• Aktivity

    • VÝSTAVA PRÁC Z TECHNIKY

     Na hodinách techniky sa okrem teoretických vedomostí venujeme aj praktickej činnosti. Žiaci vyrábajú rôzne výrobky z dreva, hliny, látky, papiera a iných materiálov. V tomto školskom roku sme inštalovali výstavu niektorých najlepších prác.                                                                                

     Za pozornosť určite stojí modely dediniek, kde svoju zručnosť preukázali žiaci z VIII.M a IX.M, ale aj drevené stolčeky, varešky, obrazy z nitiek, autíčka, mačiatka, domčeky a iné práca vytvorené žiakmi našej školy.    

     Pochvala patrí aj žiakom 9. ročníka Pavlovi Baranovi a Henrichovi Šulekovi, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na Okresných kolách technickej olympiády, ktorú v tomto roku vyhrali a na Krajskom kole v Banskej Bystrici obsadili 2.miesto.                  

     Aj napriek tomu, že v súčasnosti je manuálna práca skôr v úzadí, tak v žiakoch je veľký potenciál, ktorý sa aj v rámci hodín techniky budeme naďalej snažiť rozvíjať.

     Michal Jóža, vyučujúci techniky

        


     OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ“

     Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán? Čo môžeme urobiť každý deň?

     Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť. Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou.

     Tieto otázky si v podtitule výtvarnej súťaže kládla Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici. Radi sme sa aj my s našimi žiakmi zapojili do výtvarného spracovania odpovedí na tieto problémy. Sme radi, že „odpoveď“ našej žiačky Petry Spodniakovej z VIII.A zaujala porotu a 11.4.2019 si Peťa prevzala Cenu BBSK – Cenu Pohronského osvetového strediska.

     Peti srdečne blahoželáme k oceneniu a za podporu svojich žiakov ďakujeme pani učiteľke Mgr. A. Lenhartovej a Mgr. V. Malčekovej.

        


     NA PRACOVNOM VYUČOVANÍ V IV.A

     Žiaci IV.A a IV.B triedy radi zhotovujú rôzne výrobky na pracovnom vyučovaní. V tomto zimnom období si ušili krásnych snehuliakov s pestrofarebnými čapicami a šálmi, ktorými vyzdobili školskú chodbu. Aj pri prišívaní gombíkov popustili uzdu svojej fantázie a vyrobili rozmanité obrazy kvetov, snehuliakov, smajlíkov, psíkov, slniečok... Žiaci pracovali na vyučovacej hodine s elánom a nasadením s cieľom vytvoriť pekné dekoratívne predmety.

     Mgr. Silvia Brnová

        

        


     VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O JÚLIUSOVI SZABÓOVI

     Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili už 9. ročníka vedomostnej súťaže O živote a diele Júliusa Szabóa, ktorá sa tento rok niesla v duchu pop-artového umelca Vasarelyho.
     Obe naše družstvá zabojovali a získali okrem nových skúseností aj Pamätný list z rúk pani Kingy Szabóovej. Družstvo mladších žiakov tvorilo: Petra Spodniaková VII.A, Ema Stančíková VII.A a Rebeka Tichá VI.M, družstvo starších žiakov tvorili: Alena Adamove VIII.M, Frederika Biroščáková VIII.M a Filip Caban VIII.M. Družstvo našich starších zástupcov získalo aj prekrásne 2.miesto, čomu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

     Mgr. Veronika Danková

          


     OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ"

     V rámci hodín biológie sme sa so žiakmi zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Slovenského banského múzea - GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Témou 20. ročníka bola myšlienka „KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME“.  

     Pod vedením pani učiteliek V. Malčekovej a A. Lenhartovej sme zaslali množstvo výtvarných prác našich žiakov a veľmi sa tešíme, že porota ocenila aj práce dvoch našich žiakov II. stupňa: Olivera Mácsa z V.M a Lucie Igazovej z VIII.M triedy.

     Je úžasné sledovať spracovanie témy, tvorivé „hranie sa“ s myšlienkou a následne výsledok! Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!

        


     VO SVETE MOTÝĽOV

     Do výtvarnej súťaže Galérie Bloom Divín zaslala pani učiteľka Mgr. Veronika Danková práce žiačok VII.A triedy Petry Spodniakovej, Ivanky Ľuptákovej a Andrejky Urbanovej.


     MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LIDICE

     Medzinárodná detská výtvarná súťať bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detských obetí českej obce Lidice nacistami a k ucteniu všetkých detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.

     Témou tohto ročníka bola Voda (nad zlato) a zapojili sa aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Dankovej: Noemi Kuráková V.M, Leah Košková V.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Radka Olšiaková VII.A, Sascha G. Štromajerová V.M, Sofia Melicherčíková V.M, Patrícia Oravcová VI.M, Vojtech Baláž V.Š, Dominika Burisová VII.A a Ema Paálová VI.M. Držíme palce!

      


      

     TECHNIKA QUILLING

     Žiaci V.Š triedy sa pod vedením p. uč. Matuškovej a Slížovej pousilovali vytvoriť nádherné quillingové veľkonočné vajíčka. A veru sa im to aj podarilo! Ich drobné pršteky šikovne natáčali nastrihané pásy farebného papiera a vyčarovávali papierové zázraky.

      


     DÚHA 2018

     Dúha 2018 je výtvarná súťaž pre tvorivých žiakov. Zapojili sme sa aj my a to v dvoch kategóriách: Šport a pohyb v prírode a Moji štvornohí kamaráti. Poslali sme spolu štrnásť prác.
     Šport a pohyb v prírode: Alexandra Bartošová V.Š, Michaela Križanová V.Š, Alexandra Janštová VI.M, Karin Vrábľová V.M, Miriam Hrončeková IX.M, Sasha G. Štromajerová V.M, Zdenka Krnáčová IX.M, Nina Lea Anderlová VI.M.
     Moji štvornohí kamaráti: Petra Spodniaková VII.A, Eva Hricová VII.M, Zuzana Kuviková VI.A, Antónia Luptáková VI.Š.
     Všetkým držíme palce!

      


     ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

     Aj v tomto školskom roku nás oslovila súťaž Vesmír očami detí, do ktorej sme zaslali práce našich žiakov I. a II. stupňa ako aj detí ŠKD.

     Žiaci I. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Našu školu budú reprezentovať nasledovní žiaci svojimi výtvarnými prácami: Mia Malovcová I.C, Katarína Huňavá II.B, Katarína Rekšáková II.C, Jakub Krnáč II.C, Veronika Brunnerová III.A, Hana Moravčíková III.B, Ella Baková III.C, Bianka Bystrianska IV.A, Cornelia Hricová IV.A, Nela Národová IV.B.

     V obvodnom kole nás budú reprezentovať aj práce žiakov II. stupňa. Lukáš Haluška VII.M, Ema Stančíková VII.A,Dominika Burisová VII.A, Nilla Faizi VII.M, Petra Spodniaková VII.A, Nina Magová V.M, Matúš Samuel Landl VI.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Noemi Kuráková V.Š a Ivana Ľuptáková VII.A trieda.

     Deti z I. a VI. oddelenia ŠKD sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do okresného kola sme zaslali práce Michala Gondáša I.A, Tamarky Plašienkovej I.A, Viktórie Markovej I.A, Emky Štaudingerovej III.C, Tamarky Sojkovej III.B, Veroniky Bednárovej III.B.

        

          


     ZAPOJILI SME SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE KĽÚČ OD ZLATÉHO MESTA

     Deti zo VI. oddelenia sa spolu s pani vychovávateľkou Lenkou Rusnákovou zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce pod názvom Kľúč od zlatého mesta. Podtitulom súťaže sú 4 ročné obdobia. Deti vo svojich výtvarných prácach zobrazujú svoje mesto a dedinu v rôznych ročných obdobiach!

      

      


     POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI


     VÝTVARNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME - POĎAKOVANIE


     ANJEL VIANOC 2017

     Anjel Vianoc je súťaž vyhlásená Tatranskou galériou v Poprade, do ktorej sa každoročne zapájame. Tento rok sme poslali desať krásnych anjelikov, aby reprezentovali našu školu na celoslovenskej predvianočnej súťaži plnej anjelských nápadov.


     PETROHRAD OČAMI DETÍ 2017

     Aj v tomto školskom roku sme sa pod vedením A. Hlivar, Mgr. S. Brnovej, Mgr. Z. Fungáčovej, Mgr. Z. Kamenskej a PaedDr. I. Balázsovej zapojili so žiakmi do výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí.

     Zaslali sme práce týchto žiakov, ktorým v súťaži držíme palce. Zároveň im ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

     A. Adamove VIII.M, B. Bablena VIII.M, Z. Brodnianska VIII.M, M. Matúška VIII.M, N. Majdová IX.A, V. Kralinská IX.A, N. Stratilová IX.Š, V. Pukáčová IX.Š, A. Janštová VI.M, Z. Kubincová IV.B, F. Kovács IV.B, E. Štetková IV.C, M. Kaššai IV.C, M. Šarkan IV.B, Ľ. Dováľová IV.B, L. Adamove IV.C, M. Luptáková IV.C, S. Mezö III.A, J. Fízeľ III.A, J. Marciek III.C, M. Rekšáková III.C, M. Čeman III.B, D. Andilová III.B, H. Moravčíková III.B, I. Káka III.B, D. Chovanec III.C, A. Lokšová III.B, M. Lazar III.C.


     OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

     Aj v školskom roku 2017/2018 sme zaslali práce našich detí v ŠKD do súťaže Ohranárik očami detí. Vybrali sme práce žiakov Veronika Brunnerová III.A, Marin Tabakov III.A, Sára Nagyová III.C, Michal Nagy II.B, Katarína Huňavá II.B, Paulína Kramecová II.B, Michaela Malčeková II.B.


     MAĽUJEME TIMRAVU

     Tento rok prebehla výtvarná súťaž „Maľujeme Timravu“ pod záštitou Domu Matice slovenskej, ako každý rok. Zapojili sme sa aj my. Odoslali sme desať krásnych portrétov spisovateľky a dramatičky Boženy Slančíkovej Timravy. Práce prešli školským kolom a autorom týchto prác srdečne blahoželáme. Sú to Ema Bartková, Laura Tóthová, Viktória Starove a Lea Pukáčová zo VI. A triedy, zo VII. A triedy sú to Ivana Ľuptáková, Petra Spodniaková, Veronika Vrábľová, Michaela Vachláčová.

     Mgr. Veronika Danková

          

      


     RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI

     Dňa 25.5.2017 v Bibiane, Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave, sme sa zúčastnili otvorenia výstavy a oceňovania žiakov vybraných škôl  v súťaži „Rusko mojimi farbičkami“, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti ruského štátneho sviatku. Možnosť zapojiť sa do súťaže sme dostali ako jedna z vybraných škôl v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku. Počas oceňovania sme sa stretli aj s pánom veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom, ktorý nám slávnostne odovzdal diplomy i ocenenia. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

     I. kategória: 8 - 10 rokov :

     2.miesto: Martina Rekšáková, názov: Máša v chráme

     3.miesto: Alexandra Janštová, názov: Rozprávkové Rusko                                                     

     II. kategória: 11 – 12 rokov : 

     1.miesto: Zuzana Brodnianska, názov: Ruský svet – Zlatá Moskva                            

     3.miesto: Patrícia Gondášová, názov: Brezové Rusko                                   

     III. kategória: 13 - 15 rokov:

     2.miesto: Karin Klagová, názov: Nastenka                                                 

     IV. kategória: 13 - 15 rokov :

     1.miesto:  Gabriela Ilčíková, názov: Krajina Labutí

     2.miesto:  Sofia Sarvašová, názov:  Ruská Maslenica

     Na konci nám dopriali aj stoly s ruskými dobrotami a na celom podujatí panovala príjemná atmosféra.

     Počas cesty na oceňovanie nám bola umožnená aj exkurzia po historickej časti Bratislavy. S pani učiteľkou Aksanou Hlivar sme uvideli mnoho pamiatok ako napríklad prezidentský palác, Michalskú bránu, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Dóm svätého Martina a uvideli sme i legendárneho Čumila.

     Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalšie krásne výtvarné práce, ktoré budú reprezentovať našu školu v rôznych výtvarných súťažiach.

     Natália Mahútová

          

        


     PRACUJEME S HLINOU

     Keramika patrí medzi remeslá s dlhou tradíciou a množstvom výrazových možností. Na hodinách techniky sa naši žiaci môžu oboznámiť s týmto remeslom prostredníctvom tvorivej práce na svojich vlastných výrobkoch. Práca s hlinou je veľmi všestranná a jej možnosti sa objavia vo výraze hotového diela. Žiaci si pri modelovaní rozvíjajú jemnú motoriku, estetické cítenie, tvorivosť a priestorovú predstavivosť. Učia sa rôzne postupy a techniky práce s hlinou. Deti vnímajú takéto hodiny ako netradičné a veľmi zaujímavé a zo svojich hotových prác majú veľkú radosť.

     Mgr. Adela Gerátová

          


     SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom HRAČKY.

              


     2. MIESTO DOMINIKY BURISOVEJ V SÚŤAŽI BIBLIA OČAMI DETÍ


     SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ OČAMI DETI

        

        


     OCENENÁ PRÁCA DOMINIKY BURISOVEJ

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Sme radi, že spomedzi zaslaných prác našich žiakov bola ocenená práca Dominiky Burisovej zo VI.A triedy. Blahoželáme a za podporu svojich žiakov ďakujeme Mgr. V. Dankovej.


     RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI

      

        


     ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE ZELENÝ SVET 2017

     Do konca marca 2017 sme sa stihli zapojiť do 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017 s podtitulom (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta.

     Zaslali sme práce viacerých žiakov I. a II. stupňa:

     II.A - Soňa Baranová, Veronika Brunnerová, Natália Mičudová, Sandra Palášthyová, Sofia Tománková
     II.B - Veronika Bednárová, Lea Ďurošová, Hana Moravčíková, Petra Procházková, Rhea Natália Tichá
     II.C - Simona Fridrichová, Martina Rekšáková, Sára Nagyová
     III.C - Martin Kaššai, Kristína Kurajská, Pavel Kuvik, Viktória Lopušníková, Martina Luptáková, Sebastian Muller, Tomáš Vajko
     V.Š - Tina Imreová, Petronela Hédlová
     VII.M - Samuel Gasper, Sarah Dančová
     VII.Š - Bibiána Kubincová, Sofia Sarvašová

     Výtvarným prácam držíme palce!

     Mgr. Silvia Brnová, Mgr. Veronika Danková

          


     GRAFICKÝ NÁVRH OBÁLKY ŽIACKEJ KNIŽKY

     A v školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do výtvarne súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky. Zaslali sme práce žiačok II. stupňa: Patrícia Gondášová VI.M, Dominika Burisová VI.A, Eva Hricová VI.M, Natália Šinková V.M, Nina Anderlová V.M.

        


     ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

     Vesmír očami detí je výtvarná súťaž, do ktorej sa každý rok zapájame. Tentokrát sme odoslali práce našich šikovných žiakov: Tomáš Kramec VI.M, Beatrica Barcajová a Bianka Bystrianska z VIII.A, Dominika Burisová, Ivana Ľuptáková, Veronika Vrábľová, Petra Spodniaková a Tamara Findrová zo VI.A Filip Varga VII.A, Ruženka Balogová VII.A, Ninka Anderlová V.M a Heňo Šulek VI.B.

     Mgr. Veronika Danková

        


     MAĽUJEME BEDNIČKY NA KVETY

     Rozvíjať praktické zručnosti žiakov, spoluprácu, zodpovednosť za výsledok svojej práce a za prostredie, v ktorom žijem, to sú ciele, ktoré sa snažíme rozvíjať u žiakov na predmete svet práce.

        

        


     ČO SA DEJE NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE?

      


     QUILLING

     Vyučovací predmet technika, tentokrát zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky u žiakov 6.M triedy ukázal, koľko talentu a fantázie sa ukrýva hlboko v našich žiakoch. Quilling je pomerne obtiažna technika, no žiaci sa pod vedením Mgr. Slížovej a Mgr. Matúškovej zhostili aj tejto neľahkej úlohy nad všetky naše očakávania. Posúďte sami!

     Mgr. Aneta Matúšková

      


     OZDOBY NA VIANOČNÉ STROMČEKY V NAŠOM MESTE

        

          

        


     VYRÁBALI SME VENČEKY


     JESENNÉ UPRATOVANIE

        

        


     MAĽUJEME PALETY

        

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie