Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika
  Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

NÁŠ DEŇ DETÍ

Štvrtok 21. 6. 2018

Náš videoklip ku Dňu Zeme

Čo nás čaká v mesiaci jún 2018?

1.6 MDD

1.6 Čokoládová tretra - celoslovenské kolo

4.-8.6 Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka

6.6 Rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov

11.6 Beseda s Mgr. Máriou Gallovou zo Spoločnosti M.R.Štefánika

11.-15.6 Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka

13.6 Projekt NOS Lučenec Píšeme pre deti

12.-12.3 Prezentácia ročníkového projektu VIII.M

13.-14.6 Nahrávanie motivačných piesní

do 15.6 Uzatvorenie hodnotenia a klasifikácie

21.6 Teoretická časť OŽAZ

22.6 Praktická čast OŽAZ

22.6 Didaktické hry žiakov I.stupňa

23.6 Výstup na Javor

27.6 Oceňovanie najúspešnejších žiakov, DK B.S.Timravy 16.00 hod.

28.6 Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

29.6 Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018, odovzdávanie vysvedčení

Celoslovenské kolá: Čokoládová tretra, atletika

Realizujeme: školské výlety, cvičenie v prírode pre žiakov 5. ročníka, Hodnotová gramotnosť

Zúčastníme sa: Speváckej súťaže v cudzom jazyku

Zdroj: lucenec.sk

http://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150249

Aktualizácia stránky 16.6.2018


Počet návštev

Počet návštev: 1474901

Ďakujeme, že ste našou súčasťou!

 • V školskom roku 2016/17 sme po prvý raz spustili pre žiakov VIII.M triedy aktivitu Ročníkový projekt VIII.M.

  Naším cieľom je podporiť v žiakoch tvorivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať na vybranej téme, realizovať vlastný výskum, rozvíjať kritické myslenie a schopnosti prezentácie celoročnej práce.
  Naši žiaci majú obrovský potenciál a my radi tento potenciál vnímame a plnohodnotne ho rozvíjame.

  Mnohí zo žiakov oslovili pre spoluprácu aj mentorov projektov, pedagógov školy, rodičov či známych a uchopili zadanie za správny koniec.

 • Žiaci IV.C sa dňa 11.6.2018 zúčastnili tvorivých dielní "Spolu to zvládneme - knihy nám pomôžu" v Novohradskej knižnici. Pracovali so samotvrdnúcou hlinou, modelovali na motívy rozprávok Pavla Dobšinského.

 • Priatelia, prosíme o podporu v hlasovaní za Športovú akadémiu Mateja Tótha v novom školskom roku zadarmo. Hlasovať môžete denne do 30.6.2018! Ďakujeme!

  https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1213

 • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

  informujeme Vás, že naplánovaný plavecký výcvik žiakov 5. ročníka rušíme a to z nasledovných dôvodov:

  - prevádzkovateľ Mestského kúpaliska Spool a.s. nás neinformoval, že areál kúpaliska nie je v prevádzke a dozvedeli sme sa to až pri príchode na miesto

  - keďže nevieme zaručiť, kedy reálne bude kúpalisko otvorené a škola má naplánované aktivity na posledné júnové týždne, rušíme plavecký výcvik žiakov 5. ročníka s tým, že flexibilne sme zajednali náhradný termín v školskom roku 2018/2019 na Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši od 24.9.-28.9.2018.

 • V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

  Voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2018, jedná sa o 100 % úväzok

  Kategória zamestnanca: VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

  Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami

 • ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných škôl dňa 7.6.2018 metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.

  Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu.

 • Dňa 2.6.2018 sa členovia Turistického krúžku vybrali k vodnej nádrži Ľuboreč. Tentoraz nás nelákali len prírodné krásy, ale aj história. Starosta obce, Mgr. Marcel Šupica, nám ukázal objekt ľahkého opevnenia, ktorý bol súčasťou obrannej línie budovanej v rokoch 1935 až 1938, na ochranu južnej hranice medzivojnovej Československej republiky. Tiež sa nám naskytla jedinečná možnosť vidieť krásne rozkvitnutý leknovec štítnatý, ktorý je našou chránenou rastlinou a momentálne jeho žlté kvety pokrývajú veľkú časť vodnej nádrže. Bohužiaľ veľmi pekný začiatok nášho výletu prekazilo počasie, a tak sme sa domov vracali síce zmoknutí a zablatení, ale plní nových zážitkov.

 • Skvelé športové podujatie zorganizovala pani učiteľka Martina Rajnáková spolu s rodičmi a žiakmi VII.A triedy - športové popoludnie, varenie guľášu, stretnutie mimo školy, stmeľovanie kolektívu. Ďakujeme p. Stančíkovi a ďalším rodičom za organizačné zabezpečenie popoludnia!

 • Deviatakom pribudol v tomto školskom roku nový predmet – história v súvislostiach. Dopĺňa vyučovací predmet dejepis. Jeho obsahová náplň nás zaviedla do Múzea Slovenského národného povstania.

  Pútavý výklad nášho sprievodcu žiakov zaujal. Pýtali sa, dokázali odpovedať na otázky sprievodcu, prezerali si interaktívne materiály, ktoré sú k dispozícii na niekoľkých miestach vo výstavných priestoroch. Videli nielen predmety spojené s históriu 2. svetovej vojny, SNP, ale vypočuli si aj autentické zážitky vojnových veteránov priamo z frontu. Pozreli si dokument o živote detí v predvojnovom Nemecku a vedľa múzea si prešli expozíciu s bojovou technikou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika
  Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria