• Propagácia projektu

   • NATÁČAME VIDEO O INKLÚZII

     

    V RTVS SME HOVORILI O INKLÚZII

    Ako riaditeľka školy som 6.12.2022 dostala od Nadácie Volkswagen Slovakia príležitosť hovoriť o inklúzii v Dámskom klube v RTVS v Bratislave.

    Snažila som hovoriť aj o tom, aké dôležité vytvárať rešpektujúce prostredie pre všetkých žiakov, že veľmi veľa záleží na vedení škôl, ale aj o tom, že mnohé školy sú na začiatku procesov a mnohé školy realizujú inklúziu ako ich bežný štandard starostlivosti o žiakov!

    Veľmi mi záležalo na tom, aby odznela nevyhnutná požiadavka pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania – mať potrebný personál – odborných zamestnancov a asistentov - a zapracovať ich financovanie do systému, čo nie je v súčasnom školstve realitou a školský systém ako aj samotní zamestnanci tým trpia. Školy po tejto zmene volajú už roky.  Financovanie sa prenáša na financovanie z projektov alebo každoročným prehodnocovaním počtu asistentov. Je to ohrozujúce tak pre chod procesov v školách ako aj ohrozením zamestnanosti ľudí, ktorí sú pre inklúziu tlkotom jej srdca.

    Mgr. Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie