• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pasovanie prváčikov

  Vážení rodičia, starí rodičia!

  Pozývame Vás na Pasovanie prváčikov, ktoré sa uskutoční 31.1.2019 o 8.30 hod. v telocvični našej základnej školy!

  Tešíme sa na Vás!

 • Na konci 1. polroka obdrží žiak výpis vysvedčenia

  Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 

  Tento výpis nie je verejnou listinou. 

  Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 • Dotácia na stravu - informácia

  Vážení rodičia!

  V súvislosti s avizovaným návrhom na poskytovanie dotácie na stravu Vás informujeme, že táto dotácia bude pre základné školy poskytovaná až od 1.9.2019.

  Rozhodla o tom NR SR novelou zákona č.544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti  MPSVR s účinnosťou od 1. 1. 2019 v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

  Vážení rodičia! Ďakujeme Vám za súčinnosť pri zisťovaní predbežného záujmu o stravovanie, ktoré sme realizovali v mesiaci november. V prípade ďalších informácií Vás budeme s týmito informáciami oboznamovať.

 • Popoludnie s poéziou

  Spojili sme našu tvorivosť s krásou a jedinečnosťou prednesu. Januárové mrazivé popoludnie strávili žiaci V.M a V.A triedy v príjemne hrejivej atmosfére s perom a knihou v ruke.

  Venovali sme sa prednesu literárneho textu, zisťovali sme ako si vybrať vhodný text, na čo musíme dbať pri prednese, čomu sa máme vyhnúť, aby bol náš celkový dojem pútavý, zaujímavý a jedinečný. Sedem žiakov prednieslo pripravený text svojim spolužiakom. Okrem zvučných hlasov predviedli skvelú prácu s hlasom a textom. Každý si zaslúžil potlesk a povzbudenie. Svoju tvorivosť ukázali aj ostatní. Vymysleli niekoľko nápaditých básní-tvorili báseň Mojich sedem tvárí a Báseň piatich zmyslov - krátka poézia, v ktorej hovorili o svojej osobnosti a záľubách.

  Mgr. Miriam Portelekyová a Mgr. Eliška Slížová

 • Zimná turistika ŠKD

  Dňa 11. 1. 2019 sme ešte využili snehovú nádielku a vybrali sme sa na zimnú turistiku. Všetkých osem oddelení ŠKD našej školy kráčalo mestským parkom smerom na Vinice .Tam sa deti vyšantili, vygulovali, "vygúlali", občerstvili teplým čajom. Vyštípaní zimou, unavení, "zmordovaní", ale spokojní sme sa vracali do školy.

  Adriana Dankóová Dis

 • Zbierka pre Útulok Lučenec

  Každoročne sa v decembri na našej škole vyhlasuje dobrovoľná zbierka pre psíkov v lučenskom útulku. V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 10. do 14. decembra. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky... Do zbierky najviac prispeli žiaci I. stupňa. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku. Do zbierky sa zapojili žiaci z I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B a IV.C triedy a žiaci II. stupňa z V.M, V.A, V.B, VI.M, VI.Š, VII.M, VII.A, VII.Š, VIII.M, VIII.A, IX.M triedy.

  Do zbierky sme spolu prispeli sumou 134,07 €, ktorú sme použili na nákup krmiva pre zvieratká. Návštevy psieho útulku za účelom odovzdania krmiva sa zúčastnila S. Brnová, koordinátorka environmentálnej výchovy na I. stupni, žiaci IV.A triedy: V. Vargová, M. Chudý, A. Serzödi a šofér, p. J. Suja.

  Chcem poďakovať riaditeľstvu školy ako aj všetkým zamestnancom školy za finančné príspevky do tejto zbierky pre psíkov. Ďakujem všetkým žiakom aj v mene zamestnancov lučenského útulku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do tejto dobrovoľnej zbierky a podporili tak význam tejto environmentálnej aktivity a svojou snahou sa v čase vianočnom postarali psíkom o ich krajší život. Zároveň chcem poďakovať aj nášmu školníkovi, p. P. Keszegovi za uskladňovanie a pomoc pri prenášaní krmiva a šoférovi, p. J. Sujovi, ktorý nám pomohol odviezť a prepraviť maškrty do útulku. Všetci sme si uvedomili, že táto environmentálna aktivita má svoj význam a že je potrebné starať sa a pomáhať aj zvieratkám, ktoré sa ocitli v núdzi.

  Mgr. Silvia Brnová

 • Školské kolo Pytagoriády - 1.stupeň

  V mesiaci december 2018 si svoje matematické zručnosti, pohotovosť, rýchlosť v myslení otestovali aj žiaci 3. a 4. ročníka. Do školského kola Pytagoriády bolo zapojených 27 tretiakov a 44 štvrtákov.

  Úspešní riešitelia 3.ročníka

  1. Dominika Chudá III.B                          
  2. Dávid Bednár III.A                          
  3. Michal Nagy III.B                          
  4. Simona Malčeková III.A                          
  5. Alexandra Ličková III.A                          
  6. Simon Suja III.A                          
  7. Jakub Varga III.A                          
  8. Lukáš Majoroš III.C

  Uspešní riešitelia 4.ročníka

  1. Damien Chovanec IV.C                          
  2. Tomáš Tokár IV.C                          
  3. Filip Fajčík IV.C                          
  4. Nela Petrincová IV.A                         
  5. Samir Faizi IV.A                         
  6. Martin Cibuľa IV.B                          
  7. Matúš Lazar  IV.C                          
  8. Tobias Koronczi  IV.C                          
  9. Sára Nagyová IV.C                                                                                  

  Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce na okresnom kole. Ostatným riešiteľom ďakujeme za účasť. Veríme, že sa stretneme o rok. Za prípravu a podporu svojich žiakov ďakujeme PaedDr. I. Balázsovej, Mgr. S. Brnovej, PaedDr. M. Pataiovej,  Mgr. Z. Mészárosovej,  Mgr. M. Karásekovej,  Mgr. I. Haškovej.

  Mgr. Ingrid Hašková

 • Školské kolo Pytagoriády - 2.stupeň

  V polovici decembra si naše múdre hlavičky  merali sily v počítaní príkladov a logických úloh na čas v školskom kole Pytagoriády.  Žiaci opäť potvrdili svoje kvality a zúročili tvrdú prácu, ktorú odviedli pod vedením svojich skvelých pedagógov. Úspešný riešiteľ musel správne vypočítať minimálne desať  z 15 príkladov v čo najrýchlejšom čase. To sa z veľkého počtu zúčastnených (piataci – 48, šiestaci – 31, siedmaci – 28, ôsmaci – 30) podarilo len tým najlepším.

  Kategória 5.ročník  (20 úspešných riešiteľov):

  1.miesto         Michal Očenáš V.M

  2. miesto        Filip Kovács V.M

  3. miesto         Arman Azizi V.M

  Ďalší úspešní riešitelia :

  Cerovský Jozef, Kuvik Pavel, Vajko Tomáš, Bystrianska Bianka, Kúkoľ Martin, Bystriansky Andrej, Šarkan Michal, Svorad Peter, Buna Miroslav, Ifrim Jakub, Demanko Ján, Dováľová Ľubica, Jakubová Zoja, Petrincová Veronika, Gerát Samuel, Hricová Cornelia – všetci z V.M, Zdechovanová Sofia V.B

  Kategória 6.ročník  (14 úspešných riešiteľov) :

  1.miesto         Bakaljarová Nika Petra VI.M

  2. miesto        Babinská Zina VI.M, Kozová Karolína VI.M

  3. miesto        Poprocký Viktor   VI.M, Varga Marko           VI.Š

  Ďalší úspešní riešitelia :

  Rybár Tomáš 6.Š,  Golský Filip,  Ľuptáková Martina, Nagy Marek,  Sedlačeková Sissi,  Kovács David, Mács Oliver, Bodor Leo, Kruteková Tamara – všetci  VI.M

  Kategória 7.ročník (9 úspešných riešiteľov) :

  1.miesto         Künzel Kristián VII.M, Oravcová Patrícia VII.M

  2. miesto        Kalamárová Viktória VII.M, Paálová Ema VII.M

  3.miesto         Ríz Alex VII.M

  Ďalší úspešní riešitelia :

  Anderlová Nina Lea VII.M, Hédlová Petronela VII.Š,  Vlkolenský Sebastián VII.M, Landl Matúš VII.M

  Kategória 8.ročník (11 úspešných riešiteľov) :

  1.miesto         Hricová Eva VIII.M

  2.miesto         Gondášová Patrícia   VIII.M

  3.miesto         Humeniuk Oleksandr  VIII.M

  Ďalší úspešní riešitelia :

  Števková Viktória,  Kramec Tomáš,  Balkovský Ján,  Hric  Mike,  Mlynarčíková Nikol,  Faizi Nilla,  Galádová Ema,  Chodúr Miroslav – všetci VIII.M

  Všetkým žiakom ďakujeme, že sa zúčastnili a mali chuť potrápiť si hlavičky. Vďaka patrí aj pedagógom II. stupňa  Mgr. Sarvašovej, Mgr. Kovácsovej, Mgr. Malčekovej, Mgr. Urbašíkovi za prípravu žiakov, organizáciu podujatia a podporu. Úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.  

                                                                         Mgr. S. Sarvašová

 • Čo sa deje na Včelárskom krúžku?

  Naši malí včelári zažívajú veľa zaujímavého na Včelárskom krúžku s Davidom Turčánim. Učia sa o tom, aký by mal byť dobrý včelár, čo všetko potrebujú včielky, ale sa aj celoročne starajú o včielky vo včelnici v mestskom parku. V predvianočnom období sa venovali aj výrobe darčekov z vosku. Včelárikovia točili, lepili, roztápali, farbili, zdobili každú hodinu, aby svojich najbližších pod vianočným stromčekom potešili vlastnoručne vyrobeným prekvapením!

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sú od 24.12.2018 do 7.1.2019. Nástup do školy po prázdninách je 8.1.2019 (utorok).

 • Vianočné prianie

  Milí priatelia!

  Anjelské Vianoce a úspešný rok 2019 Vám zo srdca želajú žiaci a kolektív zamestnancov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.                                         

  Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu!

 • Školské kolo Dejepisnej olympiády

  Okrem Geografickej olympiády riešili žiaci II. stupňa aj úlohy z dejepisu.

  V kategórii F – 6. ročník sa školského kola zúčastnili 4 žiaci, z toho boli dvaja žiaci úspešnými riešiteľmi. Do obvodného kola postupujú S. Matúška VI.M a Sissi Sedlačeková VI.M.

  V kategórii E – 7. ročník riešilo úlohy 6 žiakov, z ktorých boli traja úspešní. Do obvodného kola postupujú Ema Paálová VII.M a Andrej Barkáč VII.A.

  V kategórii G – 8. ročník riešilo úlohy 5 žiakov VIII.M triedy a v školskom kole boli všetci úspešnými riešiteľmi. V obvodnom kole nás reprezentovať budú N. Mlynarčíková VIII.M a V. Števková VIII.M.

  V kategórii C – 9. ročník riešilo úlohy školského kola 9 žiakov, z ktorých 8 boli aj úspešnými riešiteľmi. Do obvodného kola postupujú M. Matúška a F. Ivanič z IX.M triedy.

  Blahoželáme žiakom a v obvodnom kole držíme palce!

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  V decembri 2018 sa uskutočnilo ŠK GO.

  V kategórii G – 5. ročník riešilo úlohy 9 žiakov 5. ročníka, ktorí boli všetci úspešní. Do obvodného kola postupujú B. Bystrianska, F. Kovács a A. Azizi.

  V kategórii F – 6. – 7. ročník riešilo úlohy 12 žiakov, z ktorých bolo 8 úspešných riešiteľov. Do obvodného kola postupujú V. Kalamárová VII.M, T. J. Rybár VI.Š a N. L. Anderlová VII.M.

  V kategórii E – 8. – 9. ročník riešilo úlohy 11 žiakov a 10 z nich boli aj úspešní. Do obvodného kola postupuje B. Bablena IX.M, M. Chodúr VIII.M a E. Hricová VIII.M.

  Žiakom želáme veľa motivácie a energie v príprave na obvodné kolo, veď účasť na obvodných či krajských kolách súťaží vyžadujú intenzívnu spoluprácu žiak – pedagóg ako aj hodiny strávené individuálnou domácou prípravou zo strany samotných žiakov.

 • Vianočné vystúpenie

  Aj v tomto predvianočnom období sme vystúpili spolu s našimi žiakmi na vianočných trhoch. Tento rok pripravili pani učiteľky Silvia Brnová a Adela Gerátová zmes ľudových a moderných vianočných piesní a tanca. Na pódiu sa predstavili žiaci IV.A triedy ako aj Mili Palatická z VI.M, Viktória Bodorová z VIII.A triedy a skvelý heligonkár Matúško Pauer z III.C triedy. Treba povedať, že títo žiaci vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach nielen v meste Lučenec!

 • Skvelé aktivity IX.Š triedy

  Predvianočnú atmosféru si spríjemnili žiaci IX. Š triedy návštevou kina.  

  Bowling v IX. Š triede je už pomaly každoročnou tradíciou, kde sa stretávame viackrát ročne, niekedy aj s rodičmi, inokedy aj s triednou učiteľkou. Aj teraz sme si našli čas v predvianočnom zhone dňa 14. 12. 2018 a išli sme si zahrať bowling. Žiakom sa stretnutie veľmi páčilo, a už teraz plánujeme ďalšie stretnutie v novom roku. 

  Európsky deň rodičov a školy v IX. Š

  Deň 21. 12. 2018 sme už všetci veľmi čakali, nielen preto, že to bol posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami, ale aj preto, lebo sme mali v tento deň Európsky deň rodičov a školy. Každý rok sme sa snažili vymyslieť  niečo zaujímavé, niečo originálne - hrali sme futbal s rodičmi a zamestnancami školy, boli sme sa korčuľovať a teraz sme sa rozhodli, že pôjdeme mimo našej školy.  Prvú hodinu sme boli v triede, kde si žiaci povymieňali darčeky, podľa toho koho vylosovali.

  Takže sa trieda IX. Š po prvej vyučovacej hodine presunula na „Dekrétku“. Tu sa už všetci tešili na sľúbené palacinky. Žiaci si robotu perfektne podelili, niektoré žiačky usilovne pracovali v kuchyni, kým chlapci hrali stolný tenis, dokonca iní usilovne odhŕňali sneh. Palacinky boli veľmi chutné, dievčatá pomáhali pri servírovaní a chlapci pri umývaní riadu. Pri počúvaní vianočných pesničiek sme si v príjemnej nálade ani neuvedomili, ako rýchlo čas letí a pomaly sme sa presúvali do školy. Ďakujem aj rodičom, ktorí sa u nás na Dekrétke na chvíľu zastavili.

  V triede sme sa so žiakmi rozlúčili a popriali si navzájom krásne vianočné sviatky a s radosťou sme odchádzali domov, aby sme si vychutnali zaslúžené dni voľna.  

  Mgr. Erika Vavríková, triedna učiteľka    

 • Vyhodnotenie školskej súťaže Zelený objektív 2018

  Do celoslovenskej súťaže Drevárskeho a lesníckeho múzea vo Zvolene sme zaslali fotografie M. Urbančoka V.B, B. Bablenu IX.M, A. Petíka V.B, E. Národovej V.B, I. Ľuptákovej VIII.A, A. Lokšovej IV.B a E. Lokšu VII.A.

 • Interné vzdelávanie k projektom eTwinning

  11.12.2018 realizovala PK cudzích jazykov interné vzdelávanie pre kolegov I. stupňa v oblasti realizácie medzinárodných projektov eTwinning. Pedagógovia II. stupňa majú bohaté skúsenosti s touto oblasťou medzinárodnej spolupráce a preto bolo len logickým vyústením, že sme na našej škole takéto školenie pre kolegov pripravili.

 • Poďakovanie za účasť v súťaži Petrohrad očami detí

 • Mikulášsky turnaj v šachu

  6. decembra 2018 sme tradične v predvianočnom období zorganizovali pre našich veľkých i malých hráčov šachový turnaj. Opäť za skvelej spolupráce s trénerom Gustavom Lászlóom a našimi priateľkami Silviou Hroncovou a Zuzkou Gondášovou.

  Svoje hráčske kvality si zmerali A. Badinka IX.Š, M. Uhrin IX.Š, P. Gondášová VIII.M, L. Lacková VIII.M, M. Tokár VIII.M, B. Uhrík VI.A, L. Bodor VI.M, N. Tatalák VI.M, A. Jozefík VI.M,  M. Očenáš V.M, J. Cerovský V.M, P. Kuvik V.M, P. Malček IV.B, M. Lamocký III.B, R. Malček III.B, M. Vrábeľ III.B, J. Krnáč III.A a najmladšou nádejnou šachistkou bola Emmka Hrdličková z I.A, pre ktorú bol Mikulášsky turnaj v šachu jej prvým turnajom!

  Aké boli výsledky turnaja?

  1.miesto – Leo Bodor VI.M

  2.miesto – Adam Badinka IX.Š

  3.miesto – Jozef Cerovský V.M

  4.miesto – Alex Jozefík VI.M

  5.miesto – Martin Tokár VIII.M

  6.miesto – Patrícia Gondášová VIII.M

  Pre nás, organizátorov, sú ale všetci víťazmi. Sme radi, že šach sa teší na našej škole popularite a my opäť ďakujeme trénerovi G. Lászlóovi  a jeho tímu za podporu našich žiakov v tejto oblasti!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria