• DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA

     • So začiatkom nového školského roka a súťažnej sezóny pripravujeme ďalší ročník náborovej akcie s názvom DETI NA HOKEJ. Cieľom je ukázať deťom, čo všetko tento rýchly kolektívny šport ponúka.

      Pod vedením klubových trénerov a dobrovoľníkov urobia prvé korčuliarske kroky a zistia, že hokej je stelesnením zábavy, radosti a pozitívnej emócie Na začiatok nie je potrebné vedieť korčuľovať.

      Stačí odvaha prihlásiť sa a chuť učiť sa nové veci. K tomu si pribaľte teplé oblečenie, rukavice, korčule a akúkoľvek prilbu.

      Vstup je zdarma, tak neváhajte a príďte medzi nás v sobotu 23. septembra o 14:00 hod. Vyplnením registračného formulára (https://shorturl.at/efpvE) nám ušetríte čas.

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV - ZAČÍNAME 26.9.2023

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás opäť do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 26.9.2023, kedy štartujeme gymnastické tréningy s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva!

      Termíny tréningov: utorky a štvrtky, 16.30-17.30 hod.

      Prihlasovanie prebieha priamo na tréningu. Rodičom odporúčame prísť skôr, aby sa detičky v kľude prezliekli a rodičia vybavili prihlasovanie.

      Platby sú nastavené formou permanentky:

      5 tréningových jednotiek 30€, 10 tréningových jednotiek 55€ (1 tréning zdarma), 15 tréningových jednotiek 75€ (1 tréning zadarmo).

      Súrodenec - 5 tréningových jednotiek 15€, 10 tréningových jednotiek 30€ a 15 tréningových jednotiek 45€.

      Dieťa môžu prihlásiť rodičia kedykoľvek celoročne podľa záujmu!

      Tešíme sa na Vás!

      Facebook: Kšg Detva Športová Gymnastika

     • REŠPEKTUJÚCA PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

     • Vážení rodičia, vodiči!

      Prosíme o ohľaduplnú a rešpektujúcu premávku na Ulici Szabóa!

      Prosíme vodičov, aby nebrzdili premávku na Ulici Szabóa zbytočným státím pred bránou školy počas celého dňa!

      Zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali výjazdy z domov obyvateľov ulice.

      Za porozumenie ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • NÁVŠTEVA NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE

     • V týždni 18.-22.9.2023 sa naši žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili informačnej prednášky v Novohradskej knižnici v Lučenci. Hneď pri vstupe ich očarila útulná atmosféra a ticho, ktoré vládlo medzi regálmi plných kníh.

      S úsmevom na tvári žiakov privítali pani knihovníčky, ktoré im vysvetlili systém hľadania a vypožičiavania kníh. Rozprávali nielen o knihách, ale aj o akciách a podujatiach, ktoré Novohradská knižnica organizuje.

      Žiaci mali možnosť vybrať si knihy, ktoré ich zaujali, prečítať si z nich a samozrejme, niektorí žiaci si knihy vypožičali domov. Návšteva knižnice nám vždy pripomenie, aké dôležité je čítanie a vzdelávanie sa.

      Už teraz sa tešíme na besedu so známym slovenským spisovateľom Braňom Jobusom, ktorej sa zúčastníme 29. 9.2023.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • EXKURZIA III.B DO VČELIEHO KRAJA

     • Ani upršané počasie nás dnes neodradilo od dlhoočakávanej exkurzie do Včelieho kRaja. Síce sme nevideli TRÚDA, ani MATKU KRÁĽOVNÚ, ale sme si vyrobili sviečky, dozvedeli sa o rôznych druhoch opeľovačov, mali sme ochutnávku medu, propolisu a iných produktov, no najmä sme prišli usmiati, nadšení a plní skvelých zážitkov z tejto super akcie. Ďakujeme Davidovi a Soničke za odborný sprievod počas nášho pobytu u nich. Cítili sme sa u VÁS veľmi príjemne.

      Tiež veľká vďaka pani vychovávateľke za celý dnešný deň. No a VÁM rodičia, že ste mi verili a zverili deti, aj napriek upršanému počasiu!

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • OCHUTNÁVKA OVOCIA V MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH

     • Žiaci III.B a III.C sa zúčastnili 11.9.2023 akcie, ktorá sa konala v MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH.

      Pri tejto príležitosti sa nielenže dozvedeli veľa nových informácií o pestovaní stromov, kríkov a byliniek, ale mali možnosť aj ochutnať všetky plody, ktoré im sad ponúkol v tomto období. K zážitkovému vyučovaniu prispeli aj tvorivé dielne pani Ing. Magdalény Krchňákovej, ktorá sa už niekoľko rokov venuje pestovaniu ovocia, zeleniny, ale aj liečivých rastlí a výrobkom z týchto produktov.

      Žiaci mohli ochutnať nielen zrelé ovocie, ale aj rôzne druhy medu z včelej farmy Včelí kút pána Ondreja Gajdoša z Vidinej. Nazreli sme aj do APIDOMČEKA, prezreli si mesto Lučenec cez ďalekohľad a vzdelávali sa prostredníctvom rôznych edukačných banerov, ktoré sa v tomto sade nachádzajú.

      Bol to krásny deň prežitý v prírode, za krásneho slnečného počasia.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na školský rok 2023/2024. Všetky krúžky (okrem Gymnastiky a Športovej akadémie Mateja Tótha) sú poberateľmi vzdelávacích poukazov. Na krúžkovú činnosť sa žiak môže prihlásiť aj bez vzdelávacieho poukazu!

     • VZDELÁVACIE POUKAZY

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v dňoch 6.-8.9.2023 vydáme žiakom prostredníctvom triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz je príspevok štátu na záujmové vzdelávanie.

      Zákonný zástupca vzdelávací poukaz podpíše a žiak alebo zákonný zástupca ho odovzdá vedúcemu krúžkovej činnosti (alebo triednemu učiteľovi) najneskôr do 22.9.2023!

      Bližšie informácie:

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie