• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

         hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

          • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA
          • 1. 2. 2023
          • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

           Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

           Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.2.2023 do 30.6.2023 v rámci projektu POP v edukácii detí a žiakov II.

          • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA: Čítať viac
          • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ
          • 2. 2. 2023
          • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, milí piataci!

           Informujeme Vás, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

          • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ: Čítať viac
          • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA
          • 14. 1. 2023
          • Vážení rodičia!

           Pozývame Vás na tretie rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

           8.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičov žiakov 4. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom LVVK4, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

           9.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičovs 9. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom podávania prihlášok na stredné školy s kariérovou poradkyňou Mgr. M. Rajnákovou, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

          • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
          • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ
          • 16. 1. 2023
          • Riaditeľka základnej školy vyhlasuje

           prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2023/2024

           TERMÍNY:

           15.2.2023, streda 16.00 hod.: všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

           16.2.2023, štvrtok 14.00 hod.: špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

          • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ: Čítať viac
          • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV
          • 2. 2. 2023
          • Vážení rodičia!

           Srdečne Vás pozývame na II. komunitné stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy pod názvom Rozhovory o IT prevencii s odborníkom na IT prevenciu Ing. Jaroslavom Osterom. Stretnutie sa uskutoční 14.2.2023 o 16.00 hod. v VIII.B triede (poprípade na prízemí pav. A podľa záujmu).

           Tešíme sa na Vás!

          • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV: Čítať viac
          • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV
          • 16. 1. 2023
          • Vážení rodičia, milé deti!

           Od 7.2.2023 otvárame v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky Detva pre deti materských a základných škôl do 10 rokov GYMNASTICKÉ TRÉNINGY!

           Tréningový proces bude prebiehať od 7.2.2023 vždy utorky od 16.00 hod. Tréning bude trvať 1 hodinu. Podľa záujmu a úrovne budú deti rozdelené do skupín. Tréningy budú realizované s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva v priestoroch telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

          • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV : Čítať viac
          • PASOVANIE PRVÁČIKOV
          • 3. 2. 2023
          • 31. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť - PASOVANIE PRVÁČIKOV.

           Po krátkom príhovore moderátorov sme dali priestor našim prváčikom, aby nám predstavili svoj program, ktorý si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi – pánom učiteľom P. Anderlem, pani učiteľkami Z. Kamenskou a Z. Fungáčovu.

          • PASOVANIE PRVÁČIKOV: Čítať viac
          • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR
          • 3. 2. 2023
          • Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo Slávnostné oceňovanie žiakov mesiaca za mesiace december a január.

           Vedenie školského parlamentu spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ocenilo žiakov, ktorí sú pre svojich spolužiakov pozitívnym vzorom či už v správaní, vzdelávaní, prístupom, snaživosťou, reprezentáciou.

          • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR: Čítať viac
          • FÁZY MESIACA
          • 2. 2. 2023
          • Veľmi zaujímav aktivitu realizovali žiaci na Astronomickom krúžku. Spolu s pani učiteľkou Marianou Kováčovou Korimčákovou si prakticky vyrobili pomôcku zameranú na fázy mesiaca. fazymesiaca.mp4

          • FÁZY MESIACA: Čítať viac
          • MOJI RÔZNORODÍ ŽIACI
          • 2. 2. 2023
          • V čítanke sme mali text, že deti sú ako kvety, každé je inakšie a všetky sú pekné. To platí aj pre moju triedu. Mám v nej žiakov so ŠVVP, mentálnym postihnutím, autistu, žiaka z Ukrajiny, žiakov z rómskeho prostredia, žiakov, ktorí sú veľmi šikovní, žiakov, ktorí potrebujú pomoc.

           Učiteľ, ktorí má dozor a nazrie do mojej triedy, alebo zastupuje v mojej triede nič si nevšimne. Vidí deti, ktoré sú ako každé iné. Rozprávajú sa v oddychovom kútiku, smejú, kreslia, hrajú hry, sú veselé,...

          • MOJI RÔZNORODÍ ŽIACI: Čítať viac
          • UKONČENIE 1. POLROKA 2022/2023
          • 25. 1. 2023
          • Vážení rodičia!

           31.1.2023 obdržia žiaci výpis hodnotenia a klasifikácie za 1. polrok ako aj pochvaly udelené triednymi učiteľmi. Výpisy obdržia zákonní zástupcovia aj elektronicky prostredníctvom Edupage.

           Pochvaly udelené riaditeľkou školy a všetky výchovné opatrenia obdržia rodičia prostredníctvom pošty.

          • UKONČENIE 1. POLROKA 2022/2023: Čítať viac
          • RAJO AUTOMAT – UKONČENIE PREVÁDZKY K 31.1.2023
          • 24. 1. 2023
          • Vážení rodičia!

           Informujeme Vás, že k 31.1.2023 ukončuje spoločnosť Rajo prevádzku Rajo–automatu na našej škole. Z dôvodu zapojenia sa školy do mliečneho programu, prostredníctvom ktorého dostávajú žiaci mlieka zadarmo, sa prevádzka automatu stáva neefektívnou.

           Kredit, ktorý majú žiaci na karte, môžu žiaci využiť na zakúpenie produktov v automate do 31.1.2023 alebo požiadate spoločnosť Rajo o vrátenie peňazí, ktoré sú na karte. Je potrebné napísať na: karty@rajo.sk

          • RAJO AUTOMAT – UKONČENIE PREVÁDZKY K 31.1.2023: Čítať viac
          • NAŠA ŠKOLIČKA

         • POZVÁNKY

         •   

           

             

          • Kontakty

           • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
           • zsstefanikalc@gmail.com
           • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
           • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
           • 35991593
           • 2021507455
           • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
           • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
           • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
           • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
           • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
          • Prihlásenie