• ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

     • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

      • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

       • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

        • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

         • VČELIA ŠKOLA

           • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

            • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

              • Podpora inovácií, vedy a techniky

               • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                 • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                   • Za všetkým hľadaj skvelých žiakov a ich pedagógov

                     • ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S OBCAMI, INŠTITÚCIAMI MIESTNEHO I CELOSLOVENSKÉHO CHARAKTERU

                      • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                       • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                        • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                          • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                            • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                             • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                              • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                               • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                 • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                  • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                                   • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                    • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                     • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                      • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                       • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                        • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                         • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                                            • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                             • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                                • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

                                                 Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Naša škola by sa chcela, spolu s vami, milí rodičia, zapojiť do tejto zbierky, ktorej cieľom je potešiť tých, ktorí prežívajú jeseň svojho života v domovoch dôchodcov.

                                                 Budeme veľmi radi, ak sa nám, spolu s vami, podarí zozbierať čo najviac krabičiek a potešiť tak babičku alebo deduška a vyčariť im takto úsmev na tvári. Naplnené krabičky môžete nosiť triednym učiteľom do konca novembra a tí ich odovzdajú na riaditeľstvo školy. Ďakujeme z celého ❤️!

                                                • INFORMÁCIE K PLATBÁM

                                                 Výber príspevku na činnosť školského klubu za mesiace november, december 2019 v zmysle smernice o výbere príspevku na ŠKD je povinnosť zákonného zástupcu uhradiť do 15.11.2019, avšak najneskôr do 10.12.2019 musia byť finančné prostriedky na účte.

                                                 Poplatok za stravu do školskej jedálne je potrebné uhradiť do 10.12.2019.

                                                • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

                                                 Vážení rodičia!

                                                 Triedne rodičovské združenie sa uskutoční 21.11.2019 (štvrtok) v jednotlivých triedach.

                                                 Rodičovské združenie II.B triedy sa uskutoční 26.11.2019 (utorok).

                                                 Tešíme sa na stretnutie!

                                                • ZAPOJILI SME SA DO SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

                                                 Aj tento rok sme sa so žiakmi z ŠKD zapojili do súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, ktorú organizuje Okresný úrad v Lučenci, odbor krízového riadenia.

                                                 Zapojilo sa viacej oddelení ŠKD, no do súťaže sme zaslali tieto práce:

                                                 I.C: R. Rubintová

                                                 III.C: M. Malovcová, E. Schedlingová, T. Ševcová, F. Fungáč, B. Vargová, K.Halgašová

                                                • iBOBOR - VÝSLEDKY ŽIAKOV II. STUPŇA

                                                 V týždni od 11.-15.11.2019 sa žiaci II. stupňa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Jej cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. V pondelok súťažili žiaci 8. a 9. ročníkov, v stredu žiaci 6. a 7. ročníka a v piatok to boli žiaci 5. ročníka.

                                                 Najvyšší počet bodov získali nasledovní žiaci:

                                                • KTO SI TRÚFNE NA PEŤA?

                                                 14.11. 2019 sa pre našich piatakov otvorili dvere Novohradskej knižnice. Zúčastnili sa zaujímavej besedy "Kto si trúfne na Peťa" so slovenským talentovaným autorom Júliusom Belanom. Spisovateľ im porozprával o svojej tvorbe, o nápadoch, zážitkoch o vymýšľaní príbehov pre mládež. Aj naši žiaci boli aktívni a zvedaví. Čítali úryvky z kníh, diskutovali a súťažili.Zistili sme, že chlapci sú skvelí v hlasnom čítaní a dievčatá v streľbe do brány.

                                                • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

                                                 Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene si pripomenulo 145. výročie narodenia spisovateľa, ktorého meno nesie, divadelným predstavením Na konci. Inscenácia mapuje život nášho významného realistického spisovateľa a dramatika. Autori sa zamerali na osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského ukazujú ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. S úsmevom na neho spomínajú ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným vinohradníkom a ovocinárom.

                                                • NELLA A EMA NA KRAJSKOM KOLE V STREĽBE

                                                 6.11.2019 sa vo Fiľakove uskutočnilo obvodné kolo v streľbe zo vzduchovej zbrane a my sme na tejto súťaži nemohli chýbať v zastúpení 2 žiačok, ktoré podali fantastický výkon.

                                                 1. miesto v mladšie žiačky obsadila Nella Narodová VI.B - s výkonom 270 bodov a 1. miesto staršie žiačky - Ema Fungáčová IX.M s výkonom 279 bodov. Dievčatá si zaistili postup na krajské kolo, na ktorom Ema obsadila skvelé 2. miesto a Nella zbierala vzácne športové skúsenosti. Ďakujeme dievčatám za úspešnú reprezentáciu školy a za podporu žiačok ďakujeme Mgr. Marekovi Pentkovi a trénerovi Pavlovi Záchenskému.

                                                • ZAČIATOK KRÚŽKU ROBOTIKA S MICHALOM MIČUDOM

                                                 PONDELKY, 14.00 – 15.30 hod.

                                                 Triedy: VI.M, VII.A, VIII.Š

                                                 Začiatok krúžku 11.11.2019 (pondelok), žiaci čakajú pri informátorke školy, krúžková činnosť bude prebiehať v učebni informatiky č. 2

                                                 STREDY, 14.00 – 15.30 hod.

                                                 Triedy: VI.M, V.C, V.A

                                                 Začiatok krúžku 13.11.2019 (streda), žiaci čakajú pri informátorke školy, krúžková činnosť bude prebiehať v učebni informatiky č. 2

                                             • Partneri

                                             • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI NOVEMBER 2019?

                                              14.11. Komparo 8,9

                                              18.11. Hodnotiaca pedagogická rada k I. štvrťroku 2019/2020

                                              20.11. Testovanie 5 - 2019

                                              20.11. 6. ročník - vyučovací proces (workshopy: Motýle s Gabrielou Benčúrikovou a OZ Včelí kRaj), 7.-9. ročník - návšteva filmového predstavenia https://www.ktojedalsi.sk/

                                              21.11. Rodičovské združenie

                                              Preventívne aktivity: Týždeň boja proti drogám

                                              Aktivity školského parlamentu: fotografická súťaž Zelený objektív, Žiak mesiaca október

                                              Navštívime Novohradskú knižnicu, výstavu Terakotová armáda

                                              Pripomíname si: 30. výročie Nežnej revolúcie

                                              Domáce kolá: Matematická olympiáda 5. a 9. ročník

                                              Školské kolá súťaží: Olympiáda zo SJL, Olympiáda v ANJ, iBobor

                                              Obvodné kolá súťaží: streľba, plávanie, stolný tenis

                                              Krajské kolá súťaží: šach, streľba

                                              Priebežne realizujeme: matematické súťaže Matik, Malynár, Lomihlav

                                              Zapojíme sa do súťaží: Petrohrad očami detí, Ochranárik očami detí, návrh vianočnej pohľadnice, Ako vidím náš park v lete, v zime, na jeseň a jar, Všetkovedko, Expert geniality show, Junior Náboj, Banskobystrický MATBOJ

                                              • Utorok19. 11. 2019
                                             • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

                                                "INŠPIRATÍVNI ŽIACI, TVORIVÁ MYSEĽ: 145. VÝROČIE NARODENIA J. G. TAJOVSKÉHO" - SLOVENSKÁ DEDINA V 19. STOROČÍ

                                             • Fotogaléria

                                              • Grant Športovej akadémie M. Tótha
                                              • Ochranárik očami detí
                                              • Beseda s J.Belanom
                                              • OBK a KK v streľbe
                                              • Záložka do knihy
                                              • Tanečný krúžok
                                              • Anekdoty VI.M
                                              • Slovenská dedina v 19. storočí
                                              • OBK Timravina studnička
                                             • Kontakty

                                              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                              • zsstefanikalc@gmail.com
                                              • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                              • zsstefanikalc@gmail.com
                                              • 35991593
                                              • 2021507455
                                              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                              • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                              • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                             • Prihlásenie