• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

   • Zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie.
     
    ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa riadi Internou smernicou č. 16/2020 o aktualizačnom vzdelávaní.
    Odborný garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Martina Pataiová
     
    ZŠ M. R Štefánika v Lučenci je poskytovateľom programu aktualizačného vzdelávania:
    1/2020 Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie, lektor: JUDr. Dagmar Tragalová,
    2/2020 Zdokonalenie zručností v práci s počítačom, lektor: Mgr. Mária Mäkká
    3/2020 Zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov prvého stupňa prostredníctvom Montessori Čitateľských vrecúšok, lektor:
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie