• Profilácia školy

    • Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

     Od roku 1983 sa škola profiluje na rozšírené vyučovanie  matematiky a prírodovedných predmetov;

     Podporujeme výučbu regionálnej výchovy od 1. ročníka – škola nesie meno Škola s regionálnou výchovou;

     Podporujeme rozvoj hokejových talentov otvorením bežných tried so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej v spolupráci s Hockey Club Lučenec.

     Ďalšie ciele školy:

     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka;
     • výučba 2. cudzieho jazyka – nemecký a ruský jazyk;
     • IT zručnosti žiakov od 2. ročníka;
     • Podpora nadaných a výborných žiakov;
     • Podpora žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacím potrebami;
     • Rozvoj žiackeho potenciálu;
     • Pestrá paleta záujmovej činnosti;
     • Celodenná škola;
     • Škola ako učiaca sa komunita;

       

        

      

      

          

       

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie