• PRACOVNÉ LISTY PRE VÝUČBU FEUERSTEINOVEJ METÓDY OBOHACOVANIA

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme pre potreby zavádzania metódy Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania, ktorú realizujú Mgr. Zuzana Petrášová, školská špeciálna pedagogička a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. zakúpili pracovné zošity.

    ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia obstarávame pre našich pedagogických a odborných zamestnancov aj odborné publikácie s témami, ktoré s inkúziou úzko súvisia: školská trieda, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, deti v riziku, logopédia, komunikácia. Knihy vyjadrujú myšlienku, že  vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere školy pre život.

    Nové knihy do školskej knižnice z projektu Naša inkluzívna škola
     

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme v mesiaci október 2022 do školskej knižnice zakúpili 283 kníh pre deti a mládež. Príbehy súčasnosti a minulosti poukazujú na témy ako sú priateľstvo, láska, dospievanie, prežívanie straty, samoty, obáv, na témy ako šikanovanie a poukazujú na rozmanitosť a výnimočnosť každého z nás.

    Množstvo kníh z pera domácich autorov ako Hana Košková, Gabriela Futová, Kristína Kerekesová, Miroslava Varáčková, Barbora Kardošová či zahraničných autorov ako Alma Gross, Sue Townsendová, Jacquilline Wilson či Anabel Pitcher a iných pozývajú k čítaniu celé triedne kolektívy i jednotlivcov!

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie