• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM

             • 14. 8. 2023
             • V programe Školské ovocie pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Každé dva týždne obdrži žiak ovocie a nápoj zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Valman Banská Bystrica. V prípade záujmu je potrebné požiadať vedúcu výdajnej školskej jedálne.

              Pokračujeme aj v zabezpečovaní mliečneho programu pre každého žiaka raz mesačne a zdarma. Dodávateľom je spoločnosť Rajo. Do tohto programu sú všetci žiaci automaticky prihlásení!

             • ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM: Čítať viac
             • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU

             • 19. 8. 2023
             • Srdečne blahoželáme našim skvelým pedagógom za ocenenia, ktoré im boli udelené pri príležitosti Dní mesta Lučenec 18.8.2023.

              Mgr. Ľubica Morková - Čestné uznanie mesta Lučenec za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

              Mgr. Marek Pentka - Ďakovný list za pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a vynikajúce športové výsledky v jude na medzinárodnej úrovni, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec i regiónu.

             • OCENENIE PRE ĽUBICU MORKOVÚ A MAREKA PENTKU: Čítať viac
             • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM

             • 20. 8. 2023
             • V rámci Oceňovania osobností mesta Lučenec 2023 nechýbali medzi ocenenými ani naši žiaci! Žiakom patrí veľka gratulácia! Za úspechmi je každodenný tréning, účasť na súťažiach, zlaďovanie školy a tréningov, zvládanie výhier i prehier. Ďakujeme im za reprezentáciu mesta, regiónu a Slovenska! Sme na Vás hrdí, milí žiaci!

             • BLAHOŽELÁME OCENENÝM ŽIAKOM: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023, DOVIDENIA!

             • 20. 8. 2023
             • Počas dvoch augustových týždňov od 7.-18.8.2023 sme realizovali už 4. ročník Letnej školičky. V 6 skupinách sme vynikajúcimi a podnetnými aktivitami zastrešili 90 detí našej školy i z iných škôl Lučenca i jeho okolia.

              Ďakujeme za prípravu a realizáciu Mgr. Erike Vavríkovej, Zdenke Krutekovej, Mgr. Denise Šumecovej, Mgr. Drahomíre Krokošovej, Bc. Martine Gurajovej, Alexandre Bokorovej, Mgr. Radane Tuhárskej, Bc. Veronike Zaťkovej, Mgr. Zuzane Mészárosovej, Mgr. Nicole Gramanich Štromajerovej, Bc. Františkovi Gondášovi, Bc. Silvii Salajovej, Bc. Adriáne Beňovej a Mgr. Marošovi Bunganičovi! Nezabúdame ani na našich nepedagogických zamestnancov, ktorým za spoluprácu tiež ďakujeme!

             • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023, DOVIDENIA!: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLA ZDRAVIA

             • 23. 8. 2023
             • 14.8.2023 sme odštartovali našu Letnú školu zdravia. V tomto týždni si deti mohli vyskúšať pohybové aktivity rôzneho druhu cez tradičné hry, skákanie, plávanie, tanec až po najmenej známe hry.

              Prvý deň deti prechádzali pohybovou "Mission impossible”, v rámci ktorej museli splniť na prvý pohľad nesplniteľné úlohy. Neskôr sme si povedali informácie o zdravom stravovaní a zahrali si loptové a iné pohybové hry, ktoré deti majú radi.

             • LETNÁ ŠKOLA ZDRAVIA: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLA TULÁČIK

             • 20. 8. 2023
             • Už štvrtý rok za sebou sme sa spolu s deťmi vybrali objavovať krásy nášho kraja - a veru, bolo čo obzerať!

              Prežili sme spolu krásny týždeň, nachodili pár desiatok kilometrov, občas sme aj ofrfľali boľavé nohy. Ale bolo nám spolu veľmi dobre! Navštívili sme tajomnú Striebornú, Pustý hrad, Ľuboreč, Šomošku aj Bralce.

             • LETNÁ ŠKOLA TULÁČIK: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLA MÁGIE

             • 20. 8. 2023
             • Už je to pár dni čo sme sa rozlúčili s našou Letnou školou mágie a radi by sme s vami aspoň v skratke zdielali naše zážitky.

              Deti sme vítali v začarovanej triede s krásnou výzdobou o ktorú sa postarala asistentka Sisa. Po zoznámení sme sa vybrali do Fiľakova. Počasie sme mali veterné, ale to nás neodradilo od nových zážitkov. Návštívili sme Fiľakovský hrad, dali si výborný obed a povozili sme sa aj na koníkoch.

             • LETNÁ ŠKOLA MÁGIE: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLA VEDOMOSTÍ A ZÁŽITKOV

             • 17. 8. 2023
             • Letná škola vedomostí a zážitkov sa konala v termíne od 7.8.2023 do 11.8.2023, kedy naši milí žiaci letný oddych vymenili za zbieranie nových vedomostí a zážitkov.

              Prvý deň sa naši bádatelia formou praktických ukážok na figuríne zapožičanej z Červeného kríža oboznamovali s poskytovaním prvej pomoci. Naučili sa ako dať postihnutého do stabilizovanej polohy alebo poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine a iných poraneniach. Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo spoznávanie sveta pod mikroskopom, ktorý žiakom ponúkol jeho fascinujúce detaily.

             • LETNÁ ŠKOLA VEDOMOSTÍ A ZÁŽITKOV: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLA PLNÁ ZÁŽITKOV

             • 14. 8. 2023
             • Našu letnú školu sme začínali ranným kruhom, kde sa žiaci predstavili a niečo nám o sebe aj prezradili, a tiež sa podelili o svoje očakávania ohľadom letnej školy. Žiaci nám svoje tvorivé zručnosti ukázali pri tvorbe vlastného erbu a neskôr sme sa s veľkou radosťou pustili do tvorby erbu našej letnej školy. Žiaci sa rozdelili podľa farieb do skupín a každý z nich si odtlačil na erb svoju ruku, a tiež sme tam doplnili všetky mená. V poobedňajších hodinách sme rozvíjali naše zručnosti a pustili sme sa do ďalšej tvorivej aktivity - a to do tvorby zvonkohry.

             • LETNÁ ŠKOLA PLNÁ ZÁŽITKOV: Čítať viac
             • PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO

             • 12. 8. 2023
             • Druhý augustový týždeň sme odštartovali našu letnú školičku. Stali sa z nás piráti z posádky “Čiernej Perly"!

              Našu plavbu sme začali zoznámením v rannom kruhu a prezentáciou o histórii pirátstva. Pokračovali sme kvízom a výrobou pirátskych dekorácii z recyklovaného odpadu. Ďalší deň sme s našou posádkou vyrábali prívesky, náramky, pásky cez oko a maľovali sme si na tvár. Na tretí deň si každý člen posádky vyrobil vlastnú papierovú loďku, ktorú si podľa seba dotvoril a v Mestskom parku pustil na dlhú plavbu potokom.

             • PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO: Čítať viac
             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

             • 2. 8. 2023
             • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

              Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ/ka ŠKD

              Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2023

             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD: Čítať viac
             • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

             • 14. 7. 2023
             • V školskom roku 2022/2023 sme sa opäť usilovali o získanie titulu Škola priateľská k deťom pod záštitou UNICEF. Pre získanie titulu bolo potrebné splniť 3 kritériá: realizovať vzdelávacie aktivity, zapojenie sa dobrovoľnej zbierky Modrý gombík a vyplniť evaulačný formulár. Aktivity Školy priateľskej k deťom umožňujú rozvíjať dobrovoľníctvo žiakov i zamestnancov školy, realizovať podnetné aktivity pre žiakov zamerané na duševné zdravie, ekológiu, internetovú prevenciu či pomoc ako dôležité preventívne aktivity a hodnoty aktívnej a rešpektujúcej spoločnosti.

             • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM: Čítať viac
             • NAVRHLI SME ŽIAKOV NA OCENENIE

             • 8. 7. 2023
             • Aj v tomto školskom roku sme navrhli žiakov na ocenenie pri príležitosti Dní mesta Lučenec za ich celoslovenskú a medzinárodnú reprezentáciu. Podmienkou návrhov je trvalý pobyt žiakov v meste Lučenec.

              Medzi navrhnutých žiakov patria:

              Vivien Čemanová VI.C - za celoslovenskú a medzinárodnú reprezentáciu v tenise

             • NAVRHLI SME ŽIAKOV NA OCENENIE : Čítať viac
             • ŠTEFÁNIČKA MÁ TALENT

             • 12. 7. 2023
             • K vrcholom posledných dní školského roka 2022/2023 na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci patril aj 1. ročníku talentovej súťaže Štefánička má talent! Do finálového kola sa prebojovali žiaci, ktorí nám predviedli hru na klavír, hip-hopový tanec, klasický tanec, balet, komedy, cyklotrial, karate, spev, rap, hru na heligónku či skladanie rubikovej kocky. Hodnotila porota ale svojho víťaza ocenilo aj publikum, žiaci našej školy. V kategórii hra na hudobný nástroj zvíťazil deviatak Matej, zahral nám krásnu skladu od Chopina, v športe zvíťazil aktuálny cyklotrialový Majster Slovenska Michal, najlepšie zábavné číslo patrilo Gaii a Terezke alebo Cuky a Luky. V kategórii spev a tanec zvíťazilo spojenie krásneho hlasu piatačky Lili a baletu v podaní druháčky Zoji. Cenu poroty získal heligonkár Matúš a jednoznačným víťazom v kategórii vlastná tvorba a cena publika patrili deviatakovi Paťovi za jeho tvori

             • ŠTEFÁNIČKA MÁ TALENT: Čítať viac
             • ĎAKUJEME!

             • 4. 7. 2023
             • Oceňovanie najúspešnejších žiakov v školskom roku 2022/2023 bolo poďakovaním najúspešnejším žiakom za dosiahnuté vynikajúce výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach, školskému parlamentu za ich úžasnú aktivitu a iniciatívnosť, ocenením najúspešnejšieho žiaka 9. ročníka Miška Šarkana, ukážkou všestrannosti našich žiakov aj prostredníctvom ich kultúrnych a športových vystúpení, ale aj poďakovaním pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade našim rodičom!

             • ĎAKUJEME!: Čítať viac
             • 5 ROKOV SPOLU

             • 2. 7. 2023
             • Krásne zážitky, spomienky, silné a úprimné priateľstvá. IX.M trieda plná jedinečných žiakov, ktorí roky úspešne reprezentovali našu školu na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

              Žiaci, ktorí poznali hodnotu priateľstva, silu vzájomnej podpory v kolektíve,pomoc a úprimný úsmev.

              Brány našej školy prekročili mladí, ambiciózni ľudia s veľkým srdcom, ktorí sú pripravení plniť si svoje sny.

             • 5 ROKOV SPOLU: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie