• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • PROJEKT DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY

             • 4. 11. 2022
             • Už tento školský rok sa naši malí piataci z V.A triedy stihli popasovať s vypracovaním projektu na hodinách matematiky. Zadanie projektu bolo jasné - spracovať problematiku počtu dopravných nehôd na Slovensku v rokoch 1997 až 2006 formou prehľadnej tabuľky a následne stĺpcovým grafom.

              Najprv sme vyplnili tabuľku a narysovali na základe tejto tabuľky stĺpcový graf v pracovnom zošite z matematiky a zošite matematiky, kde sme stĺpcový graf narysovali a farebne vyznačili jednotlivé stĺpce. Žiaci na základe toho získali cennú skúsenosť, aké veľmi náročné je rysovať rukou stĺpcový graf a koľko veľa času takáto práca zaberie.

             • PROJEKT DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY : Čítať viac
             • NA PRVOUKE V II.B

             • 4. 11. 2022
             • V tomto školskom roku som sa rozhodla pre alternatívnu blokovú výučbu prvouky v 2.B.

              Nepracujeme s učebnicou, ale učivo sprostredkúvam žiakom formou zážitkového a prezenčného vyučovania. Po teoretickom spracovaní učiva si niektoré témy kompletizujeme vo forme výroby LAPBOOKU. Žiaci si nielen zopakujú naučené a osvojené, ale si vytvoria súbor poznámok, ktorý im slúži neskôr na opakovanie celku vo forme plagátu, či pojmovej mapy.

             • NA PRVOUKE V II.B: Čítať viac
             • JESENNÉ PRÁZDNINY

             • 14. 10. 2022
             • Milí priatelia!

              Prajeme Vám pohodové a pokojné jesenné prázdniny! Zaspomínajme na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, oddýchnime a načerpajme potrebných síl do ďalších dní!

              Stretneme sa v našej školičke opäť 2. novembra!

             • JESENNÉ PRÁZDNINY: Čítať viac
             • HALLOWEENSKE VYUČKO

             • 28. 10. 2022
             • 27.10.2022 sa uskutočnilo vyučovanie v maskách, ktoré sa u spolužiakov tešilo veľkej obľube.

              Vyhodnocovali sme halloweensku výzdobu, kreativitu a originálnosť tried, snahu ale aj masky, v ktorých žiaci prišli dnes do školy.

              Hodnotenie bolo náročné, pretože tohtoročná konkurencia bola ozaj silná.

             • HALLOWEENSKE VYUČKO: Čítať viac
             • NOVÉ KNIHY DO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Z PROJEKTU NAŠA INKLUZÍVNA ŠKOLA

             • 28. 10. 2022
             • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme v mesiaci október 2022 do školskej knižnice zakúpili 283 kníh pre deti a mládež.

              Príbehy súčasnosti a minulosti poukazujú na témy ako sú priateľstvo, láska, dospievanie, prežívanie straty, samoty, obáv, na témy ako šikanovanie a poukazujú na rozmanitosť a výnimočnosť každého z nás.

             • NOVÉ KNIHY DO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Z PROJEKTU NAŠA INKLUZÍVNA ŠKOLA: Čítať viac
             • 2. MIESTO TOBIASA KORONCZIHO NA OBK V ŠACHU

             • 28. 10. 2022
             • Dňa 25. októbra sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v šachu ZŠ a výborne obstalo v silnej konkurencii. Vyvrcholením všetkého bol výkon Tobiasa Koroncziho (VIII.C), ktorý obsadil výborné 2. miesto a tým sa kvalifikoval na krajské kolo šachu ZŠ.

              Každý z účastníkov zvíťazil minimálne v troch kolách, nazbieral nové skúsenosti a užil si tej úžasnej atmosféry napätia, ktorá zvyčajne vládne na šachových turnajoch. Našu školu reprezentovali: Vadym Timoshevskyi (III.B), Paľo Vranský (III.A), Filip Kovač (IV.A), Tereza Vargová (IV.B), Emma Hrdličková (V.B), Roman Babinský (V.C), Sofia Okohribová (VI.A), Josef Cerovský (IX.M), Michal Očenaš (IX.M).

             • 2. MIESTO TOBIASA KORONCZIHO NA OBK V ŠACHU: Čítať viac
             • EXKURZIA DO HVEZDÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE

             • 28. 10. 2022
             • Dňa 17. a 24.10.2022 sme so žiakmi 5.ročníkov navštívili hvezdáreň v Rimavskej Sobote.

              Žiaci absolvovali prednášku o Slnečnej sústave, mohli si prezrieť ďalekohľad a pri priaznivom počasí pozorovať Slnko i Mesiac a obhliadnuť astroškolu v prírode. Väčšina žiakov si so sebou okrem zážitku odniesla aj zaujímavý suvenír.

             • EXKURZIA DO HVEZDÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE: Čítať viac
             • STAVEBNÉ ÚPRAVY CESTY UL. B. NEMCOVEJ

             • 4. 10. 2022
             • Vážení rodičia!

              Informujeme Vás, že od 5.10.2022 s predpokladaným termínom ukončenia 31.10.2022 (v prípade nepriaznivého počasa sa ukončenie prác môže predĺžiť) začína stavebná úprava miestnej cesty Ulica B. Nemcovej v úseku od križovatky s Ulicou F. Lehára až po križovatku s Ulicou F. M. Dostojevského.

             • STAVEBNÉ ÚPRAVY CESTY UL. B. NEMCOVEJ: Čítať viac
             • 1. MIESTO NAŠICH ŽIAKOV NA NOVOHRADSKÝCH HRÁCH V ATLETIKE

             • 22. 10. 2022
             • 19.10.2022 sa uskutočnili Novohradské hry v atletike. Výborné športové podujatie, na ktorom sme nemohli chýbať ani my. Pod vedením Mgr. M. Pentku a Mgr. P. Vranského nás reprezentovali Karin Košíková IX.A, Nela Júlia Lökeová VII.C, Simona Dobrocká VIII.A, Lea Ďurošová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B, Róbert Motoška VIII.C, Samir Faizi VIII.C, Daniel Drugda VIII.A, Marek Ďuroš IX.M, Michal Nagy VII.C, Miroslav Buna IX.M.

             • 1. MIESTO NAŠICH ŽIAKOV NA NOVOHRADSKÝCH HRÁCH V ATLETIKE: Čítať viac
             • NA KRÚŽKU TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

             • 22. 10. 2022
             • Začali sme náš krúžok - Tvorím, tvoríš, tvoríme aj tento školský rok. Žiaci sa veľmi tešili. Rozvíjali svoje zručnosti a vytvorili krásne náramky a ozdoby na kľúčenky.

              Mgr. Erika Vavríková

             • NA KRÚŽKU TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME: Čítať viac
             • ZLATÁ RYBKA

             • 22. 10. 2022
             • 19.10. 2022 sme sa v rámci ŠKD zúčastnili divadelného predstavenia - Zlatá rybka, ktoré prinieslo so sebou veľa zábavných chvíľ. Predstavenie bolo pre deti nielen komické, ale zároveň aj poučné. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a ďakujeme!

              Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

             • ZLATÁ RYBKA: Čítať viac
             • JESENNÉ DEKORÁCIE ŠKD

             • 22. 10. 2022
             • Vo štvrtok 20.10.2022 naše II. a IV. oddelenie navštívili spolu s ich pani vychovávateľkami Zdenkou Krutekovou a Alexandrou Bokorovou Mestský úrad v Lučenci, kde si pozreli zaujímavé jesenné výtvory z rôznych škôl. Medzi nimi samozrejme nechýbali dekorácie ani z nášho ŠKD!

              Alexandra Bokorová

             • JESENNÉ DEKORÁCIE ŠKD: Čítať viac
             • EXKURZIA DO BOTANICKEJ A ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY V KOŠICIACH

             • 20. 10. 2022
             • Dňa 13.10.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili na biologickej exkurzie. Najprv sme navštívili Botanickú záhradu Univerzity P.J.Šafárika, kde sme pod vedením odborného pracovníka absolvovali prehliadku krásnych skleníkov, v ktorých sme spoznali rastliny zo všetkých krajín sveta.

              Následne sme sa presunuli do Zoologickej záhrady v Kavečanoch. Tu sme si vypočuli prednášku o živote plazov a tí najodvážnejší sa mohli s hadom na krku aj odfotiť. Príslušný pracovník nás oboznámil o kŕmení tučniakov a párik tuleňov nám ukázal úžasné zručnosti a akrobacie vo vode.

             • EXKURZIA DO BOTANICKEJ A ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY V KOŠICIACH: Čítať viac
             • PRVÝ CYKLOVÝLET VII. ODDELENIA

             • 22. 10. 2022
             • Prvý cyklovýlet VII. oddelenia ŠKD: Lučenec - Halič - Stará Halič - Tomašovce - Vidiná - Lučenec - 25 km sa vydaril na jednotku a dúfam, že k spokojnosti všetkých zučasnených deti aj rodičov. Ďakujem kolegyni Bc. M. Gurajovej a rodičom za aktívnu pomoc hlavne pri jazde na bicykloch mimo cyklotrás.

             • PRVÝ CYKLOVÝLET VII. ODDELENIA: Čítať viac
             • MISIJNÝ OKTÓBER

             • 20. 10. 2022
             • Detská modlitba ruženca má veľkú silu- vchádza do Ježišovho Božieho Srdca. Žiaci navštevujúci katolícke náboženstvo sa 19.10. v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie modlili posvätný ruženec - Svetla.

              V modlitbe vyprosovali pokoj a mier vo svete v našich rodinách a pracoviskách. Ruženec je modlitbou pokoja v ktorej rozjímame o živote Pána Ježiša a Nebeskej Matke Panne Márii.

             • MISIJNÝ OKTÓBER: Čítať viac
             • ZAPOJTE SA DO EXPERT GENIALITY SHOW

             • 12. 10. 2022
             • Expert geniality show je celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

              Súťaž sa uskutoční dňa 30. novembra 2022 (streda), ale prihlásiť je možné len do 21.10.2022 (u p. učiteľky Benediktyovej).

             • ZAPOJTE SA DO EXPERT GENIALITY SHOW: Čítať viac
             • PODPORA VEDY A TECHNIKY NA NAŠEJ ŠKOLE

             • 16. 10. 2022
             • Žiaci 7. ročníka sa dňa 12.10.2022 zúčastnili exkurzie do Atlantis v Leviciach. Cieľom tohto centra je sprostredkovať návštevníkom jedinečný čas naplnený zážitkami a zábavou. Žiaci si vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Vypočuli si prednášku o najdôležitejších vynálezoch, ktoré posunuli ľudstvo vpred – objavenie kolesa, internetu, zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky. Mohli si vyskúšať rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu. Zábava a učenie tým však nekončili, zahrať sa mohli i v bublinovom raji a aj na 9D simulátore.

             • PODPORA VEDY A TECHNIKY NA NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
             • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU

             • 14. 10. 2022
             • Naša škola M. R. Štefánika sa zúčastnila na Majstrovstvách okresu Lučenec v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktorý sa uskutočnil dňa 12. 10. 2022 v obci Divín. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Medzi jednotlivcami sa na 2 mieste umiestnila Simona Dobrocká z triedy VIII. A. Na 3. mieste sa umiestnil Daniel Drugda, taktiež z triedy VIII. A. Medzi družstvami naši žiaci nadali konkurencii šancu, a ako dievčatá aj chlapci obsadili tie najvyššie miesta.

             • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie