• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • VŠETKOVEDKOVIA

             • 12. 2. 2023
             • Ešte na konci novembra prebehla v našej škole celoslovenská súťaž Všetkovedko, ale na výsledky sme si museli trošku počkať. A oplatilo sa. Veď byť úspešným v tejto súťaži nie je vôbec jednoduché.

              Deti musia preukázať svoje vedomosti z rôznych oblastí - matematiky, slovenského či anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, informatiky, hudby a umenia.

             • VŠETKOVEDKOVIA: Čítať viac
             • AFTER SCHOOL

             • 12. 2. 2023
             • Žiaci zo IV.C triedy na hodine anglického jazyka prezentovali svoje projekty After school. Žiaci vedeli využiť danú slovnú zásobu a svojou kreativitou vytvorili nádherné postery. Žiaci sa navzájom inšpirovali a ponúkli širokú paletu aktivít svojim spolužiakom, ktoré môžu robiť po škole.

              Mgr. Erika Vavríková

             • AFTER SCHOOL: Čítať viac
             • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ

             • 2. 2. 2023
             • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, milí piataci!

              Informujeme Vás, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

             • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ: Čítať viac
             • KORČUĽKO

             • 12. 2. 2023
             • V rámci aktívnej stredy v ŠKD majú všetky oddelenia možnosť zúčastňovať sa záujmovej činnosti pod názvom Korčuľko, ktorá je realizovaná v zimných mesiacoch na mestskom Zimnom štadióne v Lučenci. Deti majú možnosť pod vedením dvoch skúsených profesionálnych trénerov urobiť svoje prvé korčuliarske kroky alebo tí skúsenejší zdokonaliť svoje nadobudnuté zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Veľké množstvo deti vníma veľmi pozitívne mať možnosť celý zimný štadión aj s trénerom len pre seba a do sýtosti si zakorčuľovať.

             • KORČUĽKO: Čítať viac
             • KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME

             • 7. 2. 2023
             • Každoročne počas zimy deti v školskom klube prikrmujú vtáčikov. Kŕmidlá máme umiestnené v areáli našej školy. Najčastejšie vidíme pri kŕmidle vrabce, sýkorky, drozdy a stehlíky. Vtáčiky sú mimoriadne učenlivé a radi sa vracajú na miesto, kde majú dostatok potravy. Ich návštevy potom neprestávajú ani s príchodom jari a leta, kedy nás odmenia štebotavou prítomnosťou. Deti z 2. a 10. oddelenie ŠKD.

             • KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME: Čítať viac
             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

             • 1. 2. 2023
             • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

              Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

              Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.2.2023 do 30.6.2023 v rámci projektu POP v edukácii detí a žiakov II.

             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA: Čítať viac
             • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV

             • 16. 1. 2023
             • Vážení rodičia, milé deti!

              Od 7.2.2023 otvárame v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky Detva pre deti materských a základných škôl do 10 rokov GYMNASTICKÉ TRÉNINGY!

              Tréningový proces bude prebiehať od 7.2.2023 vždy utorky od 16.00 hod. Tréning bude trvať 1 hodinu. Podľa záujmu a úrovne budú deti rozdelené do skupín. Tréningy budú realizované s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva v priestoroch telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

             • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV : Čítať viac
             • PASOVANIE PRVÁČIKOV

             • 3. 2. 2023
             • 31. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť - PASOVANIE PRVÁČIKOV.

              Po krátkom príhovore moderátorov sme dali priestor našim prváčikom, aby nám predstavili svoj program, ktorý si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi – pánom učiteľom P. Anderlem, pani učiteľkami Z. Kamenskou a Z. Fungáčovu.

             • PASOVANIE PRVÁČIKOV: Čítať viac
             • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR

             • 3. 2. 2023
             • Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo Slávnostné oceňovanie žiakov mesiaca za mesiace december a január.

              Vedenie školského parlamentu spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ocenilo žiakov, ktorí sú pre svojich spolužiakov pozitívnym vzorom či už v správaní, vzdelávaní, prístupom, snaživosťou, reprezentáciou.

             • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR: Čítať viac
             • FÁZY MESIACA

             • 2. 2. 2023
             • Veľmi zaujímav aktivitu realizovali žiaci na Astronomickom krúžku. Spolu s pani učiteľkou Marianou Kováčovou Korimčákovou si prakticky vyrobili pomôcku zameranú na fázy mesiaca. fazymesiaca.mp4

             • FÁZY MESIACA: Čítať viac
             • MOJI RÔZNORODÍ ŽIACI

             • 2. 2. 2023
             • V čítanke sme mali text, že deti sú ako kvety, každé je inakšie a všetky sú pekné. To platí aj pre moju triedu. Mám v nej žiakov so ŠVVP, mentálnym postihnutím, autistu, žiaka z Ukrajiny, žiakov z rómskeho prostredia, žiakov, ktorí sú veľmi šikovní, žiakov, ktorí potrebujú pomoc.

              Učiteľ, ktorí má dozor a nazrie do mojej triedy, alebo zastupuje v mojej triede nič si nevšimne. Vidí deti, ktoré sú ako každé iné. Rozprávajú sa v oddychovom kútiku, smejú, kreslia, hrajú hry, sú veselé,...

             • MOJI RÔZNORODÍ ŽIACI: Čítať viac
             • UKONČENIE 1. POLROKA 2022/2023

             • 25. 1. 2023
             • Vážení rodičia!

              31.1.2023 obdržia žiaci výpis hodnotenia a klasifikácie za 1. polrok ako aj pochvaly udelené triednymi učiteľmi. Výpisy obdržia zákonní zástupcovia aj elektronicky prostredníctvom Edupage.

              Pochvaly udelené riaditeľkou školy a všetky výchovné opatrenia obdržia rodičia prostredníctvom pošty.

             • UKONČENIE 1. POLROKA 2022/2023: Čítať viac
             • RAJO AUTOMAT – UKONČENIE PREVÁDZKY K 31.1.2023

             • 24. 1. 2023
             • Vážení rodičia!

              Informujeme Vás, že k 31.1.2023 ukončuje spoločnosť Rajo prevádzku Rajo–automatu na našej škole. Z dôvodu zapojenia sa školy do mliečneho programu, prostredníctvom ktorého dostávajú žiaci mlieka zadarmo, sa prevádzka automatu stáva neefektívnou.

              Kredit, ktorý majú žiaci na karte, môžu žiaci využiť na zakúpenie produktov v automate do 31.1.2023 alebo požiadate spoločnosť Rajo o vrátenie peňazí, ktoré sú na karte. Je potrebné napísať na: karty@rajo.sk

             • RAJO AUTOMAT – UKONČENIE PREVÁDZKY K 31.1.2023: Čítať viac
             • NIKITA SÚČASŤOU STRIEBORNÉHO TÍMU NA EYOF 2023

             • 29. 1. 2023
             • Pozorne sme sledovali zápasy so Švajčiarskom, Rakúskom, Fínskom i Českom dievčat do 16 rokov na ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE EYOF 2023. Veď hokej je súčasťou aj našej školy a na EYOF 2023 sme mali zastúpenie v osobe žiačky 8. ročníka Nikity Liliany Krištofíkovej.

              Dievčatá sa prebojovali až do finále, kde bojovali „ako dračice“, ale v 3. tretine nás Češky prestrieľali a o víťazovi bolo rozhodnuté.

             • NIKITA SÚČASŤOU STRIEBORNÉHO TÍMU NA EYOF 2023: Čítať viac
             • TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA

             • 28. 1. 2023
             • Naša škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, inklúziu nevnímame ako strašiak, ale ako príležitosť. Prekonávanie bariér je beh na dlhé trate, preto sa neustále snažíme prehlbovať svoje vedomosti formou rôznych vzdelávacích programov, školení, webinárov, besied i komunitných stretnutí.

              Dňa 18.1. 2023 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci webinár zameraný na tému inklúzie - Inklúzia - strašiak alebo príležitosť. Uvedomujeme si, že každý žiak je individuálna bytosť a potrebuje iný prístup, preto je dôležité, aby si pedagóg rozširoval svoje obzory zo zdrojov, ktoré sú garanciou odbornosti a skúsenosti.

             • TAM, KDE JE OCHOTA A CHCENIE, JE AJ CESTA: Čítať viac
             • SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA

             • 19. 1. 2023
             • V súvislosti s otvorením Gymnastiky pre deti do 10 rokov na našej škole v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky sme navštívili ZŠ na Ul. obrancov mieru v Detve, ktorá pod vedením Mgr. Jána Gabľasa podporuje tento druh športu. Stretli sme sa priamo s trénerkami Klubu športovej gymnastiky, Katarínou Krekáňovou a Zuzanou Ostrihoňovou. Videli sme nielen priestory ale aj skvelé gymnastky od najútlejšieho veku až po reprezentatky SR v športovej gymnastike. Bol to zážitok! Ďakujeme za príjemné stretnutie a tešíme sa na spoluprácu!

             • SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA: Čítať viac
             • NIKITA L. KRIŠTOFÍKOVÁ NA ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE

             • 22. 1. 2023
             • To, že naša škola má vynikajúcich žiakov, potvrdzuje aj Nikita Liliana Krištofíková z VIII.B, ktorá je reprezentantkou SR v ľadovom hokeji. 21.-28.1.2023 sa zúčastňuje Zimného olympijského festivalu mládeže EYOF 2023 v talianskom Friuli-Venezia Giulia. Nikite a jej tímu držíme v reprezentácii školy a Slovenska palce!

             • NIKITA L. KRIŠTOFÍKOVÁ NA ZIMNOM OLYMPIJSKOM FESTIVALE MLÁDEŽE: Čítať viac
             • POPLATKY ZA ŠKD A STRAVU SA V MESIACI FEBRUÁR NEMENIA

             • 11. 1. 2023
             • Vážení rodičia!

              V súvislosti s avizovaným zvyšovaním poplatkov za ŠKD a stravu Vás informujeme, že v mesiaci február 2023 sú poplatky v nezmenenej výške:

              ŠKD - 10€

              Strava: I.stupeň: 1 obed 1,21€ + 4€ réžia mesačne a II. stupeň: 1 obed 1,30€ + 4€ réžia mesačne

              Poplatky za ŠKD a stravu sa budú meniť od marca 2023!

             • POPLATKY ZA ŠKD A STRAVU SA V MESIACI FEBRUÁR NEMENIA : Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie