• NAŠA ŠKOLIČKA

      • "NIČ MI NEBOLO NEMOŽNÉ, LEBO SOM CHCEL." M. R. Štefánik

        • ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU!

           • ŠKOLA S PODPOROU MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

            • ŠKOLA S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU

             • ŠKOLA PODPORUJÚCA HOKEJOVÉ TALENTY

              • ŠKOLA S PODPOROU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

               • PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A TECHNIKY

                • BUĎTE NAŠOU SÚČASŤOU!

                  • ŠACHOVÁ ŠKOLA

                    • VO VYUČOVACOM PROCESE POUŽÍVAME BÁDATEĽSKÉ METÓDY

                     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

                      • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

                       • ŠKOLA PODPORUJÚCA TALENTY

                        • ŠKOLA S NÁDHERNOU HISTÓRIOU

                         • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM KLUBOM DETÍ

                          • ŠKOLA ŠÍRIACA ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

                           • NAJVäČŠIA ŠKOLA V MESTE LUČENEC

                            • KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK

                             • ŠKOLA S PESTROU PONUKOU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

                              • POZÝVAME BYŤ SÚČASŤOU HC LUČENEC

                               • ŠKOLA PODPORUJÚCA ENVIRONMENTÁLNE ZRUČNOSTI

                                • VČELIA ŠKOLA

                                 • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                  • ŠKOLA S AKTÍVNYM ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

                                   • PODPORUJEME MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

                                    • LETNÉ TÁBORY S ŠKD

                                     • SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

                                      • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. A 5. ROČNÍKA

                                       • ŠKOLA S PODPOROU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

                                        • TVORIVOSŤ, NÁPADITOSŤ, HRA

                                         • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

                                          • ŠKOLA PODPORUJÚCA PREVENCIU

                                           • NAŠOU SÚČASŤOU SÚ AJ KULTÚRNE VYSTÚPENIA

                                            • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

                                             • SPOZNÁVAME ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

                                              • POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

                                                   • ŠKOLA, KTORÁ CHCE ZAUJAŤ!

                                                    • SME UČIACOU SA KOMUNITOU

                                                     • ŠKOLA PONÚKAJÚCA POZITÍVNE VZORY

                                                      • PASOVANIE PRVÁČIKOV

                                                       • ŠKOLA PODPORUJÚCA TRIEDNICKÉ HODINY

                                                                           • ŠKOLA 8.3.-12.3.2021

                                                                            Vážení rodičia!

                                                                            Informujeme Vás o organizačnom zabezpečení chodu školy od 8.3.2021.

                                                                            1.žiaci I. stupňa sa učia prezenčne - zákonný zástupca po individuálnom zvážení môže dať dieťa prezenčne do školy. Aktuálne prezisťujú triedni učitelia záujem o prezenčnú výučbu, prosíme Vás o súčinnosť.

                                                                            2. na základe záujmu rodičov v aktuálnej epidemiologickej situácii budeme nastavovať prezenčnú a dištančnú výučbu a organizáciu chodu školy.

                                                                           • STANOVISKO

                                                                            Vážení rodičia!

                                                                            Informujem Vás, že vyučovací proces prebieha 3.-5.3.2021 tak, ako Vám bolo triednymi učiteľmi oznámené a uverejnené na webovej stránke napriek informáciám v médiách.

                                                                            Žiaci I. stupňa sa učia dištančne, zastrešujeme deti tých rodičov, ktorí pracujú prezenčne a to od stredy 3.3.2021!

                                                                           • ŠKOLA OD 3.3.-5.3.2021

                                                                            Vážení rodičia!

                                                                            Informujeme Vás o organizačnom zabezpečovaní fungovania školy a výchovno - vyučovacieho procesu v termíne 3.3.-5.3.2021. V tomto termíne zastrešujeme 52 žiakov rodičov, ktorí vykonávajú prácu prezenčne.

                                                                            1.Prevádzka školy: 6.00-16.30

                                                                            2.Činnosť ŠKD:

                                                                            - ranný ŠKD v určených triedach - 7.00 - 8.00 hod.

                                                                           • ANDREJOV IKABOG

                                                                            Už pred časom spomínaný neobyčajný úspech nášho žiaka Andreja PETRÁŠA z III.C sa stal skutočnosťou!

                                                                            Andrej sa zapojil do súťaže Nakresli a vyhraj! vyhlásenej vydavateľstvom IKAR, ktoré hľadalo vhodné ilustrácie k slovenskému vydaniu knihy originálneho rozprávkového príbehu J. K. Rowlingovej IKABOG Úlohou bolo prečítať si online zverejňované príbehy a stvárniť myšlienky textu a preniesť autorkine predstavy do obrazu. Túto výzvu Andrej brilantne zvládol. Ilustrácia je pomenovaná „Páv v palácovom parku“ k rozprávkovému príbehu Bitka v parku. Farbistá ilustrácia je harmóniou vznešenosti a pretkaná dobrou náladou.

                                                                           • ŠKOLA OD 22.2.-26.2.2021

                                                                            Vážení rodičia!

                                                                            Informujeme Vás, že v týždni od 22.-26.2.2021 sa prezenčne učia žiaci I. stupňa a žiaci II. stupňa sa učia dištančne.

                                                                            Prezenčná výučba žiakov I. stupňa:

                                                                            Podmienky vstupu do školy:

                                                                            Žiaci: žiaci I. stupňa (aj tí, ktorí presiahli vek 10 rokov) sa netestujú;

                                                                            Zákonní zástupcovia: doručia 22.2.2021 triednemu učiteľovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, zodpovednosť za pretestovanie jedného zákonného zástupcu preberá samotný zákonný zástupca podpísaním vyhlásenia; Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

                                                                           • ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

                                                                            Krátko pred jarnými prázdninami, dňa 11.2.2021, sa uskutočnilo on-line okresné kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročnú monotematickú tému – Stredovek – život na vidieku, v mestách, v kláštoroch a v štátoch , Významné stredoveké štáty – osobnosti a udalosti v Anglicku, vo Francúzsku, v Svätej ríši rímskej a v Pápežskom štáte plus učivo daného ročníka. Našu školu reprezentovalo osem žiakov.

                                                                           • ATTOMAT 2

                                                                            Na našej škole sa zrodila ďalšia krásna matematická tradícia- spolupráca s neziskovou organizáciou P-MAT. Títo úžasní zanietení ľudia už 22 rokov pracujú s nadanými deťmi a popularizujú vedu veľmi zaujímavým a netradičným spôsobom. Našim žiakom sa ich prístup zapáčil natoľko, že sa už pravidelne zúčastňujú dvoch aktivít organizovaných týmto tímom nadšencov: Banskobystrického Matboja a ATTOMATu.

                                                                           • JARNÉ PRÁZDNINY

                                                                            Jarné prázdniny sú od 15.2. - 19.2.2021. Vyučovanie pokračuje 22.2.2021. Rozhodnutie o tom, či to bude prezenčné alebo dištančné vzdelávanie budeme prijímať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie!

                                                                            Jarnú školu nebudeme realizovať.

                                                                            Počas jarných prázdnin je škola v obmedzenej prevádzke. Úradné hodiny pondelok - streda mailom zsstefanikalc@gmail.com alebo telefonicky 0911650190.

                                                                           • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

                                                                            Začiatkom decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťaž sa organizovala v kategórii 1B a zúčastnilo sa jej tento školský rok sedem žiačok: Zuzana Kuviková, Alexandra Janštová, Nina Lea Anderlová, Ema Paálová, Viktória Kalamárová a Natália Šinková.

                                                                            Všetky žiačky sa snažili, za čo im patrí zaslúžená pochvala. Zuzana Kuviková IX.A a Alexandra Janštová IX.M sa 20. januára 2021 zúčastnili okresného kola olympiády nemeckého jazyka (ktoré sa tento rok konalo tak ako aj školské kolo „online“). Tieto dve žiačky úspešne reprezentovali našu školu, Zuzka sa umiestnila na 2. mieste a Saška na 3. mieste.

                                                                        • Partneri

                                                                         • PODPORA ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

                                                                         • Vážení rodičia žiakov so ŠVVP, 
                                                                          touto cestou by som Vám chcela ponúknuť špeciálno pedagogickú pomoc a podporu v tejto pre nás všetkých nezvyčajnej dobe. Ak sa rozhodnete využiť ju, neváhajte kontaktovať ma kedykoľvek mejlom, prípadne po dohode môžem s Vašim dieťatkom pracovať online prostredníctvom MS Teams.  
                                                                          Teším sa na spoluprácu, 
                                                                           
                                                                          Mgr. Zuzana Petrášová
                                                                          školský špeciálny pedagóg
                                                                          petrasova.zuzana@zsstefanikalc.sk

                                                                           

                                                                         • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

                                                                         • Vážení rodičia, milí žiaci,

                                                                          aj sociálny pedagóg Vám ponúka pomoc a podporu v riešení výchovných problémov, vzťahových otázok či prevencie!

                                                                          Neváhajte nás kontaktovať!

                                                                          Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg, zakovicova@zsstefanikalc.sk

                                                                          Relaxačné_aktivity.pdf

                                                                         • ČINNOSŤ PORADENSKÝCH ZARIADENÍ

                                                                         • V prípade potreby na konzultáciu, pomoc, krízovú intervenciu poskytujú odborní zamestnanci svoje telefónne čísla.

                                                                          CPPPaP Lučenec.pdf

                                                                         • INTERNETOVÁ PORADŇA PRE MLADÝCH

                                                                         • NON STOP KRÍZOVÁ LINKA POMOCI 0800 500 333

                                                                          Chatová a e-mailová poradňa: https://ipcko.sk/

                                                                         • ÚRADNÉ HODINY

                                                                         • Úradné hodiny od 8.2.-12.2.2021: PONDELOK - PIATOK 7.30 - 12.30, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);

                                                                          Výdajná školská jedáleň - PONDELOK - ŠTVRTOK 7.00 - 14.00, PIATOK 7.00 - 13.00 hod., vedúca výdajnej školskej jedálne: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

                                                                          Sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

                                                                          Riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

                                                                         • ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI MAREC 2021

                                                                         • Realizujeme aktivity spojené s Dňom vody, Marec - mesiac knihy

                                                                          Zapojíme sa súťaží: Klokan, OK MO 6, 7, 8, Junior Internet, Medziriadky, Človek vo vesmíre

                                                                          Pozornosť venujeme prevencii sociálno - patologických javov

                                                                          Pripomíname si Deň učiteľov, v spolupráci so školským parlamentom realizujeme Žiaci učiteľmi

                                                                          Pripravujeme sa na zápis do 1. ročníka

                                                                          Čaká nás podávanie prihlášok na stredné školy

                                                                          Dodržiavame usmernenia ÚVZ a MŠVVaŠ SR

                                                                          Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

                                                                         • NAŠA ŠKOLIČKA

                                                                        • Fotogaléria

                                                                          zatiaľ žiadne údaje
                                                                        • Kontakty

                                                                         • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
                                                                         • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                         • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
                                                                         • zsstefanikalc@gmail.com
                                                                         • 35991593
                                                                         • 2021507455
                                                                         • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                         • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                         • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
                                                                         • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
                                                                        • Prihlásenie