• AKTUÁLNE KARANTÉNNE NARIADENIA

     • Aktuálne máme v nariadenej karanténe:

      - II.A trieda - pozitívny pedagogický zamestnanec, VII.B trieda - dvaja pozitívni žiaci, časť žiakov IV.A a III.C

      Nariadená karanténa trvá pre triedy II.A a VII.B od 15.10.2021 (posledný kontakt s pozitívnou), na 5. deň potrebné absolvovať pcr test a po negatívnom výsledku nastupuje žiak przenčne do školy a to na 8. deň, čo v tomto prípade je piatok 22.10.2021.

      Nariadená karanténa trvá pre časť žiakov IV.A, III.C triedy od 14.10.2021 (posledný kontakt s pozitívnou) a nástup žiakov po nariadenej karanténe je štvrtok 21.10.2021.

      V prípade, ak žiak neabsolvuje pcr test, dlžka karantény je 10 dní.

      Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje dieťa prostredníctvom korona.gov.sk (Link na prihlásenie https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php) na pcr test a uviedli konkrétnu osobu ako úzky kontakt. V tomto prípade je pcr test zadarmo.

      Rodičia a súrodenci sa nemusia testovať.

      Triedy sa učia online, online vyučovanie zastrešujú triedni učitelia.

      V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy 0911650189 alebo alacova@zsstefanikalc.sk

      V Lučenci, 18.10.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - CENTRÁLNA ODDYCHOVÁ ZÓNA

     • Prízemie pavilónu A je miestom, kde sa denne stretávajú žiaci I. a II. stupňa. V rámci projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme zmodernizovali tento priestor, a to podľa návrhov samotných žiakov a pedagógov a následnej vizualizácie.

      Centrálnu oddychovú zónu tvorí tribúna, na ktorej žiaci môžu sedieť, ležať, čítať si. Je vhodná na vyučovacie hodiny, besedy, činnosť školského klubu detí. Nad tribúnou sú malé vitríny, ktoré sa budú plniť trofejami našich žiakov z rôznych, napr. športových, súťaží.

      Súčasťou centrálnej oddychovej zóny je malé pódium, ktoré bude tvoriť dôležitú súčasť vystúpení ale aj prezentácií žiakov, či oddych pri čakaní na vyučovanie, čítaní alebo relaxácií. Uvedenú časť dotvára veľký baner s kozmonautom, je to digitálna víťazná práca našej žiačky Ľubky Dováľovej VIII.M z výtvarnej medzinárodnej súťaže Človek vo vesmíre, ktorú organizovalo mesto Lučenec pri príležitosti 60. výročia letu človeka do vesmíru v roku 2021, čím sme využili opäť kreativitu a iniciatívu našich žiakov. Motív je moderný a poskytuje priestoru živý prvok. Baner je vymeniteľný a čaká na výtvarné práce našich žiakov.

      Súčasťou sú aj sedacie vaky, taburetky, stolný futbal a multifunkčná stolná hra s rôznymi druhmi hier (futbal, hokej, gulečník, stolný tenis...). Poďakovanie za darovanie stolného futbalu škole patrí pani Žigovej (I.B/VI.C).

      Veríme, že sme žiakom pripravili multifunkčný priestor, ktorý si užijú, ktorý im spríjemní chvíle v škole ale zároveň si ho budú svojou prácou ďalej tvoriť, a aj chrániť.

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - CHODBOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA I. POSCHODÍ PAVILÓNU A

     • V rámci projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme revitalizovali aj 1. poschodie pavilónu A.

      Je nádherným živým priestorom na 1. poschodí pavilónu A, v ktorom sú sústredení žiaci 3. a 4. ročníka. V tejto časti pracujú so žiakmi asistentky učiteľa, realizujú sa rôzne aktivity v rámci ŠKD a počas prestávok deti využívajú na aktívny oddych.

      Priestor, ktorý sme dotvorili, tvorí novovytvorené akvárium. Veľké ďakujeme patrí pánovi Mihálikovi, ktorý nám pomohol so spustením akvária. Už teraz pripravujú deti zo 7. a 8. oddelenia s pánom vychovávateľom M. Bunganičom a pani vychovávateľkou Z. Péliovou informačné postery venované akvaristike.

      Súčasťou aktívneho priestoru je okrem stolnotenisových stolov aj multifunkčná stolná hra.

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - EDUKAČNÉ POLEPY

     • Počas letnej prevádzky v roku 2021 sme v pavilóne A vymenili po obidvoch stranách schodišťa dlažbu za novú a protišmykovú. Bol to náš dlhodobý cieľ.

      Ďalším krokom, ktorý sme v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách na schody v hlavnej budove a v pavilóne A nalepili edukačné polepy s rôznorodými témami zo všetkých vzdelávacích oblastí.

      Pedagógovia I. stupňa vytvorili vlastné návrhy a pedagógovia II. stupňa taktiež navrhli dôležité témy z jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré by žiaci mali vedieť. Obsiahli sme predmety matematika (násobilka), slovenský jazyk (vybrané slová), chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký  a ruský jazyk ale aj geografiu, dejepis či poskytovanie prvej pomoci.

     • ZBER GAŠTANOV

     • Milí priatelia!

      Školský klub detí vyhlasuje zber gaštanov! Gaštany prinášajte pred garáž a množstvo nahláste príslušnému vychovávateľovi ŠKD. Ďakujeme, že pomáhate!

     • TELEFÓNNE ČÍSLA VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD

     • Vážení rodičia,

      od 11.10.2021 budeme používať nové telefónne čísla do jednotlivých oddelení v ŠKD.

      Na tieto telefónne čísla, prosím, volajte, keď prídete vyzdvihnúť deti zo školského klubu (aj do konečnej družiny).

      I.oddelenie – I.A+II.B – vychovávateľka A. Bokorová – tel.číslo : 0903 583 503

      II.oddelenie – I.B+II.B – vychovávateľka N. G. Štromajerová – tel. číslo : 0903 583753

      III.oddelenie – I.C+II.B – vychovávateľka Z. Kruteková – tel. č. :0903 585 269

      IV.oddelenie – II.A+III.A – vychovávateľka I. Chamulová – tel. č. : 0903 585 211

      V.oddelenie – III.B+III.A -  vychovávateľka L. Rusnáková – tel. č. : 0903 588 614

      VI.oddelenie – III.C+5.roč. – vychovávateľka J. Luptáková – tel. č. : 0903 597 508

      VII.oddelenie – IV.A+IV.B – vychovávateľka Z. Péliová – tel. č. : 0903 586 580

      VIII.oddelenie – IV.C.+IV.B – vychovávateľ M. Bunganič – tel. č. : 0903 583 506

     • ŠKOLSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 11.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo technickej olympiády. Žiaci si otestovali svoje zručnosti v praktickej činnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a za úlohu mali žiaci zhotoviť drevený výrobok podľa zadania. Čas na zhotovenie mali 90 minút.

      V kategórií A súťažili štyri dvojice Marek Nagy a Jakub Faizi IX.M, Dávid Kovács a Juraj Mareček IX.M, Jakub Molnár a Michal Očenáš VIII.M, Filip Budáč a Samuel Mahút VIII.B

      V kategórií B súťažili jednotlivci Samir Faizi VII.C, Tobias Koronczi VII.C a Sebastian Kucek VI.A.

      Víťazmi v kategórií A sa stali Marek Nagy a Jakub Faizi z IX.M triedy.

      Víťazmi v kategórií B sa stal Sebastian Kucek zo VI.A triedy.

      Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.

      Mgr. Michal Jóža

     • PREČO NÁM ZÁLEŽÍ NA TRIEDNICKÝCH HODINÁCH?

     • Triednická hodina nám dáva priestor kedy môžeme spoznať nielen osobnosť žiaka, ale aj jeho záujmy a vzťahy v triednom kolektíve. Buduje sa  vzťah triedneho učiteľa a žiaka (ide o prenášanie dôvery na žiaka v jeho vlastnosti a schopnosti rozvíjať sa ďalej).  Môžeme zamerať našu pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a formovanie spoločných triednych cieľov. Veľmi dôležitá je podpora na vytváranie situácií na vzájomné komunikácie – „vyjadriť sa a byť vypočutý“ vedie žiaka k možnosti ovplyvniť dianie v triede, nájsť si svoje miesto v kolektíve a podporuje jeho sociálne zručnosti.

      Na základe práce s triedami v  súčinnosti s triednymi učiteľmi sa v pozitívnom smere osvedčili triednické hodiny, ale aj na základe odporúčaní z CPPPaP (diagnostika triednych kolektívov) venovať sa práve triednickým hodinám, zameraným na vytváranie pozitívnej klímy a hlavne riešenia problémov, ktoré sa v triede vyskytujú a v neposlednom rade na podporu budovania vzťahov v triede.

      Vidíme veľkú pomoc pri výmene informácií (rozoberáme problémy z viacerých strán: žiak, rodič, pedagóg)  a tým aj rýchlejšiu možnosť reagovať na daný problém.

      Mgr. Monika Zakovičová, sociálny pedagóg

     • ŠACHOVÝ KRÚŽOK

     • Vážení rodičia!

      Na základe veľkého záujmu o šachový krúžok sme po dohode s trénerom p. Gustávom Lászlóom pristúpili k malej zmene organizácie šachového krúžku.

      Šachový krúžok sa realizuje štvrtky od 14.15, miesto: VIII.A hlavná budova školy. 

      Žiaci I. stupňa majú krúžok do 15.15, následne odchádzajú domov alebo ich do ŠKD odvedie poverená pani asistentka.

      Žiaci II. stupňa pokračujú po 15.15 so šachovým tréningom.

     • ODŠTARTOVALI SME AKTÍVNE STREDY V ŠKD

     • Projekt Aktívna streda v ŠKD sme odštartovali 6.10.2021 s deťmi I. a II. oddelenia na Zimnom štadióne v Lučenci. Detičky si mali možnosť vyskúšať korčuľovanie na ľadovej ploche za pomoci skúsených trénerov, ktorí im skvalitňovali program zaujímavými aktivitami. Hoci deti mali spočiatku strach a cítili neistotu, pobyt na ľade sa im veľmi zapáčil a bolo to pre nich príjemne strávené popoludnie s novými zážitkami a skúsenosťami.

      Nicole Gramanich Štromajerová, vychovávateľka ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie