• Aktivity školského parlamentu

    • FEBRUÁROVÍ ŽIACI MESIACA

     Aj tento mesiac Školský parlament slávnostne ocenil jedného žiaka z každej triedy, ktorého si volili triedne kolektívy. Pri voľbe žiaka mesiaca sa nekladie dôraz iba na prospech žiaka, dôležitý je jeho osobný pokrok, zodpovedný prístup k plneniu školských povinností či vytváranie a upevňovanie vzťahov v triede.

     Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

     Mgr. Veronika Mikulášová


     ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR

     Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo Slávnostné oceňovanie žiakov mesiaca za mesiace december a január. Vedenie školského parlamentu spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ocenilo žiakov, ktorí sú pre svojich spolužiakov pozitívnym vzorom či už v správaní, vzdelávaní, prístupom, snaživosťou, reprezentáciou.

     Žiaka mesiaca si tradične určujú triedne kolektívy na triednických hodinách a to znamená, že každý žiak je vybratý svojimi spolužiakmi.

     Milí spolužiaci!

     Srdečne gratulujeme a prajeme, aby sa Vám aj naďalej darilo tak ako doteraz a ešte lepšie!

     Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

      


     ŽIAK MESIACA NOVEMBER

     2.12.2022 vedenie školského parlamentu ocenilo šikovných a usilovných žiakov v rámci oceňovania "Žiak mesiaca" za mesiac november.

     Všetky vyznamenané deti si ocenenie zaslúžili usilovnou prácou, snahou a dosahovanými výsledkami alebo svojou nezištnou pomocou, láskavým a priateľským prístupom, osobnými posunmi, zlepšením.

     Blahoželáme žiakom: Sofia Molčáková I.A, Stela Murínová I.B, Táňa Račková I.C, Emma Kuráková II.A, Michal Gašperík II.B, Noemy Meryem Bartošová II.C, Terézia Vojteková III.A, Karolína Čemanová III.B, Tamara Tóthová IV.A, Peter Andil IV.B, Ella Pataiová IV.C, Boris Klásek V.A, Sofia Szmudová V.B, Emma Hrončeková V.C, Lili Doróková VI.A, Michal Vanzál VI.B, Martin Lekeň VI.C, Karin Hercegová VII.A, Nicol Plauchová VII.B, Matúš Pauer VII.C, Pavol Kršiak VIII.A, Natália Mičudová VIII.B, Ján Káka VIII.C, Valentína Nádayová IX.A, Filip Budáč IX.B, Michal Šarkan IX.M.

     Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!

     Mgr. Veronika Mikulášová


     2. ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

     Alex Serzödi, predseda žiackeho parlamentu

      

      


     HALLOWEENSKE VYUČKO

     27.10.2022 sa uskutočnilo vyučovanie v maskách, ktoré sa u spolužiakov tešilo veľkej obľube.

     Vyhodnocovali sme halloweensku výzdobu, kreativitu a originálnosť tried, snahu ale aj masky, v ktorých žiaci prišli dnes do školy.

     Hodnotenie bolo náročné, pretože tohtoročná konkurencia bola ozaj silná.

     Umiestnenie:  1.miesto - IV.C, IX.A, 2.miesto - II.A, V.B , 3.miesto – III.A, IX.M

     Členmi hodnotiacej komisie boli: Mgr. Gabriela Aláčová - pani riaditeľka, Henrieta Strmeňová - pani informátorka, Alex Serzödi - predseda školského parlamentu, Ivan Káka - podpredseda školského parlamentu, Marek Šulaj VI.B a Mia Čonková V.C

     Fotografie len potvrdzujú, aké to bolo dnes na škole desivé.

     Ďakujem všetkým triedam, pani učiteľkám i vychovávateľkám a členom komisie.

     Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

      

       

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie