• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

      • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

         • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

          • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

           • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

            • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

             • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

              • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

               • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                 • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                  • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                   • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                    • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                     • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                      • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                       • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                        • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                         • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                          • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                           • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                            • VČELIA ŠKOLA

                             • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                              • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                               • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                 • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                  • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                   • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                    • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                     • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                      • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                       • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                        • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                         • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                          • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                               • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                 • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                  • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                   • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                    • Partneri

                                                                     • POSIELAME VŠETKÝM DEŤOM MIKULÁŠSKY POZDRAV

                                                                     • KONEČNÁ DRUŽINA

                                                                     • Vážení rodičia!

                                                                      Pri odchode deti z ŠKD po 16.00 hod. prosíme kontaktovať telefonicky vychovávateľku ŠKD, ktorá má v ten deň službu. Ďakujeme!

                                                                      Pondelok - Z. Kruteková - 0944 144 248

                                                                      Utorok - V. Bačová - 0917574963

                                                                      Streda - J. Luptáková - 0911626437

                                                                      Štvrtok - V. Bačová - 0917574963

                                                                      Piatok - Z. Péliová - 0905185969

                                                                     • ÚRADNÉ HODINY

                                                                     • Úradné hodiny od 1.9.2020: denne 7.00 - 15.00, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);

                                                                      Výdajná školská jedáleň - denne od 7.00 - 14.30, vedúca výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

                                                                      Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

                                                                      Riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

                                                                     • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI NOVEMBER 2020

                                                                     • 16.11. Fotografovanie žiakov I. stupňa

                                                                      18.11. Hodnotiaca pedagogická rada k I. polroku 2020/21

                                                                      23.-27.11. Online triedne rodičovské združenia

                                                                      Realizujeme: dištančné vzdelávanie na II. stupni

                                                                      Zapojíme sa do súťaží: iBobor, online Logická olympiáda, krajské kolo v šachu

                                                                      Zapojíme sa do výtvarných súťaží: návrh vianočnej pohľadnice, Anjel Vianoc, Zelený svet, Bocian, Deti a architektúra, Ekoposter, Petrohrad očami detí

                                                                      Dodržiavame usmernenia ÚVZ a MŠVaŠ SR

                                                                      Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

                                                                     • OPLATÍ SA PREČÍTAŤ

                                                                     • Článok z pera mediátorky Mgr. Dušany Bieleszovej In: Manažment školy v praxi 4/2020 Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a  po nej mapuje situáciu troch dôležitých článkov života v období pandémie - žiaka, rodiča i učiteľov

                                                                      Žiak rodič učiteľ v čase pandémie a po nej.pdf

                                                                     • NAŠA ŠKOLIČKA

                                                                    • Fotogaléria

                                                                      zatiaľ žiadne údaje
                                                                    • Kontakty

                                                                     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                     • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                     • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                     • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                     • 35991593
                                                                     • 2021507455
                                                                     • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                     • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                     • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                     • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                    • Prihlásenie