• Aktivity školského parlamentu

    • ZELENÝ OBJEKTÍV2019


     PRVÉ ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     Dňa 13. septembra 2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie školského parlamentu v školskom roku 2019/2020. Bola som veľmi rada, že som medzi nami mohla privítať nových ako aj stálych členov školského parlamentu.

     Žiaci sa spoločne dohodli, že predsedníčkou a podpredsedom ŠP zostanúMajkaMalčeková z VIII. M triedy a Maroško Vajda z IX.M triedy, tak, ako to bolo aj minulý školský rok, veď veľmi šikovne a zodpovedne plnili svoje úlohy. Medzi nástenkármi sme mohli privítať nových členov, ako napr. Katarínu Rekšákovú, Adelu Lokšovú a Simonu Dobrockú. V redakčnom tíme máme tiežšikovných a talentovaných žiakov, ako napr. Michal Kálmán, Patrícia Gondášová, Maroško Vajda. Teším sa na spoluprácu s nimi.

     Žiaci mali do dnešného stretnutia za úlohu porozmýšľať a navrhnúť aktivity na nový školský rok. Mali veľa dobrých nápadov. Nevedeli sme hneď všetko zaradiť do nášho plánu, ale priebežne budeme meniť a aktualizovať každý rok. Niektoré aktivity sme vynechali, nahradili, alebo sme si ich prispôsobovali, napr. Halloweenskevyučko sme nahradili Andersenovou nocou na škole. Na našej škole by sme chceli viacej rozvíjať separovanie odpadu, takže k danej téme budeme mať rôzne aktivity a súťaže. 

     To, že naši žiaci radi športujú,svedčí aj to, že mali veľký záujem o športové turnaje, medzitriedne a medziročníkové súťaže, preto sme tieto aktivity zaradili tiež do nášho plánu.

     V tomto školskom roku sa znovu zapojíme do projektu Škola priateľská deťom, a v rámci toho plánujeme aktivity ako napr. Mini ZOO a Zbierku Modrého gombíka.

     Zelený objektív, Valentínska pošta a Žiaci učiteľmi sú aktivity, ktoré prilákajú rok čo rok viac žiakov, takže aj na tieto vaše obľúbené  aktivity sa môžete tešiť. Ale máme pre vás aj novinku pod názvom Žiak mesiaca - podrobnosti vám ešte neprezradíme, nechajte sa prekvapiť.

     V rámci školského parlamentu sme si na tento školský rok dali ciele vytvoriťnaše logo a hymnu, ale k tomu budeme potrebovať pomoc od vás, nielen od vašich zástupcov v školskom parlamente, ale aj od ostatných.

     Myslím si, že sme vytvorili pestrý plán aktivít. Môžete si hocelý prečítať na stránke školy a každý z vás si tam isto niečo nájde, do čoho sa s radosťou zapojí.

     Som rada, že môžem spolupracovať s členmi školského parlamentu, so šikovnými, aktívnymi žiakmi, ktorí chcú niečo zmeniť, vytvoriť niečo nové a zapojiť sa do aktivít, ktoré naša škola ponúka. Teším sa na spoluprácu aj v tomto školskom roku.

     Mgr. Erika Vavríková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie