• PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

     • Miesto konania plaveckého výcviku:  Kúpalisko Novolandia Rapovce

      Finančné zabezpečenie pobytu:  12,50 € hradí zákonný zástupca

      - cestovné – autobusová doprava – 1 autobus - J. Jackuliak – hradí OZ Školák Lučenec

      - vstupy – 2,50 €/ žiaka/deň – spolu za 5 dní – 12,50 €

      - Úhradu je potrebné zaslať na SK30 7500 0000 0040 2938 2610, do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      - Žiak si so sebou berie len vreckové (nie je potrebné)

      - Po vyúčtovaní budú zvyšné financie zákonným zástupcom vrátené na účet.

      Výstroj potrebná k absolvovaniu plaveckého výcviku: preukaz poistenca; plavky, plavecká čiapka, plavecké okuliare, župan, osuška, gumené šľapky, krém na opaľovanie, sprchový gel a šampón, hygienické potreby + sušič

      Plán organizačného zabezpečenia:

      Žiaci prichádzajú do školy ako v bežný školský deň, následne s vyučujúcimi odchádzajú parkovisko pri Mestskom parku. O 8:30 hod. – odchod autobusom, návrat cca. 12.30 hod. Parkovisko Mestský park Lučenec

      - Obed v školskej  jedálni, žiaci odchádzaujú do ŠKD alebo domov.

      Personálne obsadenie:

      Mgr. Pavel Vranský – vedúci plaveckého výcviku

      Mgr. Marek Pentka, Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Martina Karáseková, Mgr. Ingrid Hašková, Mgr. Zuzana Fungáčová  

      Zákonný zástupca obdrží: informovaný súhlas, ktorý obsahuje všetky informácie k plaveckému výcviku

      Zákonný zástupca odovzdá najneskôr do 31.5. 2022 vedúcemu plaveckého výcviku formulár, ktorý obsahuje: vyjadrenie zákonného zástupcu, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – vyplní príslušný detský lekár (môže byť aj výmenný lístok), zákonný zástupca vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Mgr. Pavel Vranský, vedúci plaveckého výcviku

     • LETNÝ TÁBOR ŠKD - PRIHLASOVANIE

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v školskom roku 2021/2022 organizuje Školský klub detí pri ZŠ M. R Štefánika denný letný tábor

       „LETO  V ŠKD“

      v termíne od 4.7.2022 do 8.7.2022

      Denné letné tábory v našom školskom klube detí majú viacročnú tradíciu a sú veľmi obľúbené u detí, ale aj u rodičov, pretože ponúkajú pestrý a pre deti zaujímavý program. Každý deň môžu zažiť nové dobrodružstvá, zrelaxovať v prírode, pri vode, zabaviť sa, zašportovať si, dozvedieť sa nové zaujímavosti z histórie, obohatiť svoje vedomosti.

      Poplatok za letný tábor je 120 eur (zaplatiť na číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2938 2610 do 10.6.2022, nezabudnúť do poznámky meno dieťaťa!). V cene je vstupné, doprava, teplá strava. Záujem o letný tábor je potrebné nahlásiť vychovávateľom v príslušnom oddelení ŠKD do 31.5.2022.

      Plánovaný program letného tábora ŠKD :

      1. skupina : vedúci LT – Jana Luptáková

      Pedagogický dozor: Zdenka Kruteková, Lenka Rusnáková, Saška Bokorová

      Pondelok: Habakuky – rozprávkové mesto Donovaly

      Utorok : štátny sviatok

      Streda :  Zveropark  Žarnovica

      Štvrtok : Kupko Strehová

      Piatok :  Kúpalisko Kurinec – Rimavská Sobota

       

      2. skupina : vedúci LT – Bc. Ildiko Chamulová

      Pedagogický dozor: Mgr. Maroš Bunganič, Zuzka Péliová, Mgr. Nikolka Štromajerová

      Pondelok: Zveropark  Žarnovica

      Utorok : štátny sviatok

      Streda :  Habakuky – rozprávkové mesto Donovaly

      Štvrtok : Kúpalisko Kurinec – Rimavská Sobota

      Piatok :  Kupko Strehová

     • ŽABKY Z I.B MILO PREKVAPILI RODIČOV

     • Po rodičovskom združení nás, rodičov, dnes čakalo krásne prekvapenie. Veľmi sa tešíme, že sa naši šikovní prváčikovia počas školského roka naučili nielen písať, čítať, počítať, ale spoznali aj nových kamarátov, s ktorými prežívajú každodenné dobrodružstvá. V triede, v ktorej sa pod taktovkou pani učiteľky S. Tokárovej a pani vychovávateľky N. Gramanich Štromajerovej naše deti učia, napredujú a objavujú nepoznané, sa veru nezabúda ani na zábavu, spev a tanec. S úsmevom na tvári a radosťou v srdci sme si užili nádherné popoludnie s Vami, naše milé žabky.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V TECHNIKE

     • Pre náš projekt sme si vybrali drevo, ako materiál, ktorý sme samostatne opracovali a následne umelecky dotvorili vypaľovačkami. Vznikli krásne práce žiakov VIII.A a VIII.M triedy.

      Mgr. Eliška Slížová

     • PIKOPRETEK 2022

     • Pikopretek je športovo-matematická súťaž, ktorú organizuje nezisková organizácia P-MAT už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5. - 9. tried základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Naša škola vďaka trojročnej spolupráci s P-MATom sa tento školský rok zúčastnila tejto úžasnej súťaže po prvýkrát. V každej kategórii súťažil jeden tím z našej školy. Táto súťaž preverila nielen matematické a logické schopnosti našich žiakov, ale museli aj poriadne načrieť do svojich fyzických a energetických rezerv.

      Pikopretek sa konal dňa 19.5.2022 na bratislavskej Železnej studienke. Súťažiaci mali za úlohu prebehnúť trať dlhú zhruba 3 km a v rámci nej riešiť rôzne matematické, logické a športové úlohy na stanovištiach umiestnených pozdĺž celej trate. Na trať vybiehali postupne v časových intervaloch. O celkovom poradí rozhodol nielen čas, za ktorý súťažiaci zdolali celú trasu, ale aj body za splnenie jednotlivých úloh.

      Môžem pokojne skonštatovať, že sme strávili úžasný deň v krásnom prírodnom prostredí v spoločnosti príjemných a dobre naladených ľudí, ktorí prišli nielen súťažiť, ale naučiť sa niečo nové, inšpirovať sa novými nápadmi a spoznať iný uhol pohľadu na vyučovanie matematiky. Všetci naši žiaci podali neuveriteľný výkon, bojovali zo všetkých síl, dosiahli krásne výsledky a fantasticky reprezentovali našu školu a vlastne celý región.

      Na záver prajem našim mladým matematikom nielen množstvo takýchto krásnych zážitkov, úspechov a výletov, ale aj veľa nadšenia, energie a síl do budúcnosti. Chcem sa im poďakovať za reprezentáciu a zviditeľnenie našej školy, ale aj za možnosť stráviť krásny deň s úžasnými ľuďmi.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • 1. KOLO FLORBALOVEJ LIGY

     • Po 1. kole 4 zápasy, 4 výhry, skore 28:1! Ďakujeme Kristián Dudáš VI.B, Teo Boroš VI.B, J.Marcinek VII.B, Richard Molnár VII.B, Peter Talán VIII.A, Tomáš Vajko VIII.M, Marek Žíroš IX.Š, Michal Kubáš IX.Š, Marko Varga IX.Š. V júni nás čaká 2. kolo!

     • ATLETICKÝ 4 BOJ

     • 20.5.2022 sa za ideálneho počasia po dlhšej prestávke konala atletická súťaž mladších žiakov a žiačok s názvom „Atletický 4 boj“. Aj naša škola využila pozvánku, a zúčastnila sa atletickej súťaže, kde boli na programe 4 disciplíny – beh 60 m, skok do diaľky, hod raketkou, beh 600 m dievčatá, beh 1000 m chlapci.

      Našu školu reprezentovalo 6 žiakov: Matúš Hrubík VI.B, Dominik Hulák VI.C, Michal Nagy VI.C, Lea Ďurošová VII.A, Paulína Moravčíková VI.B, Simona Dobrocká VII.A.

      Posledná spomenutá Simona nám urobila najväčšiu radosť, nakoľko sa v celkovom poradí po súčte bodov zo všetkých 4 disciplín umiestnila na výbornom 3.  mieste za čo jej gratulujeme,  a ostatným ďakujeme za skvelé športové výkony.

                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský    

     • PIATACI V KINE

     • V.A a V.B trieda spolu s pani učiteľkami triednymi A. Lenhartovou a A. Karlíkovou si spoločne naplánovali skvelú mimovyučovaciu aktivitu a vybrali sa do kina na rozprávku Nezlomná.

     • ZINKA BABINSKÁ - 29. NAJLEPŠIA GEOGRAFKA SLOVENSKA

     • V dňoch 20. a 21.5.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo v geografickej olympiády v kategórii E v krásnom prostredí Tatranskej Lomnici. Test pozostával z teoretickej a praktickej časti a v konečnom poradí Zinka obsadila 29. miesto. Okrem riešenia náročných súťažných úloh zúčastnení žiaci absolvovali aj terénnu exkurziu a návštevu múzea TANAPu.

      Úspechy Zinky Babinskej v geografickej olympiáda v roku 2021/2022

      Okresné kolo - 1.miesto

      Krajské kolo - 3.miesto

      Celoslovenské kolo - 29. miesto

      Zinke gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      Mgr. Michal Jóža

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie