• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • TURISTIKA NA JAVOR

             • 3. 6. 2023
             • Dňa 20.5.2023 sa členovia Turistického krúžku zúčastnili každoročného výstupu na Javor, ktorý organizujeme spolu so Spolkom M. R. Štefánika, aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli dôležitú udalosť v našich dejinách - Memorandum národa slovenského.

              Turistika sa nám vydarila, deň bol ako stvorený pre pobyt v prírode. Počas nášho výletu sme si pripomenuli nie len historické udalosti, ktoré sa dotkli aj nášho regiónu, ale sme si aj užili krásne výhľady z vrcholu Jasenie, sledovali sme zvieratká pasúce sa na rozkvitnutých lúkach. Nakoniec sme sa príjemne unavení doviezli vláčikom domov.

             • TURISTIKA NA JAVOR: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ

             • 26. 5. 2023
             • Vážení rodičia!

              Ďakujeme Vám za Vašu účasť na poslednom rodičovskom stretnutí v tomto školskom roku!

              Vaša spätná väzba, pomoc a spolupráca, Váš názor, otázky a pripomienky sú pre nás veľmi dôležité!

              Pomáhate nám nastavovať a vylepšovať procesy v rámci chodu školy!

              Ďakujeme!

              Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V ZBIERKE MODRÝ GOMBÍK 2023

             • 24. 5. 2023
             • Ďakujeme všetkým našim žiakom, ich rodičom, kolegom, dobrovoľníkom a pracovníkom školy, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023, tento rok určená pre všetky deti na podporu duševného zdravia. Výnos zbierky 626,46 eur bol vložený na účet humanitárnej organizácie UNICEF.

              Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa a tvoriť. Pre slovenské deti vo veku 6-10 rokov vytvorili unikátny program, ktorý je zameraný na duševné zdravie.

             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V ZBIERKE MODRÝ GOMBÍK 2023: Čítať viac
             • VÝSLEDKY INTERNÉHO VÝBERU DO MATEMATICKEJ TRIEDY

             • 15. 5. 2023
             • Vážení rodičia, milí štvrtáci!

              Zverejňujeme výsledky interného výberu do matematickej triedy pre školský rok 2023/2024!

              Zároveň Vás informujeme, že z dôvodu neúčasti jedného žiaka zverejňujeme prijatých 28 žiakov. Po napísaní a vyhodnotení testu neprítomného žiaka, zverejníme konečné poradie 29 žiakov.

             • VÝSLEDKY INTERNÉHO VÝBERU DO MATEMATICKEJ TRIEDY: Čítať viac
             • POZVÁNKA NA TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

             • 7. 5. 2023
             • Vážení rodičia!

              Pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia 25.5.2023 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

              Triedne rodičovské stretnutie I.C sa uskutoční 23.5.2023 o 16.00 hod.

              Tešíme sa na Vás!

             • POZVÁNKA NA TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
             • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

             • 20. 5. 2023
             • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha.

              Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.

             • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA: Čítať viac
             • KAROLÍNKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA

             • 20. 5. 2023
             • 10. 5. 2023 sa v CVČ Magnet Lučenec uskutočnilo okresné kolo Slávik Slovenska, na ktorom sme boli reprezentovať našu školu v silnej zostave troch dievčat.

              Natália Kamenská z VIII.B triedy získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii. Karolína Koristeková z V.B si vyspievala 1. miesto a postupuje v súťaži ďalej a jej mladšia šikovná sestra Kornélia z II.B triedy si za svoj nezabudnuteľný výkon vybojovala 2. miesto.

             • KAROLÍNKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA: Čítať viac
             • WEBINÁR: SENZORICKÁ INTEGRÁCIA A RELAXÁCIA

             • 18. 5. 2023
             • Pomoc vychovávateľkám a vychovávateľomv školskom klube detí v súčasnosti a budúcnosti

              Ako vychovávateľka v družine mám radosť z toho, že môžem zdieľať s vami skúsenosti a poznatky, ktoré som získala na nedávnom webinári o senzorickej integrácii a relaxácii. Tieto metódy mi budú pomáhať v mojej práci a budú prispievať k zdravému vývoju detí, s ktorými pracujem.

             • WEBINÁR: SENZORICKÁ INTEGRÁCIA A RELAXÁCIA: Čítať viac
             • EXKURZIA DO LEVOČE

             • 20. 5. 2023
             • Dňa 17.5.2023 sme so žiakmi 6.ročníka v rámci geograficko – náboženskej exkurzii navštívili historické mesto východného Slovenska – Levoču. Hlavnou zastávkou bola Bazilika sv. Jakuba, ktorá patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. V bazilike okrem iného mohli žiaci vidieť svetoznámy 18 metrový hlavný oltár z dielne majstra Palva z Levoče. Ďalšou zastávkou, aj napriek nepriazni počasia, bola Mariánska hora s Bazilikou Navštívenia Panny Márie.

             • EXKURZIA DO LEVOČE: Čítať viac
             • LOGICKÁ OLYMPIÁDA INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV

             • 20. 5. 2023
             • Intelektovo nadaní žiaci našej školy Tommy Jánošík IV.B a Timotej Matisko IV.C sa dostali do celoslovenského finálového kola Logickej olympiády so všeobecným nadaním, ktoré sa konalo na Prešovskej univerzite v Prešove.

              Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta a Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove organizovala 11. ročník olympiáda, kde ich hlavnou myšlienkou je spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej celoslovenskej aktivity, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

             • LOGICKÁ OLYMPIÁDA INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV: Čítať viac
             • GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE

             • 20. 5. 2023
             • V dňoch 11. -12. 5. 2023 sa uskutočnila geograficko - fyzikálna zahraničná exkurzia. Naše kroky viedli do Dolních Vítkovíc do areálu bývalých oceliarní, kde sa nachádzajú prerobené haly s rôznymi výukovými a interaktívnymi programami pre žiakov.

              Naši žiaci rozdelení do 3 skupín absolvovali programi ako Microbity, Magnetická levitácia a Staviame mesto. Vo štvrtok poobede sme taktiež navštívili prvý a jediný orloj na Slovensku v Starej Bystrici. Prešli sme nádherným krajom Kysús a užili sme si tiež krajské mesto Žilina.

             • GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE: Čítať viac
             • DOBROVOĽNÁ ZBIERKA UNICEF - MODRÝ GOMBÍK

             • 13. 5. 2023
             • Milí rodičia,

              od 15.mája do 21. mája na našej škole prebieha zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život.

             • DOBROVOĽNÁ ZBIERKA UNICEF - MODRÝ GOMBÍK: Čítať viac
             • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

             • 22. 4. 2023
             • Vážení rodiča, milí štvrtáci!

              Informujeme Vás, že Interný výber do matematickej triedy sa uskutoční 15.5.2023 (pondelok) o 8.15 hod. v triedach na 1. poschodí pavilónu A. Do matematickej triedy vyberáme 29 žiakov. Test z matematiky píšu žiaci 60 minút.

              Výsledky interného výberu zverejníme 15.5.2023 v poobedných hodinách na webovej stránke školy. Žiaci budú figurovať pod kódom.

             • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024: Čítať viac
             • EXKURZIA DO ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

             • 20. 5. 2023
             • Na základe prípravy našich žiakov v rámci Dňa Zeme a environmentálnych aktivít s cieľom odovzdať vedomosti pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu sme 12.5.2023 navštívili priestory Čističky odpadových vôd v Lučenci.

              Dozvedeli sme sa na akom princípe ČOV funguje, že z celého Lučenca sú práve do tohto zariadenia zvedené všetky odpady, či už z domácností, tovární a ostatných prevádzok. ČOV pracuje na základe biologických procesov a vyčistená voda je naspäť vrátená do potokov. Vyčistená voda, ktorá sa vracia naspäť do potokov je čistejšia ako voda v samotnom potoku.

             • EXKURZIA DO ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD: Čítať viac
             • ŽIACI TRÉNOVALI SVOJE RECITÁTORSKÉ ZRUČNOSTI

             • 13. 5. 2023
             • 5.5.2023 zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenc vo svojich priestoroch tvorivú dielňu Rétorika, rečníctvo a rečový prejav. Lektorom tvorivej dielne bol Mgr. art. Peter Magurský - moderátor, komentátor, dabingový herec a rečový lektor.

              Zišli sa tam nadaní rečníci zo základných a stredných škôl. Našu základnú školu zastupovalo 9 šikovných recitátorov. Pod dohľadom lektora si rozvíjali verbálno-komunikačné schopnosti a skvalitňovali si svoj rečový prejav. Emma Hrončeková z V.C bola vďaka svojmu skvelému rečníckemu prejavu nominovaná do celoslovenskej rečníckej súťaže Štúrov Zvolen, v ktorej bude reprezentovať ZŠ M. R. Štefánika aj mesto Lučenec ako jediná vo svojej kategórii. Blahoželáme!

             • ŽIACI TRÉNOVALI SVOJE RECITÁTORSKÉ ZRUČNOSTI: Čítať viac
             • POZVÁNKA PRE NAŠE MAMINY

             • 9. 5. 2023
             • Milé mamky, mamy, maminy!

              Deti zo školského klubu detí Vás všetky pozývajú na krásne stretnutie pri príležitosti Dňa matiek!

              Tešíme sa na Vás!

             • POZVÁNKA PRE NAŠE MAMINY: Čítať viac
             • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO MÔŽEME UROBIŤ

             • 13. 5. 2023
             • V piatok 12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre žiakov 9. ročníka s neziskovou organizáciou EDUMA. Workshop bol zameraný na empatický prístup k rôznym druhom znevýhodnenia alebo sociálneho znevýhodnenia.

              Workshop začínal s predstavením organizácie a následne originálnym predstavením žiakov.

             • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO MÔŽEME UROBIŤ: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

             • 6. 5. 2023
             • Vážení rodičia predškolákov!

              V mene ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám preukázali v zápise do 1. ročníka! Táto dôvera je pre nás zaväzujúca a je naším cieľom vytvárať pre Vaše deti plnohodnotné, rozvíjajúce a bezpečné prostredie!

              Ďakujeme!

              Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

             • POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: Čítať viac
             • VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM

             • 2. 5. 2023
             • Milé školy!

              26.4.2023 vyhodnotila víťazné práce porota v zložení Mgr. Jela Hojtelová – Súkromná ZUŠ Lučenec, Mgr. Veronika Danková a Mgr. Aneta Matúšková, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

              Vyhodnotenie 10. ročníka Memoriálu M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním – téma: Izba plná spomienok:

              I. kategória – I. stupeň - 6 - 10 rokov

             • VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA TABUĽU S PODOBIZŇOU ŠTEFÁNIKA

             • 13. 5. 2023
             • Veľmi milý darček nám ako škole podarovala Laurinka Ternóczka z V.C spolu so svojím ocinom. Vďaka téme "remeslá" a vďaka práci, ktorej sa pán Ternóczky venuje, zdobí našu školu krásna tabuľa s podobizňou Štefánika. ĎAKUJEME!

             • POĎAKOVANIE ZA TABUĽU S PODOBIZŇOU ŠTEFÁNIKA: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie