• Naša škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe motto: "Škola pre každého - škola pre všetkých".

    Hodnotu inklúzie škola realizuje vo svojom každodennom živote dlhodobo.

    Projektom Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia chceme inšpirovať druhých, prispejeme k väčšiemu otváraniu mysle a sŕdc žiakov, zamestnancov, rodičov.

    Naša škola patrí v Lučenci medzi najväčšie školy, čím rozšírime povedomie o inklúzii a o nevyhnutnosti rešpektovania ľudí v kontexte ich života. Tým prispejeme k zvýšeniu porozumenia vo verejnosti a tolerancie ako životnej zručnosti vzdelaných ľudí!

    Pomôžeme zvýšiť mieru individuálneho prístupu zamestnaním asistenta učiteľa a rozšírime podporu žiakov o logopedickú starostlivosť aj u tej skupiny žiakov, ktorí nemajú zo strany rodičov túto starostlivosť plnohodnotne zabezpečenú.

    Vytvoríme priestor na diskusie, výmenu skúseností. Intenzívnejšie vtiahneme rodičov do procesov školy.

    Budeme spoznávať a objavovať to, čoho sa bojíme, čomu nerozumieme, posilníme sa v procesoch, ktoré nastavujeme ako hodnotovo významné.

    Posilníme sebavedomie a vedomosti pedagógov a odborných zamestnancov v práci so žiakmi a rodičmi.

    Budeme realizovať vzdelávania a to nielen zo strany odborníkov, poradní a občianskych združení, ale následne v rámci aktualizačného vzdelávania budú vzdelávať vyškolení učitelia svojich kolegov.

    Projekt nám umožní debariérizáciu mysle ale aj priestorov.

    Vytvoríme priestory na podporu učenia, oddychu, relaxácie, upokojenia. Projektom prispejeme k motivácii žiakov, k zlepšovaniu školskej úspešnosti, radosti z učenia a z dôležitého pocitu cítiť sa v škole komfortne a bezpečne.

    Byť inkluzívnou školou nie je jednoduchý proces. Je to hodnotové nastavenie, dlhodobý a náročný proces.  Je to mozaika zložená z kamienkov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú porozumenie, podporu, poznanie i sebapoznanie, tolerantnejšie i bezpečnejšie prostredie pre všetkých.

    Mgr. Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie