• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • OCENENIA V EKOVÝCHOVNOM PROGRAME BOCIAN

             • 19. 1. 2023
             • Podpora bádateľských metód je v našej škole jednou z priorít. Aj z tohto dôvodu sme sa zapojili do 21. ročníka ekovýchovného programu Bocian, ktorý organizuje Štátna ochrana prírody SR a to prácami žiakov Diany Andilovej z VIII.A a Sebastiána Mezö z VIII.C triedy, ktorý pozorovali správanie sa bocianov a z pozorovania vyhotovovali fotodokumentáciu, vypĺňali hniezdnu kartu a výsledky spracovali aj do prezentácií.

             • OCENENIA V EKOVÝCHOVNOM PROGRAME BOCIAN: Čítať viac
             • AKTÍVNE STREDY V ŠKD

             • 19. 1. 2023
             • Súčasťou školského klubu sú aktívne stredy. Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít: korčuľovanie, loptové hry, netradičné hry, tancovanie, cvičenie na hudbu a turistické vychádzky po okolí mesta Lučenec.

              Pre dnešné deti je veľmi dôležité, aby aj po vyučovaní načerpali pozitívne skúsenosti, poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

             • AKTÍVNE STREDY V ŠKD: Čítať viac
             • INKLÚZIA - ČO NÁM PRINÁŠA?

             • 19. 1. 2023
             • Škola je organizáciou, ktorá vzdeláva, ale aj vychováva. Niekedy si ani neuvedomujeme, čo všetko si deti so sebou odnesú do svojho budúceho života – pre niekoho sú samozrejmosťou vedomosti, ale čím ďalej viac si rodičia detí uvedomujú, že v modernej spoločnosti začínajú byť prioritou tzv. mäkké zručnosti. Nevieme ich zmerať ani ohodnotiť známkou, ale bez ich zvládania nebudeme vedieť posúvať našu spoločnosť dopredu. Komunikácia, kreativita, prispôsobivosť, vystupovanie na verejnosti či schopnosť tímovo pracovať – to je to, čo budú naše deti vo svojom ďalšom živote potrebovať. A práve tieto zručnosti nám pomáha rozvíjať inklúzia.

             • INKLÚZIA - ČO NÁM PRINÁŠA?: Čítať viac
             • POMOHLI SME HAVKÁČOM

             • 19. 1. 2023
             • Dlhoročnou tradíciou na našej škole je organizovanie dobrovoľnej zbierky pre psíkov v Útulku Lučenec.

              Aj v tomto školskom roku v predvianočnom čase sa žiaci a zamestnanci s nadšením do nej zapojili. Prispeli rozmanitým druhom krmiva, priniesli misky, deky, vôdzky, kefy i rôzne pochúťky, aby pomohli bezbranným zvieratkám.

             • POMOHLI SME HAVKÁČOM: Čítať viac
             • ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE - REKONŠTRUKCIA

             • 5. 1. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              V súvislosti s realizáciou rekonštrukcie vstupov a toaliet v pavilóne A Vás informujeme:

              - žiaci a rodičia vstupujú do pavilónu A cez ľavé vstupné dvere pavilónu A (šatňa a pravý vstup do pavilónu A sú uzatvorené)

              - uzatvorené je schodište k triedam 3. a 1. ročníka, je potrebné využiť druhé schodište

             • ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE - REKONŠTRUKCIA: Čítať viac
             • CESTA SAMOSTATNOSTI DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

             • 12. 1. 2023
             • „Kam ísť? Na akého odborníka sa obrátiť? Bude moje dieťa hovoriť? Aká perspektíva stojí pred každodennou realitou? Čo bude s mojím dieťaťom, keď sa z neho stane dospelý človek?“

              Mnoho rodičov stojí po diagnostike sluchového postihnutia pred týmito a mnohými inými otázkami. Skvalitnenie diagnostických techník a nových možností postupuje míľovými krokmi vpred, neoddeliteľnou súčasťou je včasná intervencia detí.

             • CESTA SAMOSTATNOSTI DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM: Čítať viac
             • ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU

             • 29. 12. 2022
             • Upravené a čisté prostredie, moderné priestory, bezbariérovosť sú štandardy kvality školy. Uvedené atribúty patria medzi vízie a ciele školy v snahe skvalitňovať materiálno - technické vybavanie.

              Hoci sú vianočné prázdniny, na škole aktuálne prebieha rekonštrukcia chlapčenských toaliet v pavilóne A a vstupu do pavilónu A. Uvedenú rekonštrukciu realizujeme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia a dofinancujeme ju z rozpočtu školy. Sme radi, že aj v náročných ekonomických časoch dokážeme modernizovať našu školu.

             • ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU: Čítať viac
             • NAŠA ŠKOLA MERIA KVALITU OVZDUŠIA

             • 11. 1. 2023
             • Cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia na Slovensku. Deti sú obzvlášť citlivé na účinky znečistenia v ovzduší a preto sa naša škola zapojila do výzvy pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú z dopravy.

             • NAŠA ŠKOLA MERIA KVALITU OVZDUŠIA: Čítať viac
             • OCENENÉ PRÁCE V SÚŤAŽI MAĽUJEME TIMRAVU

             • 11. 1. 2023
             • Dňa 11.1.2023 sa uskutočnilo odovzdávanie cien umiestneným žiakom výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu na tému „Voda“ v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Do súťaže bolo zaradených 185 výtvarných prác. Z nich porota vybrala niekoľko najlepších. Medzi ocenenými boli aj žiačky zo IV.A triedy. Nelka Pápaiová získala vynikajúce 2. miesto a Zarka Zliechovcová sa umiestnila na 3. mieste.

             • OCENENÉ PRÁCE V SÚŤAŽI MAĽUJEME TIMRAVU: Čítať viac
             • MALÉ ZÁZRAKY - VEĽKÉ RADOSTI V II.C

             • 9. 1. 2023
             • Keď učiteľ vstúpil do triedy, takmer okamžite si všimol červený fľak na stene. Akoby niekto pricapil na stenu lekvárovú buchtu. Začalo veľké vyšetrovanie. Učiteľove otázky sa sypali, žiaci s istotou hlásili meno vinníka.... Ale hlasy všetkých postupne utíchli od prekvapenia, lebo Števko už bol pri stene aj s čistiacimi prostriedkami - zelené covidové utierky a sprej na whiteboard - a usilovne odstraňoval desiatu zo steny. Urobil to dokonale.

             • MALÉ ZÁZRAKY - VEĽKÉ RADOSTI V II.C: Čítať viac
             • TOMÁŠ VAJKO SÚČASŤOU REPREZENTÁCIE SR

             • 3. 1. 2023
             • Veľmi nás potešila správa, že Tomáš Vajko, absolvent našej školy a odchovanec HC Lučenec, je súčasťou reprezentácie SR v ľadovom hokeji do 16 rokov. Nosiť štátny znak na hrudi je prestíž a odzrkadľuje kvality športovcov, ich talent, prípravu, silu osobnosti! Tomi sa na konci decembra zúčastnil Turnaja 5 krajín vo Fínsku, kde slovenský tím obsadil 2. miesto. Tomi, blahoželáme a držíme palce! (Foto: FB HC Lučenec)

             • TOMÁŠ VAJKO SÚČASŤOU REPREZENTÁCIE SR : Čítať viac
             • PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

             • 8. 11. 2022
             • Vážení rodičia!

              Oslovujeme Vás s požiadavkou na zabezpečovanie plynulej premávky na Ulici J. Szabóa.

              Prosíme rodičov, aby neblokovali premávku zbytočným státím pred bránou školy v ranných hodinách a v čase rannej dopravnej špičky! Žiadame rodičov, aby nestáli na vstupe do areálu školy z Ulice Szabóa, ktorý potrebujeme mať priechodný pre vjazd a výjazd auta na zabezpečovanie dovozu stravy ale aj pre potreby záchrannej a požiarnej služby. Zároveň prosíme vodičov, aby neblokovali výjazdy domov obyvateľov.

             • PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA: Čítať viac
             • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TERMÍNE 20.-22.12.2022

             • 19. 12. 2022
             • Vážení rodičia!

              Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a zamestnancov prerušujem vyučovanie v termíne 20.-22.12.2022.

              V uvedenom termíne nebude v činnosti ŠKD a nebude prebiehať vyučovací proces.

              Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravovania, nie je potrebné individuálne odhlasovať.

              Od 23.12.2022 do 8.1.2023 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie začína 9.1.2023.

             • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TERMÍNE 20.-22.12.2022: Čítať viac
             • VIANOČNÉ PRIANIE

             • 17. 12. 2022
             • Milí priatelia!

              Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov!

              Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň a tešíme sa na spoluprácu v roku 2023!

              Žiaci a zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

             • VIANOČNÉ PRIANIE: Čítať viac
             • POMOC EXISTUJE

             • 21. 12. 2022
             • Okrem krásnych vecí, úspechov a radosti v rodinách, v školských i pracovných kolektívoch môžeme prežívať krízy, úzkosti, osamotenie, neistoty, môžeme zápasiť s problémami. Je veľmi dôležité o nich hovoriť, niekedy sa stačí zdôveriť blízkej osobe, rodičovi, kamarátovi, ale aj pedagógovi, asistentke, sociálnej pedagogičke či pani informátorke. Niekomu, komu veríme a kto nám podá pomocnú ruku. Odborníci ponúkajú aj rôzne anonymné telefonické a e-mailové linky, kde ktokoľvek môže zavolať so svojím problémom. Aj my ich pravidelne sprostredkovávame v triednych kolektívoch, aby žiaci vedeli, že pomoc existuje! (Foto: FB: Nadácia Volkswagen Slovakia)

             • POMOC EXISTUJE: Čítať viac
             • NAŠA MALÁ TRIEDIČKA

             • 22. 12. 2022
             • V mojej triede sú žiaci s poruchami správania, emócií, šikovní žiaci a žiaci s nedostatočnými výchovno-vyučovacími výsledkami. Spolu sa snažíme hľadať to dobré v každom z nás, oni sa učia odo mňa a v značnej miere sa učím ja od nich. Nepomáhajú príkazy, zákazy a ani opakovanie toho, na čo všetko zabudli a nespravili.

             • NAŠA MALÁ TRIEDIČKA: Čítať viac
             • LOGOPÉDIA NA NAŠEJ ŠKOLE

             • 19. 12. 2022
             • V tomto školskom roku bola naša škola úspešná v projekte Naša inkluzívna škola z Nadácie Volkswagen Slovakia. Získanie grantu si vážime o to viac, že vybrané boli iba dve školy v rámci Slovenska.

              Vďaka tomuto projektu 27 žiakov počas celého školského roka môže využívať pravidelnú intervenciu klinickej logopedičky Mgr. Teréz Zupko.

             • LOGOPÉDIA NA NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
             • PREVENTÍVNE OPATRENIA - CHOROBNOSŤ

             • 12. 12. 2022
             • Vážení rodičia!

              Aktuálne monitorujeme absencie žiakov ale aj zamestnancov vo vzťahu ku chorobnosti.

              V rámci chodu školy sme prijali konkrétne opatrenia:

              - Do kolektívov nepatria chorí žiaci. Ak takéto dieťa príde do kolektívu, budeme kontaktovať rodičov, aby si ho prišli vyzdvihnúť a dieťa sa liečilo v domácom prostredí!

             • PREVENTÍVNE OPATRENIA - CHOROBNOSŤ: Čítať viac
             • TVORIVÉ DIELNIČKY V II.A

             • 21. 12. 2022
             • Po dlhej prestávke sme konečne mohli aj v našej triede privítať rodičov či starých rodičov detí v rámci našej tradičnej akcie Európsky deň rodičov a školy, aby spolu s nimi oslávili nadchádzajúce najkrajšie sviatky v roku. Maminky aj starké si pre deti pripravili krásne tvorivé dielničky, nechýbalo ani malé občerstvenie.

             • TVORIVÉ DIELNIČKY V II.A : Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie