• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTKU!

     • Ďakujeme malým i veľkým návštevníkom, ktorí nás potešili návštevou 1.4.2023 počas Dňa otvorených dverí! Bolo to skvelé stretnutie v príjemnej atmosfére.

      Veríme, že sa s Vami stretneme na ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA 3.-4.4.2023.

      Tešíme sa na Vás!

     • UČEBŇA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA SA MENÍ NA MULTIFUNKČNÚ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

     •  V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme vybudovanie miestnosti, ktorá bude spĺňať niekoľko účelov.

      1. Miestnosť bude slúžiť na vzdelávacie účely pre žiakov i dospelých - nový moderný nábytok umožní varírovanie potrieb pre vzdelávacie účely.

      2. Miestnosť bude vybavená na senzorickú integráciu a pre reláxáciu. Jej návrh ako aj prvky sú odkomunikované s firmou ako odborným garantom, ktorá poskytuje komplexné vybavenie pre uvedené účely.

      3. Miestnosť môžu vyžívať odborní zamestnanci v rámci realizácie ich odbornej činnosti, asistenti učiteľa v práci so žiakmi, vychovávatelia ŠKD v rámci oddychovej činnosti ale aj vyučujúci podľa potrieb. Môžu v nej oddychovať zamestnanci.

      Aktuálne máme za sebou prvé aktivity zamerané na zmeny. Položila sa nová plávajúca podlaha, zakúpili sme zatieňovacie rolety, ktoré spĺňajú nielen túto funkciu ale aj absorbujú teplotu, čím vylepšujeme celkovo psychohygienické podmienky školy. Obstarali sme nový nábytok a prvky pre senzorickú integráciu a relaxáciu. Súčasťou aktivít bude aj vzdelávanie pre zamestnancov školy v uvedenej problematike.

     • REKONŠTRUKCIE VSTUPOV

     • Priebežne s rekonštrukciou chlapčenských toaliet v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme začali realizovať aj rekonštrukciu vstupov do pavilónu A a do hlavnej budovy. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie je zabezpečiť bezbariérovosť ako bežný štandard moderných škôl.

      Do pavilónu A rekonštruujeme vstup, ktorý sa napája na šatňu a následne na schodište na I. poschodie. Výstupom vo finálnej fáze bude montáž plošiny. Podobne sme rekonštruovali vstup do hlavnej budovy s tým, že aj v hlavnej budove bude výstupom aj plošina, ktorou sa zdravotne postihnutý vie dostať na I. poschodie a následne sa dostane do tried II. stupňa. V rámci rekonštrukcie sme zabezpečili aj výmenu vstupných dverí, ktoré umožňujú aj zdravotne postihnutým dostať sa do jednotlivých budov samostatne.

      Naším ďalším cieľom je vytvorenie oddychových zón. Pri pavilóne A a pri vstupe do hlavnej budove budú osadené lavičky.

     • ZAČALI SME S POSTUPNOU VÝMENOU VNÚTORNÝCH ŽALÚZIÍ V PAVILÓNE A

     • V mesiaci marec 2023 sme začali s výmenou vnútorných stropných žalúzií na 2. poschodí pavilónu A a to v triedach II.A a II.B. Jedná sa o náš dlhodobý cieľ zlepšovať psychohygienické podmienky našej školy v súvislosti s vysokými teplotami v jarných a letných mesiacoch.

     • EMMKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 4. 4. 2023 sa konalo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v I.kategórii v prednese prózy reprezentovali Emma Hrdinová zo IV.C a Nina Pružincová z III.A triedy. V III. kategórii svoju prózu predniesol Michal Šarkan z IX.M triedy.

      V silnej konkurencii pekne precítených prednesov obsadili MICHAL ŠARKAN v III. kategórii prózy 3.miesto a EMMA HRDINOVÁ v I.kategórii prednesom prózy očarila nielen obecenstvo, ale aj porotu a umiestnila sa na postupovom 1. mieste.

      Emmke budeme držať päste na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v máji v Banskej Bystrici pod názvom Sládkovičova Radvaň. Ninke, Emmke a Miškovi ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • COVID19 - INFORMÁCIE

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so zrušením vyhlášky od 20.3.2023, ktorou sa určila povinná 5-dňová izolácia osôb s Covidom19 a v súvislosti s tým, že sa Covid19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, Vás žiadame: v prípade zistenia, že Vaše dieťa má Covid19, kontaktujte detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečte domácu liečbu dieťaťa – neposielajte choré dieťa do kolektívu.

      Viac informácií: Informácie ÚVZ SR

      V Lučenci, 16.3.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

     • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

     • II.A NAVŠTÍVILA NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU

     • 5.4.2023 sa žiaci II.A triedy vybrali na jedno veľmi pekné miesto - do knižnice. Veľmi sme sa na túto návštevu tešili. V krásnych vynovených priestoroch nás medzi knihami privítala pani knihovníčka Maťka, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavého o knihách, aj nás naučila, ako sa máme v knižnici správať. Na záver našej návštevy sme si vypočuli rozprávku o sedemhlavej žirafe z pera Kristy Bendovej. Pre všetky deti to bol krásny zážitok a už teraz sa tešíme na deň, keď si budeme môcť ísť vypožičať prvé knihy.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • ŽIACI UČITEĽMI

     • 24.3.2023 sme mohli, my učitelia, trošku oddychovať, pretože sa pred tabule postavili miesto nás naši žiaci, ktorí si takto mohli vyskúšať, aké to je, byť učiteľom, hoci len na chvíľu. V II.A boli takýmito učiteľmi žiaci zo VI.C triedy - Martin Lekeň, Lukáš Juraštík, Mia Malovcová a Nina Tóthová. Všetky deti musím pochváliť, pretože sa na svoje hodiny pripravili naozaj svedomito - prišli na konzultácie, vyžiadali si materiály. Hodiny s nimi boli naozaj výborné, našim druhákom sa veľmi páčili, určite by sa takto chceli učiť aj častejšie. Preto sa už teraz tešíme, kto bude na budúci rok v našej triede učiteľom!

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie