• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA

             • 21. 9. 2023
             • So začiatkom nového školského roka a súťažnej sezóny pripravujeme ďalší ročník náborovej akcie s názvom DETI NA HOKEJ. Cieľom je ukázať deťom, čo všetko tento rýchly kolektívny šport ponúka.

              Pod vedením klubových trénerov a dobrovoľníkov urobia prvé korčuliarske kroky a zistia, že hokej je stelesnením zábavy, radosti a pozitívnej emócie Na začiatok nie je potrebné vedieť korčuľovať.

             • DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA: Čítať viac
             • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV - ZAČÍNAME 26.9.2023

             • 14. 9. 2023
             • Vážení rodičia!

              Pozývame Vás opäť do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 26.9.2023, kedy štartujeme gymnastické tréningy s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva!

              Termíny tréningov: utorky a štvrtky, 16.30-17.30 hod.

              Prihlasovanie prebieha priamo na tréningu. Rodičom odporúčame prísť skôr, aby sa detičky v kľude prezliekli a rodičia vybavili prihlasovanie.

             • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV - ZAČÍNAME 26.9.2023: Čítať viac
             • OCHUTNÁVKA OVOCIA V MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH

             • 16. 9. 2023
             • Žiaci III.B a III.C sa zúčastnili 11.9.2023 akcie, ktorá sa konala v MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH.

              Pri tejto príležitosti sa nielenže dozvedeli veľa nových informácií o pestovaní stromov, kríkov a byliniek, ale mali možnosť aj ochutnať všetky plody, ktoré im sad ponúkol v tomto období. K zážitkovému vyučovaniu prispeli aj tvorivé dielne pani Ing. Magdalény Krchňákovej, ktorá sa už niekoľko rokov venuje pestovaniu ovocia, zeleniny, ale aj liečivých rastlí a výrobkom z týchto produktov.

             • OCHUTNÁVKA OVOCIA V MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH: Čítať viac
             • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2023/2024

             • 6. 9. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na školský rok 2023/2024. Všetky krúžky (okrem Gymnastiky a Športovej akadémie Mateja Tótha) sú poberateľmi vzdelávacích poukazov. Na krúžkovú činnosť sa žiak môže prihlásiť aj bez vzdelávacieho poukazu!

             • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2023/2024: Čítať viac
             • VZDELÁVACIE POUKAZY

             • 5. 9. 2023
             • Vážení rodičia!

              Informujeme Vás, že v dňoch 6.-8.9.2023 vydáme žiakom prostredníctvom triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz je príspevok štátu na záujmové vzdelávanie.

              Zákonný zástupca vzdelávací poukaz podpíše a žiak alebo zákonný zástupca ho odovzdá vedúcemu krúžkovej činnosti (alebo triednemu učiteľovi) najneskôr do 22.9.2023!

             • VZDELÁVACIE POUKAZY : Čítať viac
             • REŠPEKTUJÚCA PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

             • 11. 9. 2023
             • Vážení rodičia, vodiči!

              Prosíme o ohľaduplnú a rešpektujúcu premávku na Ulici Szabóa!

              Prosíme vodičov, aby nebrzdili premávku na Ulici Szabóa zbytočným státím pred bránou školy počas celého dňa!

              Zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali výjazdy z domov obyvateľov ulice.

              Za porozumenie ďakujeme!

             • REŠPEKTUJÚCA PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA: Čítať viac
             • PRÍSPEVKY DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC

             • 7. 9. 2023
             • Vážení rodičia!

              Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2023 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2023/2024 v nasledovnej výške:

              za 1 dieťa spolu 17 €

              za 2 deti spolu 23 €

              za 3 deti spolu 29 €

              za 4 deti spolu 35 €

             • PRÍSPEVKY DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC: Čítať viac
             • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

             • 2. 9. 2023
             • Vážení rodičia!

              Pozývame Vás na úvodné rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia:

              11.9.2023, 15.00 hod. VI.B trieda - rodičia žiakov odídencov z Ukrajiny

              11.9.2023, 16.00 hod. v jednotlivých triedach - 1., 3., 6., 8., 9. ročníka a II.C

              12.9.2023, 16.00 hod. v jednotlivých triedach - 2., 4., 5. a 7. ročník

             • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
             • BBSK INFORMUJE O ZMENÁCH V DOPRAVNÝCH KARTÁCH

             • 7. 9. 2023
             • Vážení rodičia!

              Sprostredkovávame informáciu BBSK, a.s. v súvislosti so zmenami v dopravných kartách od 1.1.2024:

              JE POTREBNÉ DAŤ POZOR, AKOU ČIASTKOU SI DOBIJETE KREDIT NA DOPRAVNÝCH KARTÁCH.

              Súčasné dopravné karty budú platné do 31. 12. 2023, a preto vám odporúčame redukovať kredit k 31.12.2023 čo najviac. V závere roka budete mať dostatok času na preregistráciu súčasných dopravných kariet.

             • BBSK INFORMUJE O ZMENÁCH V DOPRAVNÝCH KARTÁCH: Čítať viac
             • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

             • 23. 8. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia!

              V pondelok 4.9.2023 otvoríme brány našej školičky v ústrety novému školskému roku! Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 o 8.15 hod. na školskom dvore.

              Spoločne privítame aj 72 prváčikov. Pre I.A – včeličky, I.B – lienky a I.C – usilovné mravčeky to bude deň „D“ v ich živote a my sa na nich veľmi tešíme!

             • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024: Čítať viac
             • KDE SÚ VAŠE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?

             • 2. 9. 2023
             • Pavilón A

              Prízemie: V.A, VII.A, IX.B

              1.poschodie: triedy 3. a 4. ročníka

              2.poschodie: triedy 1. a 2. ročníka

              Hlavná budova

              Prízemie: VIII.B, VIII.C, VII.C, VI.A, VI.C

              1.poschie: VII.B, VIII.A, IX.C, VI.B, V.B, V.C, IX.A

             • KDE SÚ VAŠE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?: Čítať viac
             • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

             • 27. 8. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Predstavujeme Vám tím našej školy v školskom roku 2023/2024.

              Vedenie školy

              Mgr. Gabriela Aláčová – riaditeľka školy

              PaedDr. Martina Pataiová – zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie

              Mgr. Andrea Karlíková – zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie

             • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024: Čítať viac
             • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

             • 27. 8. 2023
             • 1. oddelenie: Bc. Ildikó Chamulová I.A

              2. oddelenie: Lenka Rusnáková I.B

              3. oddelenie: Zdenka Kruteková I.C

              4. oddelenie: Zuzana Péliová II.A + II.B

              5. oddelenie: Jana Luptáková II.C

              6. oddelenie: Alexandra Bokorová III.A

              7. oddelenie: Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová III.B

              8. oddelenie: Bc. Martina Gurajová III.C + IV.A

             • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024: Čítať viac
             • PREVZATIE ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

             • 23. 8. 2023
             • Vážení rodičia!

              V týchto dňoch nám bola doručená zásielka školských pomôcok, ktoré ste si objednávali na konci školského roka 2022/2023.

              Pomôcky pre žiakov I.stupňa odovzdajú žiakom ich triedni učitelia na začiatku školského roka. V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov.

              Pomôcky pre žiakov II. stupňa si rodičia alebo žiaci môžu vyzdvihnúť v hlavnej budove u pani informátorky denne 7.00 - 13.00 hod.

             • PREVZATIE ŠKOLSKÝCH POMÔCOK: Čítať viac
             • INFORMÁCIE VEDÚCEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

             • 14. 8. 2023
             • Stravovanie v školskom roku 2023/2024 začína 5.9.2023 (utorok).

              Už od 21.8.2023 Vám, vážení rodičia, vieme poskytnúť aktuálne informácie ohľadom stravovania osobne, telefonicky, prostredníctvom mailu. Noví stravníci si môžu vyzdvihnúť Identifikačný čip (2€) v kancelárií u vedúcej výdajnej školskej jedálne (ŠJ). Predídeme tak zdĺhavejšiemu vybavovaniu prvý školský deň 4.9.2023.

             • INFORMÁCIE VEDÚCEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Čítať viac
             • ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM

             • 14. 8. 2023
             • V programe Školské ovocie pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Každé dva týždne obdrži žiak ovocie a nápoj zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Valman Banská Bystrica. V prípade záujmu je potrebné požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne.

              Pokračujeme aj v zabezpečovaní mliečneho programu pre každého žiaka raz mesačne a zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Rajo. Do tohto programu sú všetci žiaci automaticky prihlásení!

             • ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM: Čítať viac
             • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU

             • 19. 8. 2023
             • Srdečne blahoželáme našim skvelým pedagógom za ocenenia, ktoré im boli udelené pri príležitosti Dní mesta Lučenec 18.8.2023.

              Mgr. Ľubica Morková - Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

              Mgr. Marek Pentka - Ďakovný list za pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a vynikajúce športové výsledky v jude na medzinárodnej úrovni, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec i regiónu.

             • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU: Čítať viac
             • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM

             • 20. 8. 2023
             • V rámci Oceňovania osobností mesta Lučenec 2023 nechýbali medzi ocenenými ani naši žiaci! Žiakom patrí veľka gratulácia! Za úspechmi je každodenný tréning, účasť na súťažiach, zlaďovanie školy a tréningov, zvládanie výhier i prehier. Ďakujeme im za reprezentáciu mesta, regiónu a Slovenska! Sme na Vás hrdí, milí žiaci!

             • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie