• Stránkové dni počas letných prázdnin

  Počas letných prázdnin sme Vám k dispozícii na sekretariáte školy denne od 8.00 - 13.00 hod.

  V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle 047/4333648, 0911650190 (sekretariát školy), na e-maily zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk (riaditeľka školy).

 • Prianie

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 • Oceňovanie najúspešnejších žiakov v školskom roku 2017/2018

  27. 6. 2018 sme v DK B. S. Timravy v Lučenci ocenili žiakov, ktorí sa umiestnili na 1.-3. mieste v obvodných kolách, reprezentovali školu na regionálnych, krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád a súťaží ako aj žiakov speváckeho zboru Lúčik a Spoluhlásky za zapojenie sa do nahrávania CD motivačných piesní v rámci rozbiehajúce sa Programu vyučovania šťastia. Ocenili sme aj najúspešnejšiu žiačku 9. ročníka, ktorou sa stala Simona Sarvašová z IX.M triedy.

  Bola to krásna slávnosť, počas ktorej sme chceli vyzdvihnúť pedagógov školy, ktorí žiakov pripravovali a viedli, ale zároveň vyjadriť poďakovanie rodičom našich žiakov.

  Ďakujeme!

 • Školský výlet VII.M - Obručná

  Dňa 25.6 až 26.6 sme sa my, žiaci VII.M zúčastnili triedneho výletu na Obručnej. Prvý deň sme sa ubytovali v hoteli La Perla a poobede sme sa rozhodli ísť na túru na hrad Šomoška. Túra mala celkovo 15 km. Výhľad z hradu a prírodné krásy boli úžasné. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme si túru užili. Cestou späť sme premokli na kosť. Po dlhej túre nasledoval oddych pri speve a gitare. Počas večera sme hrali biliard, ping pong, spoločenské hry alebo sme sa len tak rozprávali. Po náročnom dni sme do postele zaliezli o 11. Na druhý deň sme sa hneď pustili do raňajok. Na raňajkách bol pestrý výber jedál na švédskych stoloch. Dopoludnia sme posledné chvíle výletu strávili v bazéne a na tenisových kurtoch. Tento výlet sme si užili a je to pre nás nezabudnuteľný zážitok.

  Viki a Paťka VII.M

 • Projekt VISEGRAD

  Keď dá hlavy dokopy partia šikovných žiakov, vzniknú skvelé nápady. Žiaci VIII.M a VIII.Š triedy pracujú na medzinárodnom projekte VISEGRAD, na ktorý sme získali grant a už v septembri vycestujeme spoznávať Bielorusko. V oktobri privítame priateľov z Čiech, Poľska a Bieloruska v našom meste a už teraz pripravujeme program tradičných remeselných trhov. Prácu jednotlivých tímov môžete sledovať na stránke projektu: https://zqecxsw1234.wixsite.com/project21810040Našu školu predstavujeme skvelým videom, na ktorom pracovali Macka Medlenová a Samko Kocúr. Pozrite si perfektný výsledok ich práce.https://youtu.be/2ohl3WECXdAOstatní členovia tímu sa venovali posterom o jednotlivých krajinách nášho projektu.

  Mgr. Miriam Portelekyová

 • Komparo 4

 • Oceňovanie v CVČ Magnet Lučenec

  13. a 18. 6. 2018 sa v CVČ Magnet uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, ktorí školy reprezentovali v Matematickej olympiáde, Pytagoriáde, Dejepisnej a Geografickej olympiáde, v súťaži Vesmír očami detí a v týchto súťažiach dostiahli 1. – 3. miesto.

  Medzi školami sme mali aj my fantastické zastúpenie šikovných žiakov:

  Pytagoriáda: Michal Očenáš IV.C, Jozef Cerovský IV.B, Tomáš Rybár V.Š, Miroslav Števák

  Matematická olympiáda: Zina Babinská V.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Ema Paálová VI.M, Ema Galádová VII.M, Nina Kristlová IX.M

  Dejepisná olympiáda: Ema Paálová VI.M, Viktória Kalamárová VI.M, Nicol Mlynarčíková VII.M, Patrícia Gondášová VII.M, Marco Matúška VIII.M

  Geografická olympiáda: Karolína Kozová V.M, Dominika Burisová VII.A, Bruno Bablena VIII.M

  Vesmír očami detí: Michal Gondáš I.A, Petra Spodniaková VII.A

  Blahoželáme!

 • Píšeme pre deti

  V spolupráci s NOS Lučenec sme sa radi zapojili do projektu Píšeme pre deti. Naši žiaci sa stretli s autormi Novohradu Hanou Koškovou a Petrom Gajdošíkom, ktorí nielen prečítali žiakom krátke úryvky z ich kníh, ale motivovali žiakov do písania. Jednou z cenných rád, ktoré pani Košková dala žiakom, bola aj rada, aby boli vo svojej tvorivej činnosti trpezliví. Naši žiaci následne tvorili príbehy na zvolenú tému, ktoré sme doručili NOS Lučenec. Tešíme sa, pretože práce detí budú súčasťou "malej" knihy, ktorú NOS plánuje vydať.

 • Hodžov novinový článok 2018

  Tento rok si pripomíname 100 rokov od založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Práve preto bola na súťaž Hodžov novinový článok vybraná  osobnosť Milana Rastislava Štefánika a jeho myšlienka „Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa.“

  Sme radi, že sa žiaci zapojili do písania, pretože naša škola s hrdosťou nosí jeho meno.  Vybrať sme mohli len 5 prác, ktoré reprezentovali našu školu. Zo zaslaných prác boli úspešní dvaja žiaci našej školy. Vyhodnotenie sa uskutočnilo počas Hodžových dní 19.6.2018 v  Pálffyho paláci v Bratislave. Nieslo sa v slávnostnej atmosfére s bohatým kultúrnym programom. V 11.ročníku porota hodnotila 91 prác a z nich ocenila 29.  Samuel Jánov z VIII.Š sa umiestnil v striebornom pásme a Ján Balkovský zo VII.M sa umiestnil v bronzovom pásme. Obaja žiaci si zo súťaže odniesli hodnotné ceny a dúfame, že ich to povzbudilo a motivovalo k ďalšej tvorivej práci.

  Mgr. Jana Kozová

   

 • Hlasujte za Športovú akadémiu Mateja Tótha

   Priatelia, prosíme o podporu v hlasovaní za Športovú akadémiu Mateja Tótha v novom školskom roku zadarmo. Hlasovať môžete denne do 30.6.2018! Ďakujeme!

  https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1213

 • IV.C splavovala Hron

 • Žiaci, rodičia, poďte s nami na Javor!

 • Ročníkový projekt VIII.M

  V školskom roku 2016/17 sme po prvý raz spustili pre žiakov VIII.M triedy aktivitu Ročníkový projekt VIII.M.

  Naším cieľom je podporiť v žiakoch tvorivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať na vybranej téme, realizovať vlastný výskum, rozvíjať kritické myslenie a schopnosti prezentácie celoročnej práce.
  Naši žiaci majú obrovský potenciál a my radi tento potenciál vnímame a plnohodnotne ho rozvíjame.

  Mnohí zo žiakov oslovili pre spoluprácu aj mentorov projektov, pedagógov školy, rodičov či známych a uchopili zadanie za správny koniec.  

  V tomto školskom roku naši ôsmaci pod dohľadom triednej učiteľky Mgr. Evy Stierankovej spracovali ročníkové práce,  ktoré 12. – 13. 6.2018 prezentovali pred pedagógmi, rodičmi i spolužiakmi. Svojím moderovaním nás sprevádzala Zuzana Brodnianska, ktorej moderátorské slovo bolo tiež ročníkovým projektom.

  Na akých témach pracovali žiaci?
  Bruno Bablena, Maximilián Goodspeed, Filip Ivanič – Atlas
  Filip FIcka – Sila a schopnosti mysle
  Filip Frančiak – Vyplyv počítačových hier na človeka
  Lucia Igazová – Pozorovanie včiel
  Adriana Kasáčová, Katarína Kopčeková – Kynológia
  Nadia Kramecová – Motýlí efekt
  Marco Matúška – Erózia zeme
  Marcela Medlenová – Úspech a motivácia žiakov k úspechu – sociálny prieskum
  Miroslav Števák – Práca poľnohospodára nie je ľahká
  Alena Adamove – Všetko o animácii
  Alexandra Ambróšová, Barbora Kalamárová – Módou naprieč desaťročiami
  Frederika Biroščáková – 6 obrazov
  Filip Caban – Myšlienky na papieri – 6 obrazo
  Sarah Dančová, Simona Karmanová – Prírodná kozmetika
  Samuel Gasper, ĽUboslav Paál – Dotazník o hudbe
  Oliver Jozefík – Naprieč Áziou
  Samuel Kocúr, Lukáš Bednár – Digitálna hra
  Patrik Procházka – 12 slovenských hradov a zámkov

  Mnohé ročníkové projekty sú už teraz vhodné, aby boli zaradené do rôznych súťaží alebo aby boli prezentované spolužiakom v rámci vyučovacích hodín, prevencie či iných podujatí školy. 

  Ďakujeme pedagógom a mentorom, ktorí pomáhali ôsmakom, ako aj rodičom, že si našli čas a prišli medzi nás a videli svoje ratolesti v „akcii“. V neposlednej miere chválime žiakov, pretože zvládli realizovať ročníkový projekt a prišli sa aj navzájom podporiť. 

 • Tvorivé dielne v Novohradskej knižnici

  Žiaci IV.C sa dňa 11.6.2018 zúčastnili tvorivých dielní "Spolu to zvládneme - knihy nám pomôžu" v Novohradskej knižnici. Pracovali so samotvrdnúcou hlinou, modelovali na motívy rozprávok Pavla Dobšinského.

 • Plavecký výcvik 5.ročníka zrušený

  Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

  informujeme Vás, že naplánovaný plavecký výcvik žiakov 5. ročníka rušíme a to z nasledovných dôvodov:

  - prevádzkovateľ Mestského kúpaliska Spool a.s. nás neinformoval, že areál kúpaliska nie je v prevádzke a dozvedeli sme sa to až pri príchode na miesto

  - keďže nevieme zaručiť, kedy reálne bude kúpalisko otvorené a škola má naplánované aktivity na posledné júnové týždne, rušíme plavecký výcvik žiakov 5. ročníka s tým, že flexibilne sme zajednali náhradný termín v školskom roku 2018/2019 na Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši od 24.9.-28.9.2018.

  Veľmi sa ospravedlňujeme za túto situáciu, ktorá ale nebola spôsobená vinou ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Žiadosť o realizáciu plaveckého výcviku bola doručená ešte v auguste 2017, súhlasné stanovisko Spoolu a.s. sme dostali 18.10. 2017. Organizačne sme boli pripravení. Mrzí nás vynaložená námaha na vystavenie potvrdení u lekárov a to, že sme nemohli dopriať žiakom naplánovaný plavecký výcvik.

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

 • Metodický deň pre materské a základné školy

  ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných škôl dňa 7.6.2018 metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.

  Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu.

  Najdôležitejším bolo však spoločné stretnutie s cieľom poskytnúť príklady dobrej praxe – prezentovať programy, odborníkov, vymeniť si skúsenosti, diskutovať, inšpirovať sa pre skvalitňovanie každodennej pedagogickej praxe.

  V odbornom programe vystúpili:

  Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička a Mgr. Monika Zakovičová sociálna pedagogička ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktoré hovorili predovšetkým o každodennej intervencii v školských kolektívoch, individuálnej terapii so žiakmi, spolupráci s vedením školy, pedagógmi a rodičmi.

  Mgr. Dušana Bieleszová, renomovaná mediátorka https://www.skolska-mediacia.sk/, šéfredaktorka portálu direktor.sk a časopisu Manažment školy v praxi, priblížila problematiku školskej a rovesníckej mediácie v prostredí škôl.

  Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci inšpirovala kolegov Programom vyučovania šťastia http://hodinastastia.sk/, ktorý je postavený na výsledkoch pozitívnej psychológie.

  Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD. z CPPPaP Lučenec priblížila zúčastneným otázku dieťaťa s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl.

  Spoločné stretnutie prinieslo potrebu ďalšieho stretávania sa a výmeny skúseností, názorov. Otvoril sa nám priestor pre diskusie smerujúce k otázkam ako emociálna inteligencia a scitlivovanie detí, potreba detí zameraná na aktívne počúvanie a komunikáciu s nimi. Prezentovali sa podnetné programy ako Školská a rovesnícka mediácia a Program vyučovania šťastia. Ďalšou oblasťou bola problematika inklúzie, pri ktorej si uvedomujeme, že je pre nás výzvou a spoločne sa učíme.

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

 • Turistika k vodnej nádrži Ľuboreč

  Dňa 2.6.2018 sa členovia Turistického krúžku vybrali k vodnej nádrži Ľuboreč. Tentoraz nás nelákali len prírodné krásy, ale aj história. Starosta obce, Mgr. Marcel Šupica, nám ukázal objekt ľahkého opevnenia, ktorý bol súčasťou obrannej línie budovanej v rokoch 1935 až 1938, na ochranu južnej hranice medzivojnovej Československej republiky. Tiež sa nám naskytla jedinečná možnosť vidieť krásne rozkvitnutý leknovec štítnatý, ktorý je našou chránenou rastlinou a momentálne jeho žlté kvety pokrývajú veľkú časť vodnej nádrže. Bohužiaľ veľmi pekný začiatok nášho výletu prekazilo počasie, a tak sme sa domov vracali síce zmoknutí a zablatení, ale plní nových zážitkov.

  Mgr. Radana Tuhárska

 • Športové popoludnie žiakov a rodičov VII.A

  Skvelé športové podujatie zorganizovala pani učiteľka Martina Rajnáková spolu s rodičmi a žiakmi VII.A triedy - športové popoludnie, varenie guľášu, stretnutie mimo školy, stmeľovanie kolektívu. Ďakujeme p. Stančíkovi a ďalším rodičom za organizačné zabezpečenie popoludnia!

 • Exkurzia - Múzeum SNP

  Deviatakom pribudol v tomto školskom roku nový predmet – história v súvislostiach. Dopĺňa vyučovací predmet dejepis. Jeho obsahová náplň nás zaviedla do Múzea Slovenského národného povstania.

  Pútavý výklad nášho sprievodcu žiakov zaujal. Pýtali sa, dokázali odpovedať na otázky sprievodcu, prezerali si interaktívne materiály, ktoré sú k dispozícii na niekoľkých miestach vo výstavných priestoroch. Videli nielen predmety spojené s históriu 2. svetovej vojny, SNP, ale vypočuli si aj autentické zážitky vojnových veteránov priamo z frontu. Pozreli si dokument o živote detí v predvojnovom Nemecku a vedľa múzea si prešli expozíciu s bojovou technikou.

  Mgr. Danka Trnková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria