• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA
           • 19. 1. 2023
           • V súvislosti s otvorením Gymnastiky pre deti do 10 rokov na našej škole v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky sme navštívili ZŠ na Ul. obrancov mieru v Detve, ktorá pod vedením Mgr. Jána Gabľasa podporuje tento druh športu. Stretli sme sa priamo s trénerkami Klubu športovej gymnastiky, Katarínou Krekáňovou a Zuzanou Ostrihoňovou. Videli sme nielen priestory ale aj skvelé gymnastky od najútlejšieho veku až po reprezentatky SR v športovej gymnastike. Bol to zážitok! Ďakujeme za príjemné stretnutie a tešíme sa na spoluprácu!

           • SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA: Čítať viac
           • NIKITA L. KRIŠTOFÍKOVÁ NA ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE
           • 22. 1. 2023
           • To, že naša škola má vynikajúcich žiakov, potvrdzuje aj Nikita Liliana Krištofíková z VIII.B, ktorá je reprezentantkou SR v ľadovom hokeji. 21.-28.1.2023 sa zúčastňuje Zimného olympijského festivalu mládeže EYOF 2023 v talianskom Friuli-Venezia Giulia. Nikite a jej tímu držíme v reprezentácii školy a Slovenska palce!

           • NIKITA L. KRIŠTOFÍKOVÁ NA ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE: Čítať viac
           • POPLATKY ZA ŠKD A STRAVU SA V MESIACI FEBRUÁR NEMENIA
           • 11. 1. 2023
           • Vážení rodičia!

            V súvislosti s avizovaným zvyšovaním poplatkov za ŠKD a stravu Vás informujeme, že v mesiaci február 2023 sú poplatky v nezmenenej výške:

            ŠKD - 10€

            Strava: I.stupeň: 1 obed 1,21€ + 4€ réžia mesačne a II. stupeň: 1 obed 1,30€ + 4€ réžia mesačne

            Poplatky za ŠKD a stravu sa budú meniť od marca 2023!

           • POPLATKY ZA ŠKD A STRAVU SA V MESIACI FEBRUÁR NEMENIA : Čítať viac
           • OCENENIA V EKOVÝCHOVNOM PROGRAME BOCIAN
           • 19. 1. 2023
           • Podpora bádateľských metód je v našej škole jednou z priorít. Aj z tohto dôvodu sme sa zapojili do 21. ročníka ekovýchovného programu Bocian, ktorý organizuje Štátna ochrana prírody SR a to prácami žiakov Diany Andilovej z VIII.A a Sebastiána Mezö z VIII.C triedy, ktorý pozorovali správanie sa bocianov a z pozorovania vyhotovovali fotodokumentáciu, vypĺňali hniezdnu kartu a výsledky spracovali aj do prezentácií.

           • OCENENIA V EKOVÝCHOVNOM PROGRAME BOCIAN: Čítať viac
           • AKTÍVNE STREDY V ŠKD
           • 19. 1. 2023
           • Súčasťou školského klubu sú aktívne stredy. Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít: korčuľovanie, loptové hry, netradičné hry, tancovanie, cvičenie na hudbu a turistické vychádzky po okolí mesta Lučenec.

            Pre dnešné deti je veľmi dôležité, aby aj po vyučovaní načerpali pozitívne skúsenosti, poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

           • AKTÍVNE STREDY V ŠKD: Čítať viac
           • INKLÚZIA - ČO NÁM PRINÁŠA?
           • 19. 1. 2023
           • Škola je organizáciou, ktorá vzdeláva, ale aj vychováva. Niekedy si ani neuvedomujeme, čo všetko si deti so sebou odnesú do svojho budúceho života – pre niekoho sú samozrejmosťou vedomosti, ale čím ďalej viac si rodičia detí uvedomujú, že v modernej spoločnosti začínajú byť prioritou tzv. mäkké zručnosti. Nevieme ich zmerať ani ohodnotiť známkou, ale bez ich zvládania nebudeme vedieť posúvať našu spoločnosť dopredu. Komunikácia, kreativita, prispôsobivosť, vystupovanie na verejnosti či schopnosť tímovo pracovať – to je to, čo budú naše deti vo svojom ďalšom živote potrebovať. A práve tieto zručnosti nám pomáha rozvíjať inklúzia.

           • INKLÚZIA - ČO NÁM PRINÁŠA?: Čítať viac
           • POMOHLI SME HAVKÁČOM
           • 19. 1. 2023
           • Dlhoročnou tradíciou na našej škole je organizovanie dobrovoľnej zbierky pre psíkov v Útulku Lučenec.

            Aj v tomto školskom roku v predvianočnom čase sa žiaci a zamestnanci s nadšením do nej zapojili. Prispeli rozmanitým druhom krmiva, priniesli misky, deky, vôdzky, kefy i rôzne pochúťky, aby pomohli bezbranným zvieratkám.

           • POMOHLI SME HAVKÁČOM: Čítať viac
           • ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE - REKONŠTRUKCIA
           • 5. 1. 2023
           • Vážení rodičia, milí žiaci!

            V súvislosti s realizáciou rekonštrukcie vstupov a toaliet v pavilóne A Vás informujeme:

            - žiaci a rodičia vstupujú do pavilónu A cez ľavé vstupné dvere pavilónu A (šatňa a pravý vstup do pavilónu A sú uzatvorené)

            - uzatvorené je schodište k triedam 3. a 1. ročníka, je potrebné využiť druhé schodište

           • ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE - REKONŠTRUKCIA: Čítať viac
           • CESTA SAMOSTATNOSTI DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM
           • 12. 1. 2023
           • „Kam ísť? Na akého odborníka sa obrátiť? Bude moje dieťa hovoriť? Aká perspektíva stojí pred každodennou realitou? Čo bude s mojím dieťaťom, keď sa z neho stane dospelý človek?“

            Mnoho rodičov stojí po diagnostike sluchového postihnutia pred týmito a mnohými inými otázkami. Skvalitnenie diagnostických techník a nových možností postupuje míľovými krokmi vpred, neoddeliteľnou súčasťou je včasná intervencia detí.

           • CESTA SAMOSTATNOSTI DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM: Čítať viac
           • ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU
           • 29. 12. 2022
           • Upravené a čisté prostredie, moderné priestory, bezbariérovosť sú štandardy kvality školy. Uvedené atribúty patria medzi vízie a ciele školy v snahe skvalitňovať materiálno - technické vybavanie.

            Hoci sú vianočné prázdniny, na škole aktuálne prebieha rekonštrukcia chlapčenských toaliet v pavilóne A a vstupu do pavilónu A. Uvedenú rekonštrukciu realizujeme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia a dofinancujeme ju z rozpočtu školy. Sme radi, že aj v náročných ekonomických časoch dokážeme modernizovať našu školu.

           • ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLA MERIA KVALITU OVZDUŠIA
           • 11. 1. 2023
           • Cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia na Slovensku. Deti sú obzvlášť citlivé na účinky znečistenia v ovzduší a preto sa naša škola zapojila do výzvy pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú z dopravy.

           • NAŠA ŠKOLA MERIA KVALITU OVZDUŠIA: Čítať viac
           • OCENENÉ PRÁCE V SÚŤAŽI MAĽUJEME TIMRAVU
           • 11. 1. 2023
           • Dňa 11.1.2023 sa uskutočnilo odovzdávanie cien umiestneným žiakom výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu na tému „Voda“ v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Do súťaže bolo zaradených 185 výtvarných prác. Z nich porota vybrala niekoľko najlepších. Medzi ocenenými boli aj žiačky zo IV.A triedy. Nelka Pápaiová získala vynikajúce 2. miesto a Zarka Zliechovcová sa umiestnila na 3. mieste.

           • OCENENÉ PRÁCE V SÚŤAŽI MAĽUJEME TIMRAVU: Čítať viac
           • MALÉ ZÁZRAKY - VEĽKÉ RADOSTI V II.C
           • 9. 1. 2023
           • Keď učiteľ vstúpil do triedy, takmer okamžite si všimol červený fľak na stene. Akoby niekto pricapil na stenu lekvárovú buchtu. Začalo veľké vyšetrovanie. Učiteľove otázky sa sypali, žiaci s istotou hlásili meno vinníka.... Ale hlasy všetkých postupne utíchli od prekvapenia, lebo Števko už bol pri stene aj s čistiacimi prostriedkami - zelené covidové utierky a sprej na whiteboard - a usilovne odstraňoval desiatu zo steny. Urobil to dokonale.

           • MALÉ ZÁZRAKY - VEĽKÉ RADOSTI V II.C: Čítať viac
           • TOMÁŠ VAJKO SÚČASŤOU REPREZENTÁCIE SR
           • 3. 1. 2023
           • Veľmi nás potešila správa, že Tomáš Vajko, absolvent našej školy a odchovanec HC Lučenec, je súčasťou reprezentácie SR v ľadovom hokeji do 16 rokov. Nosiť štátny znak na hrudi je prestíž a odzrkadľuje kvality športovcov, ich talent, prípravu, silu osobnosti! Tomi sa na konci decembra zúčastnil Turnaja 5 krajín vo Fínsku, kde slovenský tím obsadil 2. miesto. Tomi, blahoželáme a držíme palce! (Foto: FB HC Lučenec)

           • TOMÁŠ VAJKO SÚČASŤOU REPREZENTÁCIE SR : Čítať viac
           • PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA
           • 8. 11. 2022
           • Vážení rodičia!

            Oslovujeme Vás s požiadavkou na zabezpečovanie plynulej premávky na Ulici J. Szabóa.

            Prosíme rodičov, aby neblokovali premávku zbytočným státím pred bránou školy v ranných hodinách a v čase rannej dopravnej špičky! Žiadame rodičov, aby nestáli na vstupe do areálu školy z Ulice Szabóa, ktorý potrebujeme mať priechodný pre vjazd a výjazd auta na zabezpečovanie dovozu stravy ale aj pre potreby záchrannej a požiarnej služby. Zároveň prosíme vodičov, aby neblokovali výjazdy domov obyvateľov.

           • PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie