČO NÁM ZÁLEŽÍ NA TRIEDNICKÝCH HODINÁCH?

                                                                              Triednická hodina nám dáva priestor kedy môžeme spoznať nielen osobnosť žiaka, ale aj jeho záujmy a vzťahy v triednom kolektíve. Buduje sa vzťah triedneho učiteľa a žiaka (ide o prenášanie dôvery na žiaka v jeho vlastnosti a schopnosti rozvíjať sa ďalej). Môžeme zamerať našu pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a formovanie spoločných triednych cieľov. Veľmi dôležitá je podpora na vytváranie situácií na vzájomné komunikácie – „vyjadriť sa a byť vypočutý“ vedie žiaka k možnosti ovplyvniť dianie v triede, nájsť si svoje miesto v kolektíve a podporuje jeho sociálne zručnosti.

                                                                             • ŠACHOVÝ KRÚŽOK

                                                                              Vážení rodičia!

                                                                              Na základe veľkého záujmu o šachový krúžok sme po dohode s trénerom p. Gustávom Lászlóom pristúpili k malej zmene organizácie šachového krúžku.

                                                                              Šachový krúžok sa realizuje štvrtky od 14.15, miesto: VIII.A hlavná budova školy.

                                                                              Žiaci I. stupňa majú krúžok do 15.15, následne odchádzajú domov alebo ich do ŠKD odvedie poverená pani asistentka.

                                                                             • ODŠTARTOVALI SME AKTÍVNE STREDY V ŠKD

                                                                              Projekt Aktívna streda v ŠKD sme odštartovali 6.10.2021 s deťmi I. a II. oddelenia na Zimnom štadióne v Lučenci. Detičky si mali možnosť vyskúšať korčuľovanie na ľadovej ploche za pomoci skúsených trénerov, ktorí im skvalitňovali program zaujímavými aktivitami. Hoci deti mali spočiatku strach a cítili neistotu, pobyt na ľade sa im veľmi zapáčil a bolo to pre nich príjemne strávené popoludnie s novými zážitkami a skúsenosťami.

                                                                             • PARK OČAMI DETÍ

                                                                              Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sme sa zapojili do projektu „Náučný chodník v mestskom parku". Naša škola sa v rámci ŠKD odprezentovala veľmi peknými prácami na tému „Park očami detí". Najkrajších osem prác (bolo ich veľmi ťažko vybrať, nakoľko sme boli limitovaní počtom) sme odoslali na Mestský úrad v Lučenci.

                                                                             • USMERNENIE K NOSENIU RÚŠOK

                                                                              Na základe aktuálnej vyhlášky 250 ÚVZ SR nie sú od 4. 10. 2021 povinné rúška pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

                                                                              Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).

                                                                              O nosení rúška v triede počas výchovno – vzdelávacieho procesu rozhoduje zákonný zástupca.

                                                                             • AKTÍVNE STREDY V ŠKD

                                                                              Školský klub detí podporuje zdravý životný štýl a aktívne rozvíja telesnú zdatnosť detí.

                                                                              Od 6. 10. 2021 realizujeme projekt Aktívna streda v ŠKD v rámci rekreačného odpoludnia v piatich okruhoch:

                                                                              Korčuľovanie – rekreačné korčuľovanie, základy korčuľovania pre nekorčuliarov

                                                                              Netradičné športy – štafetové, súťaživé hry

                                                                             • TURISTIKA NA JAVOR

                                                                              Dňa 2.10.2021 sa členovia Turistického krúžku vybrali na svoju prvú turistiku po nútenej prestávke. Naše kroky viedli na Budinské lazy, pripomenuli sme si smutný príbeh partizánov z II. svetovej vojny, ale aj povesť o Kamenných vrátach. Vystúpili sme na vrch Javor, cestou sme sa pokochali na krásnych výhľadoch, obdivovali sme nádhernú jesennú prírodu a milé pasúce sa ovečky, kozičky aj kravičky. Po zostupe do obce Píla nás už čakala len cesta domov vlakom. Prežili sme krásny spoločný deň a už sa tešíme na ďalšie

                                                                             • ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ A DOUČOVANIE

                                                                              V školskom roku 2021/2022 poskytujeme žiakom možnosť podpory a rozvoja v rôznych oblastiach ich záujmu a potrieb.

                                                                              JAZYKOVÝ KURZ PRE DETI CUDZINCOV

                                                                              zodpovedná Mgr. E. Molnárová

                                                                              DOUČOVANIE

                                                                              Mgr. A. Karlíková – Doučovanie žiakov z matematiky a chémie, pondelky – piatky 7. hodina

                                                                              Mgr. R. Vreteničková – Doučovanie žiakov z matematiky pre žiakov V.C, V.A, VII.C a VIII.M, utorok, streda – 6. vyučovacia hodina - príprava na matematické súťaže a doučovanie slabších a chýbajúcich žiakov

                                                                          • Partneri

                                                                           • KTO HĽADÁ POMOC, NÁJDE JU

                                                                           • ODBORNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

                                                                            Mgr. Monika Zakovičová - sociálny pedagóg, zakovicova@zsstefanikalc.sk

                                                                            Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg, petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

                                                                            LINKY POMOCI A PODPORY

                                                                            iPCKO

                                                                            O duševnom zdraví je potrebné hovoriť. Chceme dať žiakom pomocnú ruku, keď POMOC POTREBUJÚ, pretože POMOC EXISTUJE. https://ipcko.sk/

                                                                            PLAMIENOK

                                                                            Strata blízkej osoby - konzultácia so psychológom

                                                                            LINKA PRE ĽUDÍ S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY

                                                                            https://chutzit.sk/

                                                                           • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI OKTÓBER 2021

                                                                           • 4.-12.10. - Zber papiera

                                                                            Realizujeme: krúžkovú činnosť, doučovanie, jazykový kurz pre deti cudzincov

                                                                            Domáce kolá: Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, korešpondenčné súťaže

                                                                            Školské kolá: Technická olympiáda, Timravina studnička, Olympiáda zo SJL, iBobor

                                                                            Týždeň zdravej výživy

                                                                            Týždeň vedy a techniky

                                                                            Aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, Záložka do knihy spája slovenské školy

                                                                            Aktivity Amavet klubu - Klub vedcov Štefánik

                                                                            Literárne súťaže: Detská rozprávková Žilina

                                                                            Výtvarné súťaže: Mars - v rámci Týždňa vedy a techniky, Bohúňova paleta

                                                                            Jesenné prázdniny sú od 28.10. do 1.11.2021. Nástup do školy po jesenných prázdninách je 2.11.2021.

                                                                            Realizujeme projekt Modernejšia škola a Spolu múdrejší II.

                                                                            V rámci ŠKD venujeme pozornosť aj pohybovým aktivitám v rámci programu Aktívna streda.

                                                                           • LETNÁ ŠKOLIČKA

                                                                          • Fotogaléria

                                                                            zatiaľ žiadne údaje
                                                                          • Kontakty

                                                                           • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • 35991593
                                                                           • 2021507455
                                                                           • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                           • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • Prihlásenie