• "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

     • NAŠA ŠKOLIČKA

        • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

                • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                 • SME JEDEN TÍM

                   • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                     • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                      • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                       • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                         • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                          • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                           • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                            • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                             • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                              • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                               • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                                • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                                 • VČELIA ŠKOLA

                                  • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                   • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                    • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                     • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                      • KAMARÁTSTVA, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

                                       • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                        • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                         • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                          • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                           • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                            • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                             • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                              • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                               • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                                • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                     • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                      • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                       • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                        • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                         • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                          • Partneri

                                                                           • LETNÁ ŠKOLIČKA

                                                                           • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI SEPTEMBER 2021

                                                                           • 2.9. Slávnostné otvorenie školského roka

                                                                            7.9., 16.00, VI.C - Zasadnutie OZ Školák Lučenec

                                                                            8.9. Didaktické hry žiakov I. stupňa

                                                                            9.9. Praktická časť Ochrany života a zdravia žiakov II. stupňa

                                                                            9.9., 16.00 - Rodičovské združenie - 1.,4.,5.,9. ročníka a III.A

                                                                            9.9. Vydanie vzdelávacích poukazov

                                                                            10.9. Teoretická časť Ochrany života a zdravia žiakov II. stupňa

                                                                            13.9., 16.00 - Rodičovské združenie - 2.,3.,6.,7.,8. ročník

                                                                            15.9. - 9.00 - 12.00 - Zimný štadión Lučenec - prezentácia aktivít HC Lučenec a ZŠ M. R. Štefánika

                                                                            22.9. Prezentácia športových klubov pre žiakov I. stupňa

                                                                            23.9.  Odovzdanie vzdelávacích poukazov vedúcim záujmovej činnosti

                                                                            Podporíme Festival Týždeň s Timravou, Európsky týždeň mobility a športu

                                                                            Zapojíme sa do aktivít: Čokoládová tretra Košice, Maľujeme Timravu

                                                                            Zúčastníme sa krstu knihy Petra Gajdošíka Rozprávky z minulého Lučnca

                                                                            Realizujeme projekt Modernejšia škola

                                                                          • Fotogaléria

                                                                            zatiaľ žiadne údaje
                                                                          • Kontakty

                                                                           • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                           • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • 35991593
                                                                           • 2021507455
                                                                           • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                           • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                           • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                          • Prihlásenie