• REŽIM VÝCHOVNO - VYUČOVACIEHO PROCESU V TERMÍNE OD 15.10.-18.10.2019

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že od 15.10.-18.10.2019 (utorok - piatok) sa učí podľa platného rozvrhu v režime 1.-3. hodina 45´ a 4.-7. hodina 30 minút.
      V piatok 18.10.2019 už nie je riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka.

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Aj v tomo školskom roku sa na našej škole uskutoční súťaž pod názvom Expert geniality show. Je to celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

      Súťaž sa uskutoční 28.11.2019.

      Ak si piatak alebo šiestak, tvoje témy sú:

      • Ako funguje svet
      • Päť jazykov kultúry

      Súťažiaci v kategórii Expert 5 a Expert 6 budú odpovedať na 2 × 20 otázok.

      Súťažiaci 7. – 9- ročníka vypracuje test z dvoch súťažných tém, ktoré si zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. V tomto roku majú súťažiaci na výber tieto témy:

      • Od Dunaja k Tatrám
      • Góly, body, sekundy
      • Svetobežník
      • Mozgolamy
      • Tajomstvá prírody
      • Do you speak English?

      Na vypracovanie testu má súťažiaci 60 minút. Každý z nich odpovedá na 50 otázok /po 25 z každej témy/. Pri vypracovaní oboch tém sa súťažiaci môže oprieť o poznatky získané v škole, ale veľmi dôležitý je aj všeobecný prehľad diania vo svete. Okrem vyznačenia správnej odpovede môže súťažiaci vyznačiť aj voľbu „Som si sitý(á)“, a tak získať body navyše. Po vypracovaní testu súťažiaci už len počkajú na vyhodnotenie ich testu.

      Ak máš aj ty chuť otestovať si svoje vedmosti z vyššie uvedených tém a dokázať, že si EXPERT na jednu alebo obe z nich, tak neváhaj a do 23. októbra 2019 sa prihlás u p. učiteľky Benediktyovej. Štartovné je 4 Eurá.

      Bližšie info na: sutazexpert.sk

      VEĽA ŠŤASTIA!

      Mgr. Nora Benediktyová

     • V 2. ODDELENÍ SA NENUDÍME

     • V našom 2. oddelení sa nenudíme. Pani vychovávateľka Michaela Bozsóová má pre nás stále pripravené nejaké aktivity: športové, vychádzkové, zbieranie gaštanov, vyrábanie rôznych výrobkov, rozhovory na rôzne témy.

      Počas uplynulých dní sme si spoločne s 1.oddelením pozreli zaujímavé video o ovečkách zo série ovce.sk, ktoré nás naučili o nástrahách mobilov a internetu. Pozreli sme si tiež aj video o ľudskom tele a naučili sme sa, čo nám hrozí, keď si nedávame pozor na svoju hygienu. Vyrobili sme si aj pohľadnice pre starých rodičov, urobili výstavku prác v triede i pred triedou. Každý pondelok si kreslíme víkendových smajlíkov.

      Sme veľmi radi, keď k nám do triedy príde pani asistentka Monika Krnáčová, ktorá nám veľmi rada a ochotne pomáha pri našich aktivitách.

      Najviac sa však tešíme z dlhotrvajúceho slnečného počasia a babieho leta, vďaka ktorému ešte stále môžeme naplno využívať naše multifunkčné ihrisko a preliezky v areáli školy. 

     • CHCEM ÍSŤ DO DUÁLU, AKO NA TO?

     • Duálne vzdelávanie ponúka deviatakom možnosť študovať, praxovať aj zarábať už počas štúdia na stredných školách.

      V pondelok deviatakom o duálnom vzdelávaní prišiel porozprávať pán magister Malík. Žiakom vysvetlil celý postup zapojenia sa do duálneho vzdelávania. Prvým krokom by mala byť návšteva stránky www.potrebyovp.sk s ponukou učebných miest. Nasleduje výber zamestnávateľa a jeho kontaktovanie, výberový proces u zamestnávateľa a podanie prihlášky na strednú školu, ktorá so zamestnávateľom spolupracuje. Po úspešne absolvovaných prijímacích skúškach už prvák môže začať zarábať počas výkonu praxe. Študenti si dokážu privyrobiť od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. Mnohí zamestnávatelia preplácajú cestovné, stravné ale aj časť nákladov na ubytovanie študenta. Výmenné pobyty, stáže či súťaže sú tiež bežnou súčasťou duálneho vzdelávania.

      Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní žiakom aj rodičom poskytne pani učiteľka Rajnáková, ktorá besedu zorganizovala. Pán Malík príde aj na rodičovské združenie deviateho ročníka a bude informovať o tomto spôsobe vzdelávania prítomných, pretože sa do naho začali zapájať už aj stredné školy nášho okresu, regiónu. Všetko potrebné sa dá nájsť na stránkach www.mojdual.sk, www.dualsystem.sk, www.minedu.sk.

      Mgr. Danka Trnková

     • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

     • Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, odovzdal poslanie: "Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov."

      Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista,ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

                                Pápež František

      18.10.2019 sa žiaci našej školy navštevujúci NBK zúčastnili spoločného Misijného ruženca v kostole Navštívená Panny Márie. Žiakom sa prihovoril správca farnosti Vdp. Slavomír Marko  a poslanie, ktoré nám zveril Pán Ježiš sme v dnešný deň aj uskutočnili. Naš spoločný ruženec sme obetovali za pokoj a mier vo svete a chudobných ľudí. 

      Ďakujem rodičom a žiakom za spoločnú duchovnú akciu aj p. uč. Mgr. Michalovi Jóžovi za pedagogický dozor ako aj pani riaditeľke Mgr. Gabriele Alačovej za ústretovosť. 

                                Mgr. Jozef Juriga učiteľ NBK

     • ĎALŠIA SKVELÁ TURISTIKA

     • Ďalšia skvelá turistika s členmi Turistického krúžku, ale aj s ich súrodencami, rodičmi, starými rodičmi a prišli nás pozrieť aj naši bývalí členovia, dnes už gymnazisti. Na Šomoške sme prežili krásny deň, opiekli sme si špekačky, zahrali sa, dokonca sme si mohli vypočuť zaujímavé informácie o Cerovej vrchovine od pani riaditeľky správy chránenej krajinnej oblasti, Ing. Evy Belanovej.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • NOVOHRADSKÉ HRY V ATLETIKE

     • Dňa 1.10.2019 sme sa zúčastnili Novohradských hier v atletike. Žiaci dosiahli nasledovné výsledky.

      Individuálne úspechy:

      Dibalová Mariana IX.A - 3. miesto v behu na 60m

      Moravčíková Radoslava VII.A - 3. miesto v behu na 800m

      Botoš Mikuláš IX.B - 2.  miesto v behu na 60m

      Henrich Šulek IX.B - 3. miesto v behu na 300m

      Botoš Mikuláš IX.B, Šulek Henrich IX.B, Lempochner Patrik IX.A, Herold Martin IX.A - 2. miesto v štafete na 4x60m

      Úspechy družstiev

      Družstvo dievčat 3. miesto

      Družstvo chlapcov 4. miesto

      Po sčítaní bodov sme sa ako škola umiestnili na 3. miesto

      Gratulujeme a ďakujeme za účasť.

      Vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Šebianová, Mgr. Pentka, Mgr. Plešavský, Mgr. Jóža

     • LEO BODOR - VÍŤAZ OBVODNÉHO KOLA V ŠACHU

     • 7.10.2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo v šachu žiakov a žiačok ZŠ. Šachu na našej škole venujeme pozornosť už niekoľko rokov a preto sa nesmierne tešíme, že aj v tomto školskom roku máme množstvo žiakov, ktorí navštevujú Šachový krúžok. Tešíme sa aj tomu, že medzi členmi krúžku sú aj prváci a druháci.

      Na obvodnom kole nás reprezentovali žiaci a žiačky I. a II. stupňa Emmka Hrdličková II.A, Laura Lacková IX.M, Patrícia Gondášová IX.M, Leo Bodor VII.M, Jozef Cerovský VI.M, Oliver Mács VII.M, Martin Tokár IX.M, Alex Jozefík VII.M.

      Veľmi sa tešíme výsledkom, pretože v konečnom poradí medzi chlapcami zvíťazil Leo Bodor, Alex Jozefík obsadil 5.miesto, Oliver Mács 7. miesto, Martin Tokár 10.miesto. Cenné skúsenosti zbieral každý jeden hráč tímu.

      Leovi Bodorovi budeme držať palce na krajskom kole!

      Poďakovanie za podporu patrí trénerovi Mgr. Gustavovi Lászlóovi, pani učiteľke Mgr. Eve Šebianovej ako aj pánovi Ing. Branislavovi Hrdličkovi, za fotografie a podporu ďakujeme aj Alenke Lászlóovej.

     • ŠKOLSKÉ KOLO TIMRAVINEJ STUDNIČKY

     • 8.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v pôvodnej slovenskej próze Timravina studnička. Vzhľadom na vysoký počet recitátorov bola tento školský rok silná konkurencia a porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z najlepších.

      I. kategória (2.-4. ročník):

      1.miesto: Adrián Polorecký III.A

      2.miesto: Peter Čáni III.B, Tamara Plašienková III.A

      3.miesto: Sára Malčeková IV.A, Drahoslava Zacharová III.C

      II. kategória (5.-6. ročník):

      1.miesto: Ľubica Dováľová VI.M

      2. miesto: Soňa Baranová V.C, Nela Bakšová V.B

      3. miesto: Petra Procházková V.C, Šimon Peter Kamenský V.C

      III. kategória (7.-9. ročník)

      1.miesto: Marko Kováč VII.Š

      2. miesto: Zina Babinská VII.M

      3. miesto: Tomáš Ján Rybár VII.Š, Zuzana Kuviková VIII.A

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom želáme "podrezané jazýčky," aby zabojovali o čo najlepšie umiestnenie na okresnom kole.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA PO DRUHOM TÝŽDNI JEJ REALIZÁCIE

     • V druhom týždni realizácie rekonštrukcie vykurovania sa realizovali najnáročnejšie procesy a to napájanie rozvodov z už rekonštruovanej kotolne v hlavnej budove do priestorov jedálne, telocvične, kabinetu telesnej výchovy, šatní, školskej dielne. Namontované boli ďalšie radiátory. Následne sa bude realizovať napájanie rozvodov na chodbe hlavnej budovy a v priestoroch zborovne druhého stupňa.

      O organizačnom zabezpečení výchovno - vyučovacieho procesu budeme informovať začiatkom nového týždňa.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie