• BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO PAVILÓNU A

    S NAPOJENÍM NA ŠATŇU

    Vytvorenie bezbariérového vstupu, výmena dverí, odstránenie prahov tak, aby bol priamy vstup do šatne následne do toaliet, ďalších tried a k plošine.

    REKONŠTRUKCIE VSTUPOV

    Priebežne s rekonštrukciou chlapčenských toaliet sme začali realizovať aj rekonštrukciu vstupov do pavilónu A a do hlavnej budovy. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie je zabezpečiť bezbariérovosť ako bežný štandard moderných škôl.

    Do pavilónu A rekonštruujeme vstup, ktorý sa napája na šatňu a následne na schodište na I. poschodie. Výstupom vo finálnej fáze bude montáž plošiny. Podobne sme rekonštruovali vstup do hlavnej budovy s tým, že aj v hlavnej budove bude výstupom aj plošina, ktorou sa zdravotne postihnutý vie dostať na I. poschodie a následne sa dostane do tried II. stupňa. V rámci rekonštrukcie sme zabezpečili aj výmenu vstupných dverí, ktoré umožňujú aj zdravotne postihnutým dostať sa do jednotlivých budov samostatne.

    Naším ďalším cieľom je vytvorenie oddychových zón. Pri pavilóne A a pri vstupe do hlavnej budove budú osadené lavičky.

     

    BARIÉRY

    OBRUBNÍKY – SCHODY – DVERE - PRAHY

       

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie