• MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

   • MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ A JEJ VARIANTY

    VARIANT A - PRIESTOR NA VZDELÁVACIE ÚČELY

    VARIANT B - PRIESTOR NA SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

    SPUSTILI SME PRVÉ AKTIVITY NA VYTVORENIE MULTIFUNKČNEJ MIESTNOSTI PRE SENZORICKÚ RELAXÁCIU

    V mesiaci marec 2023 máme za sebou prvé aktivity zamerané na zmeny. Položila sa nová plávajúca podlaha, zakúpili sme zatieňovacie rolety, ktoré spĺňajú nielen túto funkciu ale aj absorbujú aj teplotu, čím vylepšujeme celkovo psychohygienické podmienky školy. Obstarali sme nový nábytok a prvky pre senzorickú integráciu a relaxáciu. Súčasťou aktivít bude aj vzdelávanie pre zamestnancov školy v uvedenej problematike.

     

     

     

    UČEBŇA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA SA ZMENÍ NA MULTIFUNKČNÚ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ RELAXÁCIU

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme vybudovanie miestnosti, ktorá bude spĺňať niekoľko účelov.

    1. Miestnosť bude slúžiť na vzdelávacie účely pre žiakov i dospelých - nový moderný nábytok umožní varírovanie potrieb pre vzdelávacie účely.

    2. Miestnosť bude vybavená na senzorickú integráciu a pre reláxáciu. Jej návrh ako aj prvky sú odkomunikované s firmou ako odborným garantom, ktorá poskytuje komplexné vybavenie pre uvedené účely.

    3. Miestnosť môžu vyžívať odborní zamestnanci v rámci realizácie ich odbornej činnosti, asistenti učiteľa v práci so žiakmi, vychovávatelia ŠKD v rámci oddychovej činnosti ale aj vyučujúci podľa potrieb. Môžu v nej oddychovať zamestnanci školy.

    Učebňa pred realizáciou:

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie