• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

      • NAŠA ŠKOLIČKA

         • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                • SME JEDEN TÍM

                 • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                   • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                    • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                     • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                      • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                       • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                        • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                         • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                          • PODPORA VEDY A TECHNIKY

                           • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                            • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                             • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                              • VČELIA ŠKOLA

                               • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                 • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                  • KAMARÁTSTVA, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

                                   • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                    • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                     • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                      • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                       • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                         • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                          • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                           • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                 • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                  • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                   • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                    • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                     • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                     • Partneri

                                                                      • LETNÁ ŠKOLIČKA

                                                                      • DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

                                                                      • Vážení rodičia, priatelia školy!

                                                                       Venujte nám 2%!

                                                                       Pre školu sú tieto finančné prostriedky významnou pomocou pre materiálno – technické vybavenie školy.

                                                                       ĎAKUJEME!

                                                                       potvrdenie 2%.pdf

                                                                       vyhlásenie 2%.pdf

                                                                      • KTO HĽADÁ POMOC, NÁJDE JU

                                                                      • ODBORNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

                                                                       Mgr. Monika Zakovičová - sociálny pedagóg, zakovicova@zsstefanikalc.sk

                                                                       Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg, petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

                                                                       LINKY POMOCI A PODPORY

                                                                       iPCKO

                                                                       O duševnom zdraví je potrebné hovoriť. Chceme dať žiakom pomocnú ruku, keď POMOC POTREBUJÚ, pretože POMOC EXISTUJE. https://ipcko.sk/

                                                                       PLAMIENOK

                                                                       Strata blízkej osoby - konzultácia so psychológom

                                                                       LINKA PRE ĽUDÍ S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY

                                                                       https://chutzit.sk/

                                                                       ŠIKANOVANIE

                                                                       https://www.odpisemeti.sk/