O našej škole

Profilácia školy

Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

Od roku 1983 sa škola profiluje na rozšírené vyučovanie  matematiky a prírodovedných predmetov;

Podporujeme výučbu regionálnej výchovy od 1. ročníka – škola nesie meno Škola s regionálnou výchovou;

Podporujeme rozvoj hokejových talentov otvorením bežných tried so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej v spolupráci s Hockey Club Lučenec.

Ďalšie ciele školy:

 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka;
 • výučba 2. cudzieho jazyka – nemecký a ruský jazyk;
 • IT zručnosti žiakov od 2. ročníka;
 • Podpora pohybových aktivít vytvorením predmetu Športové hry na 2.stupni;
 • Kariérové poradenstvo – profesijná orientácia žiakov od 5. ročníka;
 • Podpora nadaných a výborných žiakov;
 • Podpora žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacím potrebami;
 • Maximálny rozvoj žiackeho potenciálu.

ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.wmv


  

   

     

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria