• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • Hlavné telefónne číslo
   • +421 47 4333648
   • Ďalšie telefónne čísla
   • sekretariát školy:
    0911 650 190

    Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
    0911 650 189

    Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Adresa školy
   • Haličská cesta 1191/8
    98403 Lučenec
    Slovakia
   • IČO
   • 35991593
   • DIČ
   • 2021507455
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Gabriela Aláčová
    0911 650 189
    alacova@zsstefanikalc.sk
    zsstefanikalc@gmail.com
   • Vedúca výdajnej školskej jedálne
   • Bc. Anna Kaššová
    0948 413 421
    kassova@zsstefanikalc.sk
    zsstefanikalc@gmail.com
   • Stránkové hodiny
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod.
    Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Prenájom priestorov
   • Michaela Holeková
    0911 650 190
    047 4333 648
    sekretariat@zsstefanikalc.sk
    zsstefanikalc@gmail.com
   • Sociálne siete
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec
    Instagram: zsstefanikalc
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie