• 95. VÝROČIE ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA V LUČENCI

              • 1928 - 2023
            • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

             hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

              • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY 💛

              • 3. 12. 2023
              • Ďakujeme triednym kolektívom, triednym učiteľom, rodičom a všetkým s dobrým srdiečkom, ktorí v prispeli svojou solidaritou so seniormi do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 1.12.2023 sme odovzdali krabičky kontaktnej osobe. ĎAKUJEME!

              • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY 💛: Čítať viac
              • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

              • 29. 11. 2023
              • Vážení rodičia!

               Ďakujeme Vám za účasť na rodičovských stretnutiach, ktoré sme organizovali v rámci hodnotenia výchovno-vyučovacích výsledkov za I. štvrťrok školského roka 2023/2024.

               Vzájomná komunikácia a pravidelná spätná väzba sú pre nás dôležité a nevyhnutné pre skvalitňovanie procesov!

               Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

              • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH: Čítať viac
              • ÚHRADY ZA ŠKD A STRAVU JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ DO 14.12.2023

              • 23. 11. 2023
              • Vážení rodičia!

               V súvislosti s ukončovaním kalendárneho roka Vás prosíme realizovať všetky úhrady za stravu a ŠKD najneskôr do 14.12.2023 (vrátane). Od 15.12.2023 sa zaslané platby na účet školy budú vracať späť na účet zákonného zástupcu. Úhrady bude možné realizovať následne v mesiaci január 2024!

              • ÚHRADY ZA ŠKD A STRAVU JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ DO 14.12.2023: Čítať viac
              • POZVÁNKA NA VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT

              • 16. 11. 2023
              • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia!
               Srdečne Vás pozývame na Vianočný benefičný koncert pod záštitou MUDr. Juraja Pelča, Lukáša Pelča a Mesta Lučenec s úžasnými hosťami a krásnou benefičnou myšlienkou zameranou na podporu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenca.!

               Príďte si užiť vianočnú atmosféru a podporiť myšlienku dobročinnosti 7.12.2023 do Kina Apollo!

              • POZVÁNKA NA VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT : Čítať viac
              • SME HRDÍ NA NAŠICH ŽIAKOV – ŠKOLSKÝ PARLAMENT OCENIL ŽIAKOV I. ŠTVRŤROKA

              • 3. 12. 2023
              • December sme začali oceňovaním! V školskom roku 2023/2024 oceňuje školský parlament žiakov na návrh triednych kolektívov za každé hodnotiace obdobie. Naši ocenení žiaci pomáhali druhým, reprezentovali triedu a školu, pravidelne sa pripravovali, slušne správali alebo si to správanie zlepšili.

               Koho navrhli triedne kolektívy na ocenenie?

              • SME HRDÍ NA NAŠICH ŽIAKOV – ŠKOLSKÝ PARLAMENT OCENIL ŽIAKOV I. ŠTVRŤROKA : Čítať viac
              • ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

              • 3. 12. 2023
              • 30.11.2023 žiaci IX.C triedy navštívili Gymnázium B.S. Timravy, kde si pre nich študenti a pani asistentka Emily z Bostonu pripravili zaujímavú prezentáciu o americkom sviatku Thanksgiving. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov z histórie aj súčasnosti, otestovali si nadobudnuté vedomosti formou zábavného kvízu, zamysleli sa a hlavne sa veľa nasmiali.

              • ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE: Čítať viac
              • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

              • 30. 11. 2023
              • Dňa 16.11.2023 sa na našej škole konala Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci si vo svojich kategóriách A1 a A2 zmerali svoje sily. Ich úlohou bolo absolvovať písomný test skladajúci sa z gramatiky, slovnej zásoby, posluchu a čítania s porozumením. Po absolvovaní písomnej časti každý žiak tvoril príbeh podľa predloženého obrázka. Všetci zúčastnení svojimi výkonmi dokázali, že učenie sa anglického jazyka ich baví.

              • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU: Čítať viac
              • NÁBOJ JUNIOR

              • 29. 11. 2023
              • 24.11.2023 sa konala matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior. Žiaci riešili počas dvoch hodín úlohy rozvíjajúce logické myslenie. Družstvo deviatakov v zložení: R. Motoška, J. Káka, I. Káka a S. Faizi z IX.C obsadilo 12. miesto. Družstvo žiakov ôsmeho ročníka, ktoré zbieralo hlavne skúsenosti, v zložení K. Huňavá, M. Malčeková, M. Pauer a L. Žigo z VIII.C, skončilo na 20. mieste.

              • NÁBOJ JUNIOR: Čítať viac
              • 3.MIESTO NA OBK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PATRÍ MIŠKE!

              • 29. 11. 2023
              • Miška Malčeková, žiačka VIII.C triedy, 15.11.2023 úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii sa umiestnila na 3. mieste. GRATULUJEME! Tešíme sa, že sa naši žiaci zapájajú do súťaží spojených s ich rodným jazykom.

               Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

              • 3.MIESTO NA OBK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PATRÍ MIŠKE!: Čítať viac
              • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

              • 30. 10. 2023
              • Milí priatelia!

               Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky môžu prinášať triedne kolektívy i jednotlivci do 30.11.2023 na sekretariát školy. Ďakujeme, že pomáhate!

              • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK: Čítať viac
              • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

              • 30. 10. 2023
              • Vážení rodičia!

               Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia 23.11.2023 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

               Rodičovské združenie IX.B triedy sa uskutoční 29.11.2023 o 16.00 hod.

               Rodičovské združenie I.B a I.C sa uskutoční v náhradnom termíne po dohode s triednymi učiteľkami.

               Tešíme sa Vás!

              • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
              • FESTIVAL 4 ŽIVLOV

              • 11. 11. 2023
              • AMAVET klub pri ZŠ M. R. Štefánika KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK v spolupráci s AMAVET klubom HEURÉKA pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci organizujú 28.11.2023 FESTIVAL 4 ŽIVLOV.

               Je to prehliadka bádateľských činností žiakov uvedených škôl. Žiaci predstavia projekty, na ktorých pracovali pod vedením svojich vyučujúcich. Cieľom podujatia je podnietiť záujem detí o vedu a techniku.

              • FESTIVAL 4 ŽIVLOV: Čítať viac
              • NA FESTIVALE 4 ŽIVLOV PREZENTUJÚ ŽIACI BÁDATEĽSKÉ PROJEKTY

              • 11. 11. 2023
              • Predstavujeme Vám prezentujúcich bádateľských projektov:

               Sofia Oravcová III.B - Technologický význam soli vo výrobe pečiva

               Denis Folk, Tommy Jánošík, Peter Kurák V.C - Motýlia farma

               Zina Fedešová VI.C, Barbora Bariaková VI.B - Zrod života

               Vanda Kalamárová, Viki Barcajová (Súkromné gymnázium) - Svet farieb

              • NA FESTIVALE 4 ŽIVLOV PREZENTUJÚ ŽIACI BÁDATEĽSKÉ PROJEKTY: Čítať viac
              • NEBEZPEČNÁ SKUPINA NA PLATFORME WhatsApp

              • 11. 11. 2023
              • Vážení rodičia!

               informujeme Vás o nebezpečnej skupine na platforme WhatsApp pod názvom “Přidej co nejvíc lidí”, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Skupina podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

              • NEBEZPEČNÁ SKUPINA NA PLATFORME WhatsApp: Čítať viac
              • INOVÁCIE V OBLASTI DIGITALIZÁCIE SME ODŠTARTOVALI S MICROBITMI

              • 22. 11. 2023
              • V školskom roku 2023/2024 máme jednu z hlavných priorít rozvoj digitalizácie na rôznych úrovniach školy. Patrí medzi ne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, inovácie v rámci výchovno-vyučovacieho procesu či skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy. Je naším zásadným cieľom realizovať kvalitatívne zmeny vo vzdelávaní a rozvíjať kompetencie žiakov pre potreby 21. storočia!

              • INOVÁCIE V OBLASTI DIGITALIZÁCIE SME ODŠTARTOVALI S MICROBITMI: Čítať viac
              • OCENENÍ ŽIACI VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI BOCIAN

              • 17. 11. 2023
              • 16.11.2023 sme privítali medzi nami Ing. Želmíru Ružičkovú z Chránenej krajinnej oblasti Cerova vrchovina, ktorá prišla odovzdať ceny našim žiakom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže ekovýchovného programu Bocian.

               1.miesto patrí Sofii Yu VIII.C, 2.miesto Sofii Okohribovej VII.A, 3.miesto Nikolasovi Radičov zo VII.A

              • OCENENÍ ŽIACI VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI BOCIAN: Čítať viac
              • OBVODNÉ KOLO V ŠACHU

              • 17. 11. 2023
              • Dňa 27.10.2023 sme boli svedkami vzrušujúcej udalosti, pri ktorej sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev okresu v šachu žiakov a žiačok základných škôl. Pre našich žiakov to bola príležitosť ukázať svoje šachové schopnosti a súťažiť s najšikovnejšími žiakmi z iných škôl.

               Hoci sme sa napokon nedostali na prvú priečku, naši šachisti do toho dali absolútne všetko a dosiahli veľmi dobré výsledky. Dvom našim žiakom (Roman Babinský VI.C a Šimon Skýpala V.C) chýbalo iba pol bodu do tretieho miesta, čo znamená že majú šancu dostať sa na krajské kolo.

              • OBVODNÉ KOLO V ŠACHU: Čítať viac
              • V MESTSKÝCH SADOCH SME VYTVÁRALI POCITOVÝ CHODNÍK

              • 17. 11. 2023
              • Dňa 6.11.2023 sa žiaci III.A triedy zúčastnili veľmi peknej akcie v Mestskom sade. Žiaci zo SOŠ v Želovciach pomáhali vysádzať ovocné stromčeky v Aleji predkov a my sme, spolu s kamarátmi zo ZŠ Vajanského, pomohli vytvoriť nový pocitový chodník. Odmenou nám bol výborný čajík, škvarkový pagáčik, ale hlavne krásne prežitý spoločný čas v prírode, medzi milými ľuďmi.

              • V MESTSKÝCH SADOCH SME VYTVÁRALI POCITOVÝ CHODNÍK: Čítať viac
             •  

               

              • Kontakty

               • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
               • +421 47 4333648
               • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
               • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
               • 35991593
               • 2021507455
               • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
               • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
               • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
               • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
               • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
              • Prihlásenie