• ŠTEFÁNIČKA MÁ TALENT

    K vrcholom posledných dní školského roka 2022/2023 na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci patril aj 1. ročníku talentovej súťaže Štefánička má talent! Do finálového kola sa prebojovali žiaci, ktorí nám predviedli hru na klavír, hip-hopový tanec, klasický tanec, balet, komedy, cyklotrial, karate, spev, rap, hru na heligónku či skladanie rubikovej kocky. Hodnotila porota ale svojho víťaza ocenilo aj publikum, žiaci našej školy. V kategórii hra na hudobný nástroj zvíťazil deviatak Matej, zahral nám krásnu skladu od Chopina, v športe zvíťazil aktuálny cyklotrialový Majster Slovenska Michal, najlepšie zábavné číslo patrilo Gaii a Terezke alebo Cuky a Luky. V kategórii spev a tanec zvíťazilo spojenie krásneho hlasu piatačky Lili a baletu v podaní druháčky Zoji. Cenu poroty získal heligonkár Matúš a jednoznačným víťazom v kategórii vlastná tvorba a cena publika patrili deviatakovi Paťovi za jeho tvorivosť a raperské vystúpenie.

     Silné emócie, nadšenie, talent, zimomriavky aj slzy dojatia priniesli vystúpenia našich žiakov, ktoré prezentovali 28.6.2023 v Kine Apollo. Žiaci nám opäť raz dokázali, že škola a život ako taký nie je len o akademických úspechoch, ale aj o odhodlaní, vytrvalosti a chuti niečo dokázať.

     

    Mgr. Veronika Mikulášová

       

         

       

    ŽIACI MESIACA

    Je tradičné podujatie našej školy, ktoré zastrešuje školský parlament! Žiak mesiaca - to je voľba triednych kolektívov, ktorí oceňujú na svojich spolužiakoch z triedy ich výchovno-vyučovacie výsledky, úspechy v súťažiach olympiádach, ale aj zlepšenie prospechu, správania, pomoc, popdporu svojim spolužiakom či dobré skutky. Každý mesiac ocení vedenie školského parlamentu a vedenie školy úžasných žiakov, malé osobnosti, ktoré sú vzorom nielen pre svojich rovesníkov ale aj pre nás dospelých!

     

    MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

    PREZENTÁCIA ZRUČNOSTÍ HONEY A CHESTERA

    Honey a Chester sú bordekólie, ktoré trénujú ich majiteľky, naše žiačky, Ella a Nella Národové. Po roku sa nám opäť predstavili s prezentáciou zručností svojich psíkov. Prezradili nám aj informácie o tréningu, o povahe psíkov, zároveň sa žiaci mohli pýtať na to, čo ich zaujíma. Dievčatá do svojich aktivít zapojili aj spolužiakov a pedagógov.  Ďakujeme Vám, dievčatá, ste skvelé a Vaša práca s Honey a Chesterom je obdivuhodná!

     

     

    MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ - SPOJENIE ŠPORTU A ZÁBAVY

    Medzinárodný deň detí pre nás predovšetkým znamená spoločné stretnutie, športovanie, pohyb, zábavu.

     

     

     

     

    OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO môžeme urobiť

    12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre žiakov 9. ročníka s neziskovou organizáciou EDUMA. Workshop bol zameraný na  empatický prístup k rôznym druhom znevýhodnenia alebo sociálneho znevýhodnenia.

    Workshop začínal s predstavením organizácie a následne originálnym predstavením žiakov.

    Nasledovala diskusia o rôznych druhoch znevýhodnení, kde žiakom pani lektorky mnohými pomôckami priblížili a pomohli sa vžiť do situácie znevýhodneného človeka.

    Najzaujímavejšie boli pre nás virtuálne reality z daného znevýhodnenia. Doslova sme pocítili rôzne znevýhodnenia na vlastnej koži a tým sme dostali iný uhol pohľadu na fungovanie týchto ľudí.

    Som veľmi vďačná za túto skúsenosť, pretože bežný človek súcití, no iné je ocitnúť sa v reálnej bežnej situácii znevýhodneného človeka. Čo pre nás zdravých je bežná vec, pre iných to môže byť veľmi stresujúce či nepríjemné. Preto by sme mali byť ku všetkým ohľaduplný a láskavý, lebo to je najmenej, čo môžeme urobiť.

    Ema Vilhanová, žiačka 9. ročníka

     

     

    DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

    Februárové aktivity sme ukončili zaujímavým podujatím pod názvom Deň materinského jazyka, venovanému pestrosti a rozmanitosti kultúr v našej škole. Chceli sme prostredníctvom našich žiakov predstaviť jazyk, kultúrne zvyky a tradície, zaujímavosti krajín, v ktorých majú naši žiaci svoje korene! Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

    Matúš Pauer VII.C nám spolu s dievčatami zo speváckeho zboru Spoluhlásky predstavili Slovensko. Emmka Green II.A sa nám predstavila v angličtine a zaspievala po anglicky jej obľúbenú pieseň. Marin Tabakov VIII.B zase prezentoval zaujímavosti bulharskej kultúry a Jakub Ifrim IX.M nás naučil aj pár výrazov z rumunského jazyka. O svojej rodine hovoril Alexej Merkuriev VI.C, ktorý nám aj zarecitoval báseň v ukrajinskom jazyku. So záujmom sme si vypočuli o zvykoch a tradíciách olášskych Rómov, veľmi pútavo nám o nich porozprávala Valentína Nadayová z IX.A. Maďarský jazyk a kultúru sme spoznali z vystúpenia Timka Tótha z II.A, ktorý nám zaspieval a zarecitoval po maďarsky a Viktória Vargová z VIII.C si zase pripravila pútavú prezentáciu o tradíciách a gastronómii ale aj o možnostiach turizmu. Jakub Faizi z VIII.C hovoril o živote svojej rodiny, ktorá pochádza z Afganistanu. So záujmom sme si vypočuli ich príbeh a zaujalo nás afgánske písmo.

    Slovom nás sprevádzala naša bývalá kolegyňa Jarka Móricová. Ďakujeme jej, prezentujúcim žiakom ale aj pedagógom, ktorí spoločne pre nás pripravili zaujímavé podujatie. Rozmanitosť je priestorom na vzájomné spoznávanie sa a rozvoj porozumenia a tolerancie, o čo sa snažíme v našej škole!

     

     

     

    2. ZASADNUTIE ŽIACKEHO PARLAMENTU

    2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

    Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie