• POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU

             • Milí priatelia!

              Srdečne Vás pozývame na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 95. výročia založenia našej školy, ktorá sa uskutoční 13.10.2023 o 16.00 hod. v Kine Apollo Lučenec!

              Oslávte s nami bohatú históriu, úspešnú súčasnosť a skvelú budúcnosť ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

              Tešíme sa na Vás!

           • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE

             • 20. 5. 2023
             • V dňoch 11. -12. 5. 2023 sa uskutočnila geograficko - fyzikálna zahraničná exkurzia. Naše kroky viedli do Dolních Vítkovíc do areálu bývalých oceliarní, kde sa nachádzajú prerobené haly s rôznymi výukovými a interaktívnymi programami pre žiakov.

              Naši žiaci rozdelení do 3 skupín absolvovali programi ako Microbity, Magnetická levitácia a Staviame mesto. Vo štvrtok poobede sme taktiež navštívili prvý a jediný orloj na Slovensku v Starej Bystrici. Prešli sme nádherným krajom Kysús a užili sme si tiež krajské mesto Žilina.

             • GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE: Čítať viac
             • DOBROVOĽNÁ ZBIERKA UNICEF - MODRÝ GOMBÍK

             • 13. 5. 2023
             • Milí rodičia,

              od 15.mája do 21. mája na našej škole prebieha zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život.

             • DOBROVOĽNÁ ZBIERKA UNICEF - MODRÝ GOMBÍK: Čítať viac
             • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

             • 22. 4. 2023
             • Vážení rodiča, milí štvrtáci!

              Informujeme Vás, že Interný výber do matematickej triedy sa uskutoční 15.5.2023 (pondelok) o 8.15 hod. v triedach na 1. poschodí pavilónu A. Do matematickej triedy vyberáme 29 žiakov. Test z matematiky píšu žiaci 60 minút.

              Výsledky interného výberu zverejníme 15.5.2023 v poobedných hodinách na webovej stránke školy. Žiaci budú figurovať pod kódom.

             • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024: Čítať viac
             • EXKURZIA DO ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

             • 20. 5. 2023
             • Na základe prípravy našich žiakov v rámci Dňa Zeme a environmentálnych aktivít s cieľom odovzdať vedomosti pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu sme 12.5.2023 navštívili priestory Čističky odpadových vôd v Lučenci.

              Dozvedeli sme sa na akom princípe ČOV funguje, že z celého Lučenca sú práve do tohto zariadenia zvedené všetky odpady, či už z domácností, tovární a ostatných prevádzok. ČOV pracuje na základe biologických procesov a vyčistená voda je naspäť vrátená do potokov. Vyčistená voda, ktorá sa vracia naspäť do potokov je čistejšia ako voda v samotnom potoku.

             • EXKURZIA DO ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD: Čítať viac
             • ŽIACI TRÉNOVALI SVOJE RECITÁTORSKÉ ZRUČNOSTI

             • 13. 5. 2023
             • 5.5.2023 zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenc vo svojich priestoroch tvorivú dielňu Rétorika, rečníctvo a rečový prejav. Lektorom tvorivej dielne bol Mgr. art. Peter Magurský - moderátor, komentátor, dabingový herec a rečový lektor.

              Zišli sa tam nadaní rečníci zo základných a stredných škôl. Našu základnú školu zastupovalo 9 šikovných recitátorov. Pod dohľadom lektora si rozvíjali verbálno-komunikačné schopnosti a skvalitňovali si svoj rečový prejav. Emma Hrončeková z V.C bola vďaka svojmu skvelému rečníckemu prejavu nominovaná do celoslovenskej rečníckej súťaže Štúrov Zvolen, v ktorej bude reprezentovať ZŠ M. R. Štefánika aj mesto Lučenec ako jediná vo svojej kategórii. Blahoželáme!

             • ŽIACI TRÉNOVALI SVOJE RECITÁTORSKÉ ZRUČNOSTI: Čítať viac
             • POZVÁNKA PRE NAŠE MAMINY

             • 9. 5. 2023
             • Milé mamky, mamy, maminy!

              Deti zo školského klubu detí Vás všetky pozývajú na krásne stretnutie pri príležitosti Dňa matiek!

              Tešíme sa na Vás!

             • POZVÁNKA PRE NAŠE MAMINY: Čítať viac
             • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO MÔŽEME UROBIŤ

             • 13. 5. 2023
             • V piatok 12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre žiakov 9. ročníka s neziskovou organizáciou EDUMA. Workshop bol zameraný na empatický prístup k rôznym druhom znevýhodnenia alebo sociálneho znevýhodnenia.

              Workshop začínal s predstavením organizácie a následne originálnym predstavením žiakov.

             • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO MÔŽEME UROBIŤ: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

             • 6. 5. 2023
             • Vážení rodičia predškolákov!

              V mene ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám preukázali v zápise do 1. ročníka! Táto dôvera je pre nás zaväzujúca a je naším cieľom vytvárať pre Vaše deti plnohodnotné, rozvíjajúce a bezpečné prostredie!

              Ďakujeme!

              Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

             • POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: Čítať viac
             • VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM

             • 2. 5. 2023
             • Milé školy!

              26.4.2023 vyhodnotila víťazné práce porota v zložení Mgr. Jela Hojtelová – Súkromná ZUŠ Lučenec, Mgr. Veronika Danková a Mgr. Aneta Matúšková, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

              Vyhodnotenie 10. ročníka Memoriálu M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním – téma: Izba plná spomienok:

              I. kategória – I. stupeň - 6 - 10 rokov

             • VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA TABUĽU S PODOBIZŇOU ŠTEFÁNIKA

             • 13. 5. 2023
             • Veľmi milý darček nám ako škole podarovala Laurinka Ternóczka z V.C spolu so svojím ocinom. Vďaka téme "remeslá" a vďaka práci, ktorej sa pán Ternóczky venuje, zdobí našu školu krásna tabuľa s podobizňou Štefánika. ĎAKUJEME!

             • POĎAKOVANIE ZA TABUĽU S PODOBIZŇOU ŠTEFÁNIKA: Čítať viac
             • LUKÁŠ NAVŠTÍVIL HVEZDÁREŇ V MESTE CHAMONIX

             • 13. 5. 2023
             • Lukáš Juraštík je žiakom VI.C triedy a šikovným hokejistom. Pri zbieraní svojich hokejových skúseností v zahraničí, tento raz vo Francúzsku, navštívil spolu s rodičmi a mladším bratom mesto Chamonix, ktoré bolo pre Štefánika základňou pri výstupe na Mont Blanc. Nachádza sa tam hvezdáreň s pamätnou tabuľou venovanou Štefánikovi.

             • LUKÁŠ NAVŠTÍVIL HVEZDÁREŇ V MESTE CHAMONIX: Čítať viac
             • OZNAM PRE RODIČOV - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

             • 2. 5. 2023
             • Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Vás informuje, že v uvedených termínoch udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľná z organizačných dôvodov – realizácia metodického dňa pre pedagogických a odborných zamestnancov.

              10.5.2023 – riaditeľské voľno pre žiakov I. stupňa; v činnosti nebude ŠKD, žiaci sú automaticky odhlásení zo stravovania; vyučovanie pre žiakov I. stupňa pokračuje 11.5.2023

             • OZNAM PRE RODIČOV - RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
             • GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM

             • 13. 5. 2023
             • Deti sú vnímavé, veľmi zvedavé a chcú sa učiť. Ale ak ich v tom niečo brzdí a veľakrát samé netušia čo, stagnujú a vytŕčajú z radu.

              Najbližším článkom medzi žiakom a učiteľom je asistent pedagóga, ktorý dokáže svojim individuálnym prístupom odbúrať ťažkosti, ktoré majú pri učení a celkovo v napredovaní.

             • GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM: Čítať viac
             • NELKA A JANKO NA FINÁLE JUNIOR INTERNET AMAVET 2023

             • 7. 5. 2023
             • Aj tento školský rok sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnilo finále súťaže Junior Internet, do ktorého sa po prvý krát dostali aj žiaci našej školy. Je to celoslovenská súťaž, ktorá umožňuje žiakom základných a stredných škôl tvoriť v oblasti informatiky v rôznych kategóriách. Sú to nasledovné kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach, JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

             • NELKA A JANKO NA FINÁLE JUNIOR INTERNET AMAVET 2023: Čítať viac
             • 2. MIESTO NA OBK V MALOM FUTBALE

             • 6. 5. 2023
             • 3. 5. 2023 sa uskutočnilo Okresné kolo vo futbale žiakov ZŠ. Na okresné kolo sa naši chlapci prebojovali po úspešnom predkole, kde vyhrali svoju skupinu.

              Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 8 žiakov: Michal Nagy VII.C, Teo Boroš VII.B, Matúš Hrubík VII.B, Kristián Dudáš VII.B, Adrian Polorecký VI.C, Martin Lekeň VIC, Ladislav Huňavý V.C, Roman Babinský V.C.

             • 2. MIESTO NA OBK V MALOM FUTBALE: Čítať viac
             • FANTASTICKÉ VÝSLEDKY NA OK A KK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

             • 7. 5. 2023
             • Geografia patrí na našej škole medzi obľúbené predmety žiakov, a tí najšikovnejší to pravidelne dokazujú na okresných kolách olympiád. Po náročnej príprave, kde si žiaci musia naštudovať tematické celky, ktoré nie sú v učebniciach a dokázať svoje zručnosti aj v praktickej časti sme opäť zaznamenali úspech našich žiakov.

             • FANTASTICKÉ VÝSLEDKY NA OK A KK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
             • BRÁNA JAZYKOV

             • 6. 5. 2023
             • 27. 4. 2023 naša škola, ZŠ M. R. Štefánika, privítala šesť družstiev z lučenských základných škôl, ktoré si k nám prišli zasúťažiť, zabaviť sa a zmerať svoje jazykové zručnosti z anglického a nemeckého jazyka v 7. ročníku jazykovej súťaže pod názvom Brána jazykov.

              Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti kvíz pod názvom Language Gate/ Tor Zu Den Sprachen preveril jazykové zručnosti 4-členných tímov zo ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Haličská cesta 7, ZŠ Vajanského, ZŠ L. Novomského, CZŠ sv. Jána Bosca a ZŠ a MŠ DSA Kubínyiho. Žiaci odpovedali na 20 otázok z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, krajinovedy a frazeológie tak z anglického, ako aj nemeckého jazyka.

             • BRÁNA JAZYKOV: Čítať viac
             • 5.5.2023 - DEŇ M. R. ŠTEFÁNIKA

             • 23. 4. 2023
             • 5.5.2023 si v meste Lučenec i v našej škole pripomenieme odkaz M. R. Štefánika pri príležitosti 104. výročia jeho tragického úmrtia.

              9.30 - pietna spomienka pri Pamätníku M. R. Štefánika

              10.00 - Beh o Pohár Domu Matice slovenskej

              11.00 - Slávnostná vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál M. R. Štefánika vo foyer MsÚ v Lučenci

             • 5.5.2023 - DEŇ M. R. ŠTEFÁNIKA : Čítať viac
             • NÁVŠTEVA POVERENÉHO PREMIÉRA EDUARDA HEGERA

             • 1. 5. 2023
             • Už po druhý raz navštívil našu školu poverený premiér Eduard Heger. V auguste 2021 si prišiel pozrieť aktivity letnej školy a hovorili sme spoločne o aktuálnych otázkach školstva.

              V rámci pracovného výjazdu na juhu Stredného Slovenska zavítal 27.4.2023 medzi našich deviatakov z IX.M na hodinu občianskej náuky.

             • NÁVŠTEVA POVERENÉHO PREMIÉRA EDUARDA HEGERA: Čítať viac
             • MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ

             • 29. 4. 2023
             • Súčasťou Folklórneho dňa, ktorý pre nás pripravil školský parlament, bolo aj naše tradičné podujatie Stavanie mája! Tešíme sa, že touto krásnou akciou môžeme rozvíjať tradície a sprostredkovávať ich našim žiakom.

              Ďakujeme žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí nám pomáhali v príprave, ale aj rodičom a starým rodičom, ktorí k nám v piatok 28.4.2023 zavítali!

             • MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ: Čítať viac
            •  

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie